ArticlePDF Available

[Recenzja]: Marcin Wrzos OMI, Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 505, ISBN 978-83-8090-770-6

Authors:
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Kościół w świecie mediów
  • Pokorna-Ignatowicz Katarzyna
Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Kościół w świecie mediów. Historia -dokumenty -dylematy, Kraków 2002.
Zarys problematyki w ujęciu historycznym
  • Sołga Przemysław
  • Kościół Katolicki
  • Internetu
Sołga Przemysław, Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, "Res Gestae. Czasopismo Historyczne", (2016) nr 2, s. 145-161.
Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916), „Analecta Cracoviensia. Studia Philosophico-Theologica Edita a Professoribus Cracoviae
  • Urban Jacek
Drivery i bariery w korzystaniu z misyjnych nowych mediów w Polsce. Postulaty misjologiczno-medioznawcze, „Nurt SVD”, 54 (2020) z. 1, s
  • Wrzos Marcin
Wrzos Marcin, Drivery i bariery w korzystaniu z misyjnych nowych mediów w Polsce. Postulaty misjologiczno-medioznawcze, "Nurt SVD", 54 (2020) z. 1, s. 58-74.
Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze
  • Wrzos Marcin
Wrzos Marcin, Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze, Warszawa 2020.
Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego
  • Kuczwał Dorota
Kuczwał Dorota, Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego, "Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne", 9 (2010) nr 1, s. 70-95.
Analecta Cracoviensia. Studia Philosophico-Theologica Edita a Professoribus Cracoviae
  • Urban Jacek
  • Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej
Urban Jacek, Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916), "Analecta Cracoviensia. Studia Philosophico-Theologica Edita a Professoribus Cracoviae", 36 (2004) s. 525-542.