Article

Günümüz İngiliz Sinemasına İngiliz Yeni Dalga Akımı Üzerinden Bakmak

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Sinema sanatında meydana gelen akımlar, diğer birçok alanda varlığını sürdüren akımların genel bir görüntüsüdür. Sinema filmlerinin toplumu oluşturan bireyleri ele alarak onların yaşantıları, duygu durumları gibi pek çok özellik hakkında bilgi verdiği söylenebilmektedir. Bu çalışmada söz konusu sinema akımlarından biri olan 1959-1963 yılları arasında ortaya çıkan İngiliz Yeni Dalga Akımı’nın günümüz İngiliz sinemasındaki izleri araştırılmıştır. Çalışma, sinema alanında ortaya çıkmış bir akımın izlerinin altmış yıl sonra bile günümüzde bir yönetmenin filmi üzerinden ortaya çıkmasının mümkün olabileceğini göstermesi açısından ele alındığında alana sağlayacağı katkı bakımından önem oluşturmaktadır. Bu bağlamda ayrıntılı olarak inceleme yapılabilmesi adına günümüz İngiliz Sineması’ndan ve İngiliz Yeni Dalga Akımı’ndan birer film ele alınmıştır. İngiliz Yeni Dalga Akımı’nın ilk örneğini oluşturması bakımından akım olarak hedeflenen amaçların genel özelliklerinin kapsamlı biçimde üzerinde taşıyacağından hareket edilerek Jack Clayton’un Room At The Top (Tepedeki Oda, 1959) filmi ile biçimsel kesinliği ve özellikle aile bağlamında sınıfsal ilişkileri korkusuzca ele alması bakımından günümüz yönetmenlerinden Johanna Hogg’un Souvenir (Hatıra, 2019) filmi betimsel olarak analiz edilmiştir. Analiz kadın erkek ilişkileri, yabancılaşma, mekân-oyunculuk olmak üzere üç adet başlık temelinde gerçekleştirilmiştir. Modern zamanlarda yaşanan öfkenin, ortada kalmışlığın ve belirsizliğin sonucunda ortaya daha sanatsal ve şiirsel filmlerin çıkması gerçeklikten kopulduğunu göstermemektedir, aksine İngiliz Yeni Dalga Akımı’ndaki söz konusu vurucu gerçeklik günümüz İngiliz sineması yönetmenlerinden biri olan Hogg’un sinemasında yumuşatılarak sakin bir dille yansıtılmıştır. İngiliz Yeni Dalga Sineması’ndaki yabancılaşma, sınıf farkları temelinde kadın erkek ilişkileri ve mekân kullanımı gibi unsurların ele alınma biçimlerinin benzer şekilde günümüz İngiliz sinemasında Hogg’un Souvenir filminde de yer aldığı sonucuna varılmıştır.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Chapter
Full-text available
Book
Rethinking Existentialism argues that the core of existentialism is the theory that Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre described when they popularized the term in 1945: the ethical theory that we ought to treat human freedom as intrinsically valuable and the foundation of all other value. The book argues that Beauvoir and Sartre disagreed over the structure of this freedom in 1943 but that Sartre came to accept Beauvoir's view by 1952, that Frantz Fanon's first book should also be classified as a canonical work of existentialism, and that Beauvoir's argument for a moral imperative of authenticity is a firmer ground for existentialism's ethical claim than any of the eudaimonist arguments offered by Fanon and Sartre. It develops its arguments through critical contrasts with Albert Camus, Sigmund Freud, and Maurice Merleau-Ponty. The book concludes by sketching contributions that this analysis of existentialism can make to contemporary philosophy, psychology, and psychotherapy.
Article
This article explores the work the British director Joanna Hogg. It uses Hogg’s first two films, Unrelated (2007) and Archipelago (2010) to argue that, despite her focus on exclusively middle-class characters and locations, Hogg should be understood within an increasingly diverse realist tradition that no longer relies on social class as its default thematic emphasis. As such, both films are read and analysed closely around their approach to aspects of everyday routines and practices, with Hogg’s interest in the bourgeois quotidian identified as the central mechanism for her subtly potent narratives of isolation and emotional claustrophobia. This focus on the mundane is therefore used as a means of broadening and complicating existing critical definitions of realism, moving beyond those which emphasis predominantly sociological components of the mode. The article finds in Mike Leigh a middle-class realist antecedent for Hogg, and develops a comparative analysis of both directors use of the everyday as a narrative device.
Article
This article explores the role of Film Finances Ltd in supporting the films of the British new wave focusing on six key films: Room at the Top, The Entertainer, Saturday Night and Sunday Morning, A Taste of Honey, A Kind of Loving and Billy Liar. It evaluates what the Film Finances Archive reveals about the production of these films and their budgets and box-office performance. The article demonstrates that Film Finances played a key role in encouraging new directors and artistes during a period of flux and transformation for the British film industry. It also sheds new light on the cultural and political economies of an important movement in British cinema history.
Belgesel Film. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları
 • Ö Arda
Film ve Video Kültürü
 • N Bayram
 • N Ulusay
Yapımcı) ve Joanna, H. (Yöneten). (2019). Souvenir [Sinema Filmi
 • J Hogg
Sinemada Kadın Olmak
 • R Öztürk
Where to begin with kitchen sink drama
 • N Mitchell
Looking at Movies: An Introduction to Film
 • R M Barsam
 • D Monahan
Realism and Popular Cinema
 • J Hallam
 • M Marshment
Sinema:Tarih-Kuram-Eleştiri (s. 211-229) içinde
 • L Mulvey
Social Problem Films
 • M Brooke
Part 1: Foundational Theories of Human Motivation
 • J Johnson
 • M Irizarry
 • N Nguyen
 • P Maloney
British Social Realism Of The 1950s And 1960s: A Common Ground For Kitchen Sink Cinema And The Smiths
 • M G Reverte
BBC Radio 3, Arts & Ideas- British New Films of '60s
 • M Sweet
İngiliz Yeni Dalga Sineması: Kuzeyin Öfkesi
 • N Bayraktar
Is There a Distinctive British Cinema
 • S Ç Norman
Yapımcı) ve Jack, C. (Yönetmen). (1959)
 • J Woolf
Nostalgia in the British Cinema: The Significance of Nostalgia in the Social Realist Filmmaking Tradition with a Focus on the Work of Shane Meadows
 • L J Kellett
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü/ RTS 204 Sinema Tarihi 2
 • E Yüksel
Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
 • R Bakırcıoğlu
Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma
 • A Cevizci
A Dictionary of Film Studies
 • A Kuhn
Film Çözümlemesine Giriş: Anlatı Sinemasında Teknik ve Anlam
 • M Ryan
 • M Lenos
What Was the French New Wave in Cinema? (Definition and Examples
 • J Hellerman
What Is Toxic Masculinity
 • M Salam