Article

A replicated field intervention study evaluating the impact of a highly adjustable chair and office ergonomics training on visual symptoms

National Institute for Occupational Safety and Health, Analytic and Field Evaluations Branch, 1095 Willowdale Dr Road, MS-1811, Morgantown, WV 26505, USA.
Applied ergonomics (Impact Factor: 2.02). 10/2011; 43(4):639-44. DOI: 10.1016/j.apergo.2011.09.010
Source: PubMed

ABSTRACT

Examine the effects of two office ergonomics interventions in reducing visual symptoms at a private sector worksite.
A quasi-experimental study design evaluated the effects of a highly adjustable chair with office ergonomics training intervention (CWT group) and the training only (TO group) compared with no intervention (CO group). Data collection occurred 2 and 1 month(s) pre-intervention and 2, 6 and 12 months post-intervention. During each data collection period, a work environment and health questionnaire (covariates) and daily health diary (outcomes) were completed. Multilevel statistical models tested hypotheses.
Both the training only intervention (p<0.001) and the chair with training intervention (p=0.01) reduced visual symptoms after 12 months.
The office ergonomics training alone and coupled with a highly adjustable chair reduced visual symptoms. In replicating results from a public sector worksite at a private sector worksite the external validity of the interventions is strengthened, thus broadening its generalizability.

Download full-text

Full-text

Available from: Cammie Chaumont Menéndez
 • Source
  • "Şirket çalışanlarını, yüksek ayarlanabilir ofis sandalyesi kullananlar ve ofis ergonomisi eğitimi alanlar, sadece ofis ergonomisi eğitimi alanlar ve bunların ikisini de gerçekleştirmeyenler olarak 3 farklı gruba ayırmışlardır. Çalışmanın sonucunda hem ofis ergonomisi eğitimi alan hem de yüksek ayarlanabilir ofis sandalyesi kullanan grup üzerinde 12 ay sonunda görünen semptomların azaldığını tespit etmişlerdir [25]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Çalışmada, insanların birebir ilişkide olduğu oturma mobilyalarının tasarımında, ergonomik kriterlerin belirlenmesi amacıyla bir " insan odaklı ürün geliştirme " yazılımının (Anybody Technology) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan örnek uygulamada, oturma derinliği, oturma yüksekliği ve arkalık eğim açısı farklı olan 2 adet sandalyede oturan insanın kas– iskelet sisteminde oluşan yükler niceliksel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca, 10 erkek deneğin katılımıyla uygulanan bir anket yardımı ile de bu iki farklı sandalyede oturan bireylerin çeşitli vücut bölgelerinde hissettikleri duygular niteliksel olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, ürün geliştirme yazılımından alınan veriler, anketlerden alınan veriler ile tutarlı olup, insan odaklı ürün geliştirme yazılımının tasarlanacak mobilyaların ergonomik kriterlerinin belirlenmesinde kullanılabilir olduğunu doğrulamaktadır. Anahtar Kelimeler: Ergonomi, mobilyada ergonomi, oturma mobilyası, Anybody Technology
  Full-text · Article · Apr 2015
 • Source
  • "Şirket çalışanlarını, yüksek ayarlanabilir ofis sandalyesi kullananlar ve ofis ergonomisi eğitimi alanlar, sadece ofis ergonomisi eğitimi alanlar ve bunların ikisini de gerçekleştirmeyenler olarak 3 farklı gruba ayırmışlardır. Çalışmanın sonucunda hem ofis ergonomisi eğitimi alan hem de yüksek ayarlanabilir ofis sandalyesi kullanan grup üzerinde 12 ay sonunda görünen semptomların azaldığını tespit etmişlerdir [25]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Ergonomi birçok alanda olduğu gibi mobilyanın da önemli birleşenlerinden bir tanesini teşkil etmektedir. Özgün endüstriyel mobilya tasarımında ergonomi konusunda çekilen sıkıntılar; ilgili alanda derinlemesine analiz ve araştırmaların yeterince yapılmamış olmasına ve mevcut analizlerin niceliksel verilere dayandırılamamasına bağlanabilir. Çalışmada, insanların birebir ilişkide olduğu oturma mobilyalarının tasarımında, ergonomik kriterlerin belirlenmesi amacıyla bir “insan odaklı ürün geliştirme” yazılımının (Anybody Technology) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan örnek uygulamada, bir adet ergonomik kriterlere uygun, bir de uygun olmayan oturma elemanlarında oturan insanın kas–iskelet sisteminde oluşan yükler analiz edilmiştir. Ürün geliştirme yazılımından alınan veriler kabul edilebilir düzeyde olup, yazılımın tasarlanacak mobilyaların ergonomik kriterlerinin belirlenmesinde kullanılabilir olduğunu doğrulamaktadır. This paper discusses the chair design in regards to ergonomics. Different chair prototypes are manufactured parametrically defining the design space. Design alternatives are assessed for comfort using questionnaire methods. Computer Aided Ergonomics software Anybody Modelling System is used to obtain quantitative values for defining comfort. Our results show that CAE Ergonomics matches questionnaire based methods and provides detailed information beyond EMG measurements.
  Full-text · Article · Apr 2015
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dry eye syndrome in the workplace is associated with new ways of working, with increasing use of screens and electronic devices and environmental conditions encountered in modern office designs and other environments. Also affect occupational exposure to ionizing radiation, chemicals or atmospheric dust with increased ocular dryness. The study of pathophysiological aspects and laboral causality of the dry eye, must be to develop joint task in Occupational Health, Public Health in coordination with and responsible for the national health system, which would involve primary and secondary preventive measures more effective and proper diagnosis, control and monitoring of the disease, A better knowledge of occupational hazards and actions agreed and coordinated between occupational physicians, preventers, primary care physicians and specialist physicians, such as ophthalmology, will get results much more effective when earlier and optimize available resources.
  Full-text · Article · Aug 2013 · SEMERGEN - Medicina de Familia
Show more