ArticlePDF Available

Kleemans, E., Van der Laan, P., Ponsaers, P. (ed.) (2004), Criminologie in Nederland, een Vlaamse spiegel,Jubileumuitgave – 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, Tijdschrift voor Criminologie , SISWO, Amsterdam, pp. 84.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.