Kognitiv beteendeterapi med familjestöd för barn och ungdomar med tvångssyndrom - en behandlingsstudie

Articlewith18 Reads
Source: OAI
Abstract

Studien syftade till att undersöka om en speciellt utformad kognitiv beteendeterapi med familjestöd, som konstruerats för barn och ungdomar med tvångssyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin i Lund, effektivt minskade barnens symtom. Dessutom undersöktes hur följande variabler påverkade behandlingen: föräldraanpassning, komorbiditet, medicinering, väntetid, ålder och kön, samt om deltagarna sökte för annan psykiatrisk problematik efter behandling. I studien deltog 45 barn och ungdomar (21 pojkar, 24 flickor) i åldrarna 8-18 år. Före behandling, efter behandling och vid ett års uppföljning mättes symtom med the Children´s Yale-Brown Obsessive Compulsive scale (CY-BOCS), samt familjens anpassning med Familjeanpassningsskala för barn och ungdomar med tvångssyndrom (FAS). Behandlingen visade sig vara effektiv. Medelvärdet för symtomminskningen var 49 % efter behandling och effektstorleken var stor (d = 1.65). Symtomen minskade ytterligare vid uppföljning. Familjeanpassning, komorbiditet, medicinering, väntetid, ålder och kön påverkade inte behandlingsutfallet på en statistiskt signifikant nivå. Mer symtom i inled-ningen hade samband med fler sessioner. Tretton barn och ungdomar kontaktade psykiatrin efter behandling och en del av dem fick nya diagnoser. Mest förekommande var att de sökte på grund av depression, suicidtankar och/eller ångest. Slutsatsen kan dras att behandlingen hjälper barn och ungdomar med tvångssyndrom och att dessa bör få tillgång till behandlingen.

This research doesn't cite any other publications.

Similar publications