ChapterPDF Available

Ponsaers, P. , Verschraegen, A., Eliaerts, Ch. (2007). Het opleidingsdebat heropenen ... Op zoek naar concrete oplossingen , Cahiers Politiestudies, Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, n°2, pp. 185.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.