Article

Análisis longitudinal de las dimensiones corporales en adolescentes de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba

Apunts Medicine de l'Esport 12/2007; 42(155). DOI: 10.1016/S1886-6581(07)70049-X
Source: OAI

ABSTRACT

Introducción: Para los maestros de ballet tiene gran importancia conocer las características y los cambios de la figura de los bailarines de ballet durante su crecimiento y desarrollo. El objetivo de esta investigación es determinar las variaciones de las dimensiones corporales de los bailarines de la Escuela Nacional de Ballet en 2 momentos del proceso de crecimiento, maduración y desarrollo. Material y método: Se estudiaron longitudinalmente 54 bailarinas y 40 bailarines, con edades entre 15 y 20 años. Se aplicó un protocolo antropométrico de 26 mediciones para determinar las dimensiones corporales. Resultados: Los bailarines manifestaron incrementos significativos de peso y estatura; la velocidad de crecimiento en la estatura disminuye con la edad, para todos los grupos de edad de uno y otro sexo. Se registró un incremento estadísticamente significativo en estatura en las bailarinas a expensas de la extremidad inferior para todos los grupos de edad. No se encontró ninguna tendencia específica de variación en las circunferencias musculares no corregidas para los bailarines y bailarinas de esta investigación. La mayoría de los pliegues cutáneos de todas las bailarinas no disminuyeron significativamente de un año a otro, en tanto para los bailarines ningún pliegue cutáneo manifestó incrementos significativos en el estudio longitudinal.

Download full-text

Full-text

Available from: María Elena Díaz, May 24, 2015
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Introducció i objectius: El propòsit d’aquest estudi va ser examinar l’efecte de 8 setmanes d’entrenament mitjançant dansa aeròbic amb banc sobre la capacitat de generar força del tren inferior en dones de mitjana edat. Mètodes: Es van emprar les dades de 30 dones amb edats compreses entre els 46 i 64 anys dividides en un grup experimental (n = 15) i en un grup control (n = 15). El grup experimental va participar en sessions dansa aeròbic amb banc de 60 min/dia, 3 dies per setmana durant 8 setmanes. El grup control va ser instruït perquè els subjectes no modifiquessin cap dels seus hàbits de vida ni de pràctica fisicoesportiva. Resultats: Després del període d’entrenament, el grup experimental va incrementar d’una manera significativa el rendiment en el salt vertical i en el test “Up and Go” respecte del grup control: un 24,6 i un 19,8%, respectivament. A més, el moment de força isocinètic màxim a la velocitat angular de 180°/s va augmentar significativament en el grup experimental respecte del grup control durant el posttest. Conclusions: Els resultats de l’estudi van demostrar que la pràctica sistemàtica de dansa aeròbic amb banc durant un període de 8 setmanes en dones de mitjana edat incrementa la força dinàmica del tren inferior.
  Full-text · Article ·
 • Source

  Full-text · Article ·
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Les diferències o similituds referides a les dimensions absolutes d'un grup de ballarins de ballet versus ballarins de dansa moderna i folklòrica són indicadors de variabilitat o homogeneïtat corporal i expressió del volum espacial que ocupa un grup de ballarins. Aquest treball es va proposar d'analitzar les similituds i diferències cineantropomètriques de les dimensions absolutes entre els ballarins professionals d'elit de ballet respecte dels de dansa moderna i folklòrica. Es van estudiar antropomètricament ballarins de les companyies Ballet Nacional, Danza Nacional i Folclórico Nacional de Cuba. Seguint el criteri de selecció dels mestres, quant a figura i càrrec tècnic artístic, es van mesurar els millors ballarins de cada companyia, d'edats entre 18 i 40 anys. Per determinar les dimensions absolutes es va aplicar un protocol antropomètric de 16 mesuraments. Es va obtenir una variabilitat de l'estatura reduïda en els ballarins de ballet d'ambdós sexes respecte dels de dansa moderna i folklòrica. La ballarina de ballet va ocupar un espai físic menor que la ballarina de dansa moderna i folklòrica, mentre que els homes de dansa folklòrica van ocupar un volum més gran en l'espai físic, que no pas els de ballet. Les diferències quantificades entre els tres tipus de ballarins indiquen una homogeneïtat corporal més elevada per als de ballet.
  Full-text · Article ·
Show more