Näpumängude kasutamine koolieelses eas

Articlewith34 Reads
Source: OAI

    Abstract

    BeSt programmi toetusel loodud koolieelsete lasteasutuste õpetajatele mõeldud sisupakett näpumängude kasutamisest koolieelses eas. Näpumängud toetavad laste peenmotoorika ja kõne arengut, on hea abimaterjal ka tööks erivajadustega lastega.