Article

Pražská architektura : významné stavby jedenácti století /

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Vyd. 1. Název z obálky

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Every builder's effort was to make his house oriented to the street precisely because of trading and the operation of the craft. This economic pressure resulted in a very dense urban development of cities (Staňková, Voděra & Štursa, 1991). ...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the paper is to offer a comparison between a burgher's house and a modern townhouse. The current townhouse is a type of family, higher townhouse with more living rooms. Usually with three or more floors. The height significantly exceeds the width of the house. Townhouse is a type of family urban house with a strong connection to public space. This is an example of a low rise, high density housing. In Czech environment, townhouses are known in the form of burgher's houses, which, like contemporary townhouses, offered life in the city and combined a place for both living and work. Over time, there was a great emphasis on representation the homeowner. A comparison of a burgher's house and a townhouse shows their common characteristics. Pointing out why the townhouse is typologically connected to the burgher house and why no other type of family houses is based on it. The comparison is made on a scale of the city, house, flat and room, but also within the target group of inhabitants. The result of this part of the research is the answer to two questions: Why is the burgher house of typological predecessors of the modern townhouse? What can we learn from it when designing a modern townhouse, focused on the urban environment of the Czech Republic? Abstrakt Cílem příspěvku je nabídnout srovnání mezi historickým měšťanským domem a novodobým townhousem. Současný townhouse je typ rodinného, vyššího městského řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více podlažími. Výška výrazně převyšuje šířku domu. Townhouse je typ rodinného městského domu se silnou vazbou na veřejný prostor. Jedná se o příklad nízkopodlažní zástavby s vysokou obytnou hustotou. U nás jsou townhousy známy v podobě měšťanských domů, které jako současné townhousy, nabízely život ve městě a kombinovaly místo jak pro bydlení, tak i pro práci. Postupem času byl kladem i velký důraz na reprezentaci. Srovnání měšťanského domu a townhousu ukazuje na jejich společnou charakteristiku. Poukázání, proč zrovna townhouse typologicky na měšťanský dům navazuje a proč jiný druh rodinných domů z něj nevychází. Srovnání je provedeno v měřítku města, domu, bytu a místnosti, ale také v rámci cílové skupiny obyvatel. Výsledkem této části výzkumu je zodpovězení dvou otázek: Proč je měšťanský dům typologických předchůdcem townhousu? Co se z něho můžeme naučit při návrhu novodobého townhousu, zacílené na prostředí české republiky?
... Na Pankracke plani bylo v 70. letech spoleene s vystavbou magistraly a prvni trasy metra poprve v historii mesta zapoeato s premisiovanim centralnich funkci z jeho stredu; sidla podniku zahranieniho obchodu, policejniho prezidia, televize a rozhlasu mely p~zdeji nasledovat i vladni urady ei obchodni domy (Hruza 1989;Stankova, Stursa, Vodera 1990). Po pfijeti Strategickeho planu hI. ...
Article
On the example of three Prague subcentres Budějovická, Pankrác and Smíchov this paper analyses the structure of socially stratified environment of secondary city centres in Prague. The development is discussed within the context of requirements upon the public space in the stage of tertiarization and post-socialist transformation of the urban society. The influx of investments into the local environment of city centres is changing the space patterns and causes changes in the social structure of users. As result, the area of centres is split into functional entities with different social constituency. An active role of public administration is important for preservation of city-centre functionality for most inhabitants of the city.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.