Article

MARİ MEKTUPLARINA GÖRE KOMUTAN IBAL-Pi-EL'İN ELÇİLİK ROLÜ

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Mari mektupları, Eski Önasya’nın siyasi durumunu ve diplomatik ilişkilerini aydınlatan en önemli arşivlerdendir. Yine bu mektuplar, Eski Önasya’nın elçilik müessesi hakkında birçok bilgi sunmaktadır. Bu mektuplara göre, krallar ve devletler arasındaki diplomatik ilişkiler elçiler aracılığıyla sağlanmaktaydı. Bu elçiler, çoğunlukla sadece elçilik görevini yürüten profesyonel elçilerdir. Ancak bazı özel durumlarda diğer mesleklerden de elçi seçilebiliyordu. Bu elçiler seçilirken onların öncelikle güvenilir olmaları, bunun dışında coğrafya bilgileri ve diplomasi deneyimleri gibi nitelikleri dikkate alınıyordu. Bu kişilerden birisi de Mari generali Ibal-pi-El’dir. Ibal-pi-El, hem Zimri-Lim’in hem de Hammurabi’nin güvenini kazanması nedeniyle bazı durumlarda elçi olarak görevlendirilmiştir. Nitekim Ibal-pi-El, Hammurabi’nin teşebbüs ettiği her işi daima kendisine söylediğini ve bunları hemen hükümdarına bildirdiğini belirtmektedir. Güvenilir olmak elçi görevlendirilmesinde en başta aranan özellikti ve Zimri-Lim, Ibal-pi-El’e savaş dışında barış ortamında da güveniyordu. Ibal-pi-El’in Hammurabi’nin güvenini kazanmasındaki en önemli etken ise kralın kazandığı zaferlerde büyük katkılarının bulunmasıdır. Özellikle Elam ve Larsa’ya karşı kazanılan zaferlerde Ibal-pi-El’in büyük katkısı olmuştur.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Evvel Zaman İçinde Mezopotamya
 • Jean Bottero
 • Marie-Joseph Ve Steve
Bottero, Jean ve Steve, Marie-Joseph. Evvel Zaman İçinde Mezopotamya, Çeviren Anita Tatlıer, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.
King Hammurabi of Babylon”. İçinde Civilizations of the Ancient Near East
 • Jack M Sasson
Sasson, Jack M. "King Hammurabi of Babylon". İçinde Civilizations of the Ancient Near East, editör Jack M. Sasson, 901-915. New York: Scribner's, New York, 1995.
Koloni Çağı’nda Anadolu’da
 • Hasan Şahin
 • Ali
Eski Önasya Devletlerinin Diplomatik İlişkilerinde Elçilik Müessesesi (Akadlardan Perslere Kadar)
 • Kürşat Bardakcı
Bardakcı, Kürşat. Eski Önasya Devletlerinin Diplomatik İlişkilerinde Elçilik Müessesesi (Akadlardan Perslere Kadar), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2021.
Philological Data for a Historical Chronology of Mesopotamia in the 3rd Millennium”. İçinde Arcane III, editör W. Sallaberger ve I
 • Walter Sallaberger
 • Schrakamp
Sallaberger, Walter ve Schrakamp, Ingo. "Philological Data for a Historical Chronology of Mesopotamia in the 3 rd Millennium". İçinde Arcane III, editör W. Sallaberger ve I. Schrakamp, 1-135. Turnhout: Brepols Publishers, 2015.
Aslında Hammurabi ile Zimri-Lim arasında Hit şehri konusunda anlaşmazlıklar söz konusuydu. Hit şehri, "ırmak sınavı"nın yapıldığı önemli bir dini şehirdi 12
 • Ibal-Pi-El'in Mari Kralı Zimri-Lim
Ibal-pi-El'in Mari kralı Zimri-Lim'in Babil kralı Hammurabi'ye verdiği askeri desteklerde, ordunun başında bulunduğuna dair birçok metin vardır. Aslında Hammurabi ile Zimri-Lim arasında Hit şehri konusunda anlaşmazlıklar söz konusuydu. Hit şehri, "ırmak sınavı"nın yapıldığı önemli bir dini şehirdi 12. Bu şehir Mari'ye aitti; ancak Hammurabi de bu şehirde hak iddia ediyordu. Yine de iki kral, ortak düşmanları olan Elam'ın tehditkâr tavırları sebebiyle bu sorunun
Ancak burada Ibal-pi-El, kendisine rica edildiği için bu görevi icra etmiştir
 • Diğer Taraftan Ibal-Pi-El
 • Zimri-Lim
Diğer taraftan Ibal-pi-El, Zimri-Lim'in mesajını Ekallatum kralı Işme-Dagan'a ileterek iki kral arasında da elçilik yapmıştır. Ancak burada Ibal-pi-El, kendisine rica edildiği için bu görevi icra etmiştir. Söz konusu mektupta vezir Habdu-Malik, Işme-Dagan'ın temsilcisi Lu-Nanna'ya Zimri-Lim'in mesajını iletemediğini ve bu mesajı Buqaqum ile Ibal-pi-El'den iletmelerini istemektedir. Onlar da bu isteği kabul ederek Ekallatum'da Işme-Dagan'ı görür görmez Zimri-Lim'in sözlerini kendisine bizzat aktarmışlardır 22.
The Ancient Near East: History, Society and Economy
 • Mario Liverani
Liverani, Mario. The Ancient Near East: History, Society and Economy, Çeviren Soraia Tabatabai, New York: Routledge, 2014.
Koloni Çağı'nda Anadolu'da Bulunan Asurlu Görevliler
 • Hasan Şahin
 • Ali
Şahin, Hasan Ali. "Koloni Çağı'nda Anadolu'da Bulunan Asurlu Görevliler". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1/12 (2002): 69-88.