BookPDF Available

Postępy i zagadnienia nauk medycznych i przyrodniczych

Authors:
Postępy i zagadnienia
nauk medycznych iprzyrodniczych
Postępy i zagadnienia nauk
medycznych iprzyrodniczych
pod redakcją
Zbigniewa Wyżewskiego
Bogucki Wydawnictwo Naukowe • Poznań 2021
Copyright © by Authors, Poznań 2021
ISBN 978-83-7986-373-0
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ul. Górna Wilda 90, 61-576 Poznań
www.bogucki.com.pl
e-mail: biuro@bogucki.com.pl
Druk ioprawa: PerfektDruk
Recenzenci:
dr hab. Mateusz Labudda
dr Aleksandra Lisowska
5
Spis treści
Przedmowa ................................................. 7
Zbigniew Wyżewski
Indukcja hipnotyczna wterapii chorób cywilizacyjnych ............... 9
Zbigniew Wyżewski
Terapie fagowe wleczeniu zakażeń antybiotykoopornymi szczepami
Staphylococcus aureus ........................................ 19
Anna Marszalik, Radosław Stachowiak
Biolm Acinetobacter baumannii ................................ 27
Krzysztof Milewski
Ultradźwięki – nowe narzędzie wspomagające farmakoterapię chorób
ośrodkowego układu nerwowego ................................ 35
Sylwia Pabian Jewuła
Czy funkcjonalny polimorzm genu MMP - 9 -1562C/T wpływa na choroby
mózgu? .................................................... 43
Aneta Brągiel-Pieczonka
Perycyty – charakterystyka irola wpatogenezie chorób płuc .......... 51
Tomasz D. Pieczonka, Anna Pulawska-Czub, KrzysztofKobielak
Mieszek włosowy jako doskonały model badawczy biologii komórek
macierzystych ............................................... 61
Anna Pulawska-Czub, Tomasz D. Pieczonka, KrzysztofKobielak
Komórki macierzyste mini-organu paznokcia iich udział whomeostazie,
wzroście iregeneracji koniuszków palców ussaków ................. 71
Marta Grabiec
Receptory NLRs: nowe markery diagnostyczne glejaka wielopostaciowego 83
Karolina Sidor, Tomasz Skirecki
Inamasom NLRP3 oraz NLRC4 ainfekcje bakteryjne ............... 91
Magdalena Bandyszewska
Śmierć nieodłączną towarzyszką życia – PANoptoza ................. 99
Spis treści
6
Zbigniew Wyżewski
Molekularne mechanizmy zewnętrznego szlaku indukcji apoptozy ...... 107
Zbigniew Wyżewski, Aleksandra Majchrzyk, MichałSłupeczański,
PawełDariuszPlichta, Paweł Jelec
Zastosowanie wybranych kwasów fenolowych wzwalczaniu zakażeń
wirusowych ................................................ 115
Sara Nosarzewska, Remigiusz Musiałkiewicz
Prolowanie DNA ........................................... 123
Gabriela Reszotnik
Degradacja lasów deszczowych jako efekt działalności człowieka ....... 131
Jan Święchowicz
Spojrzenie na rośliny wmieście oraz ich wpływ na ludzi ............. 139
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.