BookPDF Available

Talent voor morgen, ontwikkeling van talent in het hoger onderwijs

Authors:

Abstract

In Talent voor Morgen staan honoursprogramma's centraal. Dit zijn speciale programma's voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt. Deze programma's staan ook bekend onder namen als Honours Colleges, Master Classes en Excellente Trajecten. Ze zijn veelal opgezet vanuit de gedachte dat onderwijs niet het vullen van een vat is, maar het ontsteken van een vuur. Hierbij zijn honoursstudenten actieve participanten en is de docent leermeester en inspirator. De volgende onderwerpen worden behandeld: -Het begrip talent -Kenmerken van honoursprogramma's -Didactiek van honoursprogramma's -Suggesties en beslispunten voor het ontwikkelen van honoursprogramma's -Voorbeelden van bachelor- en master-honoursprogramma's -Talentontwikkeling voorafgaand aan het hoger onderwijs -Onderzoek naar honoursprogramma's -Stimuleren van verbreding van talentontwikkeling
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.