Article

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání /

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Název z obálky Vychází jako součást projektu "Ženská práva jsou lidská práva"

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

Article
Cílem bakalářské práce je zhodnotit pozici žen a mužů na trhu práce, uvést základní projevy nerovného zacházení a forem diskriminace a poukázat na odbourávání nerovností mezi pohlavími na pracovním trhu. Analyzuje také postoje studentů Univerzity Pardubice k této problematice.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.