Thesis

Zastosowanie dynamicznej symulacji komputerowej do wyboru strategii biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków miejskich

Thesis for: Ph.D., Advisor: Jerzy Kurbiel
Source: OAI

ABSTRACT

Celem pracy było opracowanie podstaw technologicznego wykorzystania dynamicznej symulacji komputerowej do wyboru strategii biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków miejskich w praktyce eksploatacyjnej polskich oczyszczalni ścieków. Badania symulacyjne przeprowadzone w oczyszczalniach ścieków w Zamościu, Jaśle i Nowym Targu doprowadziły do zaproponowania zmian dotychczasowego sposobu eksploatacji biologicznego usuwania związków biogennych w tych oczyszczalniach. Do przeprowadzenia symulacji używano programu komputerowego SimWorksTM. Program ten wykorzystuje model matematyczny procesów biologicznego usuwania związków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji i nadmiernego usuwania fosforu zachodzących w warunkach wielofazowego osadu czynnego. Uzyskane wyniki badań pokazały, że dynamiczna symulacja komputerowa może być efektywnym narzędziem służącym do wyboru najlepszej strategii eksploatacji układu biologicznego usuwania związków biogennych w istniejących oczyszczalniach ścieków.

1 Follower
 · 
10 Reads