ArticlePDF Available

CONSILIEREA BENEFICIARILOR DIN ZONA RELAȚIILOR CONSENSUALE NON-MONOGAME. COMPETENT APPROACHES IN COUNSELING BENEFICIARIES IN THE AREA OF CONSENSUAL NON-MONOGAMOUS RELATIONSHIPS

Authors:

Abstract

Simion Simion Dănuț asist. univ., magistru în psihologie, drd. Universitatea Liberă Internațională din Moldova Chișinău Rezumat. Scopul consilierii și terapiei individuale și de cuplu nu este neapărat de a menține cuplurile împreună și relațiile sudate cu orice scop. Scopul consilierii individuale sau de cuplu este ca fiecare partener implicat într-o relație să își dezvolte o înțelegere despre sine, despre propria relație și despre partener; să înțeleagă dinamica relației dintre ei pentru a crea, dezvolta, reiniția acolo unde este posibil dragoste și conexiune. Consilierea cu beneficiari din zona relațiilor consensuale non-monogame poate deveni complexă. Unii parteneri au o relație monogamă și se simt bine așa. Alții însă nu se simt confortabil cu partenerul și cer o relație deschisă, monogamish sau de tip swing. De asemenea, sunt situații când un partener are o orientare poliamoroasă, dar îl apasă faptul că partenerul său are mai mulți parteneri. Fiecare relație este unică și trebuie tratată ca atare și nu neapărat de pe o pozițe terapeutică monogamistă cu tendințe de reconversie spre tradițional. Relațiile pot funcționa bine atâta timp cât există flexibilitate și înțelegere a orientărilor relaționale și a identității celuilalt. Abstract The purpose of individual and couple counseling and therapy is not necessarily to keep couples together and relationships welded for any purpose. The purpose of individual or couple counseling is for each partner involved in a relationship to develop an understanding of themselves, their own relationship, and their partner; to understand the dynamics of the relationship between them to create, develop, reunion where love and connection is possible. Counseling with beneficiaries in the area of consensual non-monogamous relationships can become very complex. Some partners have a monogamous relationship and feel good about it. But others do not feel comfortable with their partner and ask for an open relationship, monogamish or swing. There are also situations when a partner has a polyamorous orientation, but he is pressured by the fact that his partner has more than one partner. Each relationship is unique and must be treated as such and not necessarily from a monogamous therapeutic position with tendencies to reconversion to traditional relations. Relationships can work well as long as there is flexibility and understanding of the relationship orientations and the identity of the other. Cuvinte cheie: relații consensuale non-monogame, consiliere, relații deschise, monogamish, swing.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.