Article

An examination of two twelfth-century centers of Byzantine manuscript production : Volume I, text /

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Vol. II, not microfilmed at request of school, available for consultation at Princeton University Library. Thesis (Ph. D.)--Princeton University, 1975. Includes bibliographical references (leaves 269-280) Typescript (photocopy).

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Özellikle figür içermeyen inisyaller, şekilsel değişiklikleri ayırt etmek ve üslup değerlendirmesi yapmak için araştırmacılar için önemli unsurlardır. Bunlar, araştırmacıların zaman ve coğrafi alandaki form aktarımını daha iyi anlamalarını sağlamıştır (Anderson, 1975;Brubaker, 1991;Džurova ve Velinova, 2002-2003. Bununla birlikte inisyallerin Bizans toplumundaki düşünce akımlarını ve hatta sosyal eğilimleri yansıttığı da araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. ...
Chapter
The Reception of the Virgin in Byzantium - edited by Thomas Arentzen August 2019
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.