ChapterPDF Available

Ponsaers, P. , Pauwels, L., Decorte, T. (2008). “Hoofdstuk 5 – De steekproeftrekking in kwantitatief en kwalitatief onderzoek”, in Goethals, J., Pauwels, L. (eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes : een introductie, Criminologische Methodenreeks Deel I, Leuven/Gent: Acco, 71-90.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.