PreprintPDF Available

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak helyezése 2022-ben

Authors:
  • University of Public Service
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

A rangsorolás szempontjai: 1. Fajlagos független idézők száma szerint; 2. Kalkulált h-index alapján. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) I. Osztálya, a II., a IV., a VI. és a IX. Osztálya saját maga által összeállított és elfogadott folyóiratlistát alkalmaz az MTA doktori habitus vizsgálatnál. A társadalomtudományokat lefedő MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (GJO) szakbizottságonként meghatározott nemzetközi és hazai listákat használ. Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban testületként járnak el a GJO tudományos/doktori szakbizottságai, amelyek a következők: Állam- és Jogtudományi Bizottság, Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, Hadtudományi Bizottság, Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság, Politikatudományi Bizottság, Regionális Tudományok Bizottsága, Szociológiai Tudományos Bizottság. A demográfiát érintő doktori ügyekben vagy a Szociológiai Tudományos Bizottság vagy a Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság dönt a Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság doktor tagjaival kiegészítve. Szakbizottságok összesen 297 darab hazai listás folyóiratot különböztetnek meg. A hazai folyóiratok fajlagos idézettsége és kalkulált h-indexe alapján sorbarendezhető a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) alapján. "Az MTMT, illetve a rá épülő elemzések konkrét példáját véve egyrészt elmondható, hogy az adatbázis hiánypótló szerepet tölt be a hazai társadalomtudományi tudásprodukció, és ezen keresztül a hazai folyóiratok reprezentációját tekintve, ami gyűjtőkörét illeti, ráadásul „félig” citációs adatbázisnak tekinthető, amennyiben a közlemények közötti hivatkozási kapcsolatok egy részét, az idéző közleményeket is igyekszik nyilvántartani. Az értékelési, rangsorolási kísérleteket valamelyest hátráltatja az a tény, hogy az adatbevitel, a közlemények és idéző közleményeik feltöltése elsődlegesen szerzői alapon történik (bár nem kizárólag, hiszen éppen a folyóiratok esetén szerkesztőségi adatbevitel és az idézők automatikus importja is zajlik), ami természetesen esetlegességeket csempész be a nyilvántartásba mind a lefedett kiadványsorozatok teljességét, köteteinek, számainak jelenlétét, mind pedig az idézők körét illetően, ez pedig az összemérhetőséget valamelyest rontja." -Soós Sándor, 2021 A sorbarendezést, a folyóiratok vizsgálatát már 4 éve készítem. A vizsgált hazai folyóiratok harmada (96 darab) az utóbbi 4 évben nem jelent meg, ami elgondolkodtató. Véleményem szerint, ha egy folyóirat a listán folyamatosan az első 100-ban szerepel az már jó eredménynek tekinthető, vagyis az olvasók által elérhető és idézett, valószínűleg időben megjelenő folyóiratról beszélhetünk.
A rangsorolás szempontjai:
1. Fajlagos független idézők száma szerint
2. Kalkulált h-index alapján
Dátum: 2021. december 31.
*egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Miskolci Egyetem, E-mail: sasvari.peter@uni-nke.hu
Sasvári Péter*
"Az MTMT, illetve a épülő elemzések konkrét példáját véve egyrészt elmondható, hogy az adatbázis hiánypótló
szerepet tölt be a hazai társadalomtudományi tudásprodukció, és ezen keresztül a hazai folyóiratok reprezentációját
tekintve, ami gyűjtőkörét illeti, ráadásul „félig” citációs adatbázisnak tekinthető, amennyiben a közlemények közötti
hivatkozási kapcsolatok egy részét, az idéző közleményeket is igyekszik nyilvántartani. Az értékelési, rangsorolási
kísérleteket valamelyest hátráltatja az atény, hogy az adatbevitel, a közlemények és idéző közleményeik feltöltése
elsődlegesen szerzői alapon történik (bár nem kizárólag, hiszen éppen afolyóiratok esetén szerkesztőségi
adatbevitel és az idézők automatikus importja is zajlik), ami természetesen esetlegességeket csempész be a
nyilvántartásba mind a lefedett kiadványsorozatok teljességét, köteteinek, számainak jelenlétét, mind pedig az
idézők körét illetően, ez pedig az összemérhetőséget valamelyest rontja." -Soós Sándor, 2021
Asorbarendezést, afolyóiratok vizsgálatát már 4éve készítem. Avizsgált hazai folyóiratok harmada (96 darab) az
utóbbi 4évben nem jelent meg, ami elgondolkodtató. Véleményem szerint, ha egy folyóirat alistán folyamatosan az
első 100-ban szerepel az már eredménynek tekinthető, vagyis az olvasók által elérhető és idézett, valószínűleg
időben megjelenő folyóiratról beszélhetünk.
Felhasznált irodalom
1. Soós Sándor (2021): A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle folyóirat pozíciójának feltérképezése a hazai
társadalomtudományi folyóiratok kontextusában, SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 11 : 4 pp. 1-16. ,
16 p.
2. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményei, Az osztály által
elfogadott folyóiratlisták, Link: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak helyezése 2022-ben
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) I. Osztálya, aII., a IV., a VI. és a IX. Osztálya saját maga által összeállított és
elfogadott folyóiratlistát alkalmaz az MTA doktori habitus vizsgálatnál. Atársadalomtudományokat lefedő MTA IX.
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (GJO) szakbizottságonként meghatározott nemzetközi és hazai listákat
használ. Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban testületként járnak el a GJO
tudományos/doktori szakbizottságai, amelyek a következők: Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB),
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB), Hadtudományi Bizottság (HTB), Nemzetközi- és
Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság (NFDB), Politikatudományi Bizottság (PTB), Regionális Tudományok
Bizottsága (REG), Szociológiai Tudományos Bizottság (SZOC). A demográfiát érintő doktori ügyekben vagy a
Szociológiai Tudományos Bizottság vagy a Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság dönt aDemográfiai Osztályközi
Állandó Bizottság (DEM) doktor tagjaival kiegészítve.
Szakbizottságok összesen 297 darab hazai listás folyóiratot különböztetnek meg. A hazai folyóiratok fajlagos
idézettsége és kalkulált h-indexe alapján sorbarendezhető a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) alapján.
1. oldal
2019 2020
2019-es
cikkek esetén
2020-as
cikkek esetén
I. II. III. IV. (III.+IV.)/(I.+II.) ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
1325 Fordulat 1585-0560 13 10 65 1 2,87 DDD
22 3 8 Területi Statisztika 0018-7828 29 26 98 50 2,69 B D B A
31 1 4 Regional Statistics 2063-9538 17 21 28 63 2,39 B
416 15 25 Tér és társadalom 0237-7683 53 63 116 111 1,96 B A C A A A
56 8 18 Vezetéstudomány 0133-0179 98 84 232 72 1,67 C B C C
6116 65 44 Modern Geográfia 2062-1655 7 5 3 15 1,50 B
7818 49 Közgazdasági Szemle 0023-4346 68 62 136 54 1,46 C A A A A A A
845 12 9 MTA Law Working Papers 2064-4515 19 37 372 1,34 D
910 21 22 Society and Economy 1588-9726 27 17 45 7 1,18 B C C C B
10 18 51 16 Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 1786-1594 36 25 54 10 1,05 C
11 88 33 137 Szociologiai Szemle 1216-2051 26 28 28 26 1,00 A C A A A
12 118 176 153 Civil Szemle 1786-3341 24 36 060 1,00 BBC
13 43 61 136 In Medias Res 2063-6253 19 22 34 5 0,95 B
14 12 62 19 Statisztikai Szemle 0039-0690 50 49 77 16 0,94 A A A A A
15 21 66 77 Magyar Rendészet 1586-2895 34 63 43 46 0,92 B
16 58 36 32
Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont:
Elemzések
2063-4862 21 28 19 23 0,86 D
17 37 117 67 Büntetőjogi Szemle 2063-8183 21 24 14 22 0,80 C
18 724 1 Acta Medicinae et Sociologica 2062-0284 20 36 32 12 0,79 B
19 81 95 64 Külgazdaság 0324-4202 45 36 39 21 0,74 D B A A B
20 13 572 Turizmus Bulletin 1416-9967 20 28 26 9 0,73 C
21 84 163 65 Iskolakultúra 1215-5233 87 75 61 48 0,67 C C
22 15 4 5 Pénzügyi Szemle 0031-496X 58 79 56 34 0,66 C B C
23 59 49 66 Közjogi Szemle 1789-6991 40 48 22 33 0,63 A
24 23 83 125 Új Magyar Közigazgatás 2060-4599 33 27 25 12 0,62 B C A
25 67 105 14 European Journal of Mental Health 1788-4934 8 2 6 0 0,60 A
26 124 99 74 Állam- és Jogtudomány 0002-564X 36 42 19 25 0,56 A A B
27 146 97 43
Corvinus Journal of Sociology and Social
Policy
2061-5558 16 11 9 6 0,56 B A
28 46 91 36 Gazdaság és Jog 1217-2464 28 37 23 13 0,55 B
29 39 194 183 Competitio 1588-9645 7 4 5 1 0,55 C C C C
30 52 47 50 Jogtudományi Közlöny 0021-7166 65 75 58 17 0,54 A D A
31 11 31 52 Történelmi Szemle 0040-9634 37 34 25 12 0,52 B B C
32 40 98 29
Academic and applied research in military
and public management science
2498-5392 30 22 23 4 0,52
A
33 53 13 24 Földrajzi Közlemények 0015-5411 30 28 13 17 0,52 B B
34 104 113 163 Educatio 1216-3384 59 55 31 26 0,50 C B A
35 127 78 69 Replika 0865-8188 44 40 22 20 0,50 C D C B B A
36 50 46 10 Controller Info 2063-9309 41 41 32 9 0,50 C D
37 30 76 83 Belügyi Szemle 2062-9494 90 145 50 65 0,49 A C B
38 19 19 51 Agrár- és Környezetjog 1788-6171 31 27 22 5 0,47 B
39 110 86 45 Politikatudományi Szemle 1216-1438 28 29 14 12 0,46 C B A B A
40 32 38 27 Magyar Jog 0025-0147 74 77 16 50 0,44 A C
41 26 107 33 Versenytükör 1787-5196 9 5 6 0 0,43 D
42 20 14 28
Intersections. East European Journal of
Society and Politics
2416-089X 27 30 22 1 0,40 D D A
43 22 85 81 Eljárásjogi Szemle 2498-6062 5 0 2 0,40 D
44 99 124 62 Pro Publico Bono 2063-9058 48 44 25 11 0,39 A B
45 72 88 85 Múltunk 0864-960X 57 34 35 0 0,38 B B
46 93 112 97 Esély 0865-0810 16 23 13 2 0,38 C B B C A
47 55 50 31 Gazdálkodás 0046-5518 27 33 14 9 0,38 D C
48 34 100 87 Alkotmánybírósági Szemle 2061-5582 10 9 7 0 0,37 D
49 111 169 70 Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 1587-5563 16 14 9 2 0,37 C
50 107 128 165 Demográfia 0011-8249 11 11 7 1 0,36 A B B A
51 47 915 Európai Jog 1587-2769 23 19 13 2 0,36 A
52 69 48 37 Hitelintézeti Szemle 1588-6883 45 38 25 4 0,35 C B B
53 33 56 21 Pro Futuro 2063-1987 35 28 11 11 0,35 A
54 78 94 Európai Tükör 1416-6151 33 30 20 2 0,35 C D C C D D
55 132 150 122 Marketing & Management 1219-0349 46 55 728 0,35 C C
56 75 70 90 Magyar Tudomány 0025-0325 180 148 59 54 0,34 B B B B B B C
57 48 75 129 Információs társadalom 1587-8694 23 19 5 9 0,33 C
58 63 63 59 socio.hu 2063-0468 30 46 19 6 0,33 D B B C A
59 60 106 130
Jelenkori Gazdasági Társadalmi
Folyamatok
1788-7593 52 23 17 7 0,32 D
60 28 28 39 Hadtudomány 1215-4121 49 51 21 11 0,32 A C
61 56 58 38 Jura 1218-0793 69 23 26 2 0,30 A
62 94 64 57 Iustum Aequum Salutare 1787-3223 51 55 21 11 0,30 A B
63 70 80 171 Glossa Iuridica 2064-6887 34 67 12 18 0,30 A
64 105 39 26 Miskolci Jogi Szemle 1788-0386 118 96 46 15 0,29 A
65 100 40 42 Ügyészek Lapja 1217-7059 35 25 10 7 0,28 C
66 62 204 202
Pécs Journal International and European
law
2064-9401 612 0 5 0,28 C
67 61 110 156 Fundamentum 1417-2844 24 27 12 2 0,27 A B B
68 95 74 108 Tér - Gazdaság - Ember 2064-1176 32 23 9 6 0,27 C
69 122 72 82 Acta Humana 0866-6628 37 35 910 0,26 B C B
70 29 29 13 Honvédségi Szemle 2060-1506 77 87 26 17 0,26 A D
71 92 84 76 Nemzet és Biztonság 1789-5286 46 35 17 4 0,26 D B B C
72 54 41 93 Jogesetek magyarázata : JeMa 2061-4837 20 19 6 4 0,26 A
73 79 67 60 Médiakutató 1586-8389 34 31 14 2 0,25 B B
74 108 37 46 Regio: kisebbség, politika, rsadalom 0865-557X 39 37 9 9 0,24 B B A C C
75 89 104 23 Jogelméleti Szemle 1588-080X 45 53 815 0,23 D B
76 73 43 17 Studia Mundi - Economica 2415-9395 41 36 10 8 0,23 D
77 65 42 48
Publicationes Universitatis Miskolcinensis
Sectio Iuridica et Politica
0866-6032 41 40 14 4 0,22
B
78 25 54 155 Századok 0039-8098 89 87 17 22 0,22 A A
79 66 102 88 Műszaki Katonai Közlöny 1219-4166 58 23 13 3 0,20 C
Bizottság
Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők száma alapján elért helyezése 2022-ben
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők és közleményeinek a száma és aránya 2019-ben és 2020-ban
Folyóiratcikkek
száma (db)
Független idézők száma (db)
2021.12.31-ig
Független idézők
száma (db)/
Folyóiratcikkek száma
(db)
2022
Helyezés
2022
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
2. oldal
2019 2020
2019-es
cikkek esetén
2020-as
cikkek esetén
I. II. III. IV. (III.+IV.)/(I.+II.) ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
Bizottság
Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők száma alapján elért helyezése 2022-ben
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők és közleményeinek a száma és aránya 2019-ben és 2020-ban
Folyóiratcikkek
száma (db)
Független idézők száma (db)
2021.12.31-ig
Független idézők
száma (db)/
Folyóiratcikkek száma
(db)
2022
Helyezés
2022
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
80 136 52 68 Comitatus : Önkormányzati Szemle 1215-315X 37 34 11 3 0,20 C B C
81 71 121 173 Pro Minoritate 1216-9927 21 26 7 2 0,19 D B B B C
82 86 103 95 Közép-Európai Közlemények 1789-6339 56 66 20 3 0,19 C C C B
83 121 7 7 Nemzetbiztonsági Szemle 2064-3756 37 27 12 0 0,19 D C B
84 24 89 139
Studia Iurisprudentiae Doctorandorum
Miskolciensium
1588-7901 517 4 0 0,18 D
85 109 111 110 Külügyi Szemle 1587-9089 33 45 311 0,18 B B
86 77 87 73 Parlamenti Szemle 2498-597X 26 20 7 1 0,17 C D
87 148 199 193 Kapocs 1588-7227 827 0 6 0,17 C
88 168 166 132 Kultúra és közösség 0133-2597 42 52 7 9 0,17 B
89 68 123 101 Jelkép 0209-584X 21 33 3 6 0,17 B A
90 87 34 189 Forum : Acta juridica et politica 2063-2525 20 92 9 9 0,16 A
91 98 155 102 Metszetek 2063-6415 39 36 11 1 0,16 D C B
92 175 149 141 Pécsi Munkajogi Közlemények 1789-7637 817 3 1 0,16 D
93 140 127 117 European Integration Studies 1588-6735 910 0 3 0,16 C C
94 49 68 211 Szigma 0039-8128 16 23 3 3 0,15 C A B B
95 90 132 121 Hadtörténelmi Közlemények 0017-6540 45 50 6 8 0,15 A
96 97 81 138 Köz-Gazdaság 1788-0696 83 61 11 10 0,15 C C C
97 166 142 135 Debreceni Szemle 1218-022X 35 42 2 9 0,14 D D
98 196 183 41 Közgazdász Fórum 1582-1986 10 4 1 1 0,14 D
99 114 114 131 Jelenkor 0447-6425 101 82 20 6 0,14 D D
100 135 96 99 Történeti Földrajzi Közlemények 2064-390X 22 29 2 5 0,14 C
101 172 192 168 Kétezer (2000) 0864-800X 24 13 3 2 0,14 C
102 14 11 2Határrendészeti Tanulmányok 1786-2345 15 0 2 0,13 D D
103 176 22 20 Szakmai Szemle 1785-1181 39 30 7 2 0,13 C
104 113 92 55 Jog - Állam – Politika 2060-4580 46 50 9 3 0,13 A B
105 119 77 116 Ars Boni 2064-4655 31 12 0 5 0,12 B
106 38 16 30 Polgári Szemle 1786-6553 114 124 19 8 0,11 D D C
107 27 139 113 Aetas 0237-7934 52 54 9 3 0,11 B B C
108 112 109 118 Korall 1586-2410 44 45 6 4 0,11 B B
109 164 115 126 Világtörténet 0083-6265 45 45 5 5 0,11 B C
110 76 146 127 Acta Regionis Rurum 1789-5588 13 5 1 1 0,11 D
111 143 160 134 Kommentár 1787-6974 48 45 1 9 0,11 C
112 139 172 56 Katonai Logisztika 1588-4228 28 28 3 3 0,11 B
113 145 126 112 Alföld 0401-3174 113 103 20 3 0,11 D
114 178 152 197 Munkaügyi Szemle 0541-3559 17 2 2 0 0,11 C C D C C
115 64 82 61 Hadmérnök 1788-1919 84 59 12 3 0,10 B
116 157 184 75 Betekintő 1788-7569 28 30 4 2 0,10 B
117 82 26 35 Hadtudományi Szemle 2060-0437 84 64 10 5 0,10 D B
118 181 116 40 Hungarian Studies 1588-2772 26 26 5 0 0,10 C
119 169 178 152 Korunk 1222-8338 107 91 12 7 0,10 D D C
120 83 133 177 Soproni Szemle 0133-0748 20 12 3 0 0,09 D D
121 149 154 161 Számvitel, adó, könyvvizsgálat 1419-6956 21 22 2 2 0,09 D
122 74 140 80 Magyar Pszichológiai Szemle 0025-0279 34 32 6 0 0,09 A
123 138 174 79 Gazdaság és Társadalom 0865-7823 21 12 3 0 0,09 C C D
124 102 59 123 Eszmélet 0865-2139 17 17 0 3 0,09 C C D D
125 187 57 111 Jogtörténeti Szemle 0237-7284 44 37 6 1 0,09 A
126 150 53 53 Börtönügyi Szemle 1417-4758 24 11 1 2 0,09 C C
127 165 158 106 Central European Political Science Review 1586-4197 19 16 1 2 0,09 B B
128 473 96 KOME 2063-7330 15 9 1 1 0,08 B
129 31 32 78 Infokommunikáció és Jog 1786-0776 817 2 0 0,08 B
130 153 71 58 Mentalhigiene es Pszichoszomatika 1419-8126 19 20 3 0 0,08 B
131 170 143 120 Tiszatáj 0133-1167 76 70 10 1 0,08 D
132 183 137 100 Liget 0238-7565 21 19 2 1 0,08 C
133 186 157 146 Rubicon 0865-6347 84 90 310 0,07 D D
134 159 168 114 Belvedere Meridionale 1419-0222 49 32 5 1 0,07 B
135 134 135 179 Magyar Filozófiai Szemle 0025-0090 60 52 7 1 0,07 A B
136 142 125 92 Családi Jog 1589-7516 25 17 2 1 0,07 B
137 101 30 47 A Falu 0237-4323 25 4 2 0 0,07 C
138 151 175 151 BUKSZ 0865-4247 49 25 4 1 0,07 C C
139 131 44 71 Mediterrán és Balkán Fórum 1788-8026 14 1 1 0 0,07 D B
140 147 188 148
Acta Universitatis Sapientiae : Social
Analysis
2069-7449 6 9 1 0 0,07 C
141 155 173 142 Haditechnika 0230-6891 90 84 9 2 0,06 B
142 202 214 Cafe Babel 1215-508X 9 7 1 0 0,06 C
143 160 136 86 Repüléstudományi Közlemények 1417-0604 45 38 4 1 0,06 B
144 103 55 166 Sic Itur ad Astra 0238-4779 16 36 1 2 0,06 C
145 171 164 210 Szellem és tudomány 2062-204X 18 181 011 0,06 C
146 57 119 169 Acta Ethnographica Hungarica 1216-9803 23 32 1 2 0,05 B
147 120 141 124 Erdélyi Múzeum 1453-0961 68 45 5 1 0,05 D
148 144 69 145 Kriminológiai Közlemények 0236-9893 12 8 1 0 0,05 B
149 161 179 140 Valóság 0324-7228 75 61 3 3 0,04 C C D C C
150 179 130 176 Forrás 0133-056X 40 56 2 2 0,04 D D
151 156 101 98 Közjavak 2498-7190 817 0 1 0,04 D
152 158 170 143 Kánonjog 1585-0978 11 15 1 0 0,04 A
153 137 23 109 Hungarian Journal of Legal Studies 2498-5473 917 1 0 0,04 A
154 115 131 174 Fórum Társadalomtudományi Szemle 1335-4361 21 32 2 0 0,04 D C
155 35 159 107 Erdélyi Társadalom 1583-6347 14 14 0 1 0,04 C C
156 141 153 167 Ethnographia 0014-1798 66 77 3 2 0,03 B
157 193 202 200 Orvostörténeti Közlemények 0010-3551 15 14 1 0 0,03 B
158 163 181 133 Psychiatria Hungarica 0237-7896 79 129 5 2 0,03 B
159 128 187 147 Orpheus Noster 2061-456X 27 34 1 1 0,03 D
160 191 200 198 Műhely 0138-922X 33 29 0 2 0,03 D
161 180 162 159 Vigília 0042-6024 116 102 4 3 0,03 D
162 85 145 115 Afrika Tanulmányok 1788-6422 10 22 1 0 0,03 C C
163 199 186 128 Kharón Thanatológiai Szemle 1417-975X 14 19 1 0 0,03 D
164 80 120 215 Urbs : Magyar Várostörténeti Évkönyv 1787-6753 21 14 1 0 0,03 B
165 44 654 National Security Review 2416-3732 14 22 1 0 0,03 C
166 182 156 158 Vasi Szemle 0505-0332 19 22 1 0 0,02 D
3. oldal
2019 2020
2019-es
cikkek esetén
2020-as
cikkek esetén
I. II. III. IV. (III.+IV.)/(I.+II.) ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
Bizottság
Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők száma alapján elért helyezése 2022-ben
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők és közleményeinek a száma és aránya 2019-ben és 2020-ban
Folyóiratcikkek
száma (db)
Független idézők száma (db)
2021.12.31-ig
Független idézők
száma (db)/
Folyóiratcikkek száma
(db)
2022
Helyezés
2022
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
167 162 167 172 Múlt és jövő 0864-8646 23 19 0 1 0,02 D D
168 152 177 154 Credo 1219-6800 20 23 1 0 0,02 D
169 185 180 216 Vallástudományi szemle 1786-4062 32 16 1 0 0,02 D
170 167 148 162 Magyar Szemle 1216-6235 31 25 1 0 0,02 C D C
171 133 129 84 Felderítő Szemle 1588-242X 30 30 0 1 0,02 B
172 184 165 175 Mozgó Világ 0324-4601 56 46 1 0 0,01 D C
173 106 147 182 Biztosítás és kockázat 2064-9584 26 16 0 0 0,00 D
174 189 138 170 Mediterrán Világ 1787-7350 19 0 0 0,00 D B
175 188 191 164 Confessio 0133-8889 18 22 0 0 0,00 D
176 91 122 144 Településföldrajzi Tanulmányok 2063-4315 18 15 0 0 0,00 C
177 177 197 190 Honvédorvos 0133-879X 16 6 0 0 0,00 C
178 51 90 205
Public Governance, Administration and
Finances Law Review
2498-6275 14 11 0 0 0,00 D
179 36 45 150 Jegyző és Közigazgatás 1589-3383 13 16 0 0 0,00 B
180 200 118 94 Scriptura 2064-7646 13 5 0 0 0,00 D
181 96 35 6Rendvédelem-történeti Füzetek 1216-6774 11 7 0 0 0,00 C
182 154 189 157 Közjegyzők Közlönye 1416-7883 10 10 0 0 0,00 B
183 129 161 149 ELTE Law Journal 2064-4965 917 0 0 0,00 A
184 192 206 204 Public Goods & Governance 2498-6453 9 5 0 0 0,00 D
185 197 108 185 Debreceni Jogi Műhely 1787-775X 8 8 0 0 0,00 C
186 123 79 89 Fontes Iuris 2416-2159 710 0 0 0,00 D
187 195 190 160 THEMIS 2064-0900 619 0 0 0,00 D
188 212
Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények
1219-2783 5 4 0 0 0,00 D
189 125 93 180 Acta Scientiarum Socialium 1418-7191 5 0 0 0,00 C
190 194 203 201 Pázmány Law Review 2064-1818 4 1 0 0 0,00 B
191 207 182 3
Acta Facultatis Pol.-iur. Univ. Scient.
Budapest. de Rolando Eötvös Nom.
1418-1347 4 0 0 0,00 B
192 210 60 194 Kodifikáció és közigazgatás 2063-5826 2 2 0 0 0,00 D
193 927 195 Kovász 1418-5040 2 2 0 0 0,00 D
194 209 193 181 Addiktológia 1589-0317 2 0 0 0,00 B B
195 208 214 Új Hon védségi Szemle 1216-7436 2 0 0 0,00 B
196 205 205 203 Polanyiana 1215-6582 1 4 0 0 0,00 C
197 130 144 11 Területfejlesztés és Innováció 1789-0578 1 3 0 0 0,00 D
198 17 195 184 De Iurisprudentia et Iure Publico 1789-0446 1 1 0 0 0,00 C C
199 174 171 188 Falu, Város, Régió 1218-2613 1 0 0 0,00 D D C
200 41 212 Sereg Szemle 2060-3924 1 0 0 0,00 B
201 211 Polgári Védelmi Szemle 1788-2168 014 0 0,00 D
202
Academic and Applied Research in
Military Science
1588-8789 0 1 0 0,00 A B
Phronesis 2061-831X 1 0 0 0,00 C
91
Academic and Applied Research in Public
Management Science
2064-0021 0 0 C A
212 Acta Juridica Hungarica 1216-2574 0 0 A B
Acta Sociologica 1787-372X 0 0 C
17 105
Acta Universitatis Szegediensis: Acta
Juridica et Politica
0563-0606 0 0 C C
Akadémiai Közlemények 1218-5507 0 0 D
Alkohológia 0133-3356 0 0 B
Állam és igazgatás 0324-7171 0 0 C
510 34 Államtudományi Műhelytanulmányok 2498-5627 0 0 D
Annales Universitatis Scientiarum
Budapestiensis
0524-8981 0 0 A
213
AULA - rsadalom és gazdaság Közép- és
Kelet-Európában
0866-6865 0 0 C C
Bankszemle 0133-0519 0 0 C
Beszélő 0865-4093 0 0 C
BIGIS Közlemények 1218-0459 0 0 C
Biztosítási Szemle 0133-221X 0 0 D
Bolyai Hírek 1217-1662 0 0 D
173 134 103 Bolyai Szemle 1416-1443 0 0 B
Büntetőjogi Kodifikáció 1587-5350 0 0 D
Cég és Jog 1419-8886 0 0 D
Central European Regional Policy and
Human Geography
2062-8870 0 0 D
CEU Political Science Journal 1992-3147 0 0 B
Collectio Iuridica Universitatis
Debreceniensis
1588-306X 0 0 D
186 Egészségügyi Gazdasági szemle 0013-2276 0 0 C
Egyetemi Szemle 0139-4045 0 0 C
Európa Fórum 1215-4504 0 0 D D
Európai Szemle : politika, gazdaság,
rsadalom
0866-0085 0 0 D D C C D C
Európai Utas 0866-272X 0 0 D D
196 187 Existentia 1215-5950 0 0 C
Ezredforduló 1417-8826 0 0 C
Fejlesztés és Finanszírozás 1589-3596 0 0 C C C
Fogyasztóvédelmi Szemle 1785-4741 0 0 C
Földrajzi Értesítő 0015-5403 0 0 A A
Földrész. Nemzetközi és Európai jogi
Szemle
2060-3568 0 0 C
Gazdaság 0016-5360 0 0 C
Gazdaság és Jogtudomány 0580-4795 0 0 D
Geopolitika a 21. században 2062-0142 0 0 D
117 215 GIKOF Journal 1588-9130 0 0 D
Haditechnikai Füzetek 1785-7406 0 0 D
Haditechnikai Szemle 0436-5437 0 0 D
Hadtudományi Füzetek 0133-2147 0 0 D
Hadtudományi Tájékoztató 1419-7758 0 0 C
Harvard Business Review (magyar kiadás) 1789-655X 0 0 C
Holmi 0865-2864 0 0 C
4. oldal
2019 2020
2019-es
cikkek esetén
2020-as
cikkek esetén
I. II. III. IV. (III.+IV.)/(I.+II.) ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
Bizottság
Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők száma alapján elért helyezése 2022-ben
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők és közleményeinek a száma és aránya 2019-ben és 2020-ban
Folyóiratcikkek
száma (db)
Független idézők száma (db)
2021.12.31-ig
Független idézők
száma (db)/
Folyóiratcikkek száma
(db)
2022
Helyezés
2022
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
Humán Szemle 1219-929X 0 0 C
191 Hungarian Quarterly 0028-5390 0 0 C
Info-Társadalomtudomány 0864-8174 0 0 C D
Ipargazdasági Szemle 0133-6452 0 0 C
Ipari Szemle 0230-3280 0 0 D
190 198 192 Jogi Tanulmányok 1417-2488 0 0 D
Jogtörténeti Tanulmányok 0139-2042 0 0 C
126 151 178 Kisebbségkutatás 1215-2684 0 0 B B B B B
Közigazgatási Szemle 1788-9634 0 0 B
Köz-politika 1218-1951 0 0 D
185 119 Kritika 0324-7775 0 0 C
Külpolitika 0133-0616 0 0 C B
Kül-világ 1785-5284 0 0 C C
Leviatán 1785-5934 0 0 C
Limes 1215-8836 0 0 D D D D
Magyar Füzetek 0292-7934 0 0 C
Magyar Közigazgatás 0865-736X 0 0 B
196 Magyar Lettre Internationale 0866-692X 0 0 D
Magyarország Politikai Évkönyve 0864-7755 0 0 B
Medvetánc 0230-3361 0 0 C D
Minorities Research 1585-860X 0 0 C
Miskolc Journal of International Law 1785-7309 0 0 D
MKI Elemzések 2063-9244 0 0 C
NATO Tükör 0255-3813 0 0 C
203 201 199 Nemzeti Érdek 1788-7356 0 0 C
Nemzetközi Közlöny: Közép-Kelet-Európai
Közigazgatási folyóirat
1789-1035 0 0 D
Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 1417-7323 0 0 C
ÖKO - Ökológia, Környezetgazdálkodás,
Társadalom
0866-1731 0 0 C
Polgári jogi kodifikáció 1585-1168 0 0 D
Politikai elemzések 1589-5033 0 0 D
Prognosztika 0133-0098 0 0 C
204 216 Rendészeti Szemle 1789-4689 0 0 B D C
Repüléstudományi és Kiképzési
Közlemények
1416-6801 0 0 C
Studia Europeana 1419-1458 0 0 C
207 206
Studia Juridica - Essays of Faculty of Law
of Pécs
2061-8824 0 0 C
201 208 207 Studia Juridica et Politica Jaurinesis 2064-5902 0 0 C
208 Szakképzési Szemle 0237-2347 0 0 D
209 209 Számvitel és könyvvizsgálat 1215-5985 0 0 D
42 20 63 Századvég 0237-5206 0 0 C D D B B
Szociológiai Figyelő 0237-1049 0 0 C B
212 Szövetkezés 0209-9748 0 0 D
Társadalmi szemle 0039-971X 0 0 B B B
Társadalom és Gazdaság 1588-9734 0 0 D C D C B
198 210 213 Társadalom és Honvédelem 1417-7293 0 0 D C
Tarsadalomkutatas 0231-2522 0 0 D C D B B B B
Tradecraft Review 2063-2908 0 0 C
Tudományos Kiképzési Közlemények 0201-2480 0 0 D
Új ifjúsági szemle 1785–1289 0 0 D B C
206 211 217
Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári
Védelmi Szemle
1218-2958 0 0 D
Védelmi Tanulmányok 1216-4704 0 0 D D
Világosság 0505-5849 0 0 B D
Web 1224-404X 0 0 D C
Összesen 6 704 6 697 2 631 1 655 0,32
5. oldal
2019 2020
2019-es
cikkek esetén
2020-as
cikkek esetén
I. II. III. IV. (III.+IV.)/(I.+II.) ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
Bizottság
Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők száma alapján elért helyezése 2022-ben
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak független idézők és közleményeinek a száma és aránya 2019-ben és 2020-ban
Folyóiratcikkek
száma (db)
Független idézők száma (db)
2021.12.31-ig
Független idézők
száma (db)/
Folyóiratcikkek száma
(db)
2022
Helyezés
2022
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
Forrás: MTMT A22 76 3 39815
Lekérdezési sablon: B21 17 10 613 36 13 24
C26 18 12 17 18 35 23 28
D36 15 10 19 12 20 15 14
Összesen 105 57 38 45 46 100 59 81
6. oldal
ÁJB DEM HTB GMB NFDB PTB REG SZOC
0
11 2 3 Századok 0039-8098 44 40 3 567 A A
0
22 1 1 Tér és társadalom 0237-7683 40 36 1 432 B A C A A A
0
33 3 2 Közgazdasági Szemle 0023-4346 32 28 2 380 C A A A A A A
0
44 4 9 Történelmi Szemle 0040-9634 31 30 912 B B C
1
56 7 6 Hadtörténelmi Közlemények 0017-6540 29 25 1 396 A
-1
65 5 5 Területi Statisztika 0018-7828 27 25 791 B D B A
0
77 6 4 Iskolakultúra 1215-5233 27 22 2 827 C C
4
812 11 13 Vezetéstudomány 0133-0179 26 20 1 859 C B C C
-1
98 9 8 Jogtudományi Közlöny 0021-7166 25 24 2 581 A D A
-1
10 913 19 Aetas 0237-7934 25 23 1 356 B B C
0
11 11 10 16 Pénzügyi Szemle 0031-496X 25 21 1 082 C B C
2
12 14 16 15 Educatio 1216-3384 24 20 1 357 C B A
2
13 15 14 12 Magyar Jog 0025-0147 23 21 2 063 A C
-4
14 10 8 7 Földrajzi Értesítő 0015-5403 23 20 1 153 A A
4
15 19 19 20 Statisztikai Szemle 0039-0690 23 19 1 256 A A A A A
-3
16 13 12 10 Magyar Tudomány 0025-0325 22 21 5 510 B B B B B B C
-1
17 16 17 11 Gazdálkodás 0046-5518 22 20 1 738 D C
0
18 18 18 18 Századvég 0237-5206 22 19 549 C D D B B
1
19 20 20 14 Földrajzi Közlemények 0015-5411 21 19 1 493 B B
-3
20 17 15 17 Szociologiai Szemle 1216-2051 21 19 792 A C A A A
2
21 23 22 32 Regio: kisebbség, politika, rsadalom 0865-557X 20 19 782 B B A C C
0
22 22 24 30 Múltunk 0864-960X 20 18 885 B B
1
23 24 23 40 Korall 1586-2410 19 18 820 B B
2
24 26 26 25 Jogelméleti Szemle 1588-080X 19 17 995 D B
3
25 28 29 21 Magyar Pszichológiai Szemle 0025-0279 19 14 1 268 A
-5
26 21 21 24 Ethnographia 0014-1798 18 17 1 578 B
5
27 32 31 39 Politikatudományi Szemle 1216-1438 18 16 817 C B A B A
5
28 33 27 33 Esély 0865-0810 18 16 693 C B B C A
-4
29 25 32 58 Médiakutató 1586-8389 18 16 485 B B
-1
30 29 28 22 Marketing & Management 1219-0349 18 14 931 C C
-1
31 30 35 35 Rendvédelem-történeti Füzetek 1216-6774 18 14 237 C
13
32 45 36 43 Mentalhigiene es Pszichoszomatika 1419-8126 18 12 389 B
7
33 40 33 34 Európai Jog 1587-2769 17 16 460 A
-7
34 27 25 27 Hadmérnök 1788-1919 17 15 1 348 B
1
35 36 47 37 Külgazdaság 0324-4202 17 15 1 305 D B A A B
1
36 37 48 45 Kisebbségkutatás 1215-2684 17 15 844 B B B B B
-2
37 35 34 26 Psychiatria Hungarica 0237-7896 17 14 1 749 B
-7
38 31 30 23 Valóság 0324-7228 16 16 2 385 C C D C C
9
39 48 52 44 Állam- és Jogtudomány 0002-564X 16 15 1 185 A A B
-1
40 39 50 50 Közjogi Szemle 1789-6991 16 15 570 A
-7
41 34 40 29 Hadtudomány 1215-4121 16 14 1 038 A C
-1
42 41 43 47 Fundamentum 1417-2844 16 14 812 A B B
8
43 51 53 56 Iustum Aequum Salutare 1787-3223 16 14 807 A B
-2
44 42 54 41 Replika 0865-8188 16 14 691 C D C B B A
2
45 47 38 36 Agrár- és Környezetjog 1788-6171 15 15 172 B
4
46 50 41 38 Jura 1218-0793 15 14 920 A
-9
47 38 42 31 Magyar Közigazgatás 0865-736X 15 14 664 B
-5
48 43 49 48
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio
Iuridica et Politica
0866-6032 15 14 636 B
13
49 62 104 169 Regional Statistics 2063-9538 15 14 119 B
-1
50 49 39 28 Comitatus : Önkormányzati Szemle 1215-315X 15 13 1 072 C B C
1
51 52 46 49 Börtönügyi Szemle 1417-4758 15 13 504 C C
-8
52 44 44 70 Hitelintézeti Szemle 1588-6883 15 13 409 C B B
6
53 59 63 85 Belügyi Szemle 2062-9494 15 12 892 A C B
-8
54 46 37 46 Társadalmi szemle 0039-971X 14 14 873 B B B
0
55 55 55 53 Alföld 0401-3174 14 13 3 109 D
1
56 57 57 54 Világosság 0505-5849 14 13 1 741 B D
-3
57 54 51 42 Falu, Város, Régió 1218-2613 14 13 395 D D C
9
58 67 76 86 Külügyi Szemle 1587-9089 14 12 566 B B
-6
59 53 45 51
Acta Facultatis Pol.-iur. Univ. Scient. Budapest. de
Rolando Eötvös Nom.
1418-1347 14 12 314 B
12
60 72 89 115 MTA Law Working Papers 2064-4515 14 12 235 D
4
61 65 67 82 Erdélyi Múzeum 1453-0961 14 11 760 D
-2
62 60 60 69 Acta Humana 0866-6628 14 11 483 B C B
23
63 86 71 84 Magyar Rendészet 1586-2895 14 10 786 B
-8
64 56 56 61 Jelenkor 0447-6425 13 13 2 158 D D
-1
65 64 75 117 Világtörténet 0083-6265 13 12 835 B C
0
66 66 64 83 Kommentár 1787-6974 13 12 735 C
28
67 95 100 101 Nemzet és Biztonság 1789-5286 13 12 609 D B B C
13
68 81 85 108 Miskolci Jogi Szemle 1788-0386 13 12 530 A
-8
69 61 58 59 Demográfia 0011-8249 13 12 375 A B B A
0
70 70 87 89 Jogesetek magyarázata : JeMa 2061-4837 13 12 311 A
5
71 76 74 63 BUKSZ 0865-4247 13 11 1 355 C C
8
72 80 65 64 Soproni Szemle 0133-0748 13 11 742 D D
-15
73 58 59 57 Bolyai Szemle 1416-1443 13 11 536 B
9
74 83 126 105 Információs társadalom 1587-8694 13 11 414 C
-6
75 69 70 87 Society and Economy 1588-9726 13 11 326 B C C C B
-8
76 68 82 65 Hadtudományi Szemle 2060-0437 13 10 841 D B
-2
77 75 72 75 Vigília 0042-6024 12 12 2 725 D
-15
78 63 73 62 Holmi 0865-2864 12 12 1 309 C
-2
79 77 78 60 Korunk 1222-8338 12 11 2 526 D D C
14
80 94 99 120 Polgári Szemle 1786-6553 12 11 794 D D C
7
81 88 66 67 Európai Tükör 1416-6151 12 11 678 C D C C D D
-11
82 71 61 52 Turizmus Bulletin 1416-9967 12 11 286 C
8
83 91 79 93 Rubicon 0865-6347 12 10 2 163 D D
-5
84 79 83 81 Közép-Európai Közlemények 1789-6339 12 10 736 C C C B
14
85 99 106 119 Új Magyar Közigazgatás 2060-4599 12 10 631 B C A
-12
86 74 68 72
Academic and Applied Research in Military
Science
1588-8789 12 10 308 A B
15
87 102 94 73 Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 1587-5563 12 10 229 C
-15
88 73 62 55 Repüléstudományi Közlemények 1417-0604 12 9879 B
0
89 89 69 88 Sic Itur ad Astra 0238-4779 12 9372 C
18
90 108 133 163 Acta Medicinae et Sociologica 2062-0284 12 9189 B
5
91 96 102 110 Controller Info 2063-9309 11 11 388 C D
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak kalkulált h-indexe és sorrendje 2022-ben
Bizottság/Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2022
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
H-index*
2022-ig
Összes
H-index**
2022-ig
Független
Összes köz-
lemény (db)
2022
7. oldal
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak kalkulált h-indexe és sorrendje 2022-ben
Bizottság/Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2022
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
H-index*
2022-ig
Összes
H-index**
2022-ig
Független
Összes köz-
lemény (db)
2022
-8
92 84 86 71
Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et
Politica
0563-0606 11 11 312 C C
-1
93 92 97 95 Kritika 0324-7775 11 10 1 957 C
-16
94 78 81 96 Debreceni Szemle 1218-022X 11 10 1 282 D D
2
95 97 91 78 Beszélő 0865-4093 11 10 1 001 C
-9
96 87 84 66 Gazdaság és Jog 1217-2464 11 10 700 B
4
97 101 101 103 Pro Minoritate 1216-9927 11 10 488 D B B B C
-16
98 82 77 68 Acta Juridica Hungarica 1216-2574 11 10 449 A B
16
99 115 127 143 socio.hu 2063-0468 11 10 411 D B B C A
-10
100 90 110 131 Civil Szemle 1786-3341 11 10 294 B B C
6
101 107 93 90 Rendészeti Szemle 1789-4689 11 10 253 B D C
-17
102 85 80 76 Mozgó Világ 0324-4601 11 9 1 646 D C
17
103 120 105 97 Jogtörténeti Szemle 0237-7284 11 9941 A
24
104 128 128 128 Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 1786-1594 11 9304 C
14
105 119 141 292
Intersections. East European Journal of Society
and Politics
2416-089X 11 9134 D D A
-1
106 105 113 98 Új Honvédségi Szemle 1216-7436 11 8728 B
4
107 111 96 80 Munkaügyi Szemle 0541-3559 11 7780 C C D C C
-15
108 93 98 77 Magyar Filozófiai Szemle 0025-0090 10 10 1 223 A B
-3
109 106 107 102 Honvédségi Szemle 2060-1506 10 10 586 A D
4
110 114 121 107 Jog - Állam – Politika 2060-4580 10 10 440 A B
6
111 117 103 111 Sereg Szemle 2060-3924 10 10 268 B
-14
112 98 92 79 Vasi Szemle 0505-0332 10 9877 D
-13
113 100 114 100 A Falu 0237-4323 10 9569 C
8
114 122 125 152 Pro Publico Bono 2063-9058 10 9481 A B
8
115 123 108 125 Szakmai Szemle 1785-1181 10 9420 C
0
116 116 122 129 Betekintő 1788-7569 10 9333 B
41
117 158 154 159 Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont: Elemzések 2063-4862 10 9201 D
7
118 125 138 157 Pécsi Munkajogi Közlemények 1789-7637 10 9190 D
-1
119 118 Limes 1215-8836 10 9157 D D D D
-11
120 109 111 113 European Integration Studies 1588-6735 10 9151 C C
-18
121 103 88 112 Polgári jogi kodifikáció 1585-1168 10 9141 D
4
122 126 112 114 Kül-világ 1785-5284 10 9114 C C
24
123 147 158 171 Alkotmánybírósági Szemle 2061-5582 10 9101 D
-20
124 104 90 74 Büntetőjogi Kodifikáció 1587-5350 10 952 D
11
125 136 123 94 Tiszatáj 0133-1167 10 8 1 975 D
-14
126 112 115 122 Műszaki Katonai Közlöny 1219-4166 10 8592 C
-14
127 113 116 106 Felderítő Szemle 1588-242X 10 8412 B
-18
128 110 95 92 Határrendészeti Tanulmányok 1786-2345 10 8149 D D
31
129 160 155 166 Büntetőjogi Szemle 2063-8183 9 9 137 C
7
130 137 130 135 Köz-Gazdaság 1788-0696 9 8 809 C C C
-10
131 121 120 99 Kultúra és közösség 0133-2597 9 8 767 B
6
132 138 135 118 Kétezer (2000) 0864-800X 9 8 666 C
7
133 140 145 121 Jelkép 0209-584X 9 8 583 B A
0
134 134 137 141 Szigma 0039-8128 9 8 456 C A B B
6
135 141 147 142 Acta Ethnographica Hungarica 1216-9803 9 8 452 B
7
136 143 151 126 Infokommunikáció és Jog 1786-0776 9 8 339 B
7
137 144 129 181 Urbs : Magyar Várostörténeti Évkönyv 1787-6753 9 8 249 B
7
138 145 132 158 Pro Futuro 2063-1987 9 8 230 A
7
139 146 140 191 Nemzetbiztonsági Szemle 2064-3756 9 8 185 D C B
-13
140 127 117 132 European Journal of Mental Health 1788-4934 9 8 113 A
-10
141 131 190 250 Államtudományi Műhelytanulmányok 2498-5627 9 8 53 D
23
142 165 167 146 Jelenkori Gazdasági Társadalmi Folyamatok 1788-7593 9 7 374 D
-11
143 132 118 104 Addiktológia 1589-0317 9 7 358 B B
25
144 169 152 148 Családi Jog 1589-7516 9 7 310 B
-15
145 130 131 127 Competitio 1588-9645 9 7 269 C C C C
-17
146 129 119 109 Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 1417-7323 9 7 268 C
24
147 171 161 130 Kapocs 1588-7227 9 6 241 C
6
148 154 136 139 Belvedere Meridionale 1419-0222 8 8 557 B
4
149 153 146 297 Eszmélet 0865-2139 8 8 549 C C D D
-17
150 133 165 175 Gazdaság és Társadalom 0865-7823 8 8 527 C C D
4
151 155 168 154 Metszetek 2063-6415 8 8 345 D C B
4
152 156 169 147 Hungarian Studies 1588-2772 8 8 314 C
-4
153 149 179 183 Tér - Gazdaság - Ember 2064-1176 8 8 247 C
-19
154 135 157 167 Mediterrán és Balkán Fórum 1788-8026 8 8 95 D B
-16
155 139 124 138 Haditechnika 0230-6891 8 7 661 B
6
156 162 144 137 Ügyészek Lapja 1217-7059 8 7 605 C
-15
157 142 148 124 Katonai Logisztika 1588-4228 8 7 437 B
9
158 167 149 176 Hungarian Quarterly 0028-5390 8 7 332 C
9
159 168 150 144 Magyarország Politikai Évkönyve 0864-7755 8 7 295 B
-12
160 148 153 149 Debreceni Jogi Műhely 1787-775X 8 7 266 C
9
161 170 173 153 Afrika Tanulmányok 1788-6422 8 7 262 C C
10
162 172 181 216 Studia Mundi - Economica 2415-9395 8 7 244 D
11
163 174 162 192 In Medias Res 2063-6253 8 7 180 B
-5
164 159 139 188 Erdélyi Társadalom 1583-6347 8 7 177 C C
10
165 175 207 295 Fordulat 1585-0560 8 7 136 D D D
-16
166 150 156 165 Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 2061-5558 8 7 130 B A
-6
167 161 142 133 Kovász 1418-5040 8 7 82 D
19
168 187 189 194
Academic and Applied Research in Public
Management Science
2064-0021 8 7 68 C A
48
169 217 208 247
Academic and applied research in military and
public management science
2498-5392 8 6 131 A
-19
170 151 164 134 Forrás 0133-056X 7 7 924 D D
-19
171 152 134 116 Magyar Szemle 1216-6235 7 7 757 C D C
-8
172 164 166 140 Acta Scientiarum Socialium 1418-7191 7 7 441 C
-16
173 157 170 178 Külpolitika 0133-0616 7 7 282 C B
-1
174 173 174 182 De Iurisprudentia et Iure Publico 1789-0446 7 7 208 C C
10
175 185 184 187 Modern Geográfia 2062-1655 7 7 169 B
-13
176 163 143 136 Tarsadalomkutatas 0231-2522 7 6 550 D C D B B B B
-11
177 166 176 145 Fórum Társadalomtudományi Szemle 1335-4361 7 6 388 D C
11
178 189 192 205 Társadalom és Honvédelem 1417-7293 7 6 318 D C
4
179 183 171 150 Central European Political Science Review 1586-4197 7 6 301 B B
4
180 184 172 151 Cafe Babel 1215-508X 7 6 258 C
8. oldal
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak kalkulált h-indexe és sorrendje 2022-ben
Bizottság/Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2022
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
H-index*
2022-ig
Összes
H-index**
2022-ig
Független
Összes köz-
lemény (db)
2022
5
181 186 205 185 Új ifjúsági szemle 1785–1289 7 6 138 D B C
-1
182 181 185 161 Társadalom és Gazdaság 1588-9734 7 6 124 D C D C B
-7
183 176 187 164 Területfejlesztés és Innováció 1789-0578 7 6 103 D
-7
184 177 159 170 Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis 1588-306X 7 6 65 D
-7
185 178 175 198 Közigazgatási Szemle 1788-9634 7 6 46 B
15
186 201 233 256 Jogtörténeti Tanulmányok 0139-2042 7 6 34 C
-8
187 179 160 123 Egészségügyi Gazdasági szemle 0013-2276 7 5 472 C
16
188 204 177 177 Szakképzési Szemle 0237-2347 7 5 277 D
-9
189 180 182 156 Bankszemle 0133-0519 7 5 172 C
-8
190 182 163 189
Studia Iurisprudentiae Doctorandorum
Miskolciensium
1588-7901 7 4 148 D
14
191 205 222 219 Forum : Acta juridica et politica 2063-2525 6 6 329 A
1
192 193 204 190 Glossa Iuridica 2064-6887 6 6 249 A
46
193 239 226 226 Versenytükör 1787-5196 6 6 92 D
8
194 202 193 173 Műhely 0138-922X 6 5 801 D
-7
195 188 194 174 Confessio 0133-8889 6 5 589 D
-6
196 190 195 179 Számvitel, adó, könyvvizsgálat 1419-6956 6 5 329 D
-6
197 191 196 208 Közgazdász Fórum 1582-1986 6 5 222 D
-6
198 192 178 180 Info-Társadalomtudomány 0864-8174 6 5 214 C D
15
199 214 203 211 Településföldrajzi Tanulmányok 2063-4315 6 5 201 C
15
200 215 221 212 Közjegyzők Közlönye 1416-7883 6 5 184 B
-77
201 124 109 91
Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi
Szemle
1218-2958 6 5 184 D
-8
202 194 180 155 Fejlesztés és Finanszírozás 1589-3596 6 5 175 C C C
-8
203 195 197 186 Kriminológiai Közlemények 0236-9893 6 5 150 B
-8
204 196 183 160 Európa Fórum 1215-4504 6 5 138 D D
-8
205 197 186 162 Medvetánc 0230-3361 6 5 114 C D
-8
206 198 209 193
ÖKO - Ökológia, Környezetgazdálkodás,
Társadalom
0866-1731 6 5 78 C
-8
207 199 188 168 Existentia 1215-5950 6 5 77 C
-8
208 200 191 172 Szövetkezés 0209-9748 6 5 49 D
17
209 226 235 233 Orpheus Noster 2061-456X 6 4 332 D
8
210 218 266 260 KOME 2063-7330 6 4 84 B
-1
211 210 234 204 Credo 1219-6800 5 5 463 D
-9
212 203 217 203 Múlt és jövő 0864-8646 5 5 404 D D
0
213 213 202 214 Történeti Földrajzi Közlemények 2064-390X 5 5 255 C
-8
214 206 198 184 Ezredforduló 1417-8826 5 5 137 C
1
215 216 206 218 Hadtudományi Tájékoztató 1419-7758 5 5 122 C
3
216 219 229 252 ELTE Law Journal 2064-4965 5 5 89 A
-10
217 207 199 195 Alkohológia 0133-3356 5 5 71 B
-10
218 208 210 197 Földrész. Nemzetközi és Európai jogi Szemle 2060-3568 5 5 57 C
25
219 244 230 254 Scriptura 2064-7646 5 5 53 D
-11
220 209 215 201 Vallástudományi szemle 1786-4062 5 4 535 D
4
221 225 218 230 Orvostörténeti Közlemények 0010-3551 5 4 346 B
-11
222 211 200 207 Kánonjog 1585-0978 5 4 269 A
-11
223 212 201 209 Jegyző és Közigazgatás 1589-3383 5 4 221 B
7
224 231 239 221 Kharón Thanatológiai Szemle 1417-975X 5 4 164 D
11
225 236 225 220 Cég és Jog 1419-8886 5 4 109 D
-6
226 220 211 196 Miskolc Journal of International Law 1785-7309 5 4 68 D
-6
227 221 212 227 Polgári Védelmi Szemle 1788-2168 5 3 79 D
-6
228 222 213 199 Számvitel és könyvvizsgálat 1215-5985 5 3 27 D
-6
229 223 214 200 Liget 0238-7565 4 4 698 C
-6
230 224 216 202 Állam és igazgatás 0324-7171 4 4 375 C
-3
231 228 238 240 Szellem és tudomány 2062-204X 4 4 324 C
-5
232 227 251 231 Magyar Lettre Internationale 0866-692X 4 4 289 D
16
233 249 252 232 Európai Utas 0866-272X 4 4 235 D D
-5
234 229 220 210 Gazdaság 0016-5360 4 4 219 C
-5
235 230 224 236 THEMIS 2064-0900 4 4 175 D
-4
236 232 223 213 Ipargazdasági Szemle 0133-6452 4 4 155 C
-4
237 233 237 215 Ipari Szemle 0230-3280 4 4 137 D
-3
238 235 241 222 Tradecraft Review 2063-2908 4 4 116 C
-2
239 237 242 223 Nemzeti Érdek 1788-7356 4 4 107 C
0
240 240 227 261 Parlamenti Szemle 2498-597X 4 4 104 C D
-3
241 238 244 224 Fogyasztóvédelmi Szemle 1785-4741 4 4 92 C
0
242 242 228 246 Acta Sociologica 1787-372X 4 4 77 C
22
243 265 262 264 Hungarian Journal of Legal Studies 2498-5473 4 4 74 A
-3
244 241 259 245 Gazdaság és Jogtudomány 0580-4795 4 4 70 D
8
245 253 260 251 Acta Universitatis Sapientiae : Social Analysis 2069-7449 4 4 63 C
20
246 266 270 262 Fontes Iuris 2416-2159 4 4 60 D
-4
247 243 261 248 Kodifikáció és közigazgatás 2063-5826 4 4 60 D
-3
248 245 247 228 Leviatán 1785-5934 4 4 38 C
-3
249 246 231 253 MKI Elemzések 2063-9244 4 4 34 C
-3
250 247 232 229
Central European Regional Policy and Human
Geography
2062-8870 4 4 24 D
-3
251 248 206 Mediterrán Világ 1787-7350 4 3 275 D B
-2
252 250 236 237 Jogi Tanulmányok 1417-2488 4 3 177 D
-19
253 234 255 258 Közjavak 2498-7190 4 3 149 D
-3
254 251 243 242 Acta Regionis Rurum 1789-5588 4 3 107 D
-3
255 252 245 225
AULA - rsadalom és gazdaság Közép- és Kelet-
Európában
0866-6865 4 3 97 C C
7
256 263 258 244 Minorities Research 1585-860X 4 3 80 C
11
257 268 264 266 Pécs Journal International and European law 2064-9401 4 3 52 C
-4
258 254 246 249 Szociológiai Figyelő 0237-1049 4 3 46 C B
-4
259 255 263 255
Nemzetközi Közlöny: Közép-Kelet-Európai
Közigazgatási folyóirat
1789-1035 4 3 26 D
-3
260 257 249 217 Humán Szemle 1219-929X 4 2 123 C
-3
261 258 250 257 Honvédorvos 0133-879X 4 1 303 C
-3
262 259 253 235 Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1219-2783 3 3 235 D
-3
263 260 254 238 Egyetemi Szemle 0139-4045 3 3 134 C
-3
264 261 256 241 Polanyiana 1215-6582 3 3 110 C
9. oldal
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak kalkulált h-indexe és sorrendje 2022-ben
Bizottság/Kategória
Változás
2021-hez
képest
Helyezés
2022
Helyezés
2021
Helyezés
2020
Helyezés
2019
Folyóirat neve
ISSN
H-index*
2022-ig
Összes
H-index**
2022-ig
Független
Összes köz-
lemény (db)
2022
-3
265 262 257 243 Európai Szemle : politika, gazdaság, rsadalom 0866-0085 3 3 89 D D C C D C
-2
266 264 269 259 Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis 0524-8981 3 3 74 A
7
267 274 277 National Security Review 2416-3732 3 3 72 C
-1
268 267 267 275 Eljárásjogi Szemle 2498-6062 3 3 44 D
1
269 270 274 270 Harvard Business Review (magyar kiadás) 1789-655X 3 3 18 C
1
270 271 265 239 Biztosítási Szemle 0133-221X 3 2 108 D
-2
271 269 272 267 Geopolitika a 21. században 2062-0142 3 2 20 D
-16
272 256 248 234 Akadémiai Közlemények 1218-5507 2 2 196 D
-1
273 272 268 276 Ars Boni 2064-4655 2 2 147 B
-1
274 273 276 272 Biztosítás és kockázat 2064-9584 2 2 116 D
0
275 275 277 274 Pázmány Law Review 2064-1818 2 2 47 B
4
276 280 280 273 GIKOF Journal 1588-9130 2 2 35 D
-1
277 276 271 263 Prognosztika 0133-0098 2 2 33 C
-1
278 277 273 269 Web 1224-404X 2 2 23 D C
-1
279 278 275 271 Védelmi Tanulmányok 1216-4704 2 2 14 D D
-1
280 279 284 281 Köz-politika 1218-1951 2 1 54 D
0
281 281 278 265 Tudományos Kiképzési Közlemények 0201-2480 2 1 35 D
0
282 282 279 268 Haditechnikai Szemle 0436-5437 2 1 20 D
1
283 284 282 278 Repüléstudományi és Kiképzési Közlemények 1416-6801 2 1 13 C
1
284 285 283 283
Public Governance, Administration and Finances
Law Review
2498-6275 1 1 76 D
-2
285 283 281 279 Studia Juridica et Politica Jaurinesis 2064-5902 1 1 23 C
0
286 286 291 280 Politikai elemzések 1589-5033 1 1 11 D
0
287 287 285 282 Magyar Füzetek 0292-7934 1 1 9 C
2
288 290 289 287 Studia Juridica - Essays of Faculty of Law of Pécs 2061-8824 1 1 9 C
-1
289 288 286 284 CEU Political Science Journal 1992-3147 1 1 5 B
-1
290 289 287 285 Haditechnikai Füzetek 1785-7406 1 1 5 D
0
291 291 290 294 NATO Tükör 0255-3813 1 1 2 C
0
292 292 292 288 Public Goods & Governance 2498-6453 0 0 50 D
0
293 293 293 289 Phronesis 2061-831X 0 0 14 C
0
294 294 294 290 Bolyai Hírek 1217-1662 0 0 12 D
0
295 295 295 291 BIGIS Közlemények 1218-0459 0 0 6 C
0
296 296 296 293 Hadtudományi Füzetek 0133-2147 0 0 1 D
0
297 297 297 296 Studia Europeana 1419-1458 0 0 0 C
9,63 8,47 153 465
A22 7 6 3 3 9 8 15
B21 17 10 613 36 13 24
Forrás: MTMT C26 18 12 17 18 35 23 28
D36 15 10 19 12 20 15 14
Összesen 105 57 38 45 46 100 59 81
Átlag/Összesen:
*H-index összes meghatározásához: Nyilvános idézések+említések összesen alapján.
**H-index független meghatározásához: Független idézések+említések összesen alapján.
10. oldal
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.