ArticlePDF Available

Ponsaers, P. (2010). “Afscheid van een reus”, in : Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 3 (3), 9.

Authors:

Abstract

Bij het overlijden van prof. dr. Lode Van Outrive
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.