Article

Sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien digituki: empatiaa ja käytännön ongelmanratkaisua

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Most citizens are fluent in the use of digital devices and services, but there is a minority who are excluded due to lack of devices and skills and to negative attitudes. Therefore, economically and socially disadvantaged people need support to reverse the process of digital exclusion. Digital support is intended to promote the skills that people need to use digital services and devices independently and safely. This study examined what good digital support consists of for socially marginalised people. Twenty-one participants working in frontline projects and representing non-governmental organisations, public government and services, were interviewed. Keywords: case management, digital divide, digital skills, digital support, mental health service users, non-governmental organisations, prisoners, socially marginalised

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Sote-palveluiden digitalisaatio muuttaa sosiaali-ja terveydenhuollon työkäytänteitä ja erilaisten sähköisten palveluiden lisääntymisen myötä digituen antamisesta asiakkaille on tullut keskeinen osa sote-ammattilaisten uudistuvaa työnkuvaa (Silvennoinen 2020a&b;Juujärvi 2022). Muutos haastaa sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja edellyttää sote-alan ammattilaiselta sähköisten palvelujen tuntemista ja motivoivan ohjauksen taitoja. ...
... Digitaaliset taidot on tunnustettu osaksi digitalisoituvan yhteiskunnan kansalaistaitoja, ja ne ovat merkittävässä osassa siinä, miten yksilö saa hoidettua jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä asioita (Juujärvi 2022). Tulee kuitenkin huomata, että kaikilla ei ole yhtäläisiä resursseja (laitteita) ja osaamista (digitaitoja), jotta digitaaliset palvelut integroituisivat heidän elämäänsä mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla (Hänninen ym. ...
... Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien digituki on arjen hallintaan liittyvää toimintaa, jossa digitukijan motivoivan ohjauksen taidot korostuvat onnistuneen digituen edellytyksenä. (Juujärvi 2022.) Sähköiseen asiointiin liittyvällä digituella tarkoitetaan tukea, jonka tarkoituksena on auttaa ja ohjata asiakasta mahdollisimman itsenäiseen asiointiin laitteisiin ja sähköiseen palveluihin liittyvissä haasteissa. ...
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.