ChapterPDF Available

Ponsaers, P. (2004). “Eén van de grote mazen in het controlenet: de bijzondere inspectiediensten”, in Bourdoux, G., Berkmoes, H., Vandoren, A. (eds.), Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg - Pour une police responsable, transparente, démocratique, Brussel: Politeia, 253-268.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.