Article

Matching Ventilatory Support Strategies to Respiratory Pathophysiology

Division of Asthma, Allergy and Lung Biology, King's College London, Children Nationwide Regional Neonatal Intensive Care Centre, 4th Floor, Golden Jubilee Wing, King's College Hospital, London SE5 9PJ, UK.
Clinics in Perinatology (Impact Factor: 2.44). 03/2007; 34(1):35-53, v-vi. DOI: 10.1016/j.clp.2006.12.003
Source: PubMed

ABSTRACT

Neonates can suffer from various diseases that impact differently on lung function according to the specific pulmonary pathophysiology. As a consequence, the optimal respiratory support will vary according to disorder. Most randomized trials have only included prematurely born infants who have respiratory distress syndrome (RDS) or infants who have severe respiratory failure. Meta-analysis of the results has demonstrated that for the prematurely born infant who has RDS, prophylactic high-frequency oscillatory ventilation only results in a modest reduction in bronchopulmonary dysplasia, and patient-triggered ventilation (assist/control or synchronized intermittent mandatory ventilation) reduces the duration of ventilation if started in the recovery phase. Whether the newer triggered modes are more efficacious remains to be appropriately tested. In term infants who have severe respiratory failure, extracorporeal membrane oxygenation increases survival, but inhaled nitric oxide only reduces the need for extracorporeal membrane oxygenation. Research is required to identify the optimum respiratory strategy for infants who have other respiratory disorders, particularly bronchopulmonary dysplasia.

Full-text preview

Available from: 4shared.com
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Tutkielman lähtökohtana oli kerätä tietoja ennenaikaisista ja täysaikaisista vastasyntyneistä ja selvittää pienten keskosten osalta mahdollisia hoitokäytäntöjen muutoksia. Aineisto kerättiin kaikista vastasyntyneiden teho-osastolle kahden puolen vuoden mittaisen seurantajakson aikana hoitoon tulleista potilaista. Tiedot kerättiin 502 vastasyntyneestä. Tuloksia tarkasteltiin jakamalla vastasyntyneet raskausviikkojen perusteella raskausviikkoryhmiin ( alle 28, 28-31+6, 32-36+6 ja yli 37-viikkoiset ). Teho-osastolla hoidossa olleista lapsista 29 % oli pieniä keskosia, 34% lievästi ennenaikaisia ja 37 % täysiaikaisia. Suurin osa, noin 80 % teho-osastolle tulleista vastasynty neistä syntyi Naistenklinikalla. Hoitokäytönnöissä havaittiin muutoksia erittäin epäkypsien keskosten (alle 28-viikkoiset) kohdalla. Hengityskonehoidon kesto oli hieman lyhyempi vuoden 2008 keräysjaksolla, sama koski tehohoidon kestoa. Näiden keskosten vähäinen lukumäärä kuitenkin vaikeutti johtopäätösten tekoa. Vaikeiden hengitysvaikeuksien hoidossa kortikosteroidien käytössä siirryttiin deksametasonista hydrokortisoniin. Muiden keskosten hoidossa alkuhoidossa hieman useampi vastasyntynyt intuboitiin vuonna 2008 kuin vuonna 2007. Tämä näkyi myös surfaktantin käytön lisääntymisenä. Hengityskone- tai ylipainehoidon komplikaationa syntyneitä ilmavuotoja havaittiin eniten täysiaikaisilla vastasyntyneillä. Vastasyntyneiden teho-osaston potilaiden tärkein diagnoosi oli hengityselimistön sairaus.
  Preview · Article ·
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Neonatal ventilation is an integral component of care delivered in the neonatal unit. The aim of any ventilation strategy is to support the neonate's respiratory system during compromise while limiting any long-term damage to the lungs. Understanding the principles behind neonatal ventilation is essential so that health professionals caring for sick neonates and families have the necessary knowledge to understand best practice. Given the range of existing ventilation modes and parameters available, these require explanation and clarification in the context of current evidence. Many factors can influence clinical decision making on both an individual level and within the wider perspective of neonatal care.
  No preview · Article · Jul 2013 · Neonatal network: NN

 • No preview · Article · Feb 1977 · BJA British Journal of Anaesthesia
Show more

Similar Publications