Article

Problematika korupce v zadávání veřejných zakázek

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Bakalářská práce se zabývá vymezením korupce a problematiky korupčního chování v oblasti veřejných zakázek. Vystihuje různé definice korupce a vnímání tohoto jevu v České republice. Dále je zde věnována pozornost transparentnosti při zadávání a hodnocení veřejných zakázek, s poukázáním na způsoby řešení korupce.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, a.s. 222 s
  • Chmelík
Chmelík, J a kol. 2003. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, a.s. 222 s. ISBN 80-7201-434-X.
Hodnocení veřejných projektů a zakázek. Praha: ASPI Publishing. 219 s
  • F Ochrana
Ochrana, F. 2004. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. Praha: ASPI Publishing. 219 s. ISBN 80-7357-033-5.
Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting. 390 s
  • J Volejníková
Volejníková, J. 2007. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting. 390 s. ISBN 978-80-7259-055-1.
Dostupné z URL: www.gfk.cz 7. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky [online]
  • Knowledge Growth
Growth from Knowledge [online]. [Cit. 4.2.2009]. Dostupné z URL: www.gfk.cz 7. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky [online]. [Cit. 4.2.2009]. Dostupné z URL: www.mmr.cz