Presentation

Sleutelmomenten en Sleutelfiguren: Samenwerken en samen leren in heterogene onderzoeksgroepen

Authors:
To read the file of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Binnen de onderzoeksgroepen van het Partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) van hogeschool Marnix Academie wordt expliciet de verbinding gezocht met de basisschoolpraktijk. Als zodanig fungeren POO-onderzoeksgroepen als hybride praktijken op en over de grenzen van de opleidingsinstelling en de onderwijspraktijk. Een POO-onderzoeksgroep bestaat altijd uit minimaal een basisschoolleerkracht, opleidingsdocent, en studenten. De wijze waarop binnen dergelijke (heterogene) onderzoeksgroepen het samenwerken en samen leren georganiseerd en ontwikkeld wordt, is onderwerp van onderzoek. Vanuit activiteitentheorie (Engeström, 2001) zien we een POOonderzoeksgroep als een activiteitensysteem in wording, met daarin een subject, object en een uitkomst. Door het delen van concrete anekdotes over dergelijke samenwerkingsvormen willen we tijdens deze kampvuursessie een beginnend gedeeld inzicht verkrijgen in de wijze waarop samenwerken en samen leren – uitgedrukt in de leermechanismen identificatie, coördinatie, reflectie, transformatie (Akkerman & Bakker, 2011; Bruining & Akkerman, 2016) – binnen dergelijke groepen plaatsvindt. Meer specifiek willen we tijdens deze kampvuursessie de ruimte nemen om ons te verdiepen in zogenaamde sleutelmomenten en sleutelfiguren. We zien een sleutelmoment als een richtinggevend moment in de ontwikkeling van de centrale activiteit (bijvoorbeeld Onderzoekend Innoveren binnen de context van een basisschool), en een sleutelfiguur als degene die in deze centrale activiteit een cruciale rol inneemt.

No file available

Request Full-text Paper PDF

To read the file of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.