Article

ANALIZA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONVERGENŢĂ NOMINALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE ÎN PROCESUL DE ADOPTARE A MONEDEI EURO

Studii Financiare (Financial Studies) 01/2009; 13(2):57-69.
Source: RePEc

ABSTRACT

În literatura de specialitate, insuficienta abordare a problematicii convergenţei face ca legăturile dintre convergenţa reală şi cea nominală să nu fie identificate corespunzător în vederea conturării unor posibile „drumuri de urmat” pentru ţările doritoare a accede în zona euro. Astfel, în acest articol, nu voi încerca o analiză a ceea ce înseamnă sau ar trebui să însemne criteriile reale şi nominale de convergenţă ,precum şi a inter-condiţionărilor reciproce, ci voi identifica o metodologie care să permită o mai bună apreciere privind stadiul îndeplinirii criteriilor nominale de convergenţă în noile state membre (NSM), pentru ca „starea actuală” a convergenţei nominale să poată fi evaluată echidistant şi transparent. In extenso, aplicarea unei metodologii similare în ceea ce priveşte criteriile reale de convergenţă, în urma stabilirii acestora, ar putea permite evaluarea corespunzătoare a „stării de convergenţă” a unei ţări membre a Uniunii Europene, prin clarificarea asupra ceea ce însemnă „ţinta” în materie de convergenţă.

Download full-text

Full-text

Available from: Alina Georgeta Ailinca, Jun 14, 2014