Näpumängude kasutamine koolieelses eas

Articlewith34 Reads
Source: OAI
Abstract
BeSt programmi toetusel loodud koolieelsete lasteasutuste õpetajatele mõeldud sisupakett näpumängude kasutamisest koolieelses eas. Näpumängud toetavad laste peenmotoorika ja kõne arengut, on hea abimaterjal ka tööks erivajadustega lastega.
This research doesn't cite any other publications.