Article

Správná věc! : Báseň o Říjnu /

Source: OAI

ABSTRACT

4. vyd., (v MF 1. vyd.) Kresba na tit. listu a vazba: Sylvie Vodáková 2000 výt. Básnická skladba sovětského básníka, tribuna počátků socialistické epochy, byla napsána v roce 1927 k desátému výročí Velké říjnové revoluce. Historické proměny deseti let se v ní prolínají s básníkovými zážitky. Patetickým ahymnickým tónickým veršem, v němž vystupuje do popředí jeho zvuková stránka, organizační funkce rýmu a nové básnické obrazy, evokuje události a fakta o vzniku a průběhu Říjnové revoluce a o porevolučních létech. Patřila kprogramovým básním své doby.

0 Followers
 · 
6 Reads