Modelling of fuzzy logic control system using the MATLAB SIMULINK program

Source: OAI

ABSTRACT

Celem pracy było zbudowanie modelu regulatora w logice rozmytej dla układu dynamicznego na przykładzie odwróconego wahadła. Postawione zadanie zostało wykonane przy wykorzystaniu środowiska Matlab 2008 z modułami Simulink oraz Fuzzy Logic Toolbox. Uzyskane wyniki symulacji pokazują, że układ w logice rozmytej może zostać efektywnie wykorzystany do sterowania nieliniowym układem dynamicznym.

Download full-text

Full-text

Available from: Grzegorz Filo