Article

Ketuhanan dan manusia dalam pembentukan peradaban manusia menurut perspektif islam

Jurnal Kemanusiaan 01/2004;
Source: DOAJ

ABSTRACT

Hubungan antara Tuhan dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia amat penting dalam kehidupan setiap hamba Allah S.W.t. Allah telah menetapkan takdir ke atas semua hamba-hamban-Nya dan takdir yang ditetapkan ini tidak boleh diubah-ubah. Takdir pula mempunyai pelbagai aliran dan konsep yang berbeza. Konsep takdir yang berbeza-beza ini mempunyai pendirian yang tersendiri dalam menilai dan mengatur kehidupan harian. Konsep-konsep ini bertepatan dengan syariah dan ada pula yang bertentangan dengan hukum. Oleh itu, historiografi Islam memainkan peranan penting dalam membantu manusia memahami konsep takdir untuk menentukan bentuk kehidupan manusia dan turut memahami peranan manusia juga dalam membentuk kehidupannya sendiri. Justeru, perkaitan hubungan antara manusia dan Allah S.W.t. itu amat jelas dalam menentukan halatuju kehidupan yang harmoni yang sentiasa berlandaskan al_Quran dan al-Sunnah agar konsep usaha, doa dan tawakal sentiasa menjadi landasan dalam mengatur kehidupan seseorang insan yang bergelar mukmin.

Full-text preview

Available from: utm.my