BookPDF Available

Van Hees, G., Ponsaers, P. , Vander Beken, T. (2005). Recherchemanagement - Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°12, Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 364.

Authors:
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
In het boek Rechercheportret wordt verslag gedaan van het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de dagelijkse praktijk van het recherchewerk. De auteurs hebben in zes verschillende politieregio's langdurig en intensief onderzoek verricht naar het recherchewerk in zaken als moord en doodslag, mishandeling en diefstal met geweld. Het boek geeft inzicht in de methoden die de recherche inzet bij de opsporing, de wijze waarop het opsporingsonderzoek is georganiseerd en de dilemma's die daarbij een rol spelen. De lezer krijgt inzicht in de manier waarop rechercheurs, soms met vallen en opstaan, ingewikkelde zaken trachten op te lossen.
Directie van de bestrijding van economische en financiële criminaliteit
  • Algemene Directie
  • Politie
ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ/DJF), Directie van de bestrijding van economische en financiële criminaliteit, Activiteitenverslag 2001-2002, Federale Politie, 2003, 63 p.
De Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie (DGJ), Drukkerij van de politie
  • Algemene Directie
  • Politie
ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ), De Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie (DGJ), Drukkerij van de politie, Brussel, 2001, 33 p.
De algemene directie van de gerechtelijke politie, een verkenning, Algemene Directie Gerechtelijke Politie
  • Algemene Directie
  • Politie
ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ), De algemene directie van de gerechtelijke politie, een verkenning, Algemene Directie Gerechtelijke Politie, 2004, 21 p.