DataPDF Available

Abstract

جلسه نقد کتاب با محوریت مدیریت بحران با مشارکت دانشجویان، اساتید و متخصصان حوزه مدیریت بحران از سازمان­های جمعیت هلال احمر ایران، سازمان امداد و نجات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، البرز، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، شهید بهشتی، زاهدان، گیلان، سمنان و دانشکده شهید عباسپور برای اولین بار در 2 تیرماه 1401 در کشور برگزار شد. درس آموخته های این جلسه و کتاب توسط دکتر زهرا اسکندری و سرکار خانم آرزو دهقانی تهیه و تنظیم شده است و آقای دکتر غلامرضا معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو بورد تخصصی سلامت در بلایا و فوریتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان سوپروایزر علمی در تدوین این مجلد همکاری داشته اند.
A preview of the PDF is not available

File (1)

Content uploaded by Arezoo dehghani
Author content
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.