Article

Montessori methods and principles applied to English foreign language teaching at Montessori school

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Autor se zabývá dodržováním Montessori principů ve výuce angličtiny v Montessori škole. Teoretická část poskytuje souhrn základních pravidel výuky dle Montessori metody a autor poukazuje na pestré využití připraveného prostředí ve výuce cizího jazyka. V praktické části se zabývá výzkumem na relevantní téma.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.