ChapterPDF Available

Ponsaers, P. (2008). “Voorwoord”, in Bockstaele, M., Handboek Verhoren 1, Antwerpen: Maklu, 11-12.

Authors:

Abstract

Voorwoord Het is intussen zowat tien jaar geleden, tussen eind mei en half oktober 1998, dat het Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) drie bijeenkomsten organiseerde die gewijd waren aan de problematiek van het politieverhoor 1. Het was in feite voor het eerst dat het thema nadrukkelijk in ons land in de kijker werd gesteld. De vrij ontnuchterende vaststelling was toen dat we eigenlijk niet ver stonden en er nog niet erg veel geweten was omtrent dit thema. Toen reeds was de drijvende kracht achter het initiatief de persoon van Marc Bockstaele. Vandaag staan we een heel eind verder. Dat moge ondermeer blijken uit deze nieuwe publicatie van zijn hand. Gedurende meer dan tien jaar heeft Marc Bockstaele een indrukwekkend kennispatrimonium opgebouwd in het domein van het politieverhoor, zich hierbij niet enkel steunend op de beschikbare wetenschappelijke literatuur, maar tevens ook op zijn lange politiële ervaring. Het is precies dit samenspel van wetenschappelijk en praktijkinzicht dat dit boek uitzonderlijk maakt. Hoewel een goed ingelezen politiepracticus dit syntheseboek aflevert, ontheft dit het wetenschappelijk milieu uiteraard niet van de taak blijvende voortgang te maken in dit onderzoeksdomein. Dat is overigens ook hetgeen er gebeurt, ook in ons land. Meer dan ooit voorheen buigen zich onderzoekers over het vraagstuk van het politieverhoor. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, met name vanuit juridisch, criminologisch, psychologisch en sociologisch oogpunt, vanuit gedragswetenschappelijke, forensische en linguïstische hoek. Het thema vormt vandaag de dag een erg vruchtbaar multidisciplinair atelier, waar diverse wetenschappers elkaar ontmoeten. Het kan dan ook onmogelijk de bedoeling zijn dat een bepaalde discipline het politieverhoor rekent tot haar exclusief domein. Gedurende afgelopen tien jaar is er een niet aflatende stroom van publicaties tot stand gekomen omtrent het politieverhoor in ons land en er buiten, in grote mate precies op het kruispunt van wetenschap en praktijk. Dat blijkt op een overtuigende manier uit de bibliografie bij dit werk. Het Centrum voor Politiestudies heeft hierin steeds een belangrijke stimulerende rol gespeeld. Het behoort immers tot de maatschappelijke opdracht van het CPS aan kennisoverdracht te doen en zo deze twee werelden zo dicht als mogelijk bij elkaar te brengen. Hierbij is het van belang ons bewust te zijn van het feit dat verhoren behoren tot de dagelijkse basispraktijk van politiemensen, in hun zoektocht naar waarheidsvinding. Zij kunnen dan ook onmogelijk afwachten een aantal specifieke politiële onderzoeksdaden te stellen tot het wetenschappelijk onderzoek in een eindfase belandt. Het is dan ook logisch dat dit boek een synthese bevat van de huidige stand van zaken. Dit nieuwste boek van Marc Bockstaele is hiertoe een meer dan geslaagde tussenstand. Hoe anders ook, het behoort tot zowel wetenschappelijke als politiële waarheidsvinding de zoektocht naar de Heilige Graal wellicht nooit ultiem te kunnen afronden. Prof. dr. Paul Ponsaers Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw 1 VAN ELCHINGEN, S. (1999), Het Politieverhoor, Centrum voor Politiestudies vzw, Kessel-lo, 208. Met ondermeer de belangrijke bijdrage van M. Bockstaele "Probleemstelling. De knelpunten bij het afnemen en vastleggen van verklaringen".
Voorwoord
Het is intussen zowat tien jaar geleden, tussen eind mei en half oktober 1998, dat het Centrum voor
Politiestudies vzw (CPS) drie bijeenkomsten organiseerde die gewijd waren aan de problematiek van
het politieverhoor
1
. Het was in feite voor het eerst dat het thema nadrukkelijk in ons land in de kijker
werd gesteld. De vrij ontnuchterende vaststelling was toen dat we eigenlijk niet ver stonden en er
nog niet erg veel geweten was omtrent dit thema. Toen reeds was de drijvende kracht achter het
initiatief de persoon van Marc Bockstaele.
Vandaag staan we een heel eind verder. Dat moge ondermeer blijken uit deze nieuwe publicatie van
zijn hand. Gedurende meer dan tien jaar heeft Marc Bockstaele een indrukwekkend
kennispatrimonium opgebouwd in het domein van het politieverhoor, zich hierbij niet enkel
steunend op de beschikbare wetenschappelijke literatuur, maar tevens ook op zijn lange politiële
ervaring. Het is precies dit samenspel van wetenschappelijk en praktijkinzicht dat dit boek
uitzonderlijk maakt.
Hoewel een goed ingelezen politiepracticus dit syntheseboek aflevert, ontheft dit het
wetenschappelijk milieu uiteraard niet van de taak blijvende voortgang te maken in dit
onderzoeksdomein. Dat is overigens ook hetgeen er gebeurt, ook in ons land. Meer dan ooit
voorheen buigen zich onderzoekers over het vraagstuk van het politieverhoor. Dat gebeurt vanuit
verschillende invalshoeken, met name vanuit juridisch, criminologisch, psychologisch en sociologisch
oogpunt, vanuit gedragswetenschappelijke, forensische en linguïstische hoek. Het thema vormt
vandaag de dag een erg vruchtbaar multidisciplinair atelier, waar diverse wetenschappers elkaar
ontmoeten. Het kan dan ook onmogelijk de bedoeling zijn dat een bepaalde discipline het
politieverhoor rekent tot haar exclusief domein.
Gedurende afgelopen tien jaar is er een niet aflatende stroom van publicaties tot stand gekomen
omtrent het politieverhoor in ons land en er buiten, in grote mate precies op het kruispunt van
wetenschap en praktijk. Dat blijkt op een overtuigende manier uit de bibliografie bij dit werk. Het
Centrum voor Politiestudies heeft hierin steeds een belangrijke stimulerende rol gespeeld. Het
behoort immers tot de maatschappelijke opdracht van het CPS aan kennisoverdracht te doen en zo
deze twee werelden zo dicht als mogelijk bij elkaar te brengen.
Hierbij is het van belang ons bewust te zijn van het feit dat verhoren behoren tot de dagelijkse
basispraktijk van politiemensen, in hun zoektocht naar waarheidsvinding. Zij kunnen dan ook
onmogelijk afwachten een aantal specifieke politiële onderzoeksdaden te stellen tot het
wetenschappelijk onderzoek in een eindfase belandt. Het is dan ook logisch dat dit boek een
synthese bevat van de huidige stand van zaken. Dit nieuwste boek van Marc Bockstaele is hiertoe
een meer dan geslaagde tussenstand.
Hoe anders ook, het behoort tot zowel wetenschappelijke als politiële waarheidsvinding de
zoektocht naar de Heilige Graal wellicht nooit ultiem te kunnen afronden.
Prof. dr. Paul Ponsaers
Voorzitter Centrum voor Politiestudies vzw
1
VAN ELCHINGEN, S. (1999), Het Politieverhoor, Centrum voor Politiestudies vzw, Kessel-lo, 208. Met ondermeer de
belangrijke bijdrage van M. Bockstaele “Probleemstelling. De knelpunten bij het afnemen en vastleggen van verklaringen”.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.