BookPDF Available

Book of Abstracts WATER FOR ALL 2022

Authors:

Abstract

The 9th International Conference WATER FOR ALL was held on the 19-20 May 2022 in Osijek, in the Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek on the occasion of World Water Day and with the aim of gathering and exchanging experiences of scientists and experts in the field of water management, environmental protection, and preservation of water resources. The Conference included plenary, oral, and poster sessions,, and the presentations of sponsoring companies. 9th International Conference WATER FOR ALL was organized by the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek and Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek, Croatian Chamber of Economy, Croatian Water - VGO, Croatian Chamber of Health Professionals, Croatian Water Pollution Control Society, Department of Biology of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Chemistry of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, University of Bihać, Faculty of Agriculture and Food Technology University of Mostar, Faculty of Health Studies University of Sarajevo, Faculty of Technology University of Tuzla, Nature Park “Kopački rit”, Public Institution for nature protection in Osijek-Baranja County, Public Health Institute of the Osijek-Baranja County, Health Center Osijek and Vodovod-Osijek d.o.o. The international co-organizers of the Conference were the International Federation of Environmental Health (IFEH), European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) and Danube Parks. The theme of World Water Day 2022 and 9th International Conference WATER FOR ALL was "Groundwater – making invisible visible”.
KNJIGA SAŽETAKA
9. međunarodna konferencija Voda za sve
BOOK OF ABSTRACTS
9th International Conference Water for all
Izdavač
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,
Faculty of Food Technology Osijek
Published by
Glavna i izvršna urednica
Mirna Habuda-Stanić
Chief and Executive Editor
Uređivački odbor/Editorial Board
Mirna Habuda-Stanić, Ivana Lauš, Ivana Šuvak-Pirić
Tehnička urednica/Technical
Editor
Ivana Lauš
Organizacijski odbor
Organizing Committee
Mirna Habuda-Stanić (predsjednica/chairperson), Jurislav Babić, Ivo
Bašić, Sabina Begić, Tomislav Bogdanović, Amra Bratovčić, Bruno
Cvetković, Sead Ćatić, Damir Dekanić, Jelena Đugum, Bojan Đurin,
Zoran Đuroković, Marko Eljuga, Dajana Gašo-Sokač, Vlado
Guberac, Nevenko Herceg, Jasmina Ibrahimpašić, Anita Lalić,
Ivana Lauš, Elvira Kovač Andrić, Dragan Kovačević, Željko
Kovačević, Dajana Kučić Grgić, Helga Medić, Davor Mikulić,
Susana Paixao, Aysegul Pala, Arzija Pašalić, Mara Pavelić, Marinko
Pleština, Dragana Pnjak, Brigita Popović, Anita Ptiček Siročić,
Željka Romić, Vlatko Rožac, Darja Sokolić, Hrvoje Sučić, Mario
Šiljeg, Drago Šubarić, Nataša Turić, Šime Ukić, Damir Varevac,
Lidija Tadić, Krunoslav Zmaić, Tanja Žuna Pfeiffer
Znanstveni odbor
Scientific Committee
Mirna Habuda-Stanić (predsjednica/chairperson), Jasmina
Agbaba, Sabina Begić, Valentina Bušić, Tomislav Bogdanović,
Amra Bratovčić, Dario Brdarić, Bruno Cvetković, Mirjana Čurlin,
Juan Carlos Durán-Álvarez, Dajana Gašo-Sokač, Ana Gavrilović,
Nevenko Herceg, Jasmina Ibrahimpašić, Hrvoje Juretić, Stela
Jokić, Adela Krivohlavek, Ljiljana Krstin, Anita Lalić, Tibela
Landeka Dragičević, Adam Lillicrap, Davor Ljubas, Daniel
Maestro, Damir Magdić, Marin Matošić, Helga Medić, Enrih
Merdić, Jasna Nemčić-Jurec, Gabrijel Ondrašek, Aysegul Pala,
Arzija Pašalić, Oliver Pavlović, Dragica Pavlović, Nikola Sakač,
Vera Santo, Mika Sillanpää, Delia Teresa Sponza, Svjetlana
Stanić-Koštroman, Marija Stjepanović, Filip Stević, Marina Šantić,
Indira Šestan, Mario Šiljeg, Jasna Šoštarić, Marija Šperac, Nataša
Turić, Maja Turk-Sekulić, Magdalena Ujević Bošnjak, Natalija
Velić, Darija Vukić Lušić, Dražen Vouk, Lidija Tadić
Osijek, 2022.
ISBN: 978 - 953 - 7005 85 - 6
EAN: 9789537005856
Svi podatci navedeni u ovoj KNJIZI SAŽETAKA isključiva su odgovornost autora sažetaka. Izdavač
nije odgovoran za bilo kakvu upotrebu podataka koji se pojavljuju u ovom dokumentu. Također,
izdavač neće biti odgovoran za bilo kakve pogreške, jezične i slično, koje se nalaze
u sažetcima autora.
All pieces of information provided in this BOOK OF ABSTRACTS are the sole responsibility of the
authors of the abstracts. Publisher is not responsible for any use of the data appearing in this
document. Also, the publisher shall not be liable for any kind of errors, including language mistakes,
found in the abstracts.
GLAVNI POKROVITELJ:
GENERAL AUSPICE:
Osječko-baranjska županija
Osijek-Baranja County
POKROVITELJI:
AUSPICES:
Ministarstvo gospodarstva i
održivog razvoja Republike
Hrvatske
Ministry of Economy and
Sustainable Development
of the Republic of Croatia
Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova
Europske unije
Ministry of Regional
Development and EU Funds of
the Republic of Croatia
Ministarstvo znanosti i
obrazovanja
Republike Hrvatske
Ministry of Science and
Education of the Republic
of Croatia
Ministarstvo poljoprivrede
Republike Hrvatske
Ministry of Agriculture
of the Republic of Croatia
Zastupnica u Europskom
parlamentu gđa. Sunčana
Glavak
Mrs. Sunčana Glavak - Member
of the European Parliament
Hrvatska gospodarska
komora
Croatian Chamber
of Economy
Akademija tehničkih
znanosti Hrvatske
Croatian Academy
of Engineering
Vukovarsko-srijemska
županija
Vukovar-Srijem County
Grad Osijek
City of Osijek
Sadržaj /
Contents
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
I
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
Amra Bratovčić
NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U FOTOKATALITIČKOJ RAZGRADNJI ORGANSKIH
ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U VODAMA
RECENT ACHIEVEMENTS IN PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ORGANIC
WATER CONTAMINANTS .................................................................................................................................... 1
Želimir Pekaš
UPRAVLJANJE PODZEMNIM VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
GROUNDWATER MANAGEMENT IN CROATIA .................................................................................................. 3
Mario Šiljeg
VODNO GOSPODARSTVO JUČER, DANAS, SUTRA
WATER MANAGEMENT IN CROATIA YESTERDAY, TODAY, TOMORROW ................................................... 5
Jasna Šoštarić
ULOGA I VAŽNOST VODE U POLJOPRIVREDI
THE ROLE AND IMPORTANCE OF WATER IN AGRICULTURE ......................................................................... 7
USMENA PRIOPĆENJA / ORAL LECTURES
POLJOPRIVREDA I VODNI RESURSI / AGRICULTURE AND WATER RESOURCES
Sabrija Čadro, Monika Marković, Mirza Uzunović, Ognjen Žurovec, Milan Gocić
CLIMATE CHANGE IMPACTS ON WATER BALANCE COMPONENTS IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA .................................................................................................... 9
Jelena Loborec, Ranko Biondić, Denis Vedak, Hrvoje Meaški
THE IMPACT OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE GROUNDWATER
IN THE BOKANJAC-POLIČNIK CATCHMENT AREA ......................................................................................... 10
Jasna Nemčić-Jurec
KVALITETA VODE ZA NAVODNJAVANJE I KRITERIJI/STANDARDI
U HRVATSKOJ - DOPRINOS OKOLIŠU I INDUSTRIJI
IRRIGATION WATER QUALITY AND CRITERIA/STANDARDS
IN CROATIA - CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT AND INDUSTRY ..................................................... 11
Silva Wendling
PROVEDBA NACIONALNOG PROJEKTA NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL IRRIGATION PROJECT AND
AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT AND WATERS IN THE AREA OF OSIJEK-BARANJA COUNTY ........ 13
PRERADA VODE ZA PIĆE I OBRADA OTPADNIH VODA / DRINKING WATER AND
WASTEWATER TREATMENTS
Morana Drušković, Mario Šiljeg, Dražen Vouk, Dajana Kučić Grgić
OBRADA I ZBRINJAVANJE PROČIŠĆENIH OTPADNIH VODA IZ SEPARATORA
ULJA I PROIZVODNJA MODIFICIRANIH OPEKA
TREATMENT AND DISPOSAL OF TREATED WASTEWATER FROM OIL SEPARATORS
FOR RAINFALL RUNOFF AND PRODUCTION OF MODIFIED BRICKS ............................................................ 15
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
II
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Marko Eljuga, Bojan Lazar
IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA
CONSTRUCTION OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE CITY OF OSIJEK ................................. 17
Davor Junušić, Jasna Zima, Dubravko Pichler
UTJECAJ KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA POUZDANOST I STABILNOST
RADA POGONA PROIZVODNJE VODE VODOVOD-OSIJEK
INFLUENCE OF POWER QUALITY ON PRODUCTION RELIABILITY AND STABILITY
OF WATER TREATMENT PLANT VODOVOD OSIJEK ................................................................................... 19
Katarina Licht, Ivan Halkijević, Hana Posavčić, Domagoj Nakić
PRIMJENA ELEKTROKOAGULACIJE ZA DEZINFEKCIJU I OBRADU VODE
ONEČIŠĆENE ARSENOM I KROMOM
APPLICATION OF ELECTROCOAGULATION FOR DISINFECTION AND
TREATMENT OF WATER CONTAMINATED WITH ARSENIC AND CHROME .................................................. 21
Ivana Elizabeta Zelić, Vesna Tomašić, Zoran Gomzi
THE REMOVAL OF NEONICOTINOID INSECTICIDES IN A FLATE-PLATE PHOTOREACTOR ....................... 23
UPRAVLJANJE VODAMA / WATER MANAGEMENT
Dražen Arbutina
HISTORICAL WATER SUPPLY SYSTEMS AND WATER MANAGEMENT SYSTEMS
AS A BASIS FOR SPATIAL DEVELOPMENT ..................................................................................................... 24
Željka Bauer Mikić
IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM
IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA
AMENDMENTS TO ORDINANCE ON NATURAL MINERAL, NATURAL SPRING
AND TABLE WATERS ........................................................................................................................................ 25
Mark Hill, Bojan Đurin, Anamarija Vukelić, Dubravko Andrašek
APPLICATION OF THE DAVIDSON-HILL VENTURI TURBINE TECHNOLOGY (DHV)
- POTENTIAL AND INNOVATION ....................................................................................................................... 27
Siniša Maričić
HIDROLOGIJA KROZ ISKUSTVA S OBORINAMA
HIDROLOGY THROUGH EXPERIENCES WITH RAINFALL .............................................................................. 28
Marija Šperac, Dino Obradović, Tomislav Slunjski
UPRAVLJANJE PODZEMNIM VODAMA
GROUNDWATER MANAGEMENT ..................................................................................................................... 30
Željko Šreng, Marija Šperac, Silvia Iva Miličević
VIZUALIZACIJA PROCJEĐIVANJA ISPOD TEMELJA BRANE
VISUALIZATION OF SEEPAGE BELOW THE DAM FOUNDATION ................................................................... 32
Patricia Živković, Luka Miklin, Jasmina Lukač Reberski, Ivana Boljat, Josip Terzić,
Melita Čohilj, Dragan Kranjčić, Emanuele Romano
PRIPREMA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA MOGUĆE OPASNOSTI – MUHA PROJEKT
THE PREPARATION OF THE DRINKING WATER SYSTEMS FOR POSSIBLE
HAZARDS THE MUHA PROJECT ................................................................................................................... 34
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
III
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
MONITORING KAKVOĆE VODA / MONITORING OF WATER QUALITY
Danijela Bezik, Marika Kralj, Ivan Damjanović, Hrvoje Sučić, Dario Kolarić, Zdenka Šušić,
Mirna Habuda - Stanić, Nataša Turić, Snježana Benkotić, Leontina Toth,
Barbara Petrovicky Šveiger, Ines Ruškan, Mirta Eberhard
AKTIVNOSTI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U SKLOPU PROJEKTA NATURAVITA: MONITORING PODZEMNIH VODA
ACTIVITIES OF THE TEACHING INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH OF OSIJEK-BARANJA
COUNTY WITHIN THE NATURAVITA PROJECT: GROUNDWATER MONITORING ......................................... 36
Nada Glumac, Marija Jozanović, Dubravka Madunić Čačić, Dean Marković, Dora Tot,
Bojan Đurin, Nikola Sakač
DEVELOPMENT OF A NEW POTENTIOMETRIC SENSOR FOR SURFACTANTS ........................................... 38
Enver Karahmet, Senita Isaković, Almir Toroman i Fahir Bečić
IDENTIFIKACIJA TEŠKIH METALA U HIDROAKUMULACIJAMA JABLANICA I SALAKOVAC
IDENTIFICATION OF HEAVY METALS IN HYDROACCUMULATIONS JABLANICA AND SALAKOVAC ........... 39
Adela Krivohlavek, Martina Ivešić, Sonja Tolić, Sandra Šikić
ŠTO MOŽEMO SAZNATI O PODZEMNIM VODAMA ANALIZOM IZOTOPNOG SASTAVA
WHAT WE CAN LEARN ABOUT GROUNDWATER BY ANALYTICAL COMPOSITION ANALYSIS ................... 41
Marija Parać, Marin Lovrić, Nuša Cukrov, Tomislav Bulat, Neven Cukrov
MICROPLASTICS ASSESSMENT IN THE KRKA RIVER ESTUARY SURFACE WATER .................................. 43
Marko Reljić, Davor Romić, Marija Romić, Marina Bubalo Kovačić, Gabrijel Ondrašek,
Marina Bagić Babac, Vedran Mornar, Gordon Gilja, Monika Zovko
ADVANCED SURFACE AND GROUNDWATER SALINITY MONITORING ........................................................ 44
Svjetlana Stanić-Koštroman, Anita Dedić, Nevenko Herceg, Dragan Škobić, Anđelka Lasić, Ana Buljubašić
ECOLOGICAL SUSTAINABILITY OF KARST SPRINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA .............................. 45
Hrvoje Sučić, Ivan Damjanović, Marika Kralj, Danijela Bezik, Dario Kolarić, Zdenka Šušić,
Mirna Habuda - Stanić, Nataša Turić, Snježana Benkotić, Leontina Toth,
Barbara Petrovicky Šveiger, Ines Ruškan, Mirta Eberhard
PRIKAZ VRIJEDNOSTI NUTRIJENATA UKUPNOG FOSFORA I NITRATA KAO
POKAZATELJA EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA KOPAČKOG RITA
U SKLOPU PROJEKTA NATURAVITA ZA PERIOD OD SRPNJA 2020. DO LIPNJA 2021. GODINE
PRESENTATION OF TOTAL PHOSPHORUS AND NITRATE VALUES AS INDICATORS
OF ECOLOGICAL CONDITION OF SURFACE WATERS IN KOPAČKI RIT WITHIN
THE NATURAVITA PROJECT FOR THE PERIOD FROM JULY 2020 TO JUNE 2021 ....................................... 46
Marko Šrajbek, Bojan Đurin, Mirna Raič
DETERMINATION OF THE INFLOW AREA OF THE WELLFIELD VINOKOVŠČAK
BY USING NUMERICAL METHODS .................................................................................................................. 48
Magdalena Ujević Bošnjak, Iva Šušić, Filip Gajšak, Jurica Štiglić
PROCJENA KVALITETE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU POMOĆU INDEKSA KVALITETE
ASSESSMENT OF WATER FOR HUMAN CONSUMPTION USING WATER QUALITY INDEKS ....................... 49
Darija Vukić Lušić, Arijana Cenov, Marin Glad, Tea Peranić Mehanović, Dražen Lušić,
Antea Marjanović, Inge Juričić, Lovro Baričević i Slaven Jozić
PRISUSTVO Salmonella U MORU ZA KUPANJE NA UŽEM PODRUČJU GRADA RIJEKE
THE PRESENCE OF Salmonella IN THE COASTAL BATHING WATER IN THE INNER
CITY AREA OF RIJEKA MUNICIPALITY ............................................................................................................ 51
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
IV
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
VODOOSKRBNI SUSTAVI I ODVODNJA / WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEMS
Igor Dundović, Mateja Budetić
UTJECAJ VODNOG GUBITKA NA VRIJEDNOSTI SLOBODNOG REZIDUALNOG
KLORA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU
INFLUENCE OF WATER LOSS ON THE VALUE OF RESIDUAL FREE CHLORINE
IN THE WATER SUPPLY SYSTEM .................................................................................................................... 53
MOČVARNA STANIŠTA / WETLANDS
Alenka Mubi Zalaznik, Urša Brodnik
NATURE-BASED SOLUTIONS FOR INTEGRATED LOCAL WATER MANAGEMENT ....................................... 55
VODA I ZDRAVLJE / WATER AND HEALTH
Brigita Hengl, Jasenka Petrić, Sonja Tolić, Dragan Grubiša, Jasenka Babić, Andrea Gross Bošković
PETOGODIŠNJI TREND IZLOŽENOSTI NEKIM KONTAMINANTIMA IZ VODE
ZA LJUDSKU POTROŠNJU S PODRUČJA GRADA ZAGREBA
EXPOSURE TO SOME CONTAMINANTS FROM DRINKING WATER IN ZAGREB CITY AREA -
A FIVE YEARS TREND ....................................................................................................................................... 56
Goran Sabol, Sanja Kalambura, Darko Kiš
VODA-HRANA-ENERGIJA-ZDRAVLJE: VAŽNOST EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI
U KRUŽNOM GOSPODARSTVU
WATER-FOOD-ENERGY-HEALTH: IMPORTANCE OF ECOLOGICAL SUSTAINABILITY
IN THE CIRCULAR ECONOMY .......................................................................................................................... 58
POSTERSKA PRIOPĆENJA / POSTER PRESENTATIONS
POLJOPRIVREDA I VODNI RESURSI / AGRICULTURE AND WATER RESOURCES
Josip Janjić, Tamara Brleković, Lidija Tadić
PROMJENA RAZINA PODZEMNIH VODA U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
GROUNDWATER LEVEL CHANGE IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS ........................................................ 60
Monika Marković, Jasna Šoštarić, Marko Josipović, Željko Barač, Božica Japundžić Palenkić, Ana Stanušić
IRRIGATION TIME METHODS FOR MEASURING SOIL WATER CONTENT ................................................. 62
Gabrijel Ondrašek, Filip Kranjčec, Jonti Shepherd, Nada Maurović, Helena Grčman,
Marko Zupan, Josip Bagarić, Jelena Horvatinec
AMENDMENT OF METAL-CONTAMINATED SOIL BY BIOCHAR IMPACTS METALS
RELEASE FROM THE SOIL MATRIX & CHEMICAL SPECIATION MODELLING IN PERCOLATES .................. 63
PRERADA VODE ZA PIĆE I OBRADA OTPADNIH VODA / DRINKING WATER AND
WASTEWATER TREATMENTS
Korana Ambrozić, Valentina Velikanović, Dijana Grgas, Tea Štefanac, Tibela Landeka Dragičević
KAKVOĆA OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SLAVONSKI BROD KIŠNI I SUŠNI PERIOD
WASTEWATER QUALITY OF SLAVONSKI BROD AGGLOMERATION - RAIN AND DRY PERIOD .................. 64
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
V
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Marija Ćurčić, Jasmina Nikić, Marko Šolić, Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba
EFFECT OF SELECTED PARAMETERS ON NICKEL REMOVAL BY CHELATING
ION EXCHANGE RESINS .................................................................................................................................. 66
Maja Ergović Ravančić, Mirna Habuda-Stanić, Svjetlana Škrabal, Helena Marčetić, Valentina Obradović
FLUORIDE ADSORPTION FROM WATER ON WASTE MATERIALS ................................................................ 67
Marija Gregov, Davor Valinger, Josip Ćurko, Vlado Crnek, Lucija Surać, Marin Matošić,
Magdalena Ujević Bošnjak
OPTIMIZATION OF LABORATORY TREATMENTS IN DRINKING WATER PRODUCTION .............................. 68
Jasmina Ibrahimpašić, Samira Hotić, Samira Dedić, Aida Džaferović, Halid Makić
BIOSORPTION OF Zn (II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING PINE CONES ...................................... 69
Irina Jevrosimov, Marijana Kragulj Isakovski, Tamara Apostolović, Snežana Maletić,
Srđan Rončević, Jasmina Agbaba
ADSORPTION POTENTIAL OF SELECTED BIOCHARS FOR CHLORFENVINPHOS REMOVAL..................... 70
Jovana Jokić Govedarica, Jovana Pešić, Dragana Tomašević Pilipović, Vesna Gvoić,
Đurđa Kerkez, Anita Leovac Maćerak, Nataša Slijepčević
REMOVAL OF NICKEL FROM WATER USING "GREEN" SYNTHESIZED NULAVALENT IRON....................... 71
Slavko Kepec, Iva Belani-Kizivat, Ksenija Vukšić-Zidar, Mirna Habuda-Stanić
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NISKO OPTEREĆENIM BIOLOŠKIM POSTUPKOM
UPOV SUHOPOLJE
WASTEWATER TREATMENT USING LOW-LOADED BIOLOGICAL TREATMENT
- WWTP SUHOPOLJE ........................................................................................................................................ 72
Atonija Kristek Janković, Mirna Habuda-Stanić
MOGUĆNOSTI PRIMJENE LIGNOCELULOZNIH MATERIJALA U PROCESIMA PROČIŠĆAVANJA
OTPADNIH VODA
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF LIGNOCELLULOSE MATERIALS IN PURIFICATION
PROCESSES WASTEWATER ........................................................................................................................... 74
Güneş Kurşun and Ayşegül Pala
A STUDY OF DEGRADATION EFFECTS OF SULFAMETHOXAZOLE BY
USING TITANIUM OXIDE NANOTUBES IN WATER .......................................................................................... 76
Güneş Kurşun and Ayşegül Pala
DEGRADATION OF BISPHENOL A BY USING TIO2 NANOTUBES ................................................................... 77
Jovana Pešić, Malcolm Watson, Jasmina Nikić, Branko Kordić, Jasmina Agbaba
GRAPHENE OXIDE: A PROMISING ADSORBENT FOR COPPER REMOVAL FROM WATER ........................ 78
Lucija Radetić, Ivana Grčić, Jelena Loborec, Kristina Miklec, Lucija Plantak
POSSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL ORGANIC POLLUTANTS’ DEGRADATION
BY SOLAR PHOTOCATALYSIS ......................................................................................................................... 79
Sanja Radović, Maja Turk Sekulić, Sabolc Pap, Maja Brborić, Jelena Prodanović
STABILITY AND DURABILITY OF POWDERED NATURAL COAGULANT (PHASEOLUS VULGARIS)
A STEP TOWARDS PRODUCT COMMERCIALISATION ................................................................................... 80
Goran Sapanjoš, Darko Velić, Tanja Mađarević Pavetić, Natalija Velić
UKLANJANJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI IZ VODE BIOSORPCIJOM POMOĆU MIKROBNE BIOMASE
BIOSORPTIVE REMOVAL OF POLLUTANTS FROM WATER USING MICROBIAL BIOMASS ......................... 81
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
VI
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Marjana Simonič
COMPOST LEACHATE PRETREATMENT USING FILTER PRESS ................................................................... 83
Tea Sokač, Maja Benković, Davor Valinger, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Tamara Jurina, Ana Jurinjak Tušek
NON-STATIONARY PARAMETER SENSITIVITY ANALYSIS OF A MODIFIED
ACTIVATED SLUDGE MODEL No. 3 .................................................................................................................. 84
Marija Stjepanović, Katarina Matanović, Ivana Tomac, Lidija Jakobek, Mirna Habuda-Stanić
ADSORPTION OF DICLOFENAC ONTO ACTIVATED CARBON ....................................................................... 85
Martin Stojchevski, Stefan Kuvendziev, Kiril Lisichkov, Mirko Marinkovski, Zoran Bozhinovski
ANN MODELING OF BIOSORPTION OF Fe(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION BY RICE HUSKS ............ 86
Ivan Stojković, Vladimir Pavićević
A TECHNOLOGY PROJECT ON THE TREATMENT OF WASTEWATER FROM FROM
A TIRE VULCANIZATION PLANT ....................................................................................................................... 87
Vesna Šušnjara, Mirela Jukić, Irena Žilić, Sonja Tolić, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA MULJA
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF SLUDGE.................................................................................................... 88
Ana Tutić, Aleksandar Kišćinal, Viktorija Prevarić, Martina Miloloža, Šime Ukić,
Dajana Kučić-Grgić, Marinko Markić, Laszlo Sipos
PROČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE KOKSNE INDUSTRIJE KOMBINACIJOM
BIOLOŠKIH, KEMIJSKIH I FIZIKALNIH POSTUPAKA
COKE INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT BY COMBINATION OF
BIOLOGICAL, CHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES ................................................................................. 90
Branka Viduka
PROJEKT IZGRADNJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA
ZADAR PETRČANE
DOGRADNJA UPOV-a CENTAR
PROJECT OF CONSTRUCTION OF INTEGRATED DRAINAGE SYSTEM
AGGROMERATION ZADAR PETRČANE
UPGRADE OF WWTP CENTAR ......................................................................................................................... 92
Magdalena Vrgoč, Mirjana Čurlin
APPLICATION OF LINEAR REGRESSION MODELS FOR WASTEWATER TREATMENT
PROCESS CONTROL......................................................................................................................................... 94
Mirnesa Zohorović, Vedran Stuhli, Zahida Ademović, Ljilja Bojanović,Abdel Đozić,
Namik Cipurković, Amina Husić
UKLANJANJE TEŠKIH METALA KEMIJSKI AKTIVIRANIM PIROFILITOM I BENTONITOM
REMOVAL OF HEAVY METALS BY CHEMICALLY ACTIVE PYROPHYLLITE AND BENTONITE ..................... 95
UPRAVLJANJE VODAMA / WATER MANAGEMENT
Maja Brborić, Jelena Radonić, Sanja Radović, Maja Turk Sekulić
BIOAVAILABILITY AND ACCESSIBILITY ASSESSMENT OF POLYCHLORINATED BIPHENYL
IN THE DANUBE RIVER SEDIMENT: MULTIRATIO EQUILIBRIUM PASSIVE SAMPLING APPLICATION ...... 97
Anđelina Bubalo, Dražen Vouk, Marko Rogošić, Domagoj Nakić
UDIO OKSIDA U PEPELU DOBIVENOM TERMIČKOM OBRADOM MULJA S UPOV-a
I NJEGOV UTJECAJ NA KVALITETU OPEKE
OXIDE CONTENT IN SEWAGE SLUDGE ASH AND ITS IMPACT ON BRICK QUALITY.................................... 98
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
VII
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Dragana Dogančić, Anita Ptiček Siročić, Sanja Kapelj, Lucija Holubek
SLANI IZVORI KONTINENTALNOG DIJELA HRVATSKE
SALT SPRINGS IN CONTINENTAL PART OF CROATIA ................................................................................. 100
Urška Stopar
LEGAL ASPECTS: GROUNDWATER PROTECTION IN HYDROELECTRIC POWER
PLANT CONSTRUCTION ................................................................................................................................. 102
MONITORING KAKVOĆE VODA / MONITORING OF WATER QUALITY
Adrijana Baković Kovačević, Josipa Kosić- Vukšić, Sonja Tolić, Adela Krivohlavek
ANALIZA KLORITA, KLORATA I BROMATA IONSKOM KROMATOGRAFIJOM
DETERMINATION OF CHLORITE, CHLORATE AND BROMATE BY ION CHROMATOGRAPHY ................... 103
Maja Benković, Tamara Jurina, Marija Gregov, Josip Ćurko, Marin Matošić,
Ana Jurinjak Tušek, Tea Sokač, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Davor Valinger
APPLICATION OF NNEAR INFRARED SPECTROSCOPY FOR DISTINCTION OF
DRINKING WATER QUALITY BASED ON DIFFERENT TREATMENTS .......................................................... 105
Vojislava Bursić, Gorica Vuković, Bojan Konstantinović, Nataša Samardžić,
Tijana Stojanović, Milena Popov, Aleksandra Petrović
LEVELS OF PESTICIDE RESIDUES IN SURFACE WATER ............................................................................ 106
Ramzija Cvrk, Sabina Begić, Mirna Habuda-Stanić
FIZIKALNO-KEMIJSKE KARAKTERISTIKE POJEDINIH IZVORIŠTA PODZEMNIH
VODA RURALNIH PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA
PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED GROUNDWATER SOURCES
OF RURAL AREAS OF TUZLA CANTON ......................................................................................................... 107
Ivan Ćorić, Jelena Kojčinović, Elvira Kovač-Andrić
POTENCIJALNA PRIMJENA AKTIVIRANOG MOF-5 U RAZGRADNJI ORGANSKIH
ZAGAĐIVAČA IZ OTPADNIH VODA
POTENTIAL APPLICATION OF ACTIVATED MOF-5 IN DECOMPOSITION OF ORGANIC
POLLUTANTS FROM WASTEWATER ............................................................................................................. 109
Anamarija Dellavia, Brigita Popović
MONITORING VODA U TERMOENERGETSKOM POSTROJENJU HEP PROIZVODNJA,
POGON EL-TO ZAGREB
WATER QUALITY MONITORING IN THE HEP PRODUCTION THERMAL POWER PLANT,
EL-TO ZAGREB PLANT ................................................................................................................................... 111
Bojan Đurin, Marko Šrajbek, Petra Merdžo, Suraj Kumar Singh, Nikola Kranjčić, Shruti Kanga
QUANTIFICATION OF THE IMPACT OF NITRATES ON UNDERGROUND WATER QUALITY
BY USING RAPS METHOD-EXAMPLE OF THE WELL FIELD BARTOLOVEC
NEAR VARAŽDIN IN CROATIA ........................................................................................................................ 113
Vlatka Gvozdić, Miroslav Venus, Dinko Puntarić, Marina Vidosavljević, Eda Puntarić
ASSESSMENT OF METALS AND METALLOIDS IN STREAMS AND TISSUES OF
WILD BOAR IN PAPUK NATURE PARK AREA ................................................................................................ 114
Lidija Kladarić, Renata Ćuk, Andrea Marinović Ruždjak, Ivor Dukić
BENTOSKI MAKROBESKRALJEŠNJACI: KOME TREBA NAJVIŠE KISIKA?
BENTHIC MACROINVERTEBRATES: WHO NEEDS MOST OXYGEN? .......................................................... 115
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
VIII
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Ariana Penava, Anita Mindum, Valentina Obradović, Ana Mrgan, Helena Marčetić, Mirna Habuda-Stanić
MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ DISTRIBUCIJSKE MREŽE
U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
MONITORING OF WATER FOR HUMAN CONSUMPTION FROM THE DISTRIBUTION
NETWORK IN POZEGA-SLAVONIA COUNTY ................................................................................................. 117
Igor Prašnikar, Tatjana Varga
ZDENCI-IZVORI ŽIVOTA
WELLS SOURCES OF LIFE .......................................................................................................................... 119
Viktorija Prevarić, Martina Mililoža, Matija Cvetnić, Marinko Markić, Šime Ukić,
Dajana Kučić Grgić, Josipa Hrvoje Kušić, Vesna Gabelica Marković, Tomislav Bolanča
INTERREG DANUBE HAZZARD M3C - MONITORING VODA DUNAVSKOG SLIVA
INTERREG DANUBE HAZZARD M3C - MONITORING OF WATER IN DANUBE BASIN ................................. 121
Anita Ptiček Siročić, Sanja Kovač, Nikolina Habulan, Dragana Dogančić
PARAMETRIC STATISTICAL ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL WATER QUALITY INDICATORS ............. 123
Matej Seletković, Dragan Prlić, Jasenka Antunović Dunić, Vesna Peršić
WATER QUALITY OF THE DRAINAGE CANAL “SVRŽNICA” .......................................................................... 124
Tanja Žuna Pfeiffer, Marta Krznar, Nikolina Bek, Filip Stević, Dubravka Špoljarić Maronić,
Anita Galir Balkić, Tajana Majić Vidaković
DIVERSITY OF EPIPHYTIC MICROPHYTES IN COMMON CARP PONDS ..................................................... 125
VODOOSKRBNI SUSTAVI I ODVODNJA / WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEMS
Antonija Kovačević, Ivana Mravunac, Nikolina Ciban, Marina Hublin
UTJECAJ OTOPLJENIH MINERALNIH TVARI NA FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA
PODZEMNIH VODA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
EFFECT OF DISSOLVED MINERALS ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
OF GROUNDWATER IN ZAGREB COUNTY .................................................................................................... 126
Shpetim Lajqi, Bojan Đurin, Gjelosh Vataj, Domagoj Nakić
CONTRIBUTION TO INCREASING EFFICIENCY IN THE WATER UTILITY SECTOR
- CASE STUDY KOSOVO ................................................................................................................................. 128
MOČVARNA STANIŠTA / WETLANDS
Tomislav Bogdanović, Irella Bogut, Dinko Župan, Svjetlana Marić
STANJE ISTRAŽENOSTI VRETENACA (ODONATA) U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI,
S POSEBNIM OSVRTOM NA NATURA 2000 VRSTE
STATUS OF RESEARCH ON DRAGONFLIES (ODONATA) IN OSIJEK-BARANJA COUNTY,
WITH SPECIAL REFERENCE TO NATURA 2000 SPECIES ............................................................................ 129
Vlatko Rožac, Georg Frank, Marija Vereš, Matej Marušić, Mirna Kovačević, Sonja Kučera, Ružica Marušić
LIFE WILDisland Wild Island Habitat Corridor ................................................................................................. 131
Mirza Tvica, Vesna Tunguz, Hamdija Čivić, Jordana Ninkov, Nijaz Zerem
INFLUENCE OF DRAINAGE ON HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE
ŽDRALOVAC PEATLAND IN LIVANJSKO POLJE
UTJECAJ ODVODNJE NA HIDROLOŠKE PRILIKE U TRESETIŠTU ŽDRALOVAC
U LIVANJSKOM POLJU .................................................................................................................................... 132
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
IX
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
VODA I ZDRAVLJE / WATER AND HEALTH
Kristina Đambić, Katarina Lubina, Nikola Sakač, Dean Marković, Iva Pukleš, Bojan Šarkanj, Marija Jozanović
SYNTHESIS OF NEW IMIDAZOLIUM AND BENZIMIDAZOLIUM LONG ALKYL-CHAIN
IONIC LIQUIDS WITH POTENTIAL ANTIBIOFOULING ACTIVITY ................................................................... 134
Dajana Gašo-Sokač, Valentina Bušić, Dora Zobundžija, Mirna Habuda-Stanić
ORGANIC CHEMISTRY IN WATER ................................................................................................................. 135
Mario Nosić, Ivana Šuvak-Pirić, Marija Bukvić
VAŽNOST UNOSA VODE U SVAKODNEVICI
THE IMPORTANCE OF WATER INTAKE IN EVERYDAY LIFE ........................................................................ 136
Marija Stjepanović, Lucija Bukvić, Mirna Habuda-Stanić
CONTAMINANTS IN DRINKING WATER AND THEIR HEALTH IMPACTS ...................................................... 137
Davor Valinger, Maja Benković, Tamara Jurina, Ana Jurinjak Tušek, Jasenka Gajdoš Kljusurić
DATA ANALYSIS FROM EXPERIMENT DESIGN TO ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS APPLICATION IN WATER TREATMENT AND QUALITY CONTROL ....................................... 138
Jelena Vešligaj Turkalj, Željka Romić, Jasna Zima, Mario Jakopec, Angelina Paić,
Melita Pašić, Mirna Habuda-Stanić
TVRDA VODA - ZDRAVSTVENI ILI ESTETSKI PROBLEM?
HARD WATER - HEALTH OR AESTHETIC PROBLEM? .................................................................................. 139
STUDENTSKI RAD / STUDENT WORK
Patricia Kralj
SUVREMENE TEHNOLOGIJE I TRENDOVI U KORIŠTENJU I ZBRINJAVANJU OTPADNOG
MULJA S UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
MODERN TECHNOLOGIES AND TRENDS IN THE USE AND MANAGING OF
WASTE SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANT ..................................................................... 141
SPONZORIRANA PREDAVANJA / SPONSORED LECTURES
Tatjana Jaroš, Atila Borbaš
FOTOKATALITIČKO PROČIŠĆAVANJE ZRAKA
PHOTOCATALYTIC AIR PURIFICATION ......................................................................................................... 143
Aleksandar Kolić
SUVREMENE I EKOLOŠKE TEHNOLOGIJE DEZINFEKCIJE PITKE VODE - PROIZVODNJA
I AUTOMATSKO DOZIRANJE NATRIJ HIPOKLORITA NA MJESTO POTROŠNJE
MODERN AND ECOLOGICAL TECHNOLOGIES OF DRINKING WATER DISINFECTION
- PRODUCTION AND AUTOMATIC DOSING OF SODIUM HYPOCHLORITE
AT THE SITE OF CONSUMPTION ................................................................................................................... 145
Teja Petra Muha, Ante Bubić, Mario Dananić, Lucija Markulin
NEW APPROACH IN MONITORING WATER QUALITY: EDNA DETECTION .................................................. 147
Dragana Pnjak
MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. – PRIMJER RACIONALNOG GOSPODARENJA
ENERGIJOM MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O. – AN EXAMPLE OF RATIONAL
ENERGY MANAGEMENT ................................................................................................................................ 148
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Sadržaj / Contents
X
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Matea Potkrajčić
LCMS-8060NX - NEW CAPABILITIES OF MASS SPECTROMETRY ............................................................... 150
Maja Prskalo, Atila Borbaš
PROČIŠĆAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA NA PRIMJERU
REALIZIRANOG UPOV-A U KONTEJNERSKOJ IZVEDBI
TREATMENT OF TECHNOLOGICAL WASTEWATER ON THE EXAMPLE OF
REALIZED WWTP IN CONTAINER DESIGN .................................................................................................... 151
Zdravko Špoljarić
PLASSON U HRVATSKOJ
PLASSON IN CROATIA .................................................................................................................................... 153
KAZALO AUTORA / AUTHOR INDEKS .......................................................................... 155
SPONZORI / SPONSORS ................................................................................................. 159
8th International Conference WATER FOR ALL 2019
21-22 March 2019
Osijek, Croatia
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
Plenarna predavanja / Plenary lectures
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
1
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA U FOTOKATALITIČKOJ
RAZGRADNJI ORGANSKIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U
VODAMA
Amra Bratovčić*
Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Katedra za Fizikalnu kmiju i elektrokemiju,
Urfeta Vejzagića 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
*amra.bratovcic@gmail.com
Kemijska složenost organskih onečišćujućih tvari u prirodnim vodama, poput
lijekova, agrokemikalija i boja, zahtijeva primjenu novih i naprednijih načina njihova
uklanjanja iz voda u odnosu na konvencionalne metode njihova pročišćavanja.
Jedna od takvih metoda je fotokatalitička razgradnja. U ovom radu su opisani
mehanizmi razgradnje štetnih organskih spojeva pomoću poluprovodničkih
materijala s aktivnim fotokatalitičkim svojstvima uz djelovanje UV ili vidljivog
zračenja te metode i odabir komponenata za pripravu najnovijih fotokatalizatora,
njihova stabilnost kao i učinkovitost uklanjanja organskih onečišćujućih tvari. U
radu su također opisane prednosti i nedostatci fotokatalitičkih metoda, kao i
smjernice za buduća istraživanja u ovom području.
Ključne riječi: fotokataliza, organske onečišćujuće tvari, boje, lijekovi, pesticidi
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
2
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
RECENT ACHIEVEMENTS IN PHOTOCATALYTIC
DEGRADATION OF ORGANIC WATER CONTAMINANTS
Amra Bratovčić*
University of Tuzla, Faculty of Technology, Department of Physical Chemistry and
Electrochemistry, Urfeta Vejzagica 8, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
*amra.bratovcic@untz.ba
The chemical complexity of organic contaminants (drugs, agrochemicals and
dyes) requires new more advanced ways to remove them from water compared
to the conventional treatment methods used. One such method is photocatalytic
degradation. In this paper, the mechanism of degradation of harmful organic
compounds using semiconductor materials with photocatalytically active
properties in the presence of UV or visible radiation will be explained. Methods
and selection of components for the preparation of the latest developed
photocatalysts, their stability as well as the percentage of contaminant removal
will be discussed. The discussion will also cover the advantages and drawbacks
of photocatalytic methods, as well as future research in this area.
Keywords: photocatalysis, organic water contaminants, dyes, drugs, pesticides
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
3
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
UPRAVLJANJE PODZEMNIM VODAMA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Želimir Pekaš*
Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
*zpekas@voda.hr
Podzemna voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina i
neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. Za potrebe javne vodoopskrbe
godišnje se zahvaća 435 milijuna m3 podzemne vode na 467 vodocrpilišta, što je
91,2 % ukupno zahvaćenih količina. Za ostale potrebe zahvaća se oko 154
milijuna m3 podzemne vode na 2913 vodozahvata. Za potrebe izrade planova
upravljanja vodnim područjima određena su osnovna i grupirana tijela podzemne
vode, uspostavljen monitoring podzemnih voda, donesena je Uredba o standardu
kakvoće voda, analizirani pritisci i određeno kemijsko i količinsko stanje tijela
podzemne vode. Na vodnom području rijeke Dunav je izdvojeno 20, a na
Jadranskom vodnom području 13 grupiranih vodnih tijela podzemne vode. Ocjena
kemijskog stanja navedenih vodnih tjela provedena je primjenom sljedećih testova
„Zaslanjenje ili druga intruzija“, „Površinske vode, „Kopneni ekosustavi ovisni o
podzemnim vodama“, „Zaštitne zone izvorišta vode za piće (DWPA)“ i „Opća
ocjena kakvoće“. Za količinsko stanje podzemnih voda korišteni su testovi
„Zaslanjenja ili druga intruzija“, „Površinske vode“, „Kopneni ekosustavi ovisni o
podzemnim vodama“ i „Bilanca voda“. Navedenim testovima utvrđeno je dobro
kemijsko stanje svih podzemnih voda u panonskom dijelu Hrvatske, osim na
Varaždinskom području, dok na krškom području su samo tijela Južna Istra i
Boljkovac-Golubinka u lošem stanju. Na Dunavskom vodnom području sva tijela
podzemnih voda su u dobrom količinskom stanju, a na Jadranskom vodnom
području samo je tijelo Bokanjac-Boljkovac u lošem stanju.
Ključne riječi: javna vodoopskrba, podzemne vode, test ocjene stanja, kemijsko i
količinsko stanje tijela podzemne vode
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
4
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
GROUNDWATER MANAGEMENT IN CROATIA
Želimir Pekaš*
Croatian waters, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Croatia
*zpekas@voda.hr
Groundwater is a unique and irreplaceable natural resource of limited quantities
unevenly distributed in space and time. For the needs of the public water supply,
435 million m3 of groundwater is abstracted annually at 467 water abstraction
sites, accounting for 91.2% of the total abstracted quantities. For other needs,
around 154 million m3 of groundwater is abstracted annually at 2,913 water
abstraction sites. In order to prepare the river basin management plans, basic
groundwater bodies were designated and grouped, groundwater monitoring was
established, the Regulation on water quality standard was adopted, pressures
were analyzed, and the chemical and quantitative status of groundwater bodies
was identified. In the Danube and Adriatic river basin districts, 20 and 13 grouped
groundwater bodies respectively were designated. The following tests were used
for the assessment of groundwater chemical status: “Saline or other intrusions”,
“Surface water”, “Groundwater dependent terrestrial ecosystems”, “Drinking water
protection areas (DWPA)” and “General quality assessment”. The groundwater
quantitative status was assessed using the following tests: “Saline or other
intrusion”, “Surface water”, “Groundwater dependent terrestrial ecosystems”, and
“Water balance”. In the Pannonian part of Croatia, the chemical status of all water
bodies, except for the body “Varaždin area”, is assessed as good, and in the karst
region, only the bodies “Southern Istria” and “Boljkovac-Golubinka” has a poor
status. In the Danube river basin district, all the groundwater bodies have good
quantitative status, and in the Adriatic river basin district, only the body “Bokanjac-
Boljkovac” has a poor status.
Keywords: public water supply, groundwater, status assessment test,
groundwater body chemical and quantitative status
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
5
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
VODNO GOSPODARSTVO JUČER, DANAS, SUTRA
Mario Šiljeg*
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78,
10000 Zagreb, Hrvatska
*siljeg.mario@gmail.com
Vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj financira se iz više različitih izvora, a
najznačajnije je EU financiranje. Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija
2014.-2020. (OPKK) i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
planiraju se financirati projekti ukupne vrijednosti 12,8 milijardi kuna, dok je za
Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. usuglašavanje u tijeku. EU sredstva dala
su novi zamah vodnome gospodarstvu te je od 2016. vidljivo povećanje
dostupnosti i poboljšanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju, povećanje broja
stanovnika s mogućnošću priključenja na sustave javne odvodnje te povećanje
stupnja pročišćavanja otpadnih voda. Povećao se i broj točaka na kojima je
kvaliteta vode za kupanje izvrsna, i na moru i na kopnenim vodama. Unatoč
svemu, na Mediteranu se ispušta čak 60 % nepročišćenih otpadnih voda sa
značajnim pritiscima od turizma. S ciljem objedinjavanja poslova monitoringa
površinskih i podzemnih voda kao i drugih poslova neophodnih za dobro
upravljanje vodama i za izvještavanje Europske komisije o stanju voda u Republici
Hrvatskoj na jednom mjestu u posebnoj stručno-znanstvenoj instituciji u 2022.
godini osnovan je Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“.
Ključne riječi: upravljanje vodama, Republika Hrvatska
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
6
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
WATER MANAGEMENT IN CROATIA
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
Mario Šiljeg*
Ministry of Economy and Sustainable Development, Ulica grada Vukovara 78,
10000 Zagreb, Croatia
*siljeg.mario@gmail.com
Water management in Republic of Croatia is financed from several different
sources, but EU funding is the most important. Through the Operational Program
Competitiveness and Cohesion 2014-2020. and the National Recovery and
Resilience Plan 2021-2026. it is planned to finance projects worth a total of 1,7
billion EUR while for the Multiannual Financial Framework 2021-2027. the
reconciliation is still in progress. EU funds have given new impetus to water
management, and since 2016 there has been an increase in the availability and
quality of water for human consumption, an increase in the number of inhabitants
with the possibility of connecting to public sewerage systems and an increase in
the degree of wastewater treatment. The number of points where the quality of
bathing water is excellent, both at sea and on land, has also increased. Despite
everything, as much as 60% of untreated wastewater is still discharged in the
Mediterranean with significant pressures from tourism. In order to unite surface
and groundwater monitoring activities, as well as other activities necessary for
good water management and for reporting to the European Commission on the
state of water in Croatia, the Josip Juraj Strossmayer Water Institute was
established in the year 2022 as a special professional-scientific institution.
Keywords: water management, Republic of Croatia
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
7
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
ULOGA I VAŽNOST VODE U POLJOPRIVREDI
Jasna Šoštarić*
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
*jasna.sostaric@fazos.hr
Neupitna je važnost vode u životu čovjeka, biljaka i životinja. Od ukupne količine
vode tek je 1 % slatke vode pristupačno čovjeku za korištenje. Gospodarenje
vodama podrazumijeva slijedeće djelatnosti: zaštitu od štetnog djelovanja voda
(zaštita od poplava), zaštita voda od zagađenja i korištenje voda. Na globalnoj
razini poljoprivreda je najveći korisnik svježe slatke vode, s udjelom od 70 %, a na
europskoj razini je to 30 %. U Hrvatskoj je nakon Domovinskog rata (sustavi
navodnjavanja su bili devastirani ili otuđeni) navodnjavanih površina bilo za 10 000
ha manje u odnosu na stanje prije Domovinskog rata. Hrvatski stručnjaci, uz dva
međunarodna konzultanta, napisali su Nacionalni projekt navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
(NAPNAV), u kojem su dali stručne smjernice i okvire za osiguranje realizacije
održivog sustava navodnjavanja. Planirane površine navodnjavanja prema
NAPNAV-u su 65 000 ha (6,5 % obradivih površina). Realizacijom NAPNAV-a do
2022. godine omogućeno je navodnjavanje na 13 000 ha, a za 90-tak lokacija
izrađuju se studijske dokumentacije koje bi u narednom razdoblju omogućile
navodnjavanje na 124 000 ha.
Ključne riječi: voda, čovjek, poljoprivreda
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Plenarna predavanja / Plenary lectures
8
9th International Conference WATER FOR ALL
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
THE ROLE AND IMPORTANCE OF WATER IN
AGRICULTURE
Jasna Šoštarić*
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek,
Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia
*jasna.sostaric@fazos.hr
The significance of water in the life of a human being, plants, and animals is
unquestionable. Out of the total water quantity, barely one percent of freshwater is
accessible to human consumption. Water management implies the following
activities: (1) protection from a harmful effect of water (flood protection), (2) water
protection, and (3) water consumption. On a global scale, agriculture is the largest
freshwater consumer, with a seventy percent share, being represented by thirty
percent at the European level. In Croatia, the irrigated areas subsequent to the
Homeland War amounted to ten thousand hectares less than with regard to those
in a situation prior to the Homeland War (as the irrigation systems were
devastated or misappropriated). The Croatian experts, with the assistance of two
international consultants, drafted the National Project of Irrigation and Land and
Water Management in the Republic of Croatia (NAPNAV), in which they provided
the guidelines and frameworks to assure the realization of a sustainable irrigation
system. Pursuant to the NAPNAV, the planned irrigation areas amount to sixtyfive
thousand hectares (i.e., to 6.5% of arable land). The realization of the NAPNAV up
to the year 2022 facilitated the irrigation of thirteen thousand hectares, and study
documentation is being drawn up for approximately ninety locations, which would
enable the irrigation of 124,000 ha in the forthcoming period.
Keywords: water, man, agriculture
Usmena priopćenja / Oral lectures
Poljoprivreda i vodni resursi /
Agriculture and Water Resources
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
9
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
CLIMATE CHANGE IMPACTS ON WATER BALANCE
COMPONENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND
CROATIA
Sabrija Čadro1*, Monika Marković2, Mirza Uzunov1,
Ognjen Žurovec3, Milan Gocić4
1University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Sciences, Zmaja od Bosne 8,
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences,
Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia
3Teagasc, Environment Soils & Land Use Department, Johnstown Castle, Wexford, Ireland
4University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture,
Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia
*s.cadro@ppf.unsa.ba
The climate of Southeastern Europe, where Bosnia and Herzegovina and Croatia are
located, is changing in line with the global trends. The spatial and seasonal distribution of
precipitation is changing, while the temperatures increased 0.4-0.8 °C on average
compared to 1961-1990 average, most notably during summer (1.0-1.2 °C). Depending
on the different climate change scenarios, the temperatures in this area are projected to
further increase by 1.7-4.0 °C. In order to understand the effects of climate change on
regional water resources, it is important to assess the impacts of these changes on the
components of the water balance. The aim of this study was to determine and compare
the severity of changes in annual water balance between two climate periods (1961-1990
and 1991-2020). The results indicate that climate change has a different temporal and
spatial effect. All areas showed a positive trend in mean air temperature (0.29-0.36 °C
per decade), reference evapotranspiration (5.96-32.14 mm per decade) and soil moisture
deficit (2.75-31.63 mm per decade), while precipitation, total runoff, amount of snow and
actual evapotranspiration vary depending on the location and time period. The key
characteristic of the 1991-2020 period compared to 1961-1990 is the greater variation of
all components of the water balance.
Keywords: climate change, soil water balance, soil moisture deficit,
evapotranspiration
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Poljoprivreda i vodni resursi / Agriculture and Water Resources
10
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
THE IMPACT OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE
GROUNDWATER IN THE BOKANJAC-POLIČNIK
CATCHMENT AREA
Jelena Loborec*, Ranko Biondić, Denis Vedak, Hrvoje Meaški
University of Zagreb, Faculty of Geotechnical Engineering, Hallerova aleja 7,
42000 Varaždin, Croatia
*jelena.loborec@gfv.unizg.hr
Groundwater is the main source of drinking water in the Republic of Croatia where
over 90% of water supply is from groundwater reserves. Also, 50% of the state
territory are karst aquifers which are high quality groundwater reservoirs. Due to
their hydrogeological structure, they are very vulnerable to anthropogenic
influences. Therefore, they require protection measures defined based on the
results of detailed hydrogeological research, among which are methods for
groundwater vulnerability assessment. Such methods assume that the natural
chemical, biological and physical properties of an area may, to some extent,
contribute to the protection of groundwater from external impacts. The KAVA
method was applied in the Bokanjac - Poličnik catchment area and results will be
presented in this paper. KAVA is multiparameter method, uses four parameters:
cover deposits, infiltration impact, aquifer conditions and precipitation impact, and
can assess the intrinsic vulnerability of aquifers and/or springs. Result of the
assessment are maps made using GIS tools. In addition, a hazard map and risk
map for groundwater contamination under the influence of agricultural production
were prepared. The comprehensive analysis conducted in this way indicates the
parts of the basin that pose a threat to the groundwater quality of this area.
Keywords: karst aquifers, vulnerability, hazard, risk, KAVA method, GIS
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
11
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
KVALITETA VODE ZA NAVODNJAVANJE I
KRITERIJI/STANDARDI U HRVATSKOJ - DOPRINOS
OKOLIŠU I INDUSTRIJI
Jasna Nemčić-Jurec*
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr Bardeka
10/10, 48000 Koprivnica, Hrvatska
*jasna.nemcic-jurec@zzjz-kkz.hr
Kvaliteta vode koja se koristi za navodnjavanje, trebala bi zadovoljavati propisane
kriterije. Pokazatelji koji se najčešće utvrđuju su električna vodljivost (EC), ukupne
otopljene soli (TDS), rezidualni natrij karbonat (RSC) i omjer apsorpcije natrija
(SAR). Voda može sadržavati i štetne tvari bez obzira dali se navodnjavanje provodi
iz površinskih voda ili podzemne vode. Porijeklo onečišćenja mogu biti otpad,
netretirane otpadne vode ili intruzija slanih voda. Korištenje vode loše kvalitete,
može uzrokovati probleme u tlu kao što je alkalitet, salinitet, povećana koncentracija
natrija, toksičnost i sl. U Koprivničko-križevačkoj županiji (KKŽ) a i u cijeloj
Hrvatskoj, navodnjavanje je za sada slabo zastupljeno u poljoprivredi. Obzirom na
klimatske promjene i trendove jako suhih i vručih sezona, od sve većeg značaja je
provođenje navodnjavanja. Prema rezultatima utvrđivanja kvalitete podzemne vode
za navodnjavanje u KKŽ, vrijednosti pokazatelja su zadovoljavajuće (EC=<0,7
dS/m; TDS=<450 mg/l; RSC=<1,25 meq/l; SAR=<3,0 meq/l) za korištenje u
poljoprivredi. Međutim, obzirom da u Hrvatskim propisima nema standarda i kriterija
koji bi definirali kvalitetu vode, rezultati su uspoređeni sa europskim/svjetskim
standardima. Ispitivanja kvalitete vode i donošenje standarda/kriterija u Hrvatskoj
mogli bi pridonijeti budućem razvoju poljoprivrede u sve češće nepovoljnim
klimatskim uvjetima te spriječiti onečišćenje okoliša. To bi osiguralo i efikasniji uzgoj
bilja što pridonosi i proizvodnji u vlastitoj prehrambenoj industriji.
Ključne riječi: kvaliteta vode za navodnjavanje, poljoprivreda, kriteriji i standardi,
okoliš, industrija
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Poljoprivreda i vodni resursi / Agriculture and Water Resources
12
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IRRIGATION WATER QUALITY AND CRITERIA/STANDARDS
IN CROATIA - CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT
AND INDUSTRY
Jasna Nemčić-Jurec*
Public Health Institute of Koprivnica-Križevci County, Trg Tomislava dr Bardeka 10/10,
48000 Koprivnica, Croatia
*jasna.nemcic-jurec@zzjz-kkz.hr
The water quality used for irrigation should meet the prescribed criteria. The most
commonly determined indicators are electrical conductivity (EC), total dissolved
salts (TDS), residual sodium carbonate (RSC) and sodium absorption ratio (SAR).
Water can also contain harmful substances, regardless of whether irrigation is
carried out from surface water or groundwater. The origin of the pollution can be
waste, untreated wastewater or saltwater intrusion. The use of poor water quality
can cause soil problems such as alkalinity, salinity, increased sodium concentration,
toxicity, etc. In Koprivnica-Križevci county (KKŽ) and throughout Croatia, irrigation
is currently poorly represented in agriculture. Given the climate change and the
trends of very dry and hot seasons, the implementation of irrigation is of increasing
importance. According to the results of determining the groundwater quality for
irrigation in KKŽ, the values of the indicators are satisfactory (EC = <0.7 dS/m; TDS
= <450 mg/l; RSC = <1.25 meq/l; SAR = <3.0 meq/l) for use in agriculture. However,
since there are no standards and criteria in Croatian regulations that would define
water quality, the results are compared with European/world standards. Water
quality testing and the adoption of standards/criteria in Croatia could contribute to
the future development of agriculture in increasingly unfavorable climatic conditions
and prevent environmental pollution. This would ensure more efficient cultivation of
plants, which also contributes to production in our own food industry.
Keywords: irrigation water quality, agriculture, criteria and standards, environment,
industry
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
13
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
PROVEDBA NACIONALNOG PROJEKTA NAVODNJAVANJA
I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I
VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
Silva Wendling*
Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska
*silva.wendling@obz.hr
U cilju organiziranja navodnjavanja, te okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, izmjenu
strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenje dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za
primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja Vlada Republike Hrvatske 17.
studenog 2005. godine donijela je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama (udaljnjem tekstu: NAPNAV), a čija provedba bi trebala
rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju.
Prema NAPNAV-u svaka županije izrađuje svoje planove navodnjavanja, te je u skladu s
navedenim Skupština Županije 11. ožujka 2006. godine donijela Plan navodnjavanja
područja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/06.). Plan navodnjavanja
Županije predstavlja opsežan i sustavno izrađen planski dokument koji je osnova za daljnje
detaljnije rješavanje konkretnih projekata navodnjavanja na pojedinim lokacijama Županije.
NAPNAV na području naše Županije provodi se već dugi niz godina u suradnji s Hrvatskim
vodama i nadležnim ministarstvom. Tijekom provedbe NAPNAV-a na području Županije
izrađena je projektna dokumentacije za pojedine sustav navodnjavanja u kojima su utvrđeni
budući korisnici, ishođene su lokacijske, odnosno građevinske dozvole. Na području
Osječko-baranjske županije u tijeku je gradnja četiri sustava navodnjavanja, od kojih su tri
financirana u cijelosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a to su: Sustav
navodnjavanja mala šuma-Veliki vrt, Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek i
Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija. Ukupan obuhvat navedenih sustava navodnjavanja
iznosi 854,50 ha Četvrti sustav navodnjavanja koji se gradi na području Županije je Sustav
navodnjavanja Puškaš obuhvata 925 ha, čije izgradnje je investitor Hrvatske vode, a
Županije je sufinancijer. Izgradnjom ovih sustava navodnjavanja, kao i drugih planiranih
sustava navodnjavanja stvorit će se uvjeti za stabilnu poljoprivrednu proizvodnju u sve
izraženijim uvijenima klimatskih promjena, kao i uvjeti za promjenu sjetvene strukture
površina i prelazak na radno intenzivne proizvodnje, odnosno razvoj povrtlarske i voćarske
proizvodnje. Ključne riječi: Nacionalni projekt navodnjavanja I gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama, sustav navodnjavavanja, Osječko-baranjska županija,
Ključne riječi: voda, navodnjavanje, Osječko-baranjska županija
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Poljoprivreda i vodni resursi / Agriculture and Water Resources
14
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL IRRIGATION
PROJECT AND AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT AND
WATERS IN THE AREA OF OSIJEK-BARANJA COUNTY
Silva Wendling*
Osijek-Baranja County, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Croatia
*silva.wendling@obz.hr
To organize irrigation and consolidation of agricultural land, change the structure of
agricultural production and the introduction of income crops, and provide prerequisites for
the application of new technologies in irrigation conditions, the Government of the Republic
of Croatia adopted the National Project for Irrigation and Management of Agricultural Land
and Water (hereinafter: NAPNAV) on 17 November 2005, the implementation of which
should result in better use of natural resources for more efficient agricultural production.
According to NAPNAV, each county prepares its irrigation plans, and per the above, the
County Assembly adopted the Irrigation Plan of the Osijek-Baranja County on March 11,
2006 ("County Gazette" No. 3/06). The County Irrigation Plan is a comprehensive and
systematically prepared planning document that is the basis for further detailed solutions to
specific irrigation projects at individual locations in the County. NAPNAV, in our County, has
been implemented for many years in cooperation with Croatian Waters and the competent
ministry. During the implementation of the NAPNAV in the County, project documentation
was prepared for individual irrigation systems in which future users were identified, and
location and construction permits were obtained. In the area of Osijek-Baranja County, four
irrigation systems are being built, three of which are fully financed by the Rural Development
Program of the Republic of Croatia, namely: Small Forest Irrigation System-Large Garden,
Irrigation System Agricultural Institute Osijek and Irrigation System Budimci- Krndija. The
total coverage of these irrigation systems is 854.50 ha. The fourth irrigation system being
built in the County is the Puškaš Irrigation System, which covers 925 ha, the investor being
Hrvatske vode, and the County is a co-financier. The construction of these irrigation systems
and other planned irrigation systems will create conditions for stable agricultural production
in the increasingly pronounced twists of climate change, as well as conditions for changing
the sowing structure and transition to labor-intensive production and development of
vegetable and fruit production.
Keywords: National project of irrigation and agricultural land and water management,
irrigation system, Osijek-Baranja County
8th International Conference WATER FOR ALL
21-22 March 2019
Osijek, Croatia
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Poljoprivreda i vodni resursi / Agriculture and Water Resources
Prerada vode za piće i obrada
otpadnih voda /
Drinking Water and Wastewater
Treatments
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
15
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
OBRADA I ZBRINJAVANJE PROČIŠĆENIH OTPADNIH
VODA IZ SEPARATORA ULJA I PROIZVODNJA
MODIFICIRANIH OPEKA
Morana Drušković1*, Mario Šiljeg2, Dražen Vouk3, Dajana Kučić Grgić4
1DOK-ING Energo d.o.o., Slavonska avenija 22 G, 10000 Zagreb, Hrvatska
2Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin, Hrvatska
3Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića-Miošića 26,
10000 Zagreb, Hrvatska
4Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19,
10000 Zagreb, Hrvatska
*morana.druskovic@dok-ing.hr
U ovom radu ispitana je učinkovitost pročišćavanja otpadnih voda iz separatora ulja
hibridnim postupkom, odnosno kombinacijom elektrokemijskih (EK) i naprednih
oksidacijskih procesa (NOP). Obje metode postale su predmet brojnih istraživanja jer
pročišćavaju otpadnu vodu koristeći električnu struju umjesto kemijskih reagensa i
mikroorganizama koji mogu biti ekonomski i operativno nepovoljniji. Prema dosadašnjim
istraživanjima, elektrokoagulacija je pokazala visoku učinkovitost pročćavanja uz niske
troškove izgradnje, pogona i održavanja. NOP imaju široku primjenu u obradi otpadnih
voda, a njihova svrha je oksidacija organske tvari do završih produkata CO2 i H2O. U radu
je ispitana učinkovitost pročišćavanja u ovisnosti o materijalu elektroda, jakosti struje,
otopljenom kisiku, elektrnoj vodljivosti, pH-vrijednosti, temperaturi, KPK vrijednoste te
koncentraciji ukupnih ugljikovodika ili mineralnih ulja. Taker je ispitana mogućnost
primjene nastalog otpadnog mulja kao djelomične zamijene gline u proizvodnji opeka.
Proizvedene su četiri serije opeka s ugrađenom pročišćenom vodom i djelomičnom
zamjenom dijela gline muljem generiranog hibridnim postupkom pročišćavanja.
Proizvedenim opekama određena su geometrijska svojstva, ravnost, obujam i postupak
šupljina, tlačna čvrstoća, otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje, vodoupojnost,
početno upijanje vode te fizikalno-kemijska i mehanička svojstva. Zadovoljavajuća
učinkovitost uklanjanja KPK i mineralnih ulja iz otpadne vode ukazuje na opravdanu
primjenu ovog procesa u pročišćavanju otpadnih voda.
Ključne riječi: otpadne vode, oborinske vode, separator ulja, elektrokemijski
procesi, elektrokoagulacija, napredni oksidacijski procesi, opeka
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Prerada vode za piće i obrada otpadnih voda / Drinking Water and Wastewater Treatments
16
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
TREATMENT AND DISPOSAL OF TREATED WASTEWATER
FROM OIL SEPARATORS FOR RAINFALL RUNOFF AND
PRODUCTION OF MODIFIED BRICKS
Morana Drušković1*, Mario Šiljeg2, Dražen Vouk3, Dajana Kučić Grgić4
1DOK-ING Energo ltd., Slavonska avenija 22 G, 10000 Zagreb, Croatia
2University of Zagreb, Faculty of Geotechnical engineering, Hallerova aleja 7,
42000 Varaždin, Croatia
3University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Fra Andrije Kačića-Miošića 26,
10000 Zagreb, Croatia
4University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology,
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, Croatia
*morana.druskovic@dok-ing.hr
In this study, wastewater from oil separators was treated by the ombination of
electrochemical (EC) and advanced oxidation processes (AOP) since those
methods can have economical and operational benefits due to a high treatment
performance with low construction, operation, and maintenance costs. In this study,
the efficiency of wastewater treatment by a combination of EC and AOP was
investigated due to electrode materials, current, dissolved oxygen, electrical
conductivity, pH, water temperature, chemical oxygen demand (COD) and total
hydrocarbons or mineral oils. The possibility of sludge usage as a partial substitute
for clay in brick production has been also investigated by the production of four
series of bricks with embedded purified water and partial replacement of part of the
clay with sludge. The manufactured bricks were determined on the basis of
geometric properties, flatness, volume and course of voids, compressive strength,
resistance to freezing and thawing, water absorption, initial water absorption, and
physicochemical and mechanical properties such as soluble salt content, etc.
Satisfactory efficiency was obtained in the removal of COD and mineral oils from oil
separator effluents, proving and justifying the application of this process for the
treatment of this type of effluents.
Keywords: wastewater, rainwater, oil separator, electrochemical processes,
electrocoagulation, advanced oxidation processes, brick
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
17
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA
Marko Eljuga, Bojan Lazar*
Vodovod-Osijek d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska
*bojanlazar70@gmail.com
Za Vodovod Osijek d.o.o. 2012. godine tvrtka Hidroing d.o.o., Osijek projektirala je
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka kapaciteta 170.000 ekvivalent
stanovnika (ES). Realizacija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je kroz
„Projekt Osijek“, a sufinanciran je od EU, Hrvatskih voda, Grada Osijeka i Općine
Čepin. Ugovor s novim izvođačima koju čine zajednica ponuditelja ING-GRAD i GH-
Holding za izgradnju Postrojenja za Pročišćavanje Otpadnih Voda je potpisan u
kolovozu 2021. s rokom dovršetka travanj 2024. PPOV je uređaj veličine 170.000
(ES) s III. stupanjem pročišćavanja s ispustom u recipijent rijeku Dravu. Odabrana
tehnologija je konvencionalna s aktivnim muljem, a uređaj se sastoji od 29 objekata
koji zajedno čine jednu cjelinu. U ovom radu opisan je projekt izgradnje i rada novog
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka 170.000 ES te realizacija
od njegovog početka ugovaranja do trenutnog izvođenja radova. Opisana je
odabrana tehnologija pročišćavanja otpadne vode.
Ključne riječi: pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja, tehnologija, radovi
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Prerada vode za piće i obrada otpadnih voda / Drinking Water and Wastewater Treatments
18
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
CONSTRUCTION OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT
IN THE CITY OF OSIJEK
Marko Eljuga, Bojan Lazar*
Vodovod-Osijek d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, Croatia
*bojanlazar70@gmail.com
For Vodovod Osijek d.o.o. In 2012, the company Hidroing d.o.o., Osijek designed
the Wastewater Treatment Plant of the city of Osijek with a capacity of 170,000
population equivalent (PE). The realization of the wastewater treatment plant is
through the "Project Osijek" and co-financed is from the EU, Croatian Waters, the
City of Osijek and the Municipality of Čepin. Contract with new contractors they
make the community of bidders ING-GRAD and GH-Holding for the construction of
the wastewater treatment plant was signed in August 2021 with a deadline of April
2024. The WWTP is a 170,000 (PE) unit with III. stage of treatment with discharge
into the recipient river Drava. The selected technology is conventional with activated
sludge, and the device consists of 29 objects that together form one whole.
Keywords: wastewater treatment plant, construction, technology, works
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
19
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
UTJECAJ KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA
POUZDANOST I STABILNOST RADA POGONA
PROIZVODNJE VODE VODOVOD-OSIJEK
Davor Junušić*, Jasna Zima, Dubravko Pichler
Vodovod Osijek d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska
*davor.junusic@vodovod.com
Problemi vezani uz kvalitetu električne energije prisutni su u većini industrija. Za
kvalitetu električne energije na mjestu priključka odgovorni su operator sustava i
korisnik mreže. Obzirom da pogon za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju mora
trajno raditi, nužna je pouzdana i trajna opskrba električnom energijom
zadovoljavajuće kvalitete sukladno HRN EN 50160:2012. Također,
elektromagnetski povratni utjecaj trošila korisnika na elektroenergetsku mrežu mora
biti unutar dozvoljenih vrijednosti propisanih Mrežnim pravilima distribucijskog
sustava (NN 74/18, 52/20). Niskonaponska elektroenergetska mreža pogona
proizvodnje vode Nebo Pustara sadrži osjetljiva elektroenergetska i elektronička
trošila, stoga navedena oprema zahtjeva električnu energiju zadovoljavajuće
kvalitete. Također, navedena trošila imaju nelinearnu strujno naponsku
karakteristiku pa su i sami izvor štetnosti lošeg utjecaja na kvalitetu električne
energije. U svrhu spriječavanja neželjenih događaja s negativnim utjecajem na rad
pogona proizvodnje vode, uzrokovanih lošom kvalitetom električne energije te
svođenje nedopuštenog povratnog utjecaja nelinearnih trošila na elektroenergetsku
mrežu, instaliran je analizator parametara kvalitete električne energije PCube3 u
trafostanici Nebo Pustara. Stoga, sukladno analizi parametara kvalitete električne
energije opisane su poduzete radnje u elektroenergetskoj mreži korisnika i
operatora sustava radi povećanja pouzdanosti i stabilnosti rada pogona proizvodnje
vode i vodoopskrbe u cijelosti, smanjivanje negativnog utjecaja na rad i opremu
pogona, kao i svođenje nedopuštenog povratnog djelovanja trošila korisnika na
elektroenergetski sustav na dozvoljenu razinu.
Ključne riječi: kvaliteta električne energije, voda za ljudsku potrošnju, pouzdanost
i stabilnost rada pogona proizvodnje vode i vodoopskrbe, Nebo Pustara, PCube3
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Prerada vode za piće i obrada otpadnih voda / Drinking Water and Wastewater Treatments
20
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
INFLUENCE OF POWER QUALITY ON PRODUCTION
RELIABILITY AND STABILITY OF WATER TREATMENT
PLANT VODOVOD OSIJEK
Davor Junušić*, Jasna Zima, Dubravko Pichler
Vodovod Osijek d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek, Croatia
*davor.junusic@vodovod.com
Power quality issues are pervasive throughout most industries. The system operator
and the network user are responsible for the power quality at the point of common
coupling (PCC). Since the water treatment plant must operate permanently, a
reliable and permanent power supply of satisfactory quality is necessary in
accordance with HRN EN 50160:2012. Also, the electromagnetic feedback of the
load consumption on the power grid must be within the permitted values prescribed
by the Grid Code of the distribution system (NN 74/18, 52/20). Low-voltage power
grid of the water treatment plant Nebo Pustara contains sensitive electric and
electronic loads, therefore these loads requires power supply of satisfactory quality.
Also, these loads have non-linear voltage/current characteristic and they are a
source of power quality negative effects. In order to prevent adverse events with a
negative impact on the operation of water treatment plant, caused by poor power
quality, and reduce the impermissible impact of non - linear loads on the power grid,
a power quality analyzer PCube3 was installed at Nebo Pustara power sub -
substation. In accordance with the power quality analysis, the actions taken in the
user and distribution power grid are described in order to increase the production
reliability and stability of water treatment plant and water supply, reducing the
negative impact on plant operation and equipment and reducing the impermissible
feedback of non linear loads.
Keywords: power quality, water for human consuption, production reliability and
stability of water treatment plant and water supply, Nebo Pustara, PCube3
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
21
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
PRIMJENA ELEKTROKOAGULACIJE ZA DEZINFEKCIJU I
OBRADU VODE ONEČIŠĆENE ARSENOM I KROMOM
Katarina Licht1*, Ivan Halkijević1, Hana Posavčić1, Domagoj Nakić2
1Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, Hrvatska
2Sveučilište Sjever, Varaždin, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin, Hrvatska
*klicht@grad.hr
U Hrvatskoj je i dalje značajan broj korisnika lokalnih vodovoda. Karakteristika voda
lokalnih vodovoda uobičajeno je zdravstvena neispravnost. Kao najčešći razlog
neispravnosti vode navodi se mikrobiološko onečišćenje te povišene koncentracije
teških metala. Najčešći postupak kojim se provodi dezinfekcija vode u pripremi vode
za piće je dezinfekcija spojevima na bazi klora. Međutim, time kao nusprodukti
reakcije klora i organske tvari, nastaju klorirani ugljikovodici i nitrozamini, a koji
mogu biti izrazito kancerogeni. Akumulacija ovih nusprodukata, zajedno s
akumulacijom teških metala u organizmu, povećavaju rizik od negativnih učinaka na
zdravlje. Alternativna metoda kondicioniranja voda, je elektrokoagulacija.
Elektrokoagulacijom se pomoću električnog polja i žrtvujućih elektroda stvaraju
koagulanti u cilju izdvajanja, agregiranja i taloženja onečišćenja iz vode. Ova se
metoda pokazala uspješnom za uklanjanje teških metala iz voda, ali i kao postupak
dezinfekcije. Cilj ovog rada je primjena elektrokoagulacije za uklanjanje arsena i
kroma te dezinfekciju sirove vode opterećene Escherichiom coli. Ispitivanja su
provedena u šaržnom reaktoru, uz 2 elektrode (1 anoda i 1 katoda) pri naponu od
62 V. Ispitana je učinkovitost procesa ovisno o materijalu elektrode (Fe, Al, Cu i
grafit) i vremenu trajanja tretmana. Osim grafitnih, sve elektrode su pokazale 100 %
učinkovitost uklanjanja As i Cr, dok se učinkovitost dezinfekcije razlikovala.
Ključne riječi: obrada voda, elektrokoagulacija, teški metali, dezinfekcija
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Prerada vode za piće i obrada otpadnih voda / Drinking Water and Wastewater Treatments
22
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
APPLICATION OF ELECTROCOAGULATION FOR
DISINFECTION AND TREATMENT OF WATER
CONTAMINATED WITH ARSENIC AND CHROME
Katarina Licht1*, Ivan Halkijević2, Hana Posavčić2, Domagoj Nakić2
1University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, Croatia
2University North, Varaždin, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin, Croatia
*klicht@grad.hr
In Croatia, a significant percentage of people use local water supply systems. These
systems suffer from poor water quality. The most common contaminations are
microbiological contamination and elevated concentrations of heavy metals. The
most common procedure for disinfecting water is disinfection with chlorine-based
compounds. As a by-product of chlorine and organic matter carcinogenic
chlorinated hydrocarbons and nitrosamines are formed. The accumulation of these
by-products, together with the accumulation of heavy metals in organisms,
increases the risk of adverse effects on health. Electrocoagulation is an alternative
method of raw water conditioning. Electrocoagulation creates coagulants using an
electric field and sacrificial electrodes to separate, aggregate and precipitate
contaminants. This method has proven successful for removing heavy metals, but
also as a disinfection method. In this study electrocoagulation was used for the
removal of arsenic and chromium and disinfection of raw water enriched with
Escherichia coli. The process took place in a batch reactor, with 2 electrodes
(1 anode and 1 cathode) at 62 V. The efficiency depended on the electrode material
(Fe, Al, Cu and graphite) and the duration of the treatment. Except for graphite, all
electrodes showed 100 % efficiency for As and Cr removal, while disinfection
efficiency differed.
Keywords: water treatment, electrocoagulation, heavy metals, disinfection
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
23
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
THE REMOVAL OF NEONICOTINOID INSECTICIDES IN A
FLATE-PLATE PHOTOREACTOR
Ivana Elizabeta Zelić*, Vesna Tomašić, Zoran Gomzi
University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Marulićev trg 19,
10000 Zagreb, Croatia
*izelic@fkit.hr
The excessive and systematic use of neonicotinoids over several years has led to the
destruction of beneficial insect populations and ultimately threatens the foundations of
the food chain. Due to the environmental risks posed by their use, there is a need to
develop techniques and methods to prevent the bioaccumulation of insecticides and
other undesirable persistent compounds in the environment, to allow their complete
degradation, and create favorable conditions for environmental remediation. In the last
decade, heterogeneous photocatalysis, also known as "green" technology or energy-
saving technology, has been increasingly studied due to its environmental compatibility
and sustainability. The aim of this study was to investigate the photolytic and
photocatalytic degradation of neonicotinoids in an aqueous solution. Acetamiprid and
thiacloprid, two widely used insecticides, were used as model components.
Experiments were performed in a flat-plate photoreactor under conditions of
recirculation of the reaction mixture over an immobilized photocatalyst layer (TiO2
modified by urea) using two artificial lamps for simulation of solar irradiation (2.4% UVB
and 12% UVA; 300-700 nm). The catalyst used was characterized by XRD, UV/Vis-
DRS, BET, and SEM /EDX analysis. For most measurements, the reaction mixture was
sonicated for 15 minutes immediately prior to charging the reactor. The study focused
on the influence of the pH of the initial solution on the efficiency of photocatalytic and
photolytic degradation. It was found that photocatalytic degradation of the two model
components was most effective under acidic operating conditions, i.e., at pH 4.5, while
photolysis resulted in their minimum degradation. It was also observed that
pretreatment of the reaction mixture with ultrasound promoted photocatalytic
degradation, while in the case of photolytic degradation, the application of ultrasound
did not contribute to better degradation.
Keywords: heterogeneous catalysis, neonicotinoid insecticides, acetamiprid,
thiacloprid, flate-plate photoreactor
Knjiga setaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
Upravljanje vodama /
Water Management
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
24
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
HISTORICAL WATER SUPPLY SYSTEMS AND WATER
MANAGEMENT SYSTEMS AS A BASIS FOR SPATIAL
DEVELOPMENT
Dražen Arbutina*
Zagreb University of Applied Sciences, Vrbik 8, 10000 Zagreb, Croatia
*drazen.arbutina@tvz.hr
During the history of water management systems (both those that prevented floods
and those that provided irrigation or water supply) enabled the development of urban
civilizations and were the basis for the arrangement of significant spatial units. Their
history shows how much they have transformed the space in which people live, ie
how much their influence has enabled human existence. In this sense, a number of
examples with their importance as examples of tangible cultural heritage are equally
important as examples for directing today's spatial planning, not only in the direction
of protecting these historical values, but also ensuring sustainable development in
using their examples. Croatian and worldwide examples of historical water supply
systems and the history of water management are a significant element of the
spatial context and the basis for spatial planning. This work will present examples
from Croatia and the world that have changed their spatial and social environment
and that still provide a significant example of possible and necessary actions, but
also the dangers associated with water management and water resources in the
context of space planning.
Keywords: history of water management systems, history of water supply systems,
heritage protection, urban nad physical planning
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
25
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PRIRODNIM
MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA
Željka Bauer Mikić*
Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
*zeljka.bauer-mikic@mps.hr:
Primarna svrha zakonodavstva Europske unije o prirodnim mineralnim vodama je
zaštititi zdravlje potrošača, osigurati njihovo pošteno informiranje, omogućiti
slobodno kretanje prirodnih mineralnih voda i stvaranje jednakih uvjeta tržišnog
natjecanja. Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim
vodama („Narodne novine“, broj 85/19) propisani su zahtjevi koje prirodne
mineralne, prirodne izvorske i stolne vode moraju ispunjavati prilikom korištenja,
obrade i stavljanja u promet. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika mijenja
se naziv "prirodna izvorska voda" u "izvorska voda" radi daljnjeg usklađivanja s
Direktivom 2009/54/EZ o iskorištavanju i prometu prirodnih mineralnih voda.
Propisani su uvjeti koje prirodna mineralna voda mora ispunjavati u pogledu
prisutnosti ukupnih i pojedinačnih pesticida. Propisane su izmjene u postupku
priznavanja prirodnih mineralnih i izvorskih voda u vezi s potrebnom
dokumentacijom, te se uvodi mogućnost provođenja očevida tijekom provođenja
postupka priznavanja. Propisano je uzorkovanje prirodnih mineralnih i izvorskih
voda za provođenje laboratorijskih analiza u postupku priznavanja. Propisuje se
točan popis navoda koji se mogu koristiti pri označavanju prirodnih mineralnih voda.
Propisuje se način ocjenjivanja sukladnosti rezultata analiza s vrijednostima
odgovarajućih propisanih parametara. Kako bi se omogućilo proizvođačima
prirodnih izvorskih voda da se prilagode odredbama propisano je prijelazno
razdoblje od 3 godine, od dana stupanja na snagu Pravilnika, a u slučaju galona za
uređaje za vodu 5 godina unutar kojih su dužni uskladiti deklaracije.
Ključne riječi, izmjena i dopuna Pravilnika, izvorske vode, prirodne mineralne vode
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
26
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
AMENDMENTS TO ORDINANCE ON NATURAL MINERAL,
NATURAL SPRING AND TABLE WATERS
Željka Bauer Mikić*
Ministry of Agriculture, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
*zeljka.bauer-mikic@mps.hr
The primary purpose of the EU natural mineral water legislation is to protect the
health of consumers, to prevent consumers from being misled, to ensure fair-trading
and to facilitate the functioning of the internal market. The Ordinance on natural
mineral, natural spring and table waters (Official Gazette 85/19) prescribes the
requirements that natural mineral, natural spring and table waters must meet when
using, treating and placing on the market. Amendments to the said Ordinance
change the name "natural spring water" to "spring water" in order to further
harmonize with Directive 2009/54/EC on the exploitation and marketing of natural
mineral waters. Requirements that natural mineral water must meet regarding the
presence of total and individual pesticides are prescribed. Changes in the procedure
for the recognition of natural mineral and spring waters are prescribed in connection
with the necessary documentation, and the possibility of conducting a site-visit
during the implementation of the recognition procedure is introduced. Sampling of
natural mineral and spring waters for conducting laboratory analyses for the
purposes of the recognition procedure is prescribed in more detail. An exact list of
statements that can be used in the labelling of natural mineral waters is prescribed.
The method of assessing the conformity of the results of analyses with the values
of the corresponding prescribed parameters is also prescribed. In order to enable
producers of natural spring waters to adapt the provisions a transitional period of 3
years is prescribed, from the date of entry into force of the Ordinance, and in the
case of gallons for water appliances 5 years and within which they are obliged to
reconcile declarations.
Keywords: amendment to ordinance, spring waters, natural mineral waters
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
27
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
APPLICATION OF THE DAVIDSON-HILL VENTURI TURBINE
TECHNOLOGY (DHV) - POTENTIAL AND INNOVATION
Mark Hill1, Bojan Đurin2*, Anamarija Vukelić3, Dubravko Andrašek3
1Tidal Energy Pty Ltd Gold Coast, Australia; DHV Turbines Ltd, 272, Bath Street,
Glasgow, G2 4JR, Scotland
2University North, Department of Civil Engineering, Hallerova aleja 7,
42000 Varaždin, Croatia
3Building ltd., Ulica dr. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec, Croatia
*bojan.durin@unin.hr
Hydro energy is one of the least toxic and most powerful and under-utilized
renewable energy sources in the world. New hydrokinetic turbine technologies are
being developed for open flow environments as this is much less disruptive to the
local ecosystem than traditional damming as the structure does not occupy the
entire river and allows free flow in and around the structure. With regards to the
calculations and testing, it has been shown that the Davidson-Hill Venturi Turbine
Technology (DHV) is potentially the most efficient hydrokinetic turbine in the world.
The idea of the turbine operational work is based on the Venturi effect in the open
watercourses. The intention of the research is to present innovation and test
turbines on real sites in Europe, especially in Croatia. Such will consist of the sizing
of the turbines, building the prototype, comparison of the calculated and measured
values, as well as the proposals for the improvements. A special accent will be on
providing the foundation and an assembly with regard to the base of the river bed,
bridges, or similar constructions. It should be mentioned that DHV turbines could be
used to harness tidal flow in the open ocean on a mass scale.
Keywords: kinetic energy, turbine, Venturi, environment
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
28
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
HIDROLOGIJA KROZ ISKUSTVA S OBORINAMA
Siniša Maričić*
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Hrvatska
*smaricic@gfos.hr
Upravljanje vodama bazirano je na hidrološkim podatcima, među kojima su podatci
o oborinama često i najvažniji. Oborina je neizostavan dio tumačenja kruženja vode
u prirodi i suvremeno se redovito opaža u okviru praćenja vremenskih prilika. U radu
se prvo opisuju osnove postupaka prikupljanja podataka o oborinama, odnosno
korištenja raznih kišomjera. Zatim se ukazuje na neka iskustva problematične
interpretacije raspoloživih podataka. Primjerima se ukazuje na vremensku i
prostornu varijabilnost oborinskih događaja te se istiću neki načini prikaza obrađenih
skupova podataka. Na kraju se predstavlja i primjer složenije analize hidroloških
podataka kojom se omogućuje uočavanje elementa klimatskih promjena.
Ključne riječi: hidrologija, oborina, kišomjer, varijacije
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
29
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
HIDROLOGY THROUGH EXPERIENCES WITH RAINFALL
Siniša Maričić*
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Croatia
*smaricic@gfos.hr
Water management is based on hydrological data, among which rainfall data are
often the most important. Rainfall is an indispensable part of the interpretation of
water circulation in nature and is nowadays regularly observed in the context of
monitoring weather conditions. The paper first describes the basics of the procedure
for collecting data on rainfall, i.e. the use of various rain gauges. Then, some
experiences of problematic interpretation of available data are pointed out.
Examples indicate the temporal and spatial variability of rainfall events. Some ways
of displaying processed data sets are highlighted. Finally, an example of a more
complex analysis of hydrological data is presented, which enables the observation
of the element of climate change.
Keywords: hydrology, rainfall, rain gauge, variation
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
30
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
UPRAVLJANJE PODZEMNIM VODAMA
Marija Šperac1*, Dino Obradović1, Tomislav Slunjski2
1Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Hrvatska
2Hrvatske vode, Splavarska 2a, 31000 Osijek, Hrvatska
*msperac@gfos.hr
Karakteristike podzemne vode uvjetovane su različitim hidrogeološkim parametrima
kao što su poroznost, specifični prinos (koeficijent skladištenja ili efektivna
poroznost) i hidraulička vodljivost te interakcijom različitih društvenih aktivnosti i
fizičkog okoliša. Podzemna voda je najkvalitetniji vodni resurs za potrebe korištenja
voda. Potrebno je održavati hidrodinamičku ravnotežu između prirodnog i/ili
umjetnog prihranjivanja i zahvata podzemnih voda. Dok je većina strategija
upravljanja podzemnim vodama usmjerena na povećanje ponude, upravljanje
potražnjom također je ključno za sprječavanje sniženja razine podzemnih voda i
osiguravanje dostupnosti podzemne vode tijekom suše. Stalno snižavanje razine
podzemne vode ukazuje na nerazumno iscrpljivanje i smanjenje akumulacije
podzemnih voda. Snižavanjem razine podzemnih voda dolazi i do snižavanja tla.
Na količinu i kakvoću podzemnih voda nekog područja utječu klimatski uvjeti, brzina
obnavljanja, količina crpljenja, urbanizacija, poljoprivreda, namjena zemljišta i
vegetacija. S obzirom na navedeno od iznimne je važnosti osigurati dovoljne
količine i kakvoću podzemnih voda što se može ostvariti održivim upravljanjem.
Održivo upravljanje podzemnim vodama podrazumijeva upravljanje usmjereno na
osiguranje dovoljnih količina podzemnih voda dobrog stanja te višestruke
dugoročne koristi bez pogoršanja uvjeta koji uzrokuju značajne ekonomske,
društvene ili ekološke utjecaje. Potrebno je osigurati program praćenja stanja
podzemnih voda i u skladu sa stanjem podzemnih voda primijeniti adekvatno
upravljanje. Održivo upravljanje podzemnim vodama u uvjetima klimatskih
promjena postalo je važan element globalne politike.
Ključne riječi: korištenje voda, održivo upravljanje, podzemne vode, poljoprivreda,
urbanizacija
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
31
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
GROUNDWATER MANAGEMENT
Marija Šperac1*, Dino Obradović1, Tomislav Slunjski2
1Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Croatia
2Croatian waters, Splavarska 2a, 31000 Osijek, Croatia
*msperac@gfos.hr
Groundwater properties are determined by various hydrogeological parameters
such as porosity, specific yield (storage coefficient or effective porosity), and
hydraulic conductivity, as well as by the interaction of various social activities and
the physical environment. Groundwater is the highest-quality water resource for
water use. It is necessary to maintain a hydrodynamic balance between natural
and/or artificial recharge and groundwater extraction. While most groundwater
management strategies aim to increase supply, demand management is also
instrumental in preventing groundwater degradation and ensuring groundwater
availability during periods of drought. A continuous decline in groundwater levels
indicate an inadequate pumping and a reduction in groundwater storage. A
reduction in groundwater levels also leads to soil erosion. The quantity and quality
of groundwater in a given area is affected by climatic conditions, the renewal rate,
the amount of pumping, urbanization, agriculture, land use, and vegetation. In light
of the above, it is of utmost importance to ensure sufficient quantity and quality of
groundwater, which can be achieved through sustainable management. Sustainable
groundwater management is a management that seeks to ensure sufficient
quantities of groundwater in good condition and with multiple long-term benefits
without deteriorating the conditions that result in significant economic, social, or
environmental impacts. A groundwater status monitoring program should be
established and appropriate management should be implemented according to
groundwater status. Sustainable groundwater management under climate change
conditions has become an important element of global policy.
Keywords: agriculture, groundwaters, sustainable management, urbanization, use
of water
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
32
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
VIZUALIZACIJA PROCJEĐIVANJA ISPOD TEMELJA BRANE
Željko Šreng*, Marija Šperac, Silvia Iva Miličević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek, Hrvatska
*zsreng@gfos.hr
Interesantne i neočekivane zakonitosti tečenja podzemne vode predstavljaju
zagonetku inženjerima prilikom projektiranja hidrotehničkih objekata. Tečenje
podzemne vode kroz tlo ispod objekta (betonske brane) ili kroz tijelo objekta (nasipi
i nasute brane) naziva se procjeđivanje ili filtracija. Kako bi se upoznali s
fenomenom procjeđivanja napravljen je fizikalni model gravitacijske brane sa ciljem
vizualizacije procjeđivanja kroz tlo ispod brane. Model je napravljen u laboratoriju
Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku. Simulirano je stacionarno
procjeđivanje ispod brane za nekoliko različitih struktura temeljnog tla. Karakter
procjeđivanja procijenjen je preko Darcyjeve jednažbe i konstruirane strujne mreže
uz pomoć fluorescente otopine. Uspoređena je količina procjeđivanja kroz tlo
različite strukture te je pokazan utjecaj hidrauličkog gradijenta na pojavu likvefakcije
i unutarnje erozije. Analizirana je raspodjela pornih tlakova i vrijednost sile uzgona
ispod temelja. Konačno, pretpostavljene su i vrednovane mjere koje inženjeri koriste
prilikom suočavanja s procjeđivanjem, kako bi se utjecalo na hidraulički gradijent i
spriječilo lokalnu eroziju.
Ključne riječi: podzemna voda, procjeđivanje, likvefakcija, lokalna erozija, fizikalni
model
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
33
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
VISUALIZATION OF SEEPAGE BELOW THE DAM
FOUNDATION
Željko Šreng*, Marija Šperac, Silvia Iva Miličević
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Croatia
*zsreng@gfos.hr
Interesting and unexpected rules of groundwater flow represent a mystery to
engineers when designing hydraulic structures. The flow of groundwater through
the soil below a building (such as gravity dams) or through the body of a building
(embankments and backfill dams) is called seepage. In order to get acquainted with
the phenomenon of seepage, a physical model of the gravitational dam was made
with the aim of visualizing the seepage through the soil below the dam. The model
was built in the laboratory of Faculty of Civil Engineering and Architecture in Osijek.
Stationary seepage below the dam was simulated for several different types of
foundation soil. The seepage characteristics was estimated using the Darcy's law
and a constructed flow grid using a fluorescent solution. The seepage through the
different types soil was quantified and compared. The influence of the hydraulic
gradient on the occurrence of liquefaction and internal erosion was shown. The
distribution of pore pressures and the value of buoyancy force below the foundation
were analyzed. Finally, measures used by engineers to prevent local erosion are
assumed and evaluated.
Keywords: groundwater, seepage, liquefaction, local erosion, physical model
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Upravljanje vodama / Water Management
34
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
PRIPREMA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA MOGUĆE
OPASNOSTI MUHA PROJEKT
Patricia Živković1*, Luka Miklin1, Jasmina Lukač Reberski1, Ivana Boljat1,
Josip Terzić1, Melita Čohilj2, Dragan Kranjčić2, Emanuele Romano3
1Hrvatski Geološki Institut, Milana Sachsa 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
2Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8,
52420 Buzet, Hrvatska
3Water Research Institute - National Research Council of Italy,
AdRM1 - Strada Provinciale 35d, 9 00010, Montelibretti (RM), Italija
*pzivkovic@hgi-cgs.hr
Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane čovjekovom djelatnošću predstavljaju
sve veću prijetnju u vodoopskrbi stanovništva pitkom vodom. Opasnosti poput suša,
poplava, slučajnih onečišćenja i potresa najveći su rizici sigurne vodoopskrbe, za
čiju je obranu potrebno definirati usklađene mehanizme i protokole nadležnih
institucija. Iz tog razloga su u izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku
potrošnju iz 2017. godine (NN 104/17) planovi sigurnosti voda definirani kao bitan
element upravljanja opasnostima i mogućim rizicima te su prema europskoj Direktivi
o vodi ispravan alat za sigurnu vodoopskrbu pitkom vodom. Glavni ciljevi projekta
MUHA, sufinanciranog iz programa INTERREG ADRION su izrada
harmoniziranoga plana, metoda i definiranih naredbi provedbe, kao odgovarajućih
mehanizama u slučaju opasnosti s ciljem poboljšanja planova sigurnosti voda.
Upravo će tako, jedan od glavnih alata projekta MUHA WASSP-DSS pomoći u
identificiranju i procjeni rizika mogućih opasnih događaja koji utječu na
vodoopskrbni sustav. Unaprjeđenje alata biti će moguće kroz konstituirajuću mrežu
UNAS, koja korisnicima pruža jednostavnu, učinkovitu i sigurnu transnacionalnu
platformu za razmjenu znanja i iskustava o MUHA alatu i daje smjernice za izradu
poboljšanih planova sigurnosti voda. Navedeni rezultati pomoći će u izradi
dokumenta strateškog usmjeravanja za uspješniju provedbu planova sigurnosti
voda. Uz navedene projektne rezultate, Hrvatski geološki institut provodi
hidrogeološko istraživanje u zadarskom zaleđu na prostoru slijeva Bokanjac
Poličnik, s naglaskom na slijev krškog izvora Golubinka.
Ključne riječi: upravljanje vodama, opasnosti, vodoopskrbni sustavi, planovi
sigurnosti voda, MUHA projekt
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
35
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
THE PREPARATION OF THE DRINKING WATER SYSTEMS
FOR POSSIBLE HAZARDS THE MUHA PROJECT
Patricia Živković1*, Luka Miklin1, Jasmina Lukač Reberski1, Ivana Boljat1,
Josip Terzić1 Melita Čohilj2, Dragan Kranjčić2, Emanuele Romano3
1Croatian Geological Survey, Milana Sachsa 2, 10000 Zagreb, Croatia
2Water Utility of Istria for the production and distribution of water, Sveti Ivan 8,
52420 Buzet, Croatia
3Water Research Institute - National Research Council of Italy,
AdRM1 - Strada Provinciale 35d, 9 00010, Montelibretti (RM), Italy
*pzivkovic@hgi-cgs.hr
Natural and man-induced disasters pose an increasing threat to the population's
drinking water supplies. Hazards such as droughts, floods, accidental pollutions and
earthquakes are the most significant risks for securing water supplies, for which is
necessary to define harmonized mechanisms and protocols of responsible
institutions. For this reason, the amendments to the Water Act for Human
Consumption of 2017 (OG 104/17) define water safety plans as an important
element in managing hazards and possible risks in the water supply systems, as
well as EU Water Directive 2020/2184 which individuates water safety plans as the
correct tool for water utilities to ensure safe, drinkable water. The main objectives of
the MUHA project, co-financed by the INTERREG ADRION, are aimed to develop
harmonized plans, methods and defined implementation orders as appropriate
mechanisms in case of hazards and to improve water safety plans. One of the
MUHA project's main tools WASSP-DSS will help identify and assess the risk of
possible hazardous events impacting the water supply systems. The tool will be
improved by the constituting UNAS network, which provides users an easy, effective
and safe transnational platform for sharing knowledge and experiences on the
MUHA tool and development of improved water safety plans. These results will lead
to developing a document with strategic guidance for more successful
implementation of water safety plans. In addition to the mentioned project results,
the Croatian Geological Survey is conducting hydrogeological research in the Zadar
hinterland, in the Bokanjac Poličnik system, with an emphasis on the Golubinka
coastal karst spring.
Keywords: water management, hazards, water supply systems, water safety plans,
the MUHA project
8th International Conference WATER FOR ALL
21-22 March 2019
Osijek, Croatia
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Poljoprivreda i vodni resursi / Agriculture and Water Resources
Monitoring kakvoće voda /
Monitoring of Water Quality
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
36
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
AKTIVNOSTI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U SKLOPU PROJEKTA
NATURAVITA: MONITORING PODZEMNIH VODA
Danijela Bezik1*, Marika Kralj1, Ivan Damjanov 1, Hrvoje Sučić1,
Dario Kolarić1, Zdenka Šušić1, Mirna Habuda-Stanić2, Nataša Turić1,
Snježana Benkotić1, Leontina Toth1, Barbara Petrovicky Šveiger1,
Ines Ruškan1, Mirta Eberhard1
1Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Drinska 8,
31000 Osijek, Hrvatska
2Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, Hrvatska
*danijela.bezik@zzjzosijek.hr
Kopački rit je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi, omeđena
Dravom i Dunavom u vrhu Baranjskog trokuta. Dinamika plavljenja održava veliku
raznolikost biljnog i životinjskog svijeta što predstavlja iznimnu prirodnu vrijednost
Kopačkog rita. Opstanku Kopačkog rita, između ostalog, prijeti opadanje razine i
onečišćenje podzemnih voda. Intenzivna poljoprivreda uzrokuje onečišćenje tla,
osobito umjetnim gnojivima i pesticidima koji se zatim ispiru i dospijevaju u
površinske i podzemne vode. U sklopu projekta Naturavita : monitoring stanja voda,
podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune, provodi se hidrokemijski
monitoring u pet piezometarskih bušotina s ciljem određivanja kakvoće i porijekla
podzemne vode, utjecaja površinskih na podzemne vode, miješanja različitih voda
i vremena zadržavanja vode u podzemlju. Sukladno projektnom zadatku, Nastavni
zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi uzorkovanje i
ispitivanje podzemnih voda na osnovne fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje
(električna vodljivost, otopljeni kisik, pH vrijednost, osnovni anioni i kationi) te
onečišćujuće tvari (nitrati, pesticidi i specifične onečišćujuće tvari). Ispitivanje se
provodi tijekom dvije godine, jednom mjesečno na svih pet piezometara.
Ključne riječi: podzemna voda, Kopački rit, Naturavita, fizikalno-kemijski
pokazatelji, onečišćujuće tvari
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
37
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
ACTIVITIES OF THE TEACHING INSTITUTE FOR PUBLIC
HEALTH OF OSIJEK-BARANJA COUNTY WITHIN THE
NATURAVITA PROJECT: GROUNDWATER MONITORING
Danijela Bezik1*, Marika Kralj1, Ivan Damjanov 1, Hrvoje Sučić1,
Dario Kolarić1, Zdenka Šušić1, Mirna Habuda - Stanić2, Nataša Turić1,
Snježana Benkotić1, Leontina Toth1, Barbara Petrovicky Šveiger1,
Ines Ruškan1, Mirta Eberhard1
1Teaching Institute of Public Health Osijek Baranja County, Drinska 8,
31000 Osijek, Croatia
2Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek,
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, Croatia
*danijela.bezik@zzjzosijek.hr
Kopački Rit is one of the largest fluvial lowlands in Europe, bordered by the river
Drava and the Danube in the Baranja triangle. The flood dynamics maintains a high
biological diversity, which is an exceptional natural value of Kopački Rit. The
sustainability of Kopački Rit, among other things, is threatened by groundwater
decline and pollution. Intensive agriculture causes soil pollution, especially by the
runoff and leaching of fertilizers and pesticides which are reaching and
contaminating surface water and groundwater. As a part of the “Naturavita project:
monitoring of surface water, groundwater, recent sedimentation, habitats and
fauna”, hydrochemical monitoring is carried out in five piezometer wells in order to
determine the quality and origin of groundwater, surface water impact on
groundwater, mixing different waters and underground water retention capacity. In
accordance with the aims of the Naturavita project, the Institute of Public Health for
the Osijek Baranja County conducts groundwater sampling and testing for basic
physicochemical and chemical indicators (electrical conductivity, dissolved oxygen,
pH value, basic anions and cations) and pollutants (nitrates, pesticides and specific
pollutants). The testings are being conducted in the period of two years; once a
month on all five piezometer wells.
Keywords: groundwater, Kopački Rit, Naturavita, physicochemical indicators,
pollutants
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
38
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
DEVELOPMENT OF A NEW POTENTIOMETRIC SENSOR
FOR SURFACTANTS
Nada Glumac1*, Marija Jozanović2, Dubravka Madunić Čačić3,
Dean Marković4, Dora Tot2, Bojan Đurin5, Nikola Sakač6
1Medimurske Vode d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Croatia
2Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Chemistry,
Ulica cara Hadrijana 8A, 31000 Osijek, Croatia
3Saponia Chemical, Pharmaceutical and Foodstuff Industry, Inc.,
Ulica Matije Gupca 2, 31000 Osijek, Croatia
4University of Rijeka, Department of Biotechnology,
Ulica Radmile Matejčić, 51000 Rijeka, Croatia
5University North, Department of Civil Engineering, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin Croatia
6University of Zagreb, Faculty of Geotechnical Engineering, Hallerova 7, 42000 Varaždin, Croatia
*nada.glumac@medjimurske-vode.hr
Surfactants are organic molecules which reduce the surface tension. They have a
amphiphilic structure with polar head with hydrophilic group that has affinity to water;
and a nonpolar tail a “fatty“ hydrophobic alkyl chain with 8 to 22 carbon atoms. There
are four main groups of surfactants - anionic, cationic, amphoteric and nonionic. Anionic
surfactants are usually used as washing agents in households and industry, while
cationic surfactants are used as disinfectant, preservatives and cleaning agents. Except
their positive sides, surfactant have a negative effect on the cells (they disintegrate the
cell membrane), they can cause skin irritation and prevent the oxygen exchange on the
air/ware phase borders endangering the aquatic life. Since surfactants are widely used,
there is a need to establish reliable protocols for their quantification in commercial
products (as a quality control tool) and in waters (and wastewaters). Classical methods
for their detection, like two-phase titration, are not reliable, require a trained personnel
and use toxic solvents. To overcome this issues, surfactants sensors are used. They
are fast in response, reproducible, do not use toxic solvents and are easy to use. A new,
low-cost, simple and fast potentiometric surfactant sensor based on the 2-methyl-1,3-
dioctadecyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium - tetraphenylborate ionophore was fabricated,
characterized and tested on model and real samples of commercial products and
wastewaters containing surfactants. The proposed sensor was suitable for surfactant
quantification at high and low concentrations. The results showed good agreement with
the standard method.
Keywords: surfactant, potentiometric sensor, imidazole
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
39
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IDENTIFIKACIJA TEŠKIH METALA U
HIDROAKUMULACIJAMA JABLANICA I SALAKOVAC
Enver Karahmet1*, Senita Isaković2**, Almir Toroman1, Fahir Bečić3
1Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8,
71000 Sarajevo, BiH
2JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo,
Hamdije Kreševljakovića 55, 71000 Sarajevo, BiH
3Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, BiH
*enverkarahmet@yahoo.com i **senita.ciklas@hotmail.com
Voda iz dva hidroakumulaciona jezera izgrađenih na rijeci Neretvi, Jablanica i
Salakovac je bila temom ispitivanja. Vremenom su ove hidroakumulacije postale od
iznimne važnosti za ljude, na njima su izgrađena i brojna ribogojilišta u kojima se
između ostalih uzgaja i kalifornijska pastrmka. Riba uzgojena u ovim jezerima može
akumulirati toksične metale u visokim koncentracijama, koji u konačnici
predstavljaju ozbiljan rizik. Živa (Hg), kadmijum (Cd) i olovo (Pb) privlače veliku
pažnju jer su skloni akumuliranju u tkivima ribe i mogu naštetiti ljudskom zdravlju
ako se unose hranom. Ova studija je imala za cilj da ispita fizičko hemijske osobine
i zagađenje vode teškim metalima (Cu, Zn, Hg, Cd i Pb) u dva hidroakumulaciona
jezera (Jablanica i Salakovac) na rijeci Neretvi. Uzorci vode prikupljeni su na
šesnaest lokacija iz ova dva jezera u rano proljeće i ljeto. Fizičko-hemijski parametri
koji su ispitani i analizirani su: okus, miris (bez), boja (bez), ukupna tvrdoća
(180 i 300 mg/L CaCO3), mutnoća (2,1-5,31 NTU), pH vrijednost (7,2-7,5), utrošak
KMnO4 (1,48 do 4,39 mg/L O2), amonijak (1,76 - 2,83 mg/L NH4+), nitrati
(1,97 - 2,58 mg/l NO3-), nitriti (0,002 - 0,009 mg/L NO2-). Ispitivan je nivo teških
metala: olovo (0,63 - 2,52 µg/L), živa (0,01 µg/L), kadmij (0,93 - 0,97 µg /L), bakar
(4,30 - 6,70 µg/L) i cink (1,40 - 1,80 µg/L).
Ključne riječi: hidroakumulacije, teški metali, analiza vode, fizičko-hemijski
parametri
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
40
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
IDENTIFICATION OF HEAVY METALS IN
HYDROACCUMULATIONS JABLANICA AND SALAKOVAC
Enver Karahmet1*, Senita Isaković2**, Almir Toroman1, Fahir Bečić3
1University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science, Zmaja od Bosne 8,
71000 Sarajevo, B&H
2JU Secondary School of Agriculture, Food, Veterinary and Service Activities Sarajevo,
Hamdije Kreševljakovića 55, 71000 Sarajevo, B&H
3University of Sarajevo, Faculty of Pharmacy, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, B&H
*enverkarahmet@yahoo.com i **senita.ciklas@hotmail.com
Water from two hydro-accumulation lakes built on the Neretva River, Jablanica and
Salakovac was the subject of research. Over time, these reservoirs have become
extremely important for humans, and numerous fish farms have been built on them,
where, among others, California trout are farmed. Fish grown in these lakes can
accumulate toxic metals in high concentrations, which ultimately pose a serious risk.
Mercury (Hg), cadmium (Cd) and lead (Pb) attract a lot of attention because they tend
to accumulate in fish tissues and can harm human health if ingested. This study aimed
to examine the physicochemical properties and pollution of water with heavy metals
(Cu, Zn, Hg, Cd and Pb) in two hydro-accumulation lakes (Jablanica and Salakovac)
on the Neretva River, which we did through two samplings during the quarterly water
analysis. Water samples were collected at sixteen locations from lakes Jablanica and
Salakovac in the early spring and summer of 2018. Physico-chemical parameters
tested and analyzed were: taste, odor (no), color (no), total hardness (180 and 300 mg
/ L CaCO3), turbidity (2.1 - 5.31 NTU), pH value 7.2 - 7.5), consumption of KMnO4
(1,48 - 4,39 mg/L O2), ammonia (1.76 - 2.83 mg / L NH4+), nitrates (1.97 - 2.58 mg) / l
NO3-), nitrites (0.002 - 0.009 mg / L NO2-). The level of heavy metals was examined:
lead (0.63 - 2.52 µg / L), mercury (0.01 µg / L), cadmium (0.93 - 0, 97 μg / L), copper
(4.30 - 6.70 μg / L) and zinc (1.40 - 1.80 μg / L).
Keywords: hydroaccumulations, heavy metals, water analysis, physicochemical
parameters
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
41
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
ŠTO MOŽEMO SAZNATI O PODZEMNIM VODAMA
ANALIZOM IZOTOPNOG SASTAVA
Adela Krivohlavek*, Martina Ivešić, Sonja Tolić, Sandra Šikić
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16,
10000 Zagreb, Hrvatska
*adela.krivohlavek@stampar.hr
Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima značajne rezerve čiste pitke vode. Na
5. je mjestu u Europi te 42. u svijetu. 68,9 % slatke vode zarobljeno je u ledenjacima,
0,3 % je u jezerima i rijekama, a 30,8 % u podzemnim vodama. Hrvatska ima
dovoljne zalihe vode za svoje potrebe za nekoliko sljedećih desetljeća, a značajno
vodno bogatstvo predstavljaju podzemne vode (12%) koja se u oko 85 % koristi za
vodoopskrbu. Podzemne vode, nalaze se unutar šupljina i pora u tlu te u stijenama.
Nastaju infiltracijom ili gravitacijskim procjeđivanjem s površine u procesu kruženja
vode u prirodi koji je stalan proces i koji omogućuje život na planeti: voda iz mora i
oceana isparava, u atmosferi se kondenzira i u različitim oblicima pada na tlo.
Površinskim ili podzemnim tokovima opet dospijeva do mora i oceana te se proces
neprestano ponavlja. Izotopi su oblici kemijskog elementa koji imaju isti broj protona,
ali različit broj neutrona u jezgri i stoga različite atomske mase. Budući se voda
sastoji od atoma kisika i vodika upravo analizom omjera njihovih izotopa mogu se
saznati vrlo korisne informacije o tokovima podzemnih voda, geografskom porijeklu
flaširanih voda, identifikaciji izvora vode, praćenju hrane ka svom mjestu
proizvodnje i otkrivanje krivotvorenja (patvorina), identificiranje uvjeta rasta biljnih
sustava, istraživanje povijesti klimatskih događaja i analiza ledenih jezgri te
razumijevanje protoka vode podrijetlom iz oceana.
Ključne riječi: podzemne vode, izotopni sastav, geografsko porijeklo, klimatski
događaji
Zahvala: Ovaj rad je financiran kroz projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ koji
podržava EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske (KK.01.1.1.02.0004).
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
42
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
WHAT WE CAN LEARN ABOUT GROUNDWATER BY
ANALYTICAL COMPOSITION ANALYSIS
Adela Krivohlavek*, Martina Ivešić, Sonja Tolić, Sandra Šikić
Teaching Institute of Public Health „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16,
10000 Zagreb, Croatia
*adela.krivohlavek@stampar.hr
Croatia is one of the few countries that has significant reserves of clean drinking
water and is on 5th place in Europe and 42nd in the world. 68.9% of fresh water is
trapped in glaciers, 0.3% in lakes and rivers, and 30.8% in groundwater. Croatia has
sufficient water supplies for its needs for the next few decades, and a significant
water wealth is groundwater (12%), which in about 85% is used for water supply.
Groundwater is found inside cavities and pores in the soil and in rocks. They are
formed by infiltration or gravitational leachate from the surface in the process of
circulating water in nature which is a constant process and which enables life on the
planet: water from the sea and ocean evaporates, condenses in the atmosphere
and falls to the ground in various forms. Surface or underground currents reach the
sea and oceans again, and the process is constantly repeated. Isotopes are forms
of a chemical element that have the same number of protons, but different numbers
of neutrons in the nucleus and therefore different atomic weights. Since water
consists of oxygen and hydrogen atoms, the analysis of their isotopes ratios can
provide very useful information on groundwater flows, geographical origin of bottled
water, identification of water sources, monitoring food to its place of production and
detection of counterfeits, identifying plant growth conditions, research into the
history of climate events and analysis of ice cores, and understanding the flow of
water originating from the ocean.
Keywords: groundwater, isotopic composition, geographical origin, climate events
Acknowledgment: This work was funded through the Center for the Safety and Quality of Food project
supported by the European Regional Development Fund and the Croatian Ministry of Science and
Education (KK.01.1.1.02.0004).
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
43
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
MICROPLASTICS ASSESSMENT IN THE KRKA RIVER
ESTUARY SURFACE WATER
Marija Parać*, Marin Lovrić, Nuša Cukrov, Tomislav Bulat, Neven Cukrov
Ruđer Bošković Institute, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia
*mparac@irb.hr
Microplastics (MPs), commonly defined as particles less than 5 mm, are a persistent
ubiquitous anthropogenic contaminant that can be found in every environment,
making it a global environmental, health and socioeconomic problem. Due to their
high surface area, MPs adsorb toxic pollutants that become bioavailable to
organisms upon ingestion as they are often mistaken for food leading to
biomagnification. The sampling area represents the lower part of the Krka River
Estuary and is under direct anthropogenic influence from city of Šibenik runoff
waters, nautical and communal ports, city harbor, tourism, mariculture, and fishing.
Estuaries and harbors have been recognized as hotspots and transfer pathways for
MPs primarily because of the vicinity of urban environment that emits contaminants
from various sources. The main focus of this research was to determine MPs size,
shape, color, surface area and abundance in surface water using volume-reduced
samples collected by Manta trawls. Laboratory protocol included sieving, wet
peroxidation (H2O2), density separation (saturated NaCl solution), sonication and
filtration. Filter papers were then visually inspected for MPs and stained with Nile
Red (NR) fluorescent dye. Image processing and measurements were carried out
with ImageJ open-source software.
Keywords: Microplastics (MPs), Krka River Estuary, surface water, Nile Red (NR),
ImageJ
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
44
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
ADVANCED SURFACE AND GROUNDWATER SALINITY
MONITORING
Marko Reljić1, Davor Romić1, Marija Romić1, Marina Bubalo Kovačić1,
Gabrijel Ondrašek1, Marina Bagić Babac2, Vedran Mornar2,
Gordon Gilja3, Monika Zovko1*
1University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Svetošimunska cesta 25,
10000 Zagreb, Croatia
2University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing,
Unska 3, 10000 Zagreb, Croatia
3University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, Croatia
*mzovko@agr.hr
Due to climate change and the global trends of sea level rise, seawater intrusion into
coastal aquifers is leading to an increasing risk of soil and water salinization in coastal
river deltas. Although the problem of seawater intrusion and salinization of surface and
groundwater occurs in all of the Croatian coastal areas, these processes are most evident
in the intensively hydromeliorated and cultivated areas of Neretva River delta which is
considered one of the most vulnerable areas to climate change in Croatia. In such
environments, monitoring systems are necessary for quality and timely decision making.
With the project DELTASAL, an automatic advanced water monitoring system was
established at two locations in the Neretva River delta. Automatic multiparameter probes
for monitoring physicochemical parameters such as water temperature, water depth, pH,
oxidation-reduction potential, electrical conductivity, salinity, total dissolved solids,
seawater specific gravity, resistivity and dissolved oxygen were installed in drainage
canals for surface and shallow piezometers for groundwater monitoring. The
multiparameter probes are connected to a GPRS modem that collects and transmits data
at hourly resolution. The collected data are automatically sent and stored in a newly
developed database. The data were compared and validated with laboratory data from
long-term monitoring of water salinity at the same locations. This paper presents the
results of a one-year period (March 2021 to March 2022) of surface and groundwater
quality monitoring under the established advanced monitoring system.
Keywords: water monitoring, water salinity, multiparameter probe, climate change
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Usmena priopćenja / Oral lectures
45
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
ECOLOGICAL SUSTAINABILITY OF KARST SPRINGS IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Svjetlana Stanić-Koštroman*, Anita Dedić, Nevenko Herceg, Dragan Škobić,
Anđelka Lasić, Ana Buljubašić
University of Mostar, Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, Bosnia & Herzegovina
*svjetlana.stanic.kostroman@fpmoz.sum.ba
Bosnia and Herzegovina have very specific geomorphological and hydrological
features, which result in numerous and diverse karst spring habitats. These habitats
are characterized by physico-chemical stability, low water temperatures with small
annual fluctuations, high oxygen and carbon dioxide concentrations, and generally
oligotrophic conditions, which makes them extremely valuable ecosystems in terms
of biodiversity. From an economic and hydrological point of view, springs are
generally perceived as sources of clean drinking water, resulting in most springs
being captured for water supply, and the effects of environmental changes caused
by human activity are visible in many Dinaric karst springs. Due to their isolation and
fragmentation and obvious anthropogenic impact, spring habitats are considered
particularly vulnerable to climate change. According to forecasts, these ecosystems
will be exposed to multiple pressures caused by changes in water regime, rising
water temperatures and a continuous decline in quality care. At the same time,
unlike many other aquatic habitats, springs are not included in the standard
assessment tools developed by the European Water Framework Directive (WFD).
Although, a large number of assessment methods developed for springs have
emerged since the 1990s, all existing assessment procedures apply to the mid-
European region, while for the Dinaric region appropriate assessment procedures
for spring habitats have not yet been developed. The aim of this paper is to show
the specific biodiversity and ecological characteristics of karst springs in Bosnia and
Herzegovina, their ecological status and sensitivity to the effects of anthropogenic
and climate changes and the possibilities of sustainable management of these
valuable resources.
Keywords: springs ecosystems, ecological status, the Water Framework Directive,
climate change, sustainable management
Knjiga sažetaka / Book of abstracts
Monitoring kakvoće voda / Monitoring of Water Quality
46
Osijek, Croatia, 19-20 May 2022
PRIKAZ VRIJEDNOSTI NUTRIJENATA UKUPNOG FOSFORA