Article

Entegre Balık-Deniz Yosunu Yetiştiriciliğine Bir Bakış (A review of integrated finfish-seaweed farming)

01/2009;
Source: OAI

ABSTRACT

Ülkemizin deniz ve tatlı sularında su ürünleri yetiştiriciliği genellikle monokültür sistemler şeklinde yürütülmektedir. Balık yetiştiriciliği, alıcı ortam olan su ve sedimentte bir takım olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu negatif etkilerin başında gelen nutrient zenginleşmesinin önlenmesinde, balık yetiştiriciliği ile ekonomik değere sahip olan ve biyofiltre vazifesi gören deniz yosunu entegre yetiştiriciliğinin yapılması çevre ile dost sürdürülebilir bir akuakültür için önem taşımaktadır. (Aquaculture in our country’s sea and fresh waters is generally carried out in monocultural systems. Fish farming has some negative effects on the water and the sediment which are the receiver environment. In the prevention of nutrient enrichment which is one of the leading problems, the integrated farming of fish and seaweed which is economically valuable and acts as biofilter has great importance for environment friendly and sustainable aquaculture.)

Download full-text

Full-text

Available from: Murat Yabanli
This research doesn't cite any other publications.