Conference PaperPDF Available

GOOGLE PLAY YORUMLARI İLE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)

Authors:

Abstract

Bu çalışmanın amacı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil uygulamasını Google Play yorumlarına göre değerlendirmektir. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi dijital eğitim platformu olan EBA, başta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere birçok kullanıcı tarafından kullanılan eğitici mobil uygulamalardan en önemlisi olarak görülebilir. Geliştirilen mobil uygulamaların etkinliğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü uygulamanın, bir sonraki güncelleme veya sürümden sonra kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre gözden geçirilmesi, uygulamayı kullananlar için daha etkili ve verimli hale gelecektir. Google Play yorumlarına göre EBA uygulamasının kullanıcılar için ne kadar etkili ve verimli olduğunu betimlemeyi ve var olan durumu yorumlamayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri EBA mobil uygulamasına Ocak-Kasım 2022 tarihleri arasında Google Play'de yapılan kullanıcı yorumlarıdır. Araştırmada 353 yorum incelenmiş ve veriler nitel bir veri analiz programına aktarılarak içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, EBA uygulamasının güzel, kullanışlı, eğitici ve eğlenceli olarak görüldüğü kadar kullanıcı dostu olmayan, hataları çok olan, kötü bir uygulama olduğuna dair görüşler de ortaya çıkmıştır. EBA uygulamasında konuyla ilgili videoların olması, derslere katkı sunması, konu anlatımlarının yer alması gibi içerikle ilgili olumlu özelliklerinin yanı sıra videoların yetersiz olması ve içeriklerin güncellenmemesi, video anlatımlarının anlaşılır olmaması gibi olumsuz boyutlar da bulunmaktadır. Öğrencilerin ödevleri uygulama üzerinden kolaylıkla yapabilmesi, puan toplanabilmesi, öğretmenlerin ödev oluşturabilmesi gibi olumlu özellikler bulunurken tanımlanan ödevlere ulaşılamaması yapılan ödevlerin tamamlanmış olarak görülmemesi gibi sorunlar da yer almaktadır. Değerlendirme boyutunda tekrar denemelerinin olması, öğrenciler için testlerin bulunması gibi olumlu noktalar varken soruların az ya da kötü olması, testlerde konu eksiğinin olması gibi problemler de bulunmaktadır. Son olarak uygulamaya giriş konusunda, arayüz özelliklerinde, videolarla ilgili, değerlendirme özelliklerinde, şifre yenilemede, cihaz tuşlarının işlevlerinde ve dersler boyutunda birçok teknik sorun bulunmaktadır.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
311
GOOGLE PLAY YORUMLARI İLE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)
Özet
Bu çalışmanın amacı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil uygulamasını Google Play yorumlarına göre
değerlendirmektir. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi dijital eğitim platformu olan
EBA, başta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere birçok kullanıcı tarafından kullanılan
eğitici mobil uygulamalardan en önemlisi olarak görülebilir. Geliştirilen mobil uygulamaların
etkinliğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü uygulamanın, bir sonraki güncelleme veya sürümden
sonra kullanıcılardan gelen geri bildirimlere re zden geçirilmesi, uygulamayı kullananlar için
daha etkili ve verimli hale gelecektir. Google Play yorumlarına göre EBA uygulamasının
kullanıcılar için ne kadar etkili ve verimli olduğunu betimlemeyi ve var olan durumu yorumlamayı
amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri EBA mobil
uygulamasına Ocak-Kasım 2022 tarihleri arasında Google Play’de yapılan kullanıcı yorumlarıdır.
Araştırmada 353 yorum incelenmiş ve veriler nitel bir veri analiz programına aktarılarak içerik
analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, EBA uygulamasının güzel,
kullanışlı, eğitici ve eğlenceli olarak rüldüğü kadar kullanıcı dostu olmayan, hataları çok olan,
kötü bir uygulama olduğuna dair görüşler de ortaya çıkmıştır. EBA uygulamasında konuyla ilgili
videoların olması, derslere katkı sunması, konu anlatımlarının yer alması gibi içerikle ilgili olumlu
özelliklerinin yanı sıra videoların yetersiz olması ve içeriklerin güncellenmemesi, video
anlatımlarının anlaşılır olmaması gibi olumsuz boyutlar da bulunmaktadır. Öğrencilerin ödevleri
uygulama üzerinden kolaylıkla yapabilmesi, puan toplanabilmesi, öğretmenlerin ödev
oluşturabilmesi gibi olumlu özellikler bulunurken tanımlanan ödevlere ulaşılamaması yapılan
ödevlerin tamamlanmış olarak rülmemesi gibi sorunlar da yer almaktadır. Değerlendirme
boyutunda tekrar denemelerinin olması, öğrenciler için testlerin bulunması gibi olumlu noktalar
varken soruların az ya da kötü olması, testlerde konu eksiğinin olması gibi problemler de
bulunmaktadır. Son olarak uygulamaya giriş konusunda, arayüz özelliklerinde, videolarla ilgili,
değerlendirme özelliklerinde, şifre yenilemede, cihaz tuşlarının işlevlerinde ve dersler boyutunda
birçok teknik sorun bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: itim Bilişim Ağı, EBA, Google Play
Giriş
Eğitim-öğretimde dijitalleşmenin artmasıyla gerek okul içi gerekse okul dışı öğrenme ortamlarının
çevrimiçi ortamlara doğru bir değişim içinde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda mobil
uygulamaların yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Eğitim-öğretim alanında geliştirilen pek çok mobil
uygulama mevcuttur. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim
Ağı (EBA) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gibi birçok kullanıcının faydalandığı bu mobil
uygulamalardan biridir.
2012 yılında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından geliştirilen
ve bir çevrimiçi sosyal platform olan EBA (Demir, Özdinç ve Ünal, 2018), FATİH Projesi
kapsamında öğrencilere ihtiyaç duydukları ders materyallerini sunan bir uygulamadır (Gücükoğlu,
2014). FATİH Projesi, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğini sağlama, okullardaki teknolojiyi
Aktay, S., Gök, S., & Uzunogğlu, D. (2023, 10-11 Şubat). Google Play yorumlari ile eğitim bilişim ağı (EBA). 6th international African conference
on current studies in contemporary sciences, Tripoli, Libya.
Aktay, S., Gök, S., & Uzunogğlu, D. (2023, 10-11 Şubat). Google Play yorumlari ile eğitim bilişim ağı (EBA). 6th international African conference on current studies in contemporary sciences, Tripoli, Libya.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
312
iyileştirme, dijital araçların öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı ile birlikte öğrencilerin
daha fazla duyu organına hitap etme amacıyla başlatılan bir itim projesidir (MEB,
2012). Bahsedilen temel amaçlar doğrultusunda tasarlanan FATİH Projesi ile birlikte EBA
platformu da öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. EBA, öğretmenlerin ve öğrencilerin
kullanabileceği dijital eğitim platformudur. Eğitsel içeriklere yer verilen bu platformda yazı, ses ve
resim özelliğine sahip kaynakların yanında video anlatım kaynakları da bulunmaktadır (Aktay ve
Keskin, 2016). Böylelikle öğrenciler zengin ders içeriklerine ulaşabilmekte aynı zamanda
öğretmenler de bu ders içeriklerini hazırlayarak öğrencilerine sunabilmektedir. Bunun yanı ra
platformda dosya yükleme, yarışmalar düzenleme, ders videoları sunma, duyurular yapma,
kullanıcılar tarafından paylaşımlarda bulunabilme, kullanıcılar arası iletişimi sağlama gibi özellikler
bulunmaktadır (Aktay ve Keskin, 2016). Eğitim-öğretim ortamlarını zenginleştiren EBA’nın
özellikle Covid-19 salgın hastalıklar gibi olağan dışı olabilecek durumlar karşısında uzaktan eğitimi
etkili ve verimli hale dönüştürebilme özelliğine sahip olduğu düşünülmektedir. Nitekim EBA’nın
öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlayarak uzaktan eğitim sürecinde yüzyüze
eğitim şartlarına yakın bir ortam oluşturduğu vurgulanmaktadır (Türker ve Dündar, 2020).
Bahsedilenlerden hareketle EBA’nın eğitim-öğretimde kullanımının oldukça önemli olduğu
görülmektedir.
Okul içi ve dışında öğrencileri eğitim-öğretim yönünden destekleyen bu eğitici platformun yalnızca
geliştirilip kullanıcıya sunulmasının yeterli olmadığı düşünülmektedir. Geliştirilen platformların
etkililiğinin ortaya koyulması önemlidir. Bu noktada EBA’nın kullanıcılar tarafından
değerlendirilmesi gerekmektedir. Alanyazında EBA’nın kullanıcılar tarafından değerlendirilmesine
yönelik yapılan çalışmalar mevcuttur (Alabay, 2015; Aksoy, 2017; Fidan, Erbasan ve Kolsuz, 2016;
Kalemkuş, 2016; Tutar, 2015; Timur, Yılmaz ve İşseven, 2017; Türker ve Güven, 2016; Tüysüz ve
Cümen, 2016). Bu çalışmalarda öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA’ya yönelik görüşleri alınmış ve
sonuçlar ortaya koyulmuştur. Burada ele alınan görüşler, EBA’nın web sitesi formatında kullanımı
ile ilgilidir. Oysa EBA, mobil uygulama olarak telefon ve tabletlere indirilip kullanılabilmektedir.
Mobil uygulamalar kullanıcıların Google Play ya da App Store gibi ara yüzler ile ulaşım
sağladıkları uygulamalardır. EBA da bu arayüzler yardımıyla kullanıcıların telefon veya tabletlerine
uygulamayı yükleyerek kullanabilecekleri mobil uygulamalar arasında yer almaktadır. Web
sitesinin yanı sıra mobil uygulama sayesinde kullanıcılar uygulamaya, her an her yerde telefon veya
tablet aracılığıyla erişim sağlayabilmektedir. Bu noktada web sitesine kıyasla mobil uygulamaların
kullanıcılar açısından daha kullanışlı olduğunu söylemek mümkündür. Alanyazında EBA’nın
kullanımına yönelik görüşlerin sunulduğu çalışmalar, öğretmen ve öğrenci odaklı olarak yapılmış
ve bu çalışmalarda veriler, genel olarak görüşme veri toplama tekniği ile toplanmıştır. Bunun yanı
sıra çalışmalarda EBA’nın web sitesi ile kullanımı esas alınmıştır. Bu çalışmada ise Google Play
üzerinden indirilip kullanılan EBA mobil uygulamasına yönelik yapılan yorumlar analiz edilmiş ve
analizlerin sonuçları ortaya koyulmuştur. Bu noktada çalışma, mobil uygulamayı kullanan kişilerin
şeffaf bir şekilde görüşlerini dile getirdikleri ve web sitesinin yanı ra mobil uygulamayı
kullanmaları bakımından diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Aynı zamanda uygulamanın bir sonraki
güncelleme veya sürümlerinin kullanıcılardan gelen dönütler sonrasında yeniden gözden geçirilmesi
uygulamayı, öğrenenler için daha etkili ve verimli hale getirecektir. Geliştirilecek diğer mobil
uygulamalara ise bir bakış açısı sunacaktır. Bu doğrultuda yalnızca uygulamaları geliştirmenin
yeterli olmadığı, dolayısıyla geliştirilen uygulamaların kullanıcılar tarafından gelen dönütlere göre
uygulamayı geliştirmenin veya alternatif uygulamalar tasarlamanın gerekliliği ön plana çıkmaktadır.
Bahsedilen nedenlerle EBA mobil uygulaması kullananların uygulamaya yönelik yorumlarını
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
313
incelemenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada EBA mobil uygulamasının Google Play
yorumlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
Google Play yorumlarına göre EBA uygulamasının kullanıcılar için ne kadar etkili ve verimli
olduğunu betimlemek ve var olan durumun yorumlanması amaçlandığı için bu çalışmada, nitel
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Google Play üzerinden kullanıcıların yapmış oldukları yorumlar
araştırmanın verileridir. EBA mobil uygulamasına yönelik pek çok Google Play yorumu vardır. Bu
yorumlardan amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme türü esas alınarak örneklemin
ölçütü, güncel yorumlar olarak ele alınmış ve bu doğrultuda Ocak-Kasım 2022 tarihleri arasında
yapılmış olan yorumlar, araştırmanın verileri olarak kabul edilmiştir. Araştırmada 353 kullanı
yorumu incelenmiş ve veriler NVivo nitel veri analizi programına aktarılarak içerik analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırmanın bulguları, “genel görüşler”, “içerik ile ilgili görüşler”, ödevler ile ilgili görüşler”,
“oyun ile ilgili görüşler”, “değerlendirme ile ilgili görüşler”, “EBA araçlarıyla ilgili rüşler” ve
“teknik görüşler” temaları altında toplanmıştır. Bu kategorilerin ifade edilmesinde Nvivo
çıktılarından yararlanılmıştır.
Şekil 1. Kullanıcıların EBA mobil uygulaması hakkındaki genel görüşleri
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
314
Şekil 1 incelendiğinde, EBA mobil uygulaması kullanıcı görüşleri sonucunda, kullanıcıların EBA
mobil uygulamasına yönelik genel görüşlerinin; olumlu ve olumsuz olmak üzere iki alt tema altında
farklılaştığı görülmektedir. Olumlu genel görüşler altında kullanışlı, eğitici, işe yarar, eğlenceli,
Covid-19 döneminde yardımcı, güzel, tavsiye edilebilir ve gerekli bir uygulama olduğu şeklinde
kodlar yer almaktadır. Olumsuz görüşlerin altında ise kullanıcılar tarafından uygulamanın çok fazla
kullanılmadığı, biraz daha geliştirilmesi gerektiği, tavsiye edilememesi, yüz yüze eğitimin
başlamasıyla birlikte önemini yitirdiği, gereksiz olduğu, hataları olduğu, kötü bir uygulama olduğu,
telefon açısından kötü bir uygulama olduğu ve kullanıcı dostu olmadığı kodları yer almaktadır.
Şekil 2. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasının içeriği hakkındaki görüşleri
Şekil 2 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasının içeriği hakkındaki kullanıcı görüşleri sonucunda,
kullanıcıların EBA mobil uygulamasının içeriği hakkındaki görüşlerinin; olumlu, olumsuz ve
öneriler olmak üzere üç alt tema altında farklılaştığı görülmektedir. Olumlu içerik görüşleri altında
uygulamanın mesleki gelişim sağladığı, sayesinde derslerin güzel ilerlediği, canlı derslere erişim
sağladığı, konu eksikliğini kapatmaya olanak sunduğu, güzel ve konu ile ilgili videolar içerdiği,
içeriklerin güzel olması, derslere katkı sunması şeklinde kodlar yer almaktadır.
Olumsuz içerik rüşlerinin altında ise video anlatımlarının anlaşılmasının zorluğu, meslek
liselerine yönelik ders videolarının olmaması, videoların yetersizliği, sınavlara hazırlanma
noktasında eksikliği, içeriklerin güncellenmediği, bazı sınıf düzeyindeki içeriklerin zamanında
oluşturulmadığı ile ilgili kodlar yer almaktadır.
Son olarak içerik ile ilgili öneriler altında ise videoların daha ayrıntılı ve uzun olması, videosu
olmayan derslere videoların eklenmesi, ders kitaplarının video konu anlatımlarının olması, konu
anlatımlarının geliştirilmesi ve meslek liselerine yönelik ders videolarının eklenmesine yönelik
kodlar yer almaktadır.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
315
Şekil 3. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki ödevler hakkındaki görüşleri
Şekil 3 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasında yer alan ödevler hakkındaki kullanıcı görüşleri
sonucunda, kullanıcıların ödevler hakkındaki rüşlerinin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki alt
tema altında farklılaştığı görülmektedir.
Ödevler hakkındaki olumlu görüşler altında uygulamadaki ödevler sayesinde öğretmenlerin
öğrencilerine ödevlendirme yapabilmesi, öğrencilerin ödevlerini kolaylıkla yapabilmesi ve ödev
yapılarak puan toplanabilmesi şeklinde kodlar yer almaktadır.
Ödevler hakkındaki olumsuzlar rüşler altında ise ödevlerin telefonda yapımının zor olması,
yapılan ödevlerin tamamlandı şeklinde görülmemesi, tanımlanan ödevlere ulaşılamaması, ödev
verildiğinde bildirim gelmemesi ve yapılan ödevlerin sisteme kaydedilmesinde sorunlar yaşanması
ile ilgili kodlar yer almaktadır.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
316
Şekil 4. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki oyun hakkındaki görüşleri
Şekil 4 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasında yer alan oyun hakkındaki kullanıcı görüşleri
sonucunda, kullanıcıların oyun hakkındaki görüşlerinin; olumlu, olumsuz ve öneriler olmak üzere
üç alt tema altında farklılaştığı; olumsuz görüş temasının ise oyunun içeriğine ilişkin, oyunun
özelliğine ilişkin ve oyuna ilişkin teknik sorunlar şeklinde alt temalara ayrıldığı görülmektedir.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
317
Oyun hakkındaki olumlu görüşler altında oyunun silindikten sonra tekrar yüklenince kalındığı yerden devam
edilmesi, e-okula puan göndermesi, güzel olması, eğitici olması, tavsiye edilebilir ve eğlenceli olması ile
ilgili kodlar yer almaktadır.
Olumsuz görüşler temasının altında yer alan oyunun içeriğine ilişkin olumsuz görüşler alt temasında yeterli
karakter verilmediği için LGS engelinin geçilememesi, yenilemeyen karakterlerin yer alması, çoğunlukla
aynı rakiplerle devam edilmesi, amacının belirli olmaması, hayatta kalma oyunu olmasına rağmen hayatta
kalmak için uygun ortamın olmaması, yardım amacıyla yer alan karakterlerin işlevsel olmayışı, sınavın
zorluğu, botların zor sorular göndermesi, rakibin attıklarını görememe sorunu, dikkat dağıtıcı öğelerin
olması, oynanma süresinin uzunluğu, LGS engelini geçmenin zorunlu olması, psikolojik açıdan uygun
olmaması, zor olması, korku oyunundaki level sayısının fazlalığı, korkunç olması ve bazı seviyelerde
zorlaşması kodları bulunmaktadır.
Olumsuz görüşler temasının altında yer alan oyunun özelliğine ilişkin olumsuz görüşler alt temasında
görevler için verilen sürenin kısalığı, süreli olması, sevilmemesi, beğenilmemesi, tavsiye edilir olmaması,
oynabilmesi için kişilerin istek göndermesi gerektiği, para yatırmadan oyunun kazanılamaması, birçok level
geçilse de az puan verilmesi, sıkıcı olması ve sürekli reklam çıkması kodları yer almaktadır.
Olumsuz görüşler temasının altında yer alan oyuna ilişkin teknik sorunlar alt temasında oyunun yavaş
olması, başarısız olunduğunda ilk seviyeye dönmesi, sürekli kasması, dokunmatik hatası, fazla internet
harcaması, leveller bitirilemezse çıkarması, kullanıcıların zorluk seviyesi belirleyememesi, çok fazla bug
olması, açmada zorluk yaşanması, bazı seviyelerde başa dönmesi, donması, bir süre sonra düzeninin
bozulması ve geç açılması kodları vardır.
Oyun hakkındaki öneriler ile ilgili rüşler altında ise güncellenmeli, daha kolay yapılmalı, buglar
düzeltilmeli, oyun sayısı artırılmalı, zorluk seviyesi eklenmeli ve zorluk seviyesi düzenlenmeli gibi kodlar
bulunmaktadır.
Şekil 5. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki değerlendirme hakkındaki görüşleri
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
318
Şekil 5 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasındaki değerlendirme hakkındaki kullanıcı görüşleri
sonucunda kullanıcıların değerlendirme hakkındaki rüşlerinin; olumlu, olumsuz ve öneriler
olmak üzere üç alt tema altında farklılaştığı görülmektedir.
Değerlendirme görüşlerinin altındaki olumlu temada öğrencilerin çözebileceği testlerin varlığı,
tekrar denemelerinin olması, testler sayesinde konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi ve öğretmenlerin
sunduğu alıştırmaların öğrencilerce yapılabilmesi kodları yer almaktadır.
Değerlendirme rüşlerinin altındaki olumsuz temada soruların kötü, zor ve az olması, testlere
ilişkin konu eksiğinin olması ve sınavda yapılan soruların kayıt altına alınamaması kodları
bulunmaktadır.
Değerlendirme rüşlerinin altındaki öneriler temasında ise çıkmış soruların yer aldığı bir soru
havuzunun ve sınav denemelerinin eklenmesi kodları vardır.
Şekil 6. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki araçlar hakkındaki görüşleri
Şekil 6 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasındaki araçlar hakkındaki kullanıcı görüşleri
sonucunda kullanıcıların araçlar hakkındaki görüşlerinin; karekod ve chat araçları olmak üzere iki
alt tema altında farklılaştığı görülmektedir. Karekod aracının altında öneriler, chat aracının altında
ise olumlu görüşlere yönelik alt temalar bulunmaktadır.
Karekod aracı altında yer alan öneriler temasının altında karekod için giriş yapılmalı ve karekod
özelliği ayrı bir uygulama olmalı şeklinde iki kod yer almaktadır. Chat aracı altında yer alan olumlu
temasının altında ise öğrencilerin birbirleriyle chat bölümünden konuşabilmesi kodu vardır.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
319
Şekil 7. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki görüşleri
Şekil 7 incelendiğinde, EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki kullanıcı görüşleri
sonucunda kullanıcıların teknik konular hakkındaki görüşlerinin; olumlu, olumsuz ve öneriler
olmak üzere üç alt tema altında farklılaştığı görülmektedir. EBA mobil uygulamasındaki teknik
konular hakkındaki olumsu kullanıcı görüşleri Tablo 8’de görülebilmektedir.
Şekil 8. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki olumlu
görüşleri
EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki olumsuz kullanıcı görüşleri Tablo 9’da;
önerileri ise Tablo 10’da görülebilmektedir.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
320
Şekil 9. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki olumsuz
görüşleri
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
321
Şekil 10. Kullanıcıların EBA mobil uygulamasındaki teknik konular hakkındaki önerileri
Teknik konular hakkındaki olumlu görüşler altında paylaşıma imkan vermesi, çevrimdışı
çalışabiliyor olması, içeriklere, ödevlere vs. yorum yapılabilmesi ve açarken hızlı olması ile ilgili
kodlar yer almaktadır. Teknik konular hakkında olumsuz görüşler altında giriş, değerlendirme,
videolar, cihaz tuşları ve özellikleri, dersler, şifre yenileme, uygulama özellikleri ve arayüz ile ilgili
sorunlar olmak üzere 7 alt tema ve bu temalar altında kodlar yer almaktadır.
Teknik konular hakkındaki olumsuz görüşler altında uygulamaya giriş sorunu alt temasının altında
giriş yapılamaması, ılırken hata vermesi, sürekli kullanıcı adı ve şifre istemesi, doğru bilgilerin
girilmesine rağmen erişim sağlanamaması, web sayfasına ulaşılamaması, T.C. kimlik numarası ve
şifre doğru yazılmasına rağmen yanlış demesi, telefondan giriş yapılamaması, bilgisayardan giriş
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
322
yapıldığında tehlikeli site uyarısı verilerek girilememesi, giriş yapılırken uzun süre bekletmesi,
internet olmasına rağmen erişim sağlanamaması, giriş sorunu sebebiyle dersleri kaçırma, her giriş
T.C. kimlik numarası ve şife istemesi, öğrenci girişi yapılamaması, kaydolma işleminin uzun
sürmesi, e-devlet ile girişte sorun yaşanması, MEBBİS ile giriş yapılırken hep aynı giriş kodunu
vermesi, güvenlik kodu yazılmasına rağmen açılmaması, şifre doğru yazılmasına rağmen hatalı
göstermesi, erişim adres bilgileri hatası vermesi ve karekod ile giriş yapılamaması kodları yer
almaktadır. Teknik konular hakkındaki olumsuz görüşler altında değerlendirme ile ilgili sorunlar alt
temasının altında sınavlarda cevabı işaretlenen soruların işaretlenmedi olarak gözükmesi, sınavlara
tekrar giriş yapılamaması, sınavların kapanma hatası, sınavda yer alan sorulardaki bazı kelimelerin
gözükmemesi, uygulamaya girişte hata verdiği için sınavlara girilememesi, navların donması,
sınavda dokunmatik ekran hatası vermesi ve çözülen testlerin çözülmedi olarak gözükmesi ile ilgili
kodlar vardır.
Teknik konular hakkındaki olumsuz görüşler altında videolara ilişkin sorunlar alt temasının altında
ses aya yapılan videonun kapanması, geç açılması, videoyu durdurunca kullanıcıya puan
vermemesi, izlenen videoların puan tablosuna yansıtılmaması, sık sık videodan atması, konu
anlatımı videolarının yerinin bulunamaması, izlenen videonun izlenmedi olarak görülmesi, bazı
videoların izlenirken yarıda kesilmesi veya açılmaması, videoların donması, ses sorunu olması ve
oynatma sorunu olması gibi kodlar yer almaktadır. Teknik konular hakkındaki olumsuz rüşler
altında cihaz tuşları ve özellikleriyle ilgili sorunlar alt temasının altında ses ma-kapama tuşuna
basılınca önceki sayfaya geçmesi, cihazdaki ses tuşlarına basılınca uygulamanın hata vermesi,
ekranın istek dışı olarak dönmesi ve sesin ılamaması kodları vardır. Teknik konular hakkındaki
olumsuz görüşler altında dersler ile ilgili sorunlar alt temasının altında derslere giriş yaparken yavaş
olması, Çince versiyonun altında videoların olmaması, sınıf düzeyine uygun grupların olmaması,
öğretmenlerin gönderdiği dokümanların açılmaması, dersler bölümüne girildiğinde sistemin
kullanıcıyı atması, konu anlatımları izlenmemesine rağmen izlenmiş gibi puan vermesi ve canlı ders
bitiminde uygulamanın tekrar canlı derse ataması gibi kodlar yer almaktadır.
Teknik konular hakkındaki olumsuz görüşler altında şifre yenileme sorunları alt temasının altında
şifremi unuttum linkinin çalışmaması, şifre unutulunca yeni hesap açılamaması ve şifremi unuttum
yapılınca yeni şifre alınamaması kodları bulunmaktadır. Teknik konular hakkındaki olumsuz
görüşler altında uygulama özellikleri ve arayüz ile ilgili sorunlar alt temasının altında uygulama içi
ödüllerin verilmesinde sorunlar olması, yavaş olması, Google Asistan ile uyumlu çalışmaması,
profil yenileme sırasında uygulamanın yeniden başlaması, donması, belge yüklemede sorun
yaşanması, interneti fazla harcaması, çok yer kaplaması, tablete yüklemede sorun yaşanması, ters
giden bir şey var hatası vermesi, bildirim özelliğinin olmaması, yapılan değişikliklerin uygulamaya
yeniden girildiğinde değişmemesi, istenmeden çıkış yapması, bazen çökmesi, güncelleme yapılması
hatası vermesi, sürekli hata vermesi, bazen ses gelmesi, web sayfası mevcut değildir hatası vermesi,
dosya indirilememesi, istenilen sayfaya geçiş yapmada sorun yaşanması, kastığı için ödev
yüklenememesi, giriş yapamama hatası vermesi, sayfalar arası geçişlerin bazen olmaması, bazen
kullanıcı oturumunu kapatması, kasması, profil fotoğrafının değiştirilememesi, gerektiğinde
kapatılamaması, öğrenci sınıf seviyesini doğru göstermemesi, sarjı çok tüketmesi, etkinlikleri
yapmak için bazen bilgisayardan giriş yapılmasının istenmesi, kurulumunun uzun sürmesi, puan
kazanmada sorun yaşanması, can sıkıcı reklamların çıkması gibi kodlar yer almaktadır.
Teknik konular hakkındaki öneriler teması altında uygulama arayüzü ve özellikleri, kaynak tüketimi
ve giriş yapma olmak üzere 3 alt tema ve bu temalar altında kodlar yer almaktadır. Teknik konular
hakkındaki öneriler temasının altında yer alan uygulama arayüzü ve özellikeri alt temasının altında
dersler bölümüne girildiğinde sistemin kullanıcıyı atma sorunu çözülmeli, yavaşlık sorunu
çözülmeli, ara ara çökmesine yönelik çözüm bulunmalı, ödevler ve sınavlar sisteme kaydedilmeli ve
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
323
görülebilmeli, uygulama acilen düzeltilmeli, genel ile değil Zoom ile çalışmalı, karanlık tema
uygulanmalı, ekran orantısızlık sorunu çözülmeli, fazla reklam çıkma sorunu düzeltilmeli, video
oynatıcıda ses tuşlarının uygulamayı kapatma sorunu giderilmeli, çoklu cihazlardan aynı anda
kullanılabilmeli, ders seçimi yapmak için arama sekmesi yapılmalı, arayüz sadeleştirilmeli, detaylı
bir güncelleme yapılmalı, ekran döndürme seçeneği konulmalı, eski sınıf düzeyi grupları silinmeli,
internetsiz bir uygulama olmalı, eğlenceli hale getirilmeli, videoların açılmama sorunu düzeltilmeli,
puanlama sistemindeki aksaklıklar giderilmeli, donma sorunu çözülmeli, yüklenme sorununa çözüm
bulunmalı, web sitesine ulaşım sorunu çözülmeli, geliştirilmeli, kasma sorunu düzeltilmeli,
sınavlardaki bazı kelimelerin gözükmeme sorunu çözülmeli ve oyunda yer alan sınavın zorluk
seviyesi düzeltilmeli kodları yer almaktadır.
Teknik konular hakkındaki öneriler temasının altında yer alan kaynak tüketimi alt temasının altında
sarjı çok tüketmesi sorunu düzeltilmeli ve çok internet harcama sorununa çözüm bulunmalı kodları
bulunmaktadır. Teknik konular hakkındaki öneriler temasının altında yer alan giriş yapma alt
temasının altında ise giriş yapma konusundaki sorunlar giderilmeli, EBA TV kullanmayanlar için
ayrı giriş yapılmalı ve geç açılma sorunu çözülmeli kodları vardır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
EBA mobil uygulamasının genel olarak gerekli, tavsiye edilebilir, kullanışlı, işe yarar ve güzel bir
uygulama olduğu belirtilirken aynı zamanda çok sık kullanılmadığı, geliştirilmesi gerektiği de
kullanıcılar tarafından ifade edilmektedir. Nitekim alanyazında yer alan çalışmalardaki sonuçlar da
uygulamanın eğlenceli olduğunu (Aksoy, 2017; Tutar, 2015), eğitim-öğretim açısından etkili ve
verimli bir uygulama olduğunu ve (Aksoy, 2017; Tutar, 2015; Fidan, Erbasan ve Kolsuz, 2016;
Kalemkuş, 2016; Timur, Yılmaz ve İşseven, 2017; Tüysüz ve Cümen, 2016) kullanımının az
olduğunu (Aksoy, 2017; Fidan, Erbasan ve Kolsuz, 2016; Tutar, 2015; Timur, Yılmaz ve İşseven,
2017) gösterir niteliktedir. Bu noktada alanyazındaki çalışmalar, araştırmanın bulgularını
desteklemektedir.
İçerik olarak ise uygulamanın mesleki gelişime katkı sunduğu, içeriğinde yer alan videolar
sayesinde derslere katkı sunarak konu eksikliklerini giderdiği belirtilmektedir. Fakat bu içeriklerin
geliştirilmesi, ders videolarının daha anlaşılır ve uzun olması ve meslek liselerine yönelik
içeriklerin olması gerektiğine yönelik yorumlara yer verildiği görülmektedir. Nitekim alanyazındaki
çalışmalar da içeriklerin yetersiz olduğunu belirtmektedir (Alabay, 2015; Aksoy, 2017; Timur,
Yılmaz ve İşseven, 2017; Tutar, 2015; Tüysüz ve Cümen, 2016).
Uygulama sayesinde öğretmenler öğrencilerine ödevler tanımlayabilmekte ve bu ödevler öğrenciler
tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu olumlu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar ödevlerin
sisteme yüklenmesinde birtakım sorunlar yaşadığını ve geribildirim alamadıklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca kullanıcılar uygulamada yer alan oyunla ilgili de birtakım yorumlarda bulunmuşlardır.
Oyunları eğlenceli ve eğitici bulmalarının yanı sıra oyunun sürekli donduğu, zor olduğu, zorluk
seviyeleri ile ilgili güncellemeler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Nitekim alanyazındaki
çalışmalar da oyunun geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Timur, Yılmaz ve İşseven, 2017;
Tüysüz ve Cümen, 2016).
Uygulamada değerlendirmenin sorular aracılığıyla yapıldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda
kullanıcılar uygulamada öğrencilerin çözebileceği testlerin yer almasının iyi olduğunu ve böylelikle
öğrencilerin konuyu pekiştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Fakat testlerde yer alan
soruların zor ve az olduğunu da ifade etmektedirler. Uygulamada karekod ve chat araçları yer
almaktadır. Kullanıcılar karekod uygulamasının ayrı olmasını belirtmekle beraber chat aracı
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
324
sayesinde öğrenci-öğretmen veya öğrenci-öğrenci arasındaki iletişiminin sağlandığını
vurgulamaktadır.
Son olarak uygulamaya yönelik teknik konular ile ilgili yorumlarını ifade eden kullanıcılar genel
olarak uygulamaya giriş yapmada sorunlar yaşadıklarını, uygulamanın hata mesajları verdiği, yavaş
olduğu, donduğu, videoların geç açıldığı, sınavlarda yer alan bazı kelimelerin gözükmediği, çoklu
cihazlardan aynı anda kullanılamadığı, internet ve sarjı fazlaca tükettiği gibi ifadelere yer
vermişlerdir. Alanyazında yer alan çalışmalar da benzer şekilde uygulamadaki teknik sorunların
düzeltilmesi gerektiği, giriş sorunlarının yer aldığı, videoların yavaş açıldığı ya da açılmadığı,
ödevlerin açılmadığı, kullanıcıyı uygulamadan attığı ve puanları sıfırladığını (Timur, Yılmaz ve
İşseven, 2017; Tüysüz ve Cümen, 2016) belirtmektedir.
Yapılan çalışmaların ve mevcut çalışmanın sonuçlarından hareketle EBA’nın eğitim-öğretim
açısından önemli, gerekli ve etkili bir uygulama olduğu görülmekle beraber aynı zamanda
uygulamanın geliştirilmesi gereken yönlerinin de olduğu ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen
sonuçlardan hareketle EBA mobil uygulamasının özellikle teknik açıdan güncellenmesi ve
geliştirilmesi gerektiği rülmektedir. Uygulama daha kullanıcı dostu hale getirilerek, içeriği
zenginleştirilip giriş, oyun, değerlendirme ve ödevlerle ilgili sorunlar giderilmelidir. Böylece
uygulama daha etkili ve verimli hale getirilebilir. Ayrıca EBA gibi mobil eğitim uygulamaları
geliştirebilir.
Kaynaklar
Aksoy, N. (2017). EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve
Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim
Ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul
Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Demir, D., Özdinç, F. ve Erhan, Ü. (2018). Eğitim bilişim ağı (EBA) portalına katılımın
incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 407-422.
Fidan, N. K., Erbasan, Ö., ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'
ndan yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637.
Gücükoğlu, B. (2014).
https://web.archive.org/web/20160918004820/http://auzefhaber.istanbul.edu.tr/meb-auzef-is-birligi-
ile-eba-platformu-artik-daha-zengin.html adresinden erişilmiştir.
Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağı (EBA)'ya
ilişkin görüşleri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Afyonkarahisar.
MEB FATİH Projesi. (2012). FATİH: Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı. http://
FATİHprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?sayfa=2veid=5 3.06.2016 adresinden erişilmiştir.
Timur, B., Yilmaz, Ş. ve İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) sistemini kullanmalarina yönelik görüşleri, Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin
değerlendirilmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
6. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE
ON CURRENT STUDIES
February10-11, 2023 https://www.africansummit.org/ Tripoli, Libya
325
Türker, A. ve Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim aği (eba)
üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim
Dergisi, 49(1), 323-342.
Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden
yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1),
244-254.
Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin
görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
In this study, high school teachers’ utilization level and opinions on the education information technologies network (EBA) project was researched in schools where interactive boards came into service as part of the FATIH (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) Project. The purpose of the study is by determining how, how often and for what purpose is the platform, which became available to students and teachers in 2012, utilized by teachers; bringing forward proposals by addressing opinions of teachers for the NEW EBA version introduced in October 2015 and future editions of the platform. For this purpose; a 15-item open-ended questionnaire finalized by expert opinions was given to teachers serving in Anadolu and vocational high schools in 10 different cities to collect their opinions and experiences on EBA. Along with open-ended questions, a selected teacher from each school was interviewed for further detailed information either face to face or using telephone or internet. Information gathered are presented in charts. More than half of the participants stated that they do not use EBA, accusing internet connection failures. The ones’ using stated that they spare 10-15 minutes for the content during class and they use it for reinforcement or visualization purposes. Research findings suggest that the content shared by the platform should be updated continuously and informative seminars for all teachers and students should be arranged across the country.
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to evalute the distance education, which has been carried out through Educational Informatics Network (EBA) during the Kovid-19 pandemic process according to the opinions of the high school teachers who have taken an active role in this education. The data of this descriptive research using qualitative research methods have been collected through online forms sent to volunteers among the teachers who participated in the webinar named “EBA Use in Distance Education Process”. In the light of the data which have been obtained from descriptive analysis, the biggest obstacles to the effective and efficient use of EBA in the distance education process have been expressed as internet problems, hardware deficiencies, teachers’ inexperience in using the system and the weakness of technology skills. The strongest aspects of EBA have been determined as its rich content structure, the opportunity of making live lessons with students, sharing questions and controlling the students.
EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi)
 • N Aksoy
Aksoy, N. (2017). EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmış yüksek lisans tezi)
 • A Alabay
 • İstanbul
 • D Demir
 • F Özdinç
 • Ü Erhan
Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Demir, D., Özdinç, F. ve Erhan, Ü. (2018). Eğitim bilişim ağı (EBA) portalına katılımın incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 407-422.
Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağı (EBA)'ya ilişkin görüşleri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi)
 • F Kalemkuş
Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağı (EBA)'ya ilişkin görüşleri (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar. MEB FATİH Projesi. (2012). FATİH: Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı. http://
Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarina yönelik görüşleri
 • B Timur
 • Ş Yilmaz
 • A İşseven
FATİHprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?sayfa=2veid=5 3.06.2016 adresinden erişilmiştir. Timur, B., Yilmaz, Ş. ve İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarina yönelik görüşleri, Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • M Tutar
Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri
 • C Tüysüz
 • V Çümen
Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.