BookPDF Available

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (eds.) (2010). Topical Issues in EU and International Crime Control, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, Governance of Security Research Papers Series, n°4, pp. 220.

Authors:
  • Ghent University, Faculty of Law and Criminology Co-director Research Group IRCP

Abstract

After release in early 2009 of an initial set of two volumes in the GofS Research Paper Series, the editorial board is proud to issue a set of two more volumes, compris�ing papers (again all reviewed by international peers, the list of which is set out in the appendix) clustered around two well-profiled research axes. Volume 3 provides new empirical data, theories and analyses on Safety, Societal Problems and Citizens’ Perceptions. Its table of contents is provided below the brief description of the papers comprised in the current book, which constitutes Volume 4, focusing on topical issues in EU and International Crime Control. The first five articles deal with intrinsic EU criminal policy aspects, including in its transatlantic cooperation with the US. The remaining three articles deal with anti money laundering control, counter-strategies of criminal organisations and police torture.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Chapter
Full-text available
Financieel-economische criminaliteit: Stromingen, oorzaken, slachtofferschap en de relatie tot Community (Oriented) Policing Paul Ponsaers Inleiding Illegaal gedrag gepleegd door economische actoren is wijd verspreid. Toch blijft de definiëring van dit gedrag als illegaal controverses oproepen (Wells, 1993). Dit is in grote mate het gevolg van het onderscheid dat gemaakt wordt tussen zuiver strafrechtelijke en regulerende of ordenende bepalingen (Ruggiero en Ponsaers, 2002). Deze definities en concepten houden nauw verband met de toegeschreven ernst en de sociale schade die erdoor veroorzaakt wordt. In feite gaat dit onderscheid terug tot de wijze waarop met misdrijven wordt omgegaan. De eerste soort wordt behandeld door de strafrechtsbedeling en door de reguliere politie, terwijl de tweede soort dikwijls het voorwerp is van administratieve justitie en van toezicht uitgeoefend door zgn. 'bijzondere inspectiediensten' (Ponsaers, 2003). In deze bijdrage wordt in eerste instantie ingegaan op de hoofdlijnen die onderscheiden kunnen worden in de definitiestrijd omtrent financieel-economische criminaliteit. Een tweede paragraaf ligt in het verlengde van voorgaande. Hier gaat het immers om de grote stromingen die ingaan op de oorzaken van deze vorm van criminaliteit. In een derde paragraaf wordt de nadruk gelegd op een vraagstuk dat dikwijls onderbelicht wordt, met name de vraag naar het slachtofferschap van financieel-economische criminaliteit en de diverse vormen die dit kan aannemen. Met deze ingrediënten wordt in een navolgende paragraaf nagegaan op welke eigensoortige wijze in de sfeer van financieel-economische criminaliteit mobilisering van (straf-)recht al dan niet tot stand komt, om in een afsluitende paragraaf dan concreet in te gaan op de bijzondere verhouding van politiediensten tot financieel-economische criminaliteit in het kader van een Community (Oriented) Policing benadering. 1. Dan toch een kwestie van definitie? Een niet-exhaustieve lijst van vormen van financieel-economische criminaliteit zal wel steeds gedragingen bevatten als fiscale ontduiking, overtredingen van gezondheids-en veiligheidsvoorschriften, allerhande vormen van financieel wangedrag, milieucriminaliteit,
Book
China has enjoyed considerable economic growth in recent years in spite of an immature, albeit rapidly developing, legal system, a system whose nature, evolution and path of development have been poorly understood by scholars. Drawing on his legal and business experience in China as well as his academic background in the field, Peerenboom provides a detailed analysis of China's legal reforms. He argues that China is in transition from rule by law to a version of rule of law, though most likely not a liberal democratic version as found in economically advanced countries in the West. Maintaining that law plays a key role in China's economic growth, Peerenboom assesses reform proposals and makes his own recommendations. In addition to students and scholars of Chinese law, political science, sociology and economics, this will interest business professionals, policy advisors, and governmental and non-governmental agencies as well as comparative legal scholars and philosophers.
Book
On a contracting world stage, crime is a major player in globalization and is as much a feature of the emergent globalized culture as are other forms of consumerism. The Globalization of Crime charts crime's evolution. It analyses how globalization has enhanced material crime relationships such that they must be understood on the same terms as any other significant market force. Trends in criminalization, crime and social development, crime and social control, the political economy of crime, and crime in transitional cultures are all examined in order to understand the role of crime as an agent of social change and present an integrated theory of crime and social context. This was the first book to challenge existing analyses of crime in the context of global transition, and show that crime is as much a force for globalization as globalization is a force for crime.