Conference PaperPDF Available

Investigații petrografice la cetatea dacică Piatra Roșie / Petrographic investigations at the Piatra Roșie Dacian fortress

Authors:

Abstract and Figures

This study is the first result of a petrographic and mineralogical research in the area of Dacian fortress Piatra Roșie (Hunedoara county) within a project coordinated by Dacica Foundation since 2011. The investigation started with the main aim to provide a complete characterization of the types of the dimension stone used in this fortress, but over time it has developed a more complex trajectory. Up to now, we highlighted five main types of limestone, with several subtypes, which were used for masonry at Piatra Roşie fortress. Two of them were found at Măgura Călanului also, another two present textural and mineralogical similarities with the samples from Măgura Călanului and at least one of them has most probably a different source-area of exploitation, yet unidentified. Thus, the previously premise that the Măgura Călanului ancient quarry was the only source of limestone for all Dacian fortresses in the area of Șureanu Mountains is partially invalidated by our research. The present paper includes a geological classification of the region, a history of geological research at Piatra Roșie, as well as the first results of the petrographic and mineralogical analysis. The future tasks involve the deepening of these investigations through a larger sampling points number, in order to increase the accuracy of the results, the expanding of the comparisons to all the Dacian fortresses in this area, identifying the secondary exploitation sources and correlating the geological and archaeological data.
Content may be subject to copyright.
ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA
ARHEOVEST
V2
-IN HONOREM DOINA BENEA-
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, 25 noiembrie 2017
JATEPress Kiadó
Szeged
2017
Editor: Sorin FORȚIU (cu mulțumiri pentru ajutorul punctual acordat lui
Andrei STAVILĂ, Cristian OPREAN, Adrian CÎNTAR și Simona REGEP)
Coordonator: Dorel MICLE
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA
Coperta: Alice DUMITRAȘCU
Foto copertă: Tudor VREME-MOSER, http://ideatm.ro/wordpress/
Această lucrarea a apărut sub egida:
©
ArheoVest, Timișoara, 2017
Președinte Lorena SMADU
www.arheovest.com
ISBN 978-963-315-358-1 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul)
Avertisment: Acest volum digital este o imagine cât se poate de fidelă a celui tipărit.
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.
803
INVESTIGAȚII PETROGRAFICE LA CETATEA DACICĂ
PIATRA ROȘIE
Valentina Cetean*, Aurora Pețan**
* Institutul Geologic al României, București; valentina.cetean@yahoo.com
** Centrul de Studii al Fundației Dacica, Alun; aurora.petan@dacica.ro
Abstract. This study is the first result of a petrographic and mineralogical research in the area
of Dacian fortress Piatra Roșie (Hunedoara county) within a project coordinated by Dacica
Foundation since 2011. The investigation started with the main aim to provide a complete
characterization of the types of the dimension stone used in this fortress, but over time it has
developed a more complex trajectory.
Up to now, we highlighted five main types of limestone, with several subtypes, which
were used for masonry at Piatra Roşie fortress. Two of them were found at Măgura Călanului
also, another two present textural and mineralogical similarities with the samples from Măgura
Călanului and at least one of them has most probably a different source-area of exploitation, yet
unidentified. Thus, the previously premise that the Măgura Călanului ancient quarry was the only
source of limestone for all Dacian fortresses in the area of Șureanu Mountains is partially inval-
idated by our research.
The present paper includes a geological classification of the region, a history of geolog-
ical research at Piatra Roșie, as well as the first results of the petrographic and mineralogical
analysis. The future tasks involve the deepening of these investigations through a larger sam-
pling points number, in order to increase the accuracy of the results, the expanding of the com-
parisons to all the Dacian fortresses in this area, identifying the secondary exploitation sources
and correlating the geological and archaeological data.
Keywords: Dacian fortresses, Piatra Roșie, ancient quarries, geoarheoloy, archaeometry.
1. Introducere
Studiul de față reprezintă un prim rezultat, parțial, al cercetării petrografice și
mineralogice de lungă durată, aflată în desfășurare în arealul cetății dacice Piatra Roșie
(sat Alun, jud. Hunedoara) începând cu anul 2011, în cadrul unui proiect tutelat de
Fundația Dacica1. Investigația a demarat cu principalul scop de a oferi o caracterizare
cât mai completă a tipurilor de roci utilizate pentru obținerea elementelor dimensionate
utilizate la construcțiile din cetatea Piatra Roșie, dar a dobândit pe parcurs o traiectorie
mai complexă. Premisa simplă, enunțată în deceniile anterioare, că unica sursă de
exploatare a pietrei pentru toate cetățile dacice din arealul Munților Șureanu o reprezintă
1 Proiectul “PETRODAC - Investigații petrografice și mineralogice în zona Piatra Roșie și are-
alele adiacente”, on-line http://cercetare.dacica.ro/proiect/19.
804
cariera antică de la Măgura Călanului, a fost parțial infirmată în cadrul cercetărilor
noastre prin punerea în evidență a mai multor tipuri de calcare utilizate la Piatra Roșie,
dintre care cel puțin una are foarte probabil altă sursă de proveniență, neidentificată
încă. Cercetarea s-a concentrat nu doar asupra cetății de la Piatra Roșie ci și, inevitabil,
asupra dealului Măgura Călanului, fiind necesare pe viitor comparații cu piatra folosită
în celelalte cetăți.
În acest studiu am intenționat să oferim o încadrare geologică a zonei, un isto-
ric al cercetărilor geologice în arealul cetății, precum și primele rezultate ale analizelor
petrografice. Cercetările viitoare vizează o aprofundare a acestor investigații prin mări-
rea numărului de puncte de prelevare a probelor pentru a crește gradul de acuratețe
al rezultatelor, extinderea comparațiilor la toate cetățile dacice din acest areal, iden-
tificarea surselor de exploatare secundare, precum și corelarea tuturor datelor obținute
cu datele arheologice.
2. Prezentarea cetății dacice Piatra Roșie
Cetatea dacică Piatra Roșie face parte din sistemul de fortificații și așezări din
Munții Orăștiei grupate în jurul capitalei dacice Sarmizegetusa Regia. Este situată pe
teritoriul Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, pe un masiv stâncos izolat,
la SV de cetatea regală. A fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în anul 1999,
împreună cu cetățile dacice de la Grădiștea de Munte, Costești-Cetățuie, Costești-Bli-
daru, Bănița și Căpâlna.
Accesul la dealul pe care se află cetatea se face în prezent pe DJ 668A dinspre
localitatea Călan, județul Hunedoara până în Luncani, iar de aici pe DC57C urmărind
Valea Roșie până la poalele dealului cetății, după care continuă pe varianta de pantă
minimă cu acces dinspre E. O altă variantă este dinspre N, de pe DJ668A din valea
Alunului, din dreptul Pensiunii Dacica, sat Alun, comuna Boșorod (Fig. 1).
Dealul Piatra Roșie, cu forma sa particulară și versanții stâncoși roșiatici, a con-
stituit de timpuriu un reper vizual în zonă. Prima atestare în scris a acestui toponim
datează încă din secolul al XV-lea2, dar el este cu siguranță mult mai vechi. Ruinele
erau cunoscute de localnici, mai cu seamă de ciobani și pădurari, dar primele obser-
vații asupra acestora vor fi consemnate abia în sec. al XIX-lea. Descrisă în treacăt de
țiva cărturari până la al Doilea Război Mondial, cetatea de la Piatra Roșie a constituit
obiectul unei ample campanii arheologice în anul 1949, în urma căreia a rezultat o
monografie3. Cercetările au fost reluate abia în anii 2004 și 2005, dar nu au mai fost
continuate, stadiul actual al cunoștințelor fiind unul nesatisfăcător.
Cetatea dacică Piatra Roșie ocupă un vârf izolat, greu accesibil. Fortificațiile
se află pe platoul superior și pe versantul estic, iar numeroase terase artificiale, consti-
tuind așezarea civilă din jurul cetății, au fost amenajate atât pe deal, în locurile unde
panta o permitea (pe versanții estic și nordic), cât și pe văile și dealurile din apropierea
acestuia.
Latura vestică și cea sudică sunt stâncoase și abrupte (Fig. 2), complet inacce-
sibile, pe când versantul nordic poate fi urcat, dar cu dificultate. Pe latura sa estică,
2 Daicoviciu, 1954, p. 24.
3 Daicoviciu, 1954.
805
Fig. 1. Poziționarea administrativă a cetății dacice Piatra Roșie.
dealul este legat de relieful din jur printr-o șa, singura cale de acces spre cetate. De
aici, o potecă tăiată în stâncă chiar de daci, duce până pe platou.
Fig. 2. Vedere dintre S și imagine aeriană dinspre N a dealului Piatra Roșie.
Platoul stâncos a fost amenajat de daci. Stânca a fost îndreptată, obținându-se
o suprafață plană pe care a fost amplasată o fortificație rectangulară, din piatră ecari-
sată, cu dimensiunile aproximative de 166 × 32 m, care ocupa 2/3 din suprafața plato-
ului (Fig. 3). La cele patru colțuri ale incintei se aflau turnuri interioare, la care se
adaugă un turn de curtină pe latura estică. Accesul în interiorul incintei se făcea prin
turnul din colțul nord-estic, la care ducea o monumentală scară din piatră. În interiorul
fortificației se afla o clădire cu două încăperi și un pridvor absidat, iar în exteriorul aces-
teia a existat un aliniament (desființat în vremea dacilor) și două clădiri cu destinație
necunoscută. Pe o terasă inferioară au fost identificate urmele unei clădiri cu două încă-
peri, dintre care una absidată, la care ducea o alee pavată. Alte terase situate mai jos
806
de platou, foarte puțin cercetate, au găzduit probabil locuințe și ateliere. O a doua incin-
tă, edificată din piatră locală, pământ și palisadă din lemn, se întinde pe versantul estic,
închizând terasele menționate anterior și înglobând două turnuri inițial izolate. Alte două
turnuri, rămase izolate, au fost identificate în două puncte ale cetății: unul la baza căii
de acces spre cetate, controlând accesul spre platou, și altul pe versantul nordic al dea-
lului, probabil cu rolul de a controla accesul dinspre Valea Alunului. Un detaliu intere-
sant îl constituie existența, chiar în fața intrării în incinta de pe platou, a unei mari doli-
ne, din interiorul căreia cercetările din 1949 au scos la lumină artefacte deosebite. Pe
lângă elementele cunoscute, enumerate anterior, trebuie menționată și o terasă încă
necercetată, situată pe versantul nordic (nr. 10 pe planul de la Fig. 3), acoperită cu o
mare cantitate de blocuri ecarisate, care prezintă o particularitate interesantă: nici unul
nu are jgheabul obișnuit pentru fixarea cu tiranți de lemn, așa cum se obișnuiește la
zidurile dacice (tehnică cunoscută sub numele de murus dacicus).
Fig. 3. Planul cetății dacice Piatra Roșie.
807
Materialele de construcție predominante folosite la cetatea Piatra Roșie sunt cal-
carul fasonat și piatra locală. Calcarul fasonat a fost folosit la temelia celor patru turnuri
izolate, la zidurile de pe platou, la cele cinci turnuri ale acestei fortificații (Fig. 4), la
plintele aliniamentului de pe platou, la talpa clădirii din interiorul fortificației, a uneia
dintre cele două clădiri din exteriorul fortificației și a clădirii cu absidă de pe terasa
inferioară, la scara monumentală (Fig. 5), precum și la intrarea în cea de-a doua fortifi-
cație, pe un scurt segment în stânga și în dreapta porții. Piatra locală, spartă, amesteca-
tă cu pământ, a fost folosită la emplectonul zidurilor din piatră fasonată și la fortificația
de pe versantul estic. Tot din piatră locală sunt temeliile uneia dintre clădirile de pe
platou. Suprastructura turnurilor izolate era din cărămidă slab arsă, iar acoperișurile
acestora, din țigle și olane. Clădirile menționate erau toate din lemn, cu pereți din nuiele
și lut și acoperiș din șindrilă. Cele două segmente de zidărie cu piatră fasonată de la
intrarea în incinta nr. 2 conțin mortar.
Din păcate, prezența unor gospodării moderne în apropiere de cetate a afectat
starea de conservare a ruinelor, deoarece sătenii au transportat cantității mari de blo-
curi și lespezi din sit pentru a le refolosi la construcțiile lor.
Dat fiind că situl a fost cercetat atât de puțin, cronologia fortificațiilor nu este
clară. Se admite, în general, că fortificația de pe platou, împreună cu scara de piatră și
turnurile izolate, reprezintă o etapă mai veche, databilă în vremea lui Burebista, iar cea
de-a doua fortificație, de pe versant, ar reprezenta o lărgire din vremea lui Decebal,
determinată de necesitatea întăririi sistemului defensiv în fața pericolului roman. Aceas-
tă etapizare, nesusținută de argumente arheologice clare, a fost aspru criticată de unii
cercetători străini
4
.
Fig. 4. Turnul de nord-vest. Fig. 5. Scara de acces spre platou.
3. Istoricul cercetărilor geologice în regiune
3.1. Cercetări geologice în secolul al XIX-lea
Ruinele cetăților din Munții Șureanu erau cunoscute localnicilor de secole, iar
căutătorii de comori le-au răvășit de timpuriu. Abia descoperirea unor mari tezaure în
preajma cetății de pe Dealul Grădiștii la cumpăna dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-
lea a alertat autoritățile și a determinat anchete în zonă. Au urmat campanii oficiale
de săpături în anii 1803–1804 la Grădiștea Muncelului, cu scopul de a se găsi aur, care
4
Strobel, 1998, p. 207 și urm.
808
au atras atenția mai multor învățați ai vremii. Din acest moment vestea existenței unor
ciudate orașe străvechi în munți va atrage o serie de cărturari, care pe tot parcursul seco-
lului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial vor parcurge dificilele poteci mon-
tane pentru a ajunge să vadă cu ochii lor și să cerceteze ruinele5. Primele observații se
vor lega, inevitabil, de uriașa cantitate de piatră fasonată folosită la aceste cetăți, pia-
tră care se dovedea, la cea mai superficială analiză, că provine din altă parte decât zona
în care au fost construite cetățile. Sursa din care a fost exploatat calcarul de la aceste
cetăți este identificată corect încă în anul 1805, iar primele observații făcute de geologi
profesioniști vor fi făcute la începutul sec. XX.
Deși s-au făcut observații directe și asupra pietrei fasonate din construcțiile de
la Piatra Roșie, cel mai adesea referirile la aceste vestigii se fac prin comparație cu cele
de pe Dealul Grădiștii. Din acest motiv, sunt importante observațiile făcute la “ceta-
tea cea mare”, deoarece, prin analogiile insistente ale observatorilor și cercetătorilor,
acestea sunt valabile și pentru Piatra Roșie.
Unul dintre primele rapoarte ale fiscului austriac, semnat în 6 august 1803 de
către supraveghetorul de mină Bernhard AIGLER, însărcinat cu conducerea săpături-
lor organizate de fiscul austriacla Grădiștea Muncelului, arată că zidurile cetății de
acolo sunt făcute din blocuri de piatră dintr-un nisip cu bobul mare6. În raportul din
26 august 1803, prezentând observațiile sale cu privire la ruinele de la Grădiște, procu-
ratorul fiscal TÖRÖK Pál arată că blocurile din piatră folosite la ziduri sunt “pline cu
fosileși se întreabă de unde provin, constatând că în munții în care se află cetatea nu
se găsește astfel de piatră7. Ajungând la Piatra Roșie, vede că și la această cetate s-a
folosit același tip de piatră și conchide că cele două cetăți sunt contemporane. În plus,
observă un zid din piatră obișnuită, legată cu un mortar foarte puternic, și cinci terase
tăiate în stâncă8.
În raportul rezumativ al fiscului, datat în 25 aprilie 1805 și semnat de BÖGÖZI
Antal, inspector de mine, se arată că zidurile de la Piatra Roșie și Fețele Albe sunt con-
struite cu aceeași piatră ca cea de la Grădiște. Bögözi admiră iscusința meșterilor pie-
trari care au realizat acele blocuri de piatră, prevăzute cu șanțuri pentru îmbinare, și
observă că sunt din calcar cu granulație fină. El indică drept sursă a pietrei utilizate
la Grădiște zona Totier, situată la o zi distanță9, de bună seamă Totia, sat situat la nord
de Măgura Călanului. Aceasta este prima identificare corectă a zonei de proveniență
a calcarului utilizat la cetatea de la Grădiștea Muncelului și, prin analogie, și la cea
de pe dealul Piatra Roșie.
În anul 1838, preotul Michael ACKNER, pasionat de antichități, în drum spre
Grădiștea Muncelului vizitează și cetatea de la Piatra Roșie. El constată că cetatea a
fost construită cu blocuri din același calcar precum cel folosit la cetatea de la Grădiște,
dar, asemenea lui Török, observă și urmele unui zid construit din bucăți de piatră loca-
5 Pentru cercetările din secolul al XIX-lea din această zonă, vezi Pețan, 2017.
6 Jakó, 1968, p. 440.
7 Jakó, 1971, p. 440.
8 Jakó 1971, p. 441.
9 Jakó, 1973, p. 630.
809
lă îmbinate indestructibil cu un mortar de var. Cât despre piatra folosită în cetatea de
la Grădiște, Ackner scrie că blocurile din zidul cetății sunt dintr-un calcar dur, ce con-
ține multe cochilii fosile, și îl asemăna cu cel din zona Sângătinului (Sibiu)10, neavând
cunoștință de calcarele din zona Călanului.
În 1847 ajunge la Grădiștea Muncelului medicul hunedorean FODOR András.
Acesta află de la pădurarul din Grădiște că piatră asemănătoare cu cea din care a fost
construită cetatea se găsește la 1–2 zile de mers, la Sântămăria de Piatră11. Aceasta
este cea de-a doua identificare corectă a sursei de piatră de construcție, care arată că
oamenii locului cunoșteau destul de bine geologia zonei.
În sfârșit, TÉGLÁS Gábor, care a vizitat Grădiștea în 1884, afirmă clar în scrie-
rile sale că blocurile de calcar provin de la Sântămăria de Piatră, iar din acest moment
identificarea zonei de proveniență nu mai este pusă sub semnul întrebării12.
La începutul secolului XX sunt publicate primele determinări ale unor geologi,
care au cercetat piatra de construcție din aceste cetăți. Cel dintâi pare să fie geologul
maghiar Antal KOCH, citat de arheologul FINÁLY Gábor. Conform lui Koch, mate-
rialul ruinelor de pe vârful Piatra Roșie este calcar oolitic sarmațian și provine din
jurul băilor de la Călan, la o distanță de 21 de kilometri, în vreme ce calcarul din con-
strucțiile de la Grădiștea Muncelului este un calcar sarmațian cu fosile de Cerithium
pictum, iar cel mai apropiat loc unde se găsește acest tip de piatră este tocmai lângă
Baia Măgura Călanului, la 30 de kilometri în linie dreaptă de cetate13.
Tot din aceeași perioadă datează și notele geologului maghiar SCHAFARZIC
Ferenc, care îl citează pe geologul HALÁVATS Gyula. Acesta din urmă spune că pia-
tra folosită la construirea cetăților de la Grădiștea Nouă, Piatra Roșie și Cioclovina(?)
este un calcar grosier sarmațian care provine de la Măgura14.
3.2. Cercetări geologice în secolul al XX-lea
Cea mai veche lucrare de tipul rapoartelor geologice consultată direct în legă-
tură cu subiectul articolului a fost cea elaborată în 1925 de F. LAUFER de la Institutul
Geologic al României. Pe lângă datele de geologie a bazinului Hațeg, așa cum au fost
ele identificate și denumite la momentul respectiv, raportul menționează ca cel mai
vechi document cu informații geologice foarte valoroase pentru Transilvania lucrarea
lui Franz Ritter von Hauer și Guido STACHE: “Die Geologie Sienbenbürgens”, pub-
licată la Wien în 186315. În aceeași lucrare F. Laufer indică consultarea rapoartelor
tehnice întocmite de geologul Halaváts Gy., de la Institutul de Geologie al Ungariei și
utilizarea hărții geologice la scara 1:75000 pentru arealul Hațeg, cel care în interva-
lul 1896–1900 a realizat investigații de teren în zonele Hațeg, Ohaba Ponor, Grădiștea,
Luncani, Sebeș, Costești, Chitid. Aceleași lucrări ale lui Halaváts au fost referință pen-
10 Ackner, 1844, p. 21.
11 Fodor, 1844, p. 303.
12 Kuun et alii, 1902, p. 13, 20-21 și 183.
13 Finály, 1916, p. 42.
14 F. Schafarzik, Detaillierte Mitteilungen über die auf dem Gebiet des ungarischen Reiches
befindlichen Steinbrüche, Budapest, 1900, p. 240, apud Wollmann, 1977, p. 107, nota 12.
15 Laufer, 1925, p. 302.
810
tru F. Schafarzik, citat mai sus.
Pentru aceeași perioadă de început de secol XX sunt aduse constant ca refe-
rințe în domeniile geologic și arheologic lucrările lui Franz NOPCSA din perioada
1899–1915, cu precădere cele referitoare la dinozaurienii din zona Hațeg. Ele conțin
și numeroase informații de natură geologică a bazinului Hațeg-Pui, care se regăsesc
ca bază pentru cercetările ulterioare realizate în zona Piatra Roșie-Cioclovina.
Lucrările de cercetare geologică continuă în zona bazinului Hațeg în perioada
1948–1950, prin prospecțiunea și cartările detaliate realizate de Alfred MAMULEA de
la Institutul de Geologie al României, care menționează că ultimul studiu geologic al
regiunii a fost făcut de F. Laufer în 192516. Rapoartele tehnice ale cercetărilor au fost
publicate în anuarele instituției în perioada 1952 și 1953 și deși ele nu includ dealurile
Piatra Roșie și Țâfla, cuprind zona Cioclovina și descriu corect formațiunile cristaline
din zonă, regăsite și la vest și nord-est de Piatra Roșie.
Ulterior, cercetări geologice cu un grad de detaliu de la 1:100000 la 1:25000
și 1:10000 sunt realizate în zonă de către Dezideriu CONSTANTINOFF (1955), Lazăr
PAVELESCU (1960), Sergiu BOȘTINESCU, Paul MATIEȘ și Nicolae STAN (1963–
'64) și Cornel PARASCHIVESCU (1964), pe baza cărora se întocmește harta geolo-
gică 1:200000 - foaia Orăștie17, ultimul material grafic geologic la scară regională pub-
licat oficial.
La scările 1:50000 până la 1:25000 sunt realizate după 1980 cercetări de detaliu
în zona Grădiștea de Munte – Piatra Roșie – Cioclovina de către specialiștii Institutului
Geologic al României, atât în ceea ce privește formațiunile metamorfice, cât și cele
sedimentare de vârstă Triasic-Cretacic și cele din intervalul Paleogen –Cuaternar:
Alexandru STILLA (1979), Grigore POP18, 19, Ion și Paulina HÎRTOPANU (1982–'84),
Ion și Gabriela STELEA (1983–'84). Pentru arealul menționat, ele au constituit supor-
tul pentru construirea hărții geologice scara 1:50000 (aflată în machetă20), a cărei vari-
antă actualizată a fost realizată de I. Stelea în 2012, căruia îi mulțumim și pe această
cale pentru acceptul utilizării ei ca sursă de informare în cercetările noastre de geo-
arheologie și ca suport grafic geologic pentru zona studiată.
4. Informații geologice
Amplasați geografic în partea centrală a Carpaților Meridionali, Munții Sebeșu-
lui (denumiți deseori și Munții Șureanu datorită vârfului omonim) cărora le aparține
zona Luncani – Piatra Roșie – Grădiștea de Munte se dezvoltă impunător prin masi-
vitate și omogenitate între văile Sebeșului spre est, Jiului de Est spre sud, respectiv
Streiului spre vest21. Acest atribut se datorează substratului geologic, aproape exclusiv
cristalin, denumit Pânza Getică. Șisturile cristaline de tip mezometamorfic sunt cunos-
cute și sub denumirea de Cristalinul de Sebeș-Lotru și aflorează în toată zona de la E
16 Mamulea, 1952, p. 209.
17 Dessila-Codarcea et alii, 1968, planșa L-34-XXIV - foaia Orăștie.
18 Pop, 1969, p. 5-8.
19 Pop, 1971, p. 6-15.
20 Pop et alii, 1986 – Stelea, 2012, foaia Pui.
21 Brezeanu, Cetean, 2003, p. 318.
811
și NV de Piatra Roșie, iar învelișului sedimentar al Pânzei Getice îi aparțin rocile car-
bonatice și grezoase ce alcătuiesc culmile Piatra Roșie și Țâfla și cele aflate la S de
acestea, spre Cioclovina, Fizești și Hațeg (Fig. 6).
Fig. 6. Amplasamentul geologic regional al zonei Luncani – Piatra Roșie –
Grădiștea de Munte și imagine 3D a geologiei dealului Piatra Roșie
22,
23
.
4.1. Elemente de geologie regională
4.1.1. Grupa șisturilor cristaline mezometamorfice
Grupa şisturilor cristaline mezometamorfice s-au format prin tectogeneza unor
masive cristaline prealpine, în decursul mai multor cicluri geotectonice prehercinice,
perioadă în care rocile din zona Cibin-Sebeş au suferit procese de retrometamorfism
22
Mutihac, 1990, cap. 7.2 și planșa IV.
23
Dessila-Codarcea et alii, 1968, planșa L-34-XXIV – foaia Orăștie.
812
regional cu frecvente readaptări la condiţiile faciesului şisturilor verzi. Petrografic, în
cadrul lor au fost identificate și descrise paragnaise micacee, gnaise oculare sau ruba-
nate, gnaise cu caracter granitic, micaşisturi, amfibolite, cuarţite şi rar calcare şi dolo-
mite cristaline. Schimbările de facies petrografic au fost înregistrate de cercetările ante-
rioare și grupate inițial funcție de varietatea predominantă: complexul gnaiselor cu
sillimanit, al amfibolitelor, al gnaiselor cuarţo-feldspatice, al micaşisturilor și com-
plexul manganifer.
Interpretate fie ca apofize ale unor corpuri intrusive, fie ca rezultat al unor pro-
cese de diferenţiere metamorfică, filoanele, cuiburile sau lentilele de pegmatite au fost
delimitate local în cadrul celorlalte formațiuni cristalofiliene. În Munţii Sebeşului, cris-
talinului de Sebeş-Lotru îi sunt asociate și corpurile mici de roci bazice şi ultrabazice
parţial serpentinizate din Dealul Negru și Tiţianu, respectiv eclogitele de la Sibişel și
Răscoala.
4.1.2. Învelişul sedimentar
Învelişul sedimentar al regiunii s-a format ca urmare a evoluției unității geo-
logice denumite Domeniul Getic, care a cunoscut faze de acoperire completă cu apă,
exondare sau stagii intermediare. Începând cu Jurasicul, partea de sud-vest a Munţilor
Sebeş se individualizează și constituie un areal cu caracteristici unitare și mărginind
la nord-est depresiunea intramontană a Haţegului, cunoscută și ca zona de sedimen-
tare Haţeg. În ansamblul sedimentar al acestei zone se întîlnesc depozite prealpine
aparţinând Permianului şi depozite alpine care, cu unele discontinuităţi în special mar-
ginal bazinului, includ o suită de depozite de vârstă de la Jurasic inferior până la Cre-
tacic superior inclusiv.
Permianul se dispune transgresiv şi discordant peste fundamentul cristalin. El
debutează cu depozite grosier-detritice de tipul conglomeratelor cu elemente de şisturi
cristaline (predominant de tipul cuarţitelor), care trec pe verticală la gresii grosiere, frec-
vent roşietice-violacee. Depozite de această vârstă au fost descrise în zonă în bazinul
râului Cioclovina și atribuite Permianului pe criterii de faună și similitudini cu alte
zone din Carpații Meridionali.
Jurasicul este bine identificat și descris deasupra peşterii Cioclovina, unde pre-
zintă și o dezvoltare completă. El continuă și la baza dealurilor Țâfla și Piatra Roșie,
de unde s-au recoltat și analizat probe și în proiectul prezent. Jurasicul Inferior este
dezvoltat în facies de Gresten şi debutează prin conglomerate polimictice, dispuse
transgresiv peste Permian sau direct peste şisturile cristaline, trecând pe verticală la
gresii și conglomerate cuarţoase micacee cu intercalaţii de argile şi cuiburi de cărbuni,
denumite în studiile mai recente din zonă24 ca arenite cuarțoase, sublitarenite și roci
argilo-siltice local carbunoase. Jurasicului mediu i s-au atribuit depozite în grosime
de peste 120 m care includ grezo-calcare şi calcare grezoase deseori slab marnoase
şi micacee, calcare grezoase, calcare spatice violacee cu accidente silicioase, arenite
cuarțoase micacee și calcare clastice glauconitice bogat fosilifere. Jurasicul superior
debutează cu calcare de tip micritic și biomicritic, calcare peloidale, calcare bioclastice
peloidale cu ciment sparitic, calcare stratificate cu silexite sau nodulare și calcare slab
24 Pop et alii, 1986 – Stelea, 2012, foaia Pui.
813
argiloase (biolititice) de culoare roşietică sau roșcat-verzuie. După partea medie a
Jurasicului superior, aria de sedimentare în care se încadra zona Haţeg a devenit un
bazin de acumulare favorabil dezvoltării unei platforme carbonatice cu caracter trans-
gresiv.
Cretacicul. Este reprezentat prin calcare masive organogene Cretacice inferi-
oare, de tipul calcarelor biolitit-algale, adesea cu nivele de calcare oolitice remaniate.
Calcarele masive au o largă răspîndire la est de Valea Streiului, întinzându-se până
la bazinul Jiului de Est. Spre sfârșitul perioadei, întreaga zonă Haţeg a fost exondată
și s-au manifestat intens procese de eroziune şi alterare, cu formarea şi acumularea
de depozite de bauxită în formele negative ale paleo-reliefului carstic de la sud de
Cioclovina, spre Fizești, Ohaba Ponor și Bănița.
Cretacicul superior este predominant detritic şi are dezvoltare completă în lun-
gul râului Fizeşti, afluent de dreapta al Streiului, unde s-au descris conglomerate poli-
gene, gresii micacee cu rare intercalaţii de argile grezoase şi cu cuiburi şi vine de căr-
bune, marne şi marnocalcare bogat fosilifere, argile siltice și sublit-arenitice și gray-
wacke litice (conform studiilor recente), marnocalcare grezoase şi calcare argiloase,
gresii grosiere cuarţoase și argile grezoase cu concreţiuni sferosideritice. Peste aces-
tea, urmează depozite arenitice care trec pe verticală la un fliş marnos tipic cu grosimi
peste 700 m, peste care se dispun alte nivele de conglomerate şi gresii grosiere, indi-
când un mediu cu mișcări intense de exondare și submersie, cu eroziune ridicată. În
ultima fază de exondare zona a evoluat în regim continental, când s-au acumulat depo-
zite continental-lacustre cu grosimi până la 3000 m (conglomerate, gresii, argile nisi-
poase şi marno-argile, adesea micacee și colorate).
4.2. Elemente de geologie a dealului Piatra Roșie
Delimitată spre nord de o importantă falie tectonică ce traversează regiunea
dinspre valea Streiului spre Costești Deal – Vârtoape peste valea Grădiștei, zona sedi-
mentară a dealului Piatra Roșie se conturează în relief printr-o poziție emergentă ușor
vizibilă datorită pereților de calcar roșiatic. Într-un areal care nu depășește 2 km2, for-
mațiunile cu caracter carbonatic și grezos vin în contact tectonic sau natural cu depo-
zitele cristaline ale Seriei de Sebeș-Lotru (Fig. 7).
În cadrul etapelor de cartare desfășurate până în prezent în cadrul proiectului
PETRODAC pentru analiza fundamentului pe dealul Piatra Roșie și în zonele limitrofe,
au fost recoltate și analizate probe din aflorimente și de pe văile înconjurătoare. Ana-
lizele petrografice și mineralogice au pus în evidență într-o primă etapă prezența celor
două grupe principale de formațiuni descrise anterior în regiune la scara 1:50000, res-
pectiv cristaline și sedimentare.
4.2.1. Formațiuni cristaline în perimetrul Piatra Roșie
Acestei categorii îi aparțin probele de micașisturi ce aflorează clar la intersecția
potecii marcate spre cetatea Piatra Roșie cu poteca către valea Alunului, la E de punc-
tul 3C marcat pe planul din Fig. 3. Aceste roci micacee și cu grad variabil de consoli-
dare au fost identificate și pe terasa antropică din apropierea cabanei Fundației Dacica,
unde s-au desfășurat recent săpături arheologice preventive.
814
Fig. 7. Poziționarea geologică a dealului cu cetatea
dacică Piatra Roșie (prelucrare după Harta geologică
a României la scara 1:50.000, foaia Pui (machetă,
reactualizare I. Stelea, 2012, Institutul Geologic al
României).
Dealul Piatra Roșie
815
Ele aparțin cel mai probabil complexului micașisturilor din cadrul cristalinu-
lui de Sebeș-Lotru, ca varietate de facies petrografic ale metamorfitelor Pânzei Getice.
Culoarea lor variază de la diferite nuanțe de cenușiu cu aspect ușor sidefat ca urmare
a conținutului important de minerale micacee caracteristice acestor roci, la crem și albi-
cios-roșiatică datorită depunerilor de minerale feruginoase (Fig. 8.a÷c). Gradul de com-
pactare este variabil, fiind influențat atât de contactul cu factorii atmosferici, cât și
de cât de puternic exprimată este șistozitatea rocii.
Fig. 8. Micașist cu biotit și minerale opace:
a – imagine macroscopică; b, c – imagini microscopice.
4.2.2. Formațiuni carbonatice în perimetrul Piatra Roșie
Analizele macroscopice au fost realizate în teren și laborator între 2009–'17
prin observații directe sau la lupă binoculară, în lumină naturală. O parte din probele
din rocile fundamentului au fost studiate în secțiuni subțiri la microscopul optic în lumi-
nă polarizată, pentru evidențierea alcătuirii mineralogice și identificări de detaliu ale
tipurilor petrografice. Ele se pot constitui ulterior ca referențial pentru probe de tip
arheologic din viitoare săpături sau studii din zonă.
Fig. 9. Calcar micritic peloidal-bioclastic-suboolitic:
a – imagine macroscopică; b, c – imagini microscopice.
Astfel, până în prezent, au fost descrise două varietăți de calcare. Cel mai bine
deschis ca zonă de aflorare fără vegetație este un calcar peloidal-bioclastic puternic dia-
clazat, de culoare roz-cenușiu (Fig. 9) cu ciment predominant sparitic. Acest calcar
este ușor observabil în afloriment, ca perete de peste 10 m înălțime, pe partea stângă
816
a potecii de urcare spre cetatea Piatra Roșie, la vest de turnul 3C.
Pe poteca care duce din zona punctului de popas de la intrarea în zona cetății
către terasele de pe versantul nordic (punctul 10 marcat pe planul de la Fig. 3) a fost
pus în evidență un calcar compact micritic-biomicritic, de culoare roz până la slab vine-
țiu-albicios (Fig. 10), deseori cu diaclaze de calcit și local nodular concreționar, cu
unele goluri umplute cu calcedonie.
Fig. 10. Calcar biomicritic:
a – imagine macroscopică; b, c – imagini microscopice.
5. Petrografia preliminară a elementelor constructive din piatră din
cetatea dacică Piatra Roșie
5.1. Istoricul cercetărilor privind blocurile de calcar de la Piatra Roșie
În publicațiile arheologice (rapoarte, monografii, prezentarera cercetărilor din
campanii etc.) apar constant referiri la tipurile petrografice și unele caracteristici ale
rocilor (culoare, porozitate, masivitate, grad de fragmentare, alterări, rezistență), găsite
atât în săpături, cât mai ales cele care constituie fundamentul cetăților dacice și în spe-
cial elementele constructive ale acestora: ziduri (blocuri, fragmente libere sau prinse
în mortar), drumuri de acces, scări, obiecte meșteșugărești/casnice (ex. ciocane, dălți,
topoare, râșnițe) sau de luptă (ex. proiectile).
Aceste date nu trec însă decât în puține cazuri de caracterul general al descri-
erilor, în funcție de informațiile geologice disponibile la momentul respectiv, la care
se adăugau observațiile arheologilor, cum este cea a lui Constantin DAICOVICIU des-
pre blocurile de la Piatra Roșie, ca fiind conglomerate fosilifere și oolitice, de vârstă
sarmatică (Sarmațiană)
25
.
Durabilitatea rocilor
26
din structura de apărare a cetăților dacice din Munții
Orăștiei constituie subiectul atenției și luării de poziție a lui Hadrian DAICOVICIU în
1971, care susține necesitatea intervenției urgente pentru conservarea acestora, aflate
sub efectul ciclurilor de îngheț-dezgheț, pe fondul unei structuri interne favorizante
degradării fizice
27
. În ceea ce privește zona Piatra Roșie, informațiile de natură geo-
25
Daicoviciu C., 1954, p. 36.
26
Cetean, 2016, p. 674.
27
Pătrunzînd în crăpăturile blocurilor şi în porii lor (să nu uităm că avem de-a face cu cal-
car conchilic), apa îngheaţă în timpul iernii şi, dilatîndu-se, lărgeşte fisurile” (Daicoviciu H.,
1971, p. 55).
817
logică prezentate de H. Daicoviciu se referă succint atât la roca de fundament metamor-
fică, cât și la varietățile carbonatice, fără însă a trece de nivelul unor observații vizu-
ale (culoare, aspect) și definire petrografică (micașist, calcar)28.
Odată cu avansarea săpăturilor la principalele cetăți dacice din Munții Orăștiei,
se publică rapoarte și articole cu prezentarea rezultatele, care privesc inclusiv descri-
eri ale rocilor de fundament și materialului litic găsit în săpături. În anul 1986, Ioan
GLODARIU dedică un material special surselor de piatră fasonabilă (dimensionată)
în Dacia utilizate pentru construcții sau pentru componente ale sistemului defensiv,
constatând absența unor cercetări de detaliu dedicate acestui subiect sau numărul extrem
de redus al analizelor petrografice pe aceste roci29.
Mirela Elena LĂSCOIU își prezintă, în anul 2010, teza de doctorat, în cadrul
căreia a inclus și rezultatele cercetării informative privind posibilitatea existenței unei
cariere de piatră în punctul denumit Costești-La Părete din zona localității Costești,
jud. Hunedoara, ca sursă alternativă pentru blocurile din cetățile dacice30. În cadrul
cercetării, autoarea a recoltat un total de 15 probe din mai multe locații de interes:
Costești-Blidaru (4), Piatra Roșie (4), Costești-La Părete (4), Costești-Cetățuia (4)
și Sarmizegetusa Regia (3). Acestea au fost analizate macroscopic (cu ochiul liber,
cu lupa şi cu microscopul binocular), de către profesorul Horia BEDELEAN, de la
Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Cele patru probe de la Piatra Roșie au fost descrise succint și clasificate petro-
grafic de către H. Bedelean ca varietăți de calcar oolitic grezos (1), calcare oolitice
(2) și calcar grezos (1), fără să fie realizate însă analize microscopice, care să permită
corelări reliabile cu rezultatele investigațiilor din proiectul PETRODAC.
5.2 Măgura Călanului - o sursă confirmată de calcar fasonabil pentru
cetățile dacice din Munții Orăștiei
Pe parcursul cercetărilor geologice regionale și a celor arheologice din zona
cetăților dacice din Munții Șureanu (Orăștiei), debutate înainte de sec. XX, au fost cu
siguranță recoltate și analizate petrografic probe din blocurile utilizate la ziduri, dru-
muri de acces sau monumente cu caracter de cult, atât timp cât referiri la acestea se
regăsesc în documentele vremii31. Astfel, aducând în discuție cercetări anterioare refe-
ritoare la o sursă confirmată de piatră pentru zidurile cetăților dacice și a altor construc-
ții asociate acestora, în 1986, I. Glodariu face referire la lucrările geologului Halaváts
Gy. (ale căror rapoarte au fost consultate și de F. Laufer în 1925, așa cum a fost ară-
tat mai sus), menționând și faptul că acesta a realizat inclusiv analiza materialului litic.
Informațiile geologice de detaliu ale lui Halaváts asupra pietrei din cetățile
dacice nu ne-au fost accesibile direct. Primele cercetări după o metodologie științifică
urmată și în prezent, publicate și disponibile, au fost cele realizate în 1995 de către pro-
fesorul geolog Ioan MÂRZA de la Facultatea de Geologie din Cluj-Napoca32. Deși nu
28 Daicoviciu H., 1978, 9. p. 3-8.
29 Glodariu, 1985-1986, p. 1.
30 Lăscoiu, 2014, p. 718-719
31 Glodariu, 1985-1986, p. 10, nota 30.
32 Mârza, 1995, p. 199-207.
818
au fost analizate probe de la cetatea Piatra Roșie, două categorii de informații din arti-
colul publicat sunt foarte valoroase ca reper în contextul abordat:
caracterizarea petrografică-facială a probelor de calcar analizate, provenind de la cetă-
țile dacice Sarmizegetusa Regia (Grădiștea de Munte), Costești-Cetățuie și Costești-
Blidaru;
geologia Dealului Măgura (Călan), caracterizarea petrografică a probelor studiate și
clasificarea lor pe criterii structurale, respectiv procentul și tipul alochemelor din con-
ținut (ooide, intracalaste, resturi fosilifere) și mărimea particulelor care alcătuiesc cimen-
tul alochemelor (micrit, sparit).
I. Mârza descrie macroscopic rocile studiate din cetățile dacice, remarcând vari-
ația culorii de la alb la gălbui, structura masivă sau stratificată și deseori prezența unei
texturi vacuolare, atribuită de el proceselor de disoluție supergenă. De asemenea, remar-
că predominanța structurii oolitice și caracterul organogen pentru blocurile analizate33.
Speciile petrografice identificate microscopic în probele provenind de la cele trei cetăți
și descrise detaliat ca și componenți mineralogici, relații structurale, dimensiuni gra-
nulare și grad de alterare au fost: a) calcare oolitice, b) calcare grezoase sub-oolitice
și c) gresii.
În ceea ce privește calcarele din cariera dacică de la Măgura Călanului, au fost
identificate și descrise următoarele categorii petrografice: a) calcare biosparitice, b)
calcare grezoase sub-oolitice și c) calcare oolitice.
Se observă analogia de proprietăți și denumire pentru două categorii identifi-
cate (calcarele oolitice și calcarele grezoase-suboolitice) și aparent absența calcarelor
biosparitice ca blocuri în cetățile dacice, respectiv absența gresiilor (identificate în blo-
curi) din arealul Măgurei Călanului investigat în anul 1995.
Fără a avea la dispoziție probele macroscopice și/sau secțiunile subțiri pe baza
cărora s-a acordat diagnosticul petrografic, dar cu cinci campanii de teren la Măgura
Călanului realizate de autoarele articolului și care au pus în evidență o gamă largă de
subtipuri la cele enumerate de prof. I. Mârza, se poate presupune ori utilizarea unor
denumiri acoperitoare pe alte criterii (de ex. constitutive în loc de granulația liantului
carbonatic), ori un număr de probe analizate care n-a acoperit consistent suprafața expu-
să în raport cu varietățile întâlnite.
În concluziile cercetării efectuată în 1995 se afirmă34 că sursa blocurilor de cal-
car pentru cetățile dacice din Munții Orăștiei este indubitabil zona depozitelor carbo-
natice de vârstă volchyniană din dealul Măgura. Fără a contrazice această afirmație
(susținută de altfel și de cercetările proprii), dar luând în considerare și rezultatele a
peste 30 de analize microscopice și un număr ridicat de observații macroscopice în
ceea ce privește varietățile petrografice-mineralogice identificate până în prezent la
Măgura comparativ cu Piatra Roșie35) - se consideră că Măgura Călanului nu a repre-
zentat unica sursă de piatră pentru blocurile de la Piatra Roșie.
33 Mârza, 1995, p. 200.
34 Mârza, 1995, p. 205.
35 Cetean, 2011–2017.
819
Astfel, cercetarea varietăților petrografice pe probe recoltate în perioada 2009–
'11 în zona cetății Piatra Roșie în cadrul proiectului PETRODAC a atras după sine
necesitatea unor analize suplimentare pe piatra provenind și din alte areale similare
(Sarmizegetusa Regia, Bănița, Costești-Cetățuie, Fețele Albe, Tilișca)
36
și a unei inves-
tigări complexe multidisciplinare mult mai detaliate a zonei Măgura Călanului. Aceas-
tă cercetare – în desfășurare aproape paralel din 2012 până în prezent în cadrul proiec-
tului Fundației Dacica denumit CARIERELE DE PIATRĂ ALE DACILOR (Fig. 11)
– include continuarea investigațiilor pentru identificări petrografice, dar și determi-
narea cu probabilitate cât mai ridicată a volumelor de piatră extrase din dealul Măgura
(pentru a fi studiate comparativ cu totalul volumelor evaluate pentru cetățile din Munții
Orăștiei) și identificarea de posibile surse alternative de piatră similară probelor de la
Piatra Roșie neregăsite până în prezent la Măgura Călanului.
Fig. 11. Măgura Călanului (a), zona principalui front de exploatare antic (b)
și imagini microscopice ale unor tipuri de calcare de la Măgura Călanului
c - calcar intraclastic, d - calcar intraclastic (grezos) sub-oolitic,
e - calcar fosilifer (biosparitic) sub-oolitic.
5.3. Proiectul PETRODAC - Investigații petrografice și mineralogice în
zona Piatra Roșie
Pentru o prezentare cât mai completă și interpretare corectă a sitului istoric de
la Piatra Roșie, caracterizarea pietrei fasonate utilizate la zidurile construcțiilor militare
36
Toate probele pentru analizele de laborator au fost realizate din fragmentele de piatră căzute sau
răspândite în pădure, poteci sau versanții limitrofi zonelor aflate în cercetare; nu a fost afectată
nicio structură construită sau elemente constructive dispuse în forma lor originală, vizibile sau
acoperite.
820
și civile reprezintă un important și necesar pas. Acesta este cu atât mai important cu
cât cetatea dacică nu s-a aflat din 1949 în programul săpăturilor arheologice, cu excep-
ția unui scurt interval (2004–'05).
În cadrul proiectului PETRODAC, tutelat de Fundația Dacica și susținut prin
perseverența și entuziasmul personal al cercetătorilor implicați - au fost desfășurare
lucrări geologice sistematice de teren și laborator. Acestea au inclus prospecțiuni de
suprafață, observații macroscopice în teren și laborator, respectiv analize petrografice-
mineralogice pe eșantioane din varietățile de calcare (Fig. 12÷16) din care au fost con-
fecționate blocurile pentru zidărie, mortarul utilizat la zidăria de la intrarea în incinta
nr. 2, respectiv rocile din fundament (Fig. 8÷10). Un număr de 22 secțiuni subțiri pe
calcare au fost analizate optic în lumină polarizată, iar rezultatele acestora au stat la
baza concluziilor prezentate informativ mai jos, fără detalieri de ordin mineralogic
care vor face subiectul altor articole.
Criteriul textural al proporției constituenților alochemici (claste, oolite, fosile,
peloide, lump-uri, minerale secundare) a fost considerat reprezentativ în acest caz pen-
tru evaluări comparative și nu cel al dimensiunii componenților liantului carbonatic
(micrit sau sparit). Astfel, denumirile tipurilor principale identificate reflectă acest
aspect prin grupare în cinci clase, incluzând însă mai multe subtipuri.
5.3.1 Calcare oolitice, calcale bio-oolitice
Sunt tipul predominant la Piatra Roșie, în general de culoare crem-gălbui până
la crem-albicios (Fig. 12), uneori cu pelicule cărămizii de natură limonitică, cu compac-
titate și rezistență medii. Procentul oolitelor (indiferent dacă au sau nu un clast central
din cuarț, fosile, feldspat, muscovit, etc.) depășește 40-50%, subtipurile identificate
fiind: calcar oolitic, calcar oolitic-intraclastic, calcar bio-oolitic, calcar intraclastic sub-
oolitic, calcar oolitic slab fosilifer (fosile sub 10%), toate sub-varietățile fiind regăsite
și în probele de la Măgura Călanului Fig. 11 d, e).
Fig. 12. Calcar oolitic, calcar oolitic slab fosilifer.
5.3.2 Calcare intraclastice
Sunt roci albicioase (Fig. 13) nă la albicioase-crem și cărămizii pe suprafețele
expuse factorilor exogeni, cu structură friabilă și rezistență scăzută. Au fost puse în evi-
dență calcare intraclastice tipice, calcare intraclastice ooidice/oolitice (clastele au înve-
lișurile ooidice succesive – Fig. 13b, dar gradul lor de angularitate este foarte ridicat),
calcare intraclastice +/- suboolitice, dar și calcare intraclastice sub-oolitice slab fosili-
821
fere sau bio-ooidice. Și aceste varietăți au fost identificate în probele de la Măgura
Călanului analizate macroscopic și microscopic (Fig. 11c).
Fig. 13. Calcar intraclastic sub-oolitic și calcar intraclastic (drumul spre cetate).
5.3.3 Calcare bio-peletoidale (lump-uri)
Cu structură mai poroasă decât tipurile anterioare (Fig. 14), calcarele grupate
în această categorie includ mai mult de 30-45% pelete/peloide (resturi algale sau res-
turi diagenizate de fecale ale microorganismelor) sau lump-uri (agregate granulare de
bio-peloide, ooide, fosile sau intraclaste). Culoarea de bază este crem-gălbui sau albi-
cios, dar alterările supergene cu depuneri peliculare de limonit îi dau deseori aspectul
ușor roșcat-cărămiziu. Uneori aspectul ooidic al probelor este mai pronunțat, fapt ce
a determinat să se considere că este posibil să se regăsească acest tip în pachetele stra-
tiforme din Măgura Călanului, chiar dacă până în prezent nu a fost confirmat prin cele
10 analize microscopice realizate.
Fig. 14. Calcar bio-peletoidal (lump fosilifer-peloidic sub-oolitic)
– zonele 4C și 3D pe planul de la Fig. 3.
5.3.4 Calcar oolitic intraclastic compact
Deși un calcar oolitic până la oolitic-intraclastic ca aspect și tip de alocheme
constituente, această varietate se deosebește clar vizual de celelalte prin culoarea intensă
roșiatică-vineție (Fig. 15) și compactitatea ridicată, aparent superioară celorlalte varie-
tăți identificate până în prezent la Piatra Roșie sau la Măgura Călanului. În ipoteza pro-
venienței de la Măgura Călanului, aspectul mult mai masiv ar putea fi dat de existența
unui pachet stratiform foarte compact (care poate a fost exploatat și epuizat față de nive-
822
lul morfologic actual), iar culoarea roșcată s-ar datora proceselor secundare de limoni-
tizare mai avansate față de celalte subtipuri regăsite la cetățile dacice sau în cariera
antică.
Procesul de alterare la contactul cu factorii exogeni este întâlnit la mai multe
probe din cele două areale, dar la Piatra Roșie în zona turnului 4b (planul din Fig. 3 și
Fig. 4 pare ori a avea o amploare foarte mare (peste 1–2 cm profunzime în interiorul
pietrei), ori varietatea petrografică diferă ca sursă față de cele cunoscute. Nu este exclus
ca viitoare săpături arheologice să expună blocuri care să poată aduce informații sup-
limentare și clarificări de varietăți genetice, dar cert este că un tip asemănător nu a
fost regăsit până în prezent la Măgura Călanului.
Fig. 15. Calcar oolitic intraclastic roșiatic, cu compactitate ridicată
(zona incintei de pe platou, în apropiere de turnul 4b - planul de la Fig. 3).
5.3.5 Calcar fosilifer
De pe una din terasele situate pe versantul nordic (punctul nr. 10 pe planul de
la Fig. 3), a fost recoltat un fragment de calcar cu aspect predominant fosilifer până la
fosilifer sub-oolitic, în care dimensiunile formelor scheletale permit identificări macro-
scopice facile (Fig. 16).
Fig. 16. Calcar fosilifer sub-oolitic peloidal (punctul nr. 10 pe planul de la Fig. 3).
Varietățile de fosile de tip foraminifere (predominant Miliolida) și gastropode
(dintre care Turitella măsurată macroscopic peste 1,5 cm) ajung la dimensiuni cu mult
peste cele mai mari resturi de organisme evidențiate în toate celelalte probe analizate.
Fragmentul de piatră a prezentat duritate foarte ridicată în momentul confecționării
823
secțiunii subțiri pentru analiza microscopică. Aspectul calcarului este de piatră foarte
compactă, așa cum se observă și în Fig. 15, în ciuda proporției de peste 20% de goluri
datorate desprinderii sau dizolvării resturilor fosilifere. La microscopul polarizat se
observă și prezența unor ooide, peloide și chiar lumpuri, toate prinse într-un liant spa-
ritic (granulele de calcit depășesc 4 µ), dar aspectul macroscopic este clar diferit de
calcarele bio-peletoidale descrise (Fig. 14). Nu a fost identificată până în prezent la
Măgura Călanului o varietate petrografică-mineralogică asemănătoare acestui tip de
calcar.
6. Concluzii
Deși aflate încă la început, cercetările petrografice desfășurate în cadrul proiec-
tului PETRODAC au produs rezultate notabile. Probele prelevate din numeroase pun-
cte ale sitului Piatra Roșie, analizate la microscop și comparate cu probe ce acoperă
aproape întreg arealul dealului Măgura Călanului, au dus la o nuanțare a concluziilor
dobândite în deceniile trecute în urma unor cercetări de mai mică anvergură. S-a trecut,
astfel, de la constatarea generală că piatra de talie utilizată la construcțiile din cetatea
dacică Piatra Roșie este doar un calcar oolitic ce provine din dealul Măgura Călanului,
la detalieri care au permis identificarea a cel puțin cinci tipuri de calcar utilizat de daci
în această cetate. În urma analizelor și comparațiilor efectuate în cadrul studiului de
față, a rezultat că, dintre cele cinci tipuri identificate, doar două provin în mod cert din
cariera antică de la Măgura Călanului, alte două tipuri este posibil să provină din ace-
lași loc (prezintă similarități texturale cu cele din cariera dacică), dar necesită cerce-
tări suplimentare, iar alt tip distinct (un calcar fosilifer până la fosilifer sub-ooidic)
are probabil altă proveniență, sursa nefiind încă identificată.
Rezultatele acestei cercetări pot avea un impact important asupra viitoarelor
interpretări istorice. Existența a două (sau mai multe) surse de exploatare a calcarului
pentru cetatea dacică Piatra Roșie poate sugera fie etape diferite de construcție, care
au implicat limitarea accesului la una dintre surse într-o anumită epocă sau epuizarea
uneia/unora dintre acestea, fie o utilizare simultană a surselor, din motive încă dificil
de stabilit.
Se demonstrează astfel, încă o dată, că într-un astfel de sit, în care piatra dimen-
sionată reprezintă principalul material de construcție, investigațiile petrografice și mine-
ralogice aprofundate sunt indispensabile. Eficiența lor ar spori considerabil dacă s-ar
opera o corelare a acestora cu datele arheologice, care din păcate sunt foarte sărace în
prezent. Reluarea cercetărilor arheologice într-un context interdisciplinar ar reprezenta
soluția cea mai bună pentru ca toate abordările să își dovedească adevăratul potențial
și să ducă la o interpretare istorică cât mai plauzibilă a sitului Piatra Roșie.
824
BIBLIOGRAFIE
Ackner, 1844 Michael ACKNER, Reisebericht über einen Theil der südlichen Kar-
paten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, aus
dem Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landes-
kunde, I Band, II Heft, 1844, pp. 1-33.
Brezeanu, Cetean,
2003
Lucreția BREZEANU, Valentina CETEAN, Consideration on the
building technique of the dacians in the 1st millenium B.C., În:
Revista Română de Materiale, 4/2003, Vol. 33, pp. 316-324.
Cetean,
2011-2017
Valentina CETEAN, Analize mineralogice-petrografice pe roci din
zona Piatra Roșie, proiect PETRODAC, arhivă personală, 2011–
2017.
Cetean, 2016 Valentina CETEAN, Durabilitatea rocilor în context arheologic, În:
ArheoVest, Nr. IV: In Honorem Adrian BEJAN, Interdisciplinari-
tate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 26 noiembrie 2016, Vol.
1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, Univer-
sitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, Vol.
1: pp. 1–532 + DVD, Vol. 2: pp. 533–982, ISBN 978-963-315-310
-9 (Összes/General), ISBN 978-963-315-311-6 (Kötet/Vol. 1), ISBN
978-963-315-312-3 (Kötet/Vol. 2); Vol. 2, pp. 673–688, on-line
http://arheovest.com/simpozion/arheovest4/33.pdf
Daicoviciu, 1954 Constantin DAICOVICIU, Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Mono-
grafie arheologică, Ed. Academiei RPR, București, 1954, 167 pg.
+ XX pl.
Daicoviciu, 1971 Hadrian DAICOVICIU, O sarcină de primă urgență, consolidarea
şi conservarea monumentelor dacice din Munții Orăştiei, În: Bule-
tinul Monumentelor Istorice, XL, 1, 1971, pp. 53-58.
Daicoviciu, 1978 Hadrian DAICOVICIU, Cercetări arheologice privind cunoaște-
rea sistemelor de fortificații la geto-daci, În: Revista muzeelor și
monumentelor - Monumente istorice și de artă, XLVII, 1, 1978, pp.
3-8.
Dessila-Codarcea
et alii, 1968
Marcela DESSILA-CODARCEA, Haralambie SAVU, Maria
PAVELESCU, Iosefina STANCU, Denisa LUPU, Harta geologică
1:200.000, foaia 26 – Orăștie, Comitetul de Stat al Geologiei, Insti-
tutul Geologic, 1968, planșa L-34-XXIV.
Finály, 1916 Gábor FINÁLY, A Gredistyei dák várak, În: Archeologiai Értesítő,
XXXVI, 1916, pp. 11-43.
Fodor, 1844 András FODOR, Romai regisegek Hunyad varmegyeben, În: Hon
és Külföld, 1844, pp. 300-304, 305-307.
Glodariu,
1985-1986
Ioan GLODARIU, Cariere și exploatarea pietrei în Dacia prero-
mană, În: Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, 1985-1986, pp.
91-100.
Jakó, 1968 Sigismund JAKÓ, Date privitoare la cercetările arheologice de la
Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (I), În: Acta Musei Napo-
censis, V, 1968, pp. 432-443.
Jakó, 1971 Sigismund JAKÓ, Date privitoare la cercetările arheologice de la
Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (II), În: Acta Musei Napo-
censis, VIII, 1971, pp. 439-455.
825
Jakó, 1973 Sigismund JAKÓ, Date privitoare la cercetările arheologice de la
Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (IV), În: Acta Musei Napo-
censis, X, 1973, pp. 627-639.
Kuun et alii, 1902 Géza KUUN, Zsófia TORMA, Gábor TÉGLÁS, Hunyadvármegye
története, Eslő Kötet: Az őskortól a honfoglalásig, Athenaeum,
Budapest, 1902, XVIII + 256 pg.
Laufer, 1925 F. LAUFER, Contribuțiuni la studiul geologic al împrejurimilor
orașului Hațeg, În: Analele Institutului Geologic al României,
Vol. X (1921-1924), București, Ed. Cartea Românească, pp. 301-
333, 369-370.
Lăscoiu, 2014 Mirela Elena LĂSCOIU, Posibilitatea existenţei unei cariere de
piatră în zona cetăţii dacice de la Costeşti-Cetăţuia, În: ArheoVest,
Nr. II: [Simpozion ArheoVest, Ediția a II-a:] In Honorem Gheorghe
Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timișoara, 6 decem-
brie 2014, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, Aso-
ciația "ArheoVest" Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2014,
Vol. 1: [12] + XXIV + [2] + 33-492 + [2] pg. + DVD, Vol. 2: [10]
+ [2] + 4971013 + [2] pg., ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/Gene-
ral), ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1), ISBN 978-963-315-221-8
(Vol. 2); Vol. 2, pp. 715723, on-line
http://arheovest.com/simpozion/arheovest2/32.pdf
Mamulea, 1952 Alfred MAMULEA, Cercetări geologice în partea de Est a bazinului
Hațegului (comunicare preliminară), În: Dări de seamă ale ședin-
țelor, Institutul Geologic al României, vol. XXXVI, Ed. de Stat pen-
tru Literatură Științifică, 1952, pp. 208-219.
Mârza, 1995 Ion MÂRZA, Les calcaires utilisés àla construction des citadelles
daciques des Monts d’Orăştie et les carières antiques, În: Acta
Musei Napocensis, 32, 1, 1995, pp. 199-207.
Mutihac, 1990 Vasile MUTIHAC, Structura geologică a teritoriului României
(Cap. 7.2 – Pânza Getică), Ed. Tehnică, București, 1990, 424 pg.
ISBN 973-31-0195-8.
Pețan, 2017 Aurora PEȚAN, Cercetările de la Grădiștea Muncelului (jud. Hune-
doara) până la Primul Război Mondial, Institutul de Arheologie
Iași, Teză de doctorat (ms), 2017, 403 pg.
Pop, 1969 Grigore POP, Studiul litologic şi stratigrafic al Mezozoicului din
regiunea Haţegului, Raport tehnic, Institutul Geologic al României,
1969.
Pop, 1971 Grigore POP, Studiul litostratigrafic al Senonianului din regiunea
Hațegului (Carpații Meridionali), Raport tehnic, Institutul Geologic
al României, 1971.
Pop et alii, 1986 –
Stelea, 2012
Grigore POP, Ion HÎRTOPANU, Ion STELEA, Ladislau SZASZ,
Gheorghe POPESCU, Theodor BANDRABUR, Gabriela STELEA,
Paulina HÎRTOPANU, Victor MOISESCU, 1986 (reactualizare Ion
STELEA, 2012), Harta geologică a României la scara 1:50.000,
foaia Pui (machetă, Institutul Geologic al României), 2012.
Strobel, 1998 Karl STROBEL, Dacii. Despre complexitatea mărimilor etnice, poli-
tice și culturale ale istoriei spațiului Dunării de Jos (II), În: Studii
și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 49, 2, 1998, pp. 207-227.
826
Wolmann, 1973 Volker WOLLMANN, Cercetări privind carierele de piatră din
Dacia romană, În: Sargeţia, 1973, 10, pp. 105-130.
... VI/1). Pentru cetatea Alun-Piatra Roșie analize detaliate au fost făcute în premieră de Valentina Cetean și au demonstrat proveniența pietrei de construcție din același loc (Cetean, Pețan 2017). Tot acesteia îi aparțin primele analize pe piatra de construcție de la Bănița, Fețele Albe și Tilișca, cu rezultate previzibile: primele două folosesc calcare din zona Măgura Călanului, pe când ultima, situată mult mai departe de acest geosit, se aproviziona dintr-o altă sursă, încă neidentificată (https://maguracalanului.ro/patrimoniu/). ...
... Valentina Cetean: proiectul PetroDac -Investigații petrografice și mineralogice în zona Piatra Roșie și arealele adiacente (2011)(2012)(2013)(2014)(2015), continuat prin proiectul Carierele de piatră ale dacilor, ambele sub tutela Centrului de Studii al Fundației Dacica, și proiectul RoqStone -Rocile de construcție din Romania -caracteristici calitative, valoare de patrimoniu cultural, importanță științifică (2019-2022) -proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin Institutul Geologic al României (contract 28N/2019, cod proiect PN 19-45-02-01). În cadrul acestor proiecte s-au făcut numeroase analize mineralogice pe probe de la Măgura Călanului și prospecțiuni geofizice în arealul carierelor, unele publicate (Cetean, Pețan 2017;Cetean et al. 2022), altele în curs de publicare. În plus, s-au făcut demersuri pentru recunoașterea la nivel european a calcarului de Măgura Călanului ca piatră cu valoare de patrimoniu (https://maguracalanului.ro/roq-stone/). ...
... VI/1). For the fortress Alun-Piatra Roșie, detailed analyses made for the first time by Valentina Cetean demonstrated that the building stone came from the same place (Cetean, Pețan 2017). She is the same who analyzed the construction stone in the fortresses at Bănița, Fețele Albe and Tilișca, with foreseeable results: the first two used limestone from Măgura Călanului area, while the last, located much farther away from this geosite, was supplied from another source, still unidentified (https://magura-calanului.ro/patrimoniu/). ...
Article
Full-text available
One of the main forms of expression of the power of the Dacian Kingdom, with its capital at Sarmizegetusa Regia, was represented by the monumental constructions built in ashlar stone, the result of a mixture between local traditions and Greek and Roman influences. The fortified acropolis at Piatra Roșie is one of the main components of this center of power and one of the most important archaeological sites from the Late Iron Age in Romania. In 1999 it was inscribed on the World Heritage List as part of the serial site “Dacian Fortresses in the Orăștie Mountains”. This paper presents the most recent data regarding the stones used in the construction of the Piatra Roșie fortress, the most important building material from the point of view of volume and durability. The historiographical and archaeological data, the field investigations and measurements, together with the mineralogical analysis of stone varieties have been corroborated with specific interpretations for construction engineering and 3D modeling applied in the evaluation of the dimension stone volume. The present approach constitutes an absolute novelty for the site of Piatra Roșie, and, also, a model that can be applied to the specific conditions of the other Dacian Fortresses.
Conference Paper
Full-text available
In the paper we consider the flexibility of seismic prospecting in order to avoid any type of restrictions (including restrictions on Natura 2000 sites) in carrying out the exploration phase for hydrocarbons. The situations presented in the paper and other particular ones are normal for a populated area, with economic activities and cannot be invoked as a pretext for not realizing the exploration program. In cases of restriction, the work of the programs are adapted to existing conditions and are planned the works so as to optimally cover land areas for optimal investigation of the geological objectives.
Conference Paper
Full-text available
In the paper we consider the environmental provisions and regulations applicable in oil industry in Romania in order to ensure the environmental protection, geoconservation, geodiversity and/or biodiversity. Oil and gas industry has to face the environmental challenges as it is among the industries with a high risk of pollution. The management of oil companies should ensure full compliance with HSE laws and regulations and, to maintain a responsible and sustainable business while protecting habitats and biodiversity. The need to comply with the environmental standards specific to the concession area requires prior information from public data and compliance. Accommodating to “new environment” for a responsible E&P activity involve supplementary efforts from oil companies and contractors.
Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpaten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, aus dem Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, I Band
 • Ackner Michael
Michael ACKNER, Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpaten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, aus dem Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, I Band, II Heft, 1844, pp. 1-33.
Analize mineralogice-petrografice pe roci din zona Piatra Roșie, proiect PETRODAC, arhivă personală
 • Cetean Valentina
Valentina CETEAN, Analize mineralogice-petrografice pe roci din zona Piatra Roșie, proiect PETRODAC, arhivă personală, 2011-2017.
 • Cetean Valentina
Valentina CETEAN, Durabilitatea rocilor în context arheologic, În: ArheoVest, Nr. IV: In Honorem Adrian BEJAN, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 26 noiembrie 2016, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, Vol. 1: pp. 1-532 + DVD, Vol. 2: pp. 533-982, ISBN 978-963-315-310 -9 (Összes/General), ISBN 978-963-315-311-6 (Kötet/Vol. 1), ISBN 978-963-315-312-3 (Kötet/Vol. 2);
Monografie arheologică
 • Daicoviciu Constantin
 • Cetatea Dacică De La Piatra Roșie
Constantin DAICOVICIU, Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Monografie arheologică, Ed. Academiei RPR, București, 1954, 167 pg. + XX pl.
Cercetări arheologice privind cunoașterea sistemelor de fortificații la geto-daci, În: Revista muzeelor și monumentelor -Monumente istorice și de artă
 • Daicoviciu Hadrian
Hadrian DAICOVICIU, Cercetări arheologice privind cunoașterea sistemelor de fortificații la geto-daci, În: Revista muzeelor și monumentelor -Monumente istorice și de artă, XLVII, 1, 1978, pp. 3-8.
Harta geologică 1:200.000, foaia 26 -Orăștie
 • Dessila-Codarcea Marcela
 • Savu Haralambie
 • Pavelescu Maria
 • Stancu Iosefina
 • Lupu Denisa
Marcela DESSILA-CODARCEA, Haralambie SAVU, Maria PAVELESCU, Iosefina STANCU, Denisa LUPU, Harta geologică 1:200.000, foaia 26 -Orăștie, Comitetul de Stat al Geologiei, Institutul Geologic, 1968, planșa L-34-XXIV.
 • Finály Gábor
 • Gredistyei
 • Várak
Gábor FINÁLY, A Gredistyei dák várak, În: Archeologiai Értesítő, XXXVI, 1916, pp. 11-43.
Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană
 • Glodariu Ioan
Ioan GLODARIU, Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană, În: Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, 1985-1986, pp. 91-100.
Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (IV), În: Acta Musei Napocensis
 • Jakó Sigismund
Sigismund JAKÓ, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (IV), În: Acta Musei Napocensis, X, 1973, pp. 627-639.
 • F Laufer
F. LAUFER, Contribuțiuni la studiul geologic al împrejurimilor orașului Hațeg, În: Analele Institutului Geologic al României, Vol. X (1921-1924), București, Ed. Cartea Românească, pp. 301-333, 369-370.