Article

Vliv abiotických faktorů na fenologii Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 1924

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Práce se zabývá vlivem abiotických faktorů na fenologii ostřice Bigelowy Carex bigelowii. Ostřice Bigelowova se v okolí Luční boudy a Studniční hory vyskytuje v několika společenstvech, a to dle nadmořské výšky, výšky sněhové pokrývky, expozici terénu a obsahu živin. Vyskytuje se jak v lesích, tak v nelesních biotopech, v nižších polohách v nelesních biotopech.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.