ArticlePDF Available

طراحی و اجرای درس جدید مجازی «آزمایشگاه شبیه‌سازی در الکترومغناطیس

Authors:
  • The Academy of Sciences Islamic Republic of Iran

Abstract

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی، در کنار یادگیری کیفی مطالب نظری، می‌بایست مهارت‌های عملی، طراحی و کاربردی مورد نیاز را کسب کنند، تا آنها را برای ورود به بازار کار و یا ادامه تحصیل آماده سازد. در شاخه مخابرات مایکروویو و فوتونیک رشته مهندسی برق، تا کنون آزمایشگاه‌های مایکروویو، آنتن و اپتیک، دانشجویان را با جنبه‌های عملی، افزاره‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری این حوزه آشنا کرده است. در دو دهه اخیر و با پیشرفت شگرف توانایی رایانه‌ها، نرم‌افزارهای شبیه‌سازی این حوزه کاربرد وسیعی هم در صنعت و هم در پژوهش‌های دانشگاهی پیدا کرده‌اند و به ابزارهایی جدایی‌ناپذیر از مراحل تحلیل و طراحی و پژوهش تبدیل شده‌اند. به دلایل تاریخی و همچنین پیچیدگی‌های محتوا در این شاخه، استفاده از این نرم‌افزارها در دوره کارشناسی معمولاً آموزش داده نمی‌شود، و اغلب مهندسان، پس از ورود به بازار کار و یا در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بر حسب نیاز برای اولین‌بار این نرم‌افزارها را تجربه می‌کنند. در نتیجه، امروزه در دوره کارشناسی، جای آزمایشگاهی که نحوه صحیح استفاده از این نرم‌افزارها را به دانشجویان آموزش دهد، بسیار خالی است. در این راستا در نیمسال اول 00-1399 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین‌بار درس نوینی با نام آزمایشگاه شبیه‌سازی در الکترومغناطیس طراحی و ارائه شد. بررسی تعداد زیادی از برنامه‌های آموزش مهندسی برق دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، مشخص ساخت که طراحی و اجرای آزمایشگاه شبیه‌سازی در الکترومغناطیس، در قالب یک درس رسمی مقطع کارشناسی، اقدامی نوین در آموزش مهندسی برق است. هدف این درس‌آموزش نحوۀ صحیح شبیه‌سازی، با استفاده از سه نرم‌افزار معروف و کاربردی شاخه مایکروویو و فوتونیک بوده است که بتواند اکثر جنبه‌های این حوزه را پوشش دهد. در این مقاله دلایل پیدایش و ایده اصلی درس، ساختار و نحوه ارائه آن، به همراه چالش‌ها و دستاوردهای این تجربه جدید، مورد بحث قرار گرفته است. در کنار مزایای پرکردن این خلأ آموزشی در برنامه کارشناسی مهندسی برق، ارائه این آزمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی را جهت ایجاد انگیزه و علاقه به این شاخه در دانشجویان، آماده‌سازی آنها برای بازار کار و یا ادامه تحصیل و امکان مجازی‌سازی این آزمایشگاه (به‌خصوص در دوران شیوع همه‌گیری کووید-19)، ایجاد کرد.
-




////
DOI: 10�22047/IJEE�2022�316129�1869










-










  

somayeh.boshgazi@ee.sharif.edu
mmemarian@sharif.edu










     











 





 
















      








 






  











    






�)Lumerical, 2021Lumerical 

HFSS



 
)Peterson, 2021HFSS 



 

            



 









RF













RF





























HFSS






















RF




 


 

 








 





-







 -

 
 

-





HFSS



 



       


 


 























 

Wal front27ugm56idq
LayoutADS
 
 

�HFSSHA 9250-48


COMSOL 
 







-
 




 







 







 
-









  

 












-

 

z

z

 
z


z

-








 
 







 





 
















 



 
 

 














 




 


-


    



       

 


 

        

 





  









-




 



             

-

 


















-


References
z
      

z

Disaster Medicine and Public Health Preparedness,
z
HFSS help
z
 
z
COMSOL Conference
 
z
     
 
z
Field computation by moment methods
z
Theory and computation of electromagnetic fields
z


z


z
Fields and waves course
z
Microwave engineering course
z


z
  
   
z
Microwave engineering
z
Introduction to the finite element method 
z

The Electrical Engineering Handbook 3.
z

z

W

         
      

  
W
     
 

 
       
 
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.