Conference PaperPDF Available

Depresja systemu (Forum IAB 2022) [Depression of the system (IAB Forum 2022)]

Authors:

Abstract

Abstract ex post by: https://www.inis.pl/aktualnosci/forum-iab-2022-podsumowanie "Anna Gumkowska of TVN Group Discovery and Piotr Toczyski of EAAD-Best.eu, who in their talk "Depression of the system. What covid has done to our heads." presented the systemic tools that have been set up to combat the most common civilisation disease of our time - depression, which has been further exacerbated by the pandemic and social isolation of recent years. The need for the scientific and marketing worlds to come together and work more closely for the wellbeing of society as a whole also resounded. A case study was analysed of the most effective and only EAAD-certified self-test for depression - ifightdepression.com - which, however, without effective promotion, is not sufficiently widespread to be effective on a global scale."
Anna Gumkowska, TVN Warner Bros. Discovery
Piotr Toczyski, EAAD-Best.eu
Depresja systemu.
Co nam C vid zrobił z gł wą.
2015 2030
Zdrowie
psychiczne
wg ONZ
Cel 3.4: Zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób
niezakaźnych i promowanie zdrowia psychicznego
Definicja ONZ: Do 2030 roku zmniejszyć o jedną trzecią
przedwczesną umieralność z powodu chorób
niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz
promować zdrowie i dobrostan psychiczny.
Dla tego wskaźnika nie ma definiowanego docelowego
poziomu zmniejszenia liczby samobójstw.
Działa już w całej UE
I nie tylko
https://krystynajanda.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=kOVRSHzFD-I
Dzieje się w Polsce, tak jak w 120 aliansach przeciw depresji na świecie
Bo samobójstwa w UE > śmiertelne wypadki drogowe
Ciekawostka ten budynek…
Popularyzacja
narzędzia
iFightDepression®
Rozwijanie strony
eksperckiej
iFightDepression®
Kraje pierwszego
wdrożenia Kraje transferu
Działania globalne
Basic structure of activities within the EAAD-Best Project
Działania w społecznościach
lokalnych BL EST GR IT PL HU IR SP
Poziom 1
Opieka
podstawowa i
opieka nad
zdrowiem
psychicznym
Poziom 2
Ogół
społeczeństwa w
danej
społeczności
Poziom 4
Pacjenci, grupy
wysokiego
ryzyka i krewni
Poziom 3
Społeczni
mediatorzy,
kontrolerzy i
osoby
zainteresoane
Goals
Improving the care
for people with
depression and
preventing suicidal
behaviour
Warsztaty edukacyjne,
materiały informacyjne
The EAAD 4-level intervention concept
„Karty Alarmowe”, regionalne grupy
samopomocy, budowanie
partnerstwa ze stowarzyszeniami
pacjentów
Zasięgowe kampanie społeczne
budujące świadomość
Warsztaty edukacyjne i
współpraca z mediami
Ciekawostka ta dzielnica…
Basic structure of activities within the EAAD-Best Project, materiały własne
300 000
276 000
330 000
304 000
276 000
247 000
188 000 178 000 172 000 167 000 156 000
139 000
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Skumulowana globalna liczba odwiedzających miesięcznie w 2021 roku
Małe liczby i spadki
2020
Udział publikacji
2021
2022
o wojnie lutymarzec 2022
Źródło danych: Newspoint Panel Monitoringu Mediów
Monitoring internetu 170 tys. serwisów z całego świata (75 języków, 170 krajów)
Monitoring social media (m.in. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Vimeo,
Disqus, TikTok, Reddit, Podcasty, Google Reviews, Quora, Vkontakte)
Monitoring wpisów z blogów i forów 20 tys. źródeł z całego świata
1200 tytułów prasowych, 200 stacji RTV
18 krajów, 18 języków – ludzie mówią o pandemii, wojnie i depresji
Wojna
w Ukrainie
+ depresja
Początek pandemii Początek wojny
Covid
+ depresja
18 krajów, 18 języków – ludzie mówią o pandemii, wojnie i depresji
Źródło danych: Newspoint Panel Monitoringu Mediów
Monitoring internetu 170 tys. serwisów z całego świata (75 języków, 170 krajów)
Monitoring social media (m.in. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Vimeo, Disqus, TikTok, Reddit,
Podcasty, Google Reviews, Quora, Vkontakte)
Monitoring wpisów z blogów i forów – 20 tys. źródeł z całego świata
1200 tytułów prasowych, 200 stacji RTV
Psychiatrzy, psychologowie, evidence-based
medicine, terapeuci, psychotraumatolodzy,
suicydolodzy, seksuolodzy, mental health
certified professionals
Wydawcy, klienci, domy mediowe, agencje
reklamowe, badania rynku
1 2
Te organizacje wyprodukowały profesjonalny,
zbadany klinicznie, bezpłatny (i co ważne:
guided-oriented treatment)
WHO i EU: oficjalne „najlepsze praktyki”
Ate organizacje stworzyły setki kampanii
społecznych, CSR-owych, publikacje
i poradniki, testy, wideo, analizy, etc.
Ale WHO uważa część tego za infodemiczne
1 2
Psychiatrzy, psychologowie, evidence-based
medicine, terapeuci, psychotraumatolodzy,
suicydolodzy, seksuolodzy, mental health
certified professionals
Wydawcy, klienci, domy mediowe, agencje
reklamowe, badania rynku
1 2
C z y t e ś w i a t y m o g ą z e s o b ą r o z m a w i a ć ?
IAB EUROPE IAB Europe
Directorate-General for
Health and Food Safety
European Federation
of Psychologists
Health and Digital
Executive Agency
800 000
dzieci z problemami
wymagającymi leczenia
psychiatrycznego
1 496
podjętych prób
samobójczych przez
dzieci i nastolatki
650
przypadków więcej
niż rok wcześniej
4x
więcej niż
w 2013 roku
25%
dorosłych Polaków
doświadczało w swoim
życiu różnych zaburzeń
psychicznych
16%
455
aktywnych zawodowo
lekarzy specjalistów
psychiatrii dzieci
i młodzieży w Polsce
PRZYCZYNA
-słaba
dostępność
specjalistów
- uprzedzenia
innych ludzi
wobec chorych
ROK
2021
w
POLSCE
korzystało z pomocy psychiatrycznej
lub psychologicznej
Źródła: Statystyki policyjne; Naczelna Izba Lekarska; Badania EZOP II przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii
Więcej szczegółów na TVN24 GO „Depresja systemu”
European Alliance Against Depression e.V.
Department of Psychiatry, Psychosomatics,
and Psychotherapy
Goethe University Frankfurt am Main
Germany
„Depresja jest dość niezależnym zaburzeniem,
dlatego pandemia COVID-19 nie powoduje epidemii
nowych przypadków depresji.
Jednak w przypadku osób z
zaburzeniami depresyjnymi działania
przeciwdziałające COVID-19 mają
dramatyczne, negatywne
konsekwencje.”
Osoby zdiagnozowane
Osoby bez profesjonalnej diagnozy
Osoby przejawiające tendencje
I inne
To co nam Covid zrobił z głową? Zapytaliśmy światowych ekspertów
Take care. Stay healthy.
Zrób sobie psychologiczny test przesiewowy oparty na PHQ-9
ifightdepression.com/pl/autotest
Zachęcamy do kontaktu
https://icons8.com/
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.