Article

Informe de resultats de la recerca: "Avaluació dels continguts especí­fics de la formació del mestre d'educació musical de la Universitat de Barcelona: punts forts i punts febles"

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Aquest informe és un resum dels resultats obtinguts pel grup de recerca GREMI de la UB. Aquests resultats mostren el perfil de l'alumnat i del professorat tutor del pràcticum II de la titulació de Mestre en Educació Musical a la UB i les seves opinions respecte als continguts musicals treballats durant aquests estudis i llur aplicabilitat a l'escola primària This report is a summary of the results obtained by the research group GREMI of the UB, from a help granted by ARCE in the call of 2007. These results show the profile of the students and of the tutor teaching staff of the pràcticum II of the qualifications of Teacher in Musical Education in the UB and their opinions respect to the musical contents worked during these studies and their applicability at the primary school.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.