ChapterPDF Available

Abstract

Lidé v každé době jistým způsobem hledali své místo ve společnosti a vymezovali se přirozeně vůči chování většiny. V cestě jim stála složitost jejich vlastního vědomí i okolní prostředí, které bylo pro jedny neproniknutelnou houštinou a pro jiné zdrojem něčeho tajemného až hrozivého. Podstatou našeho prostředí jsou jeho změny a my jsme jejich spolutvůrci a součástmi. Jsme subjekty i objekty zároveň. V posledních několika letech se důležitou komponentou složitosti stává také vliv umělé inteligence. Je to právě komunikace, koordinace a kooperace přirozené a umělé inteligence, která činí svět na jedné straně složitějším a na straně druhé poznatelnějším a předvídatelnějším. V mnohých situacích je zřejmě lepší umělá inteligence, než žádná. V současnosti kromě antropocénu vstupujeme do 2AI-cénu a vzdálenější budoucnost možná bude už patřit právě umělé inteligenci.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Technical Report
Full-text available
We all know that we can make different decisions, decisions that change-at least locally-the state of the world. This is what is known as freedom of will. On the other hand, according to physics, the future state of the world is uniquely predetermined by its current state, so there is no room for freedom of will. How can we resolve this contradiction? In this paper, we analyze this problem, and we show that many physical phenomena can help resolve this contradiction: fractal character of equations, renormalization, phase transitions, etc. Usually, these phenomena are viewed as somewhat exotic, but our point is if we want physics which is consistent with freedom of will, then these phenomena need to be ubiquitous.
Technical Report
Full-text available
One of the motivations for Zadeh’s development of fuzzy logic – and one of the explanations for the success of fuzzy techniques – is the empirical observation that as complexity rises, meaningful statements lose precision. In this paper, we provide a possible explanation for this empirical phenomenon.
Evoluce svým vlastním tvůrcem
  • M Veverka
Veverka M.: Evoluce svým vlastním tvůrcem, Prostor 2013.
  • Prof
  • V A Vittkh
Prof. Vittkh V.A.: Evolution of Ideas in Management Processes in Society, From Cybernetics to Evergetics, https://doi.org/10.1007/s10726/014/9414/6.