Article

Pět let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002-2007 : ročník I.-V. /

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Vyd. 1. Část. tištěno napříč 600 výt.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.