Chapter

Psychologia narracyjna o mądrości, miłości i cierpieniu – wprowadzenie

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
For many generations, works of art have been a source for experiencing beauty. They add to the wealth of our culture because they convey universal themes and values. In this study, we treat paintings as a stimulus for personal story-telling. The purpose was to explore the affective quality of personal meanings present in autobiographical narratives. Our findings show that subjective ratings of the beauty of figurative paintings are linked with the quality and theme of personal experiences recalled in response to viewing them, but not related to the length of the story. ‘Beautiful’ pictures elicit descriptions of desirable experiences associated with passive contemplation and satisfied self-enhancement motive. ‘Non-beautiful’ pictures call to mind difficult experiences linked with frustration. The experts formulated longer self-narratives inspired by paintings rated beautiful in comparison to laypersons, and laypersons formulated longer self-narratives inspired by paintings rated not beautiful in comparison to experts. The results are discussed in connection to the nature of the aesthetic experience and specificity of personal maenings.
Article
Full-text available
Sny, najczęściej używane jako materiał do psychoterapii, mogą też stanowić źródło historyczne, świadectwo przeżyć i doświadczeń konkretnych osób znajdujących się w pewnym kontekście kulturowym oraz w szczególnym momencie historycznym. Sny śnione w czasie Zagłady obrazują bogactwo emocji doświadczanych przez ofiary, ich niewysławialne przeżycia, a także tęsknotę za bliskimi
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związków pomiędzy strategią regulacji emocji i inklinacją autonarracyjną, a efektywnością zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem wyników przeprowadzonego badania korelacyjnego. Badaniem objęci zostali konsultanci call center, których zadania zawodowe wymagają sprawnego radzenia sobie z sytuacjami emocjonalnie trudnymi. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że tłumienie emocji wpływa negatywnie na poziom wykonywanych zadań.
Article
Full-text available
The paper is a report on Polish adaptation of Awareness of Narrative Identity Questionnaire, ANIQ. The awareness of narrative identity is seen as a meta-cognitive ability, that refers to the awareness of having life stories as well as the perception of the global coherence of autobiographical memories in terms of temporal order, causal associations, and themes. The psychometric properties of the Polish version (reliability, internal validity, criterial validity and test-re-test stability) are presented. In order to establish the equivalence of ANIQ-PL, the results from original and Polish version are compared. Psychometric properties legitimate the usage of ANIQ-PL for research purposes and the beginning cross-cultural studies.
Article
Full-text available
This study tested a model of emotional processes over the course of emotion-focused therapy for trauma. The model of emotional processing (Pascual-Leone & Greenberg, 2007) proposes a sequential order of shifting from "early expressions of distress" to "primary adaptive emotion" that aid in adaptive functioning. Thirty-eight participants were taken from a randomized clinical trial to examine in-session process from video recordings of treatment. The sample had an average age (M = 44.3 years) and the majority was female (55.3%) and of European descent (89.5%). The Classification of Affective Meaning States was used to examine changes in emotional processes during trauma narratives in both early and late sessions. Processes were related to treatment outcome as measured by the Impact of Event Scale and the Resolution Scale. Sessions later in treatment showed a higher frequency of primary adaptive emotions compared with early sessions (p < .001, r = .76). Primary adaptive emotions were also more frequent in good-outcome cases (p = .017). Using emotional processes as predictors correctly classified 67% of poor-outcome cases and 80% of good-outcome cases. Increases in primary adaptive emotions from early to late treatment sessions more than doubled the odds (2.2) of having a good treatment outcome. The order of emotion was concordant with the sequential model in early sessions and partially concordant in late sessions. Findings have implications for guiding therapeutic process in a productive manner that leads to trauma recovery. Changes in discrete emotions were related to good treatment outcome. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved).
Article
Full-text available
This article presents basic theoretical and practical assumptions in both individual and group therapy. Following stages of bibliotherapeutic proces (identification, projection, catharsis and insight) may improve psychotherapy, especially in its second stage – overwork resistance, expandind awarness, releasing difficult and painful emotions, and in result – introducing desired changes in patient’s life. Reading of selected literary texts will develop and strenghten patient’s sense of authenticity and individuality, without violating the limits of personal freedom. Bibliotherapy as a therapeutic tool not only may create a deep space to discover oneself, their values, the meaning of life, but also suport and mitigate suffering resulting from therapy.
Article
Full-text available
Tekst przedstawia sposób konceptualizacji wizji własnego ojcostwa oraz opis jej kształ-tu u mężczyzn w okresie późnej adolescencji w następujących aspektach: planowanie rodziny, przygotowanie do ojcostwa, uczestniczenie w życiu dziecka, konsekwencje by-cia ojcem i wartościowanie ojcostwa. Badanie przeprowadzone przy użyciu autorskiej ankiety dotyczącej wizji własnego ojcostwa obejmowało 43 mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat. Analizy jakościowe i ilościowe wskazują na znaczne zróżnicowanie pod względem roz-budowania, uporządkowania, spójności i stopnia realistyczności wizji własnego ojcostwa u nastolatków. W wielu aspektach była ona fragmentaryczna i mało realistyczna, bardzo rzadko stanowiąc dominujący element całościowej wizji dorosłego życia. Wypowiedzi badanych zawierały elementy wywodzące się zarówno z tradycyjnych, jak i współcze-snych wzorców ojcostwa. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy ocenie aktualnych oddziaływań nakierowanych na socjalizację prorodzinną w grupie nastolatków oraz przy projektowaniu nowych oddziaływań, tak aby wspierały one kształtowanie wizji własnego ojcostwa i podejmowanie wyborów sprzyjających jej realizacji.
Article
Full-text available
The article presents the results of two studies concerning the development of postfor-mal reasoning as proposed by G. Lavouvie-Vief, with the use of the everyday problem solving dilemmas taken from the research conducted by r.a. sebby and D.r. Papini in the Polish adaptation by e. Gurba. study no. 1 tested the levels of reasoning in 3 age groups: early, middle, and late adulthood, providing the participants with a choice of readymade answers. Study no. 2 tested the levels of reasoning amongst the participants while using a modified version of the test which required giving an answer to an open question pertaining to the solution of a dilemma. Regardless of their age, the participants revealed a lower level of postformal reasoning in study no. 2. Differences in the influence of spurious variables (sex, level of education) on the presented level of reasoning in the respective studies were also observed. the discussion attempts to explain the observed differences with relation to the cognitive requirements of both methods of study as well as the form and content of the applied dilemmas.
Article
Full-text available
This paper presents a way of conceptualization of the Levinsonian Dream in relation to fatherhood and describes its shape in men at the novice phase in the following aspects: family planning, fatherhood valuing, one’s own preparation to fatherhood, taking part in a child’s life, and the relationship between fatherhood and other men activities. Research based on the author’s own survey concerning the Dream in relation to fatherhood was conducted on a sample of 33 male students aged 22–29. Qualitative and quantitative analysis has shown a substantial differentiation of men in terms of the extension, coherence, order, and realism of the Dream in relation to their future fatherhood. Rarely it constituted the main part of a holistic Dream describing the vision of their adult life, and in most cases it contained elements derived from both traditional and modern models of the father’s role.
Article
Full-text available
Feldman et al. (Human Development, 36, 327-342, 1993) called for a new kind of psychology, a cultural cognitive developmental psychology. We critically consider their initial studies to discuss the scope of their program. In the spirit of this program we explore the development of scaffolding of narrative emotion regulation in adolescence.We present two co-narrations of sad events between mothers and their 12- and 18-year-old offspring to exemplify these mothers’ age-sensitive strategies to scaffold adolescents’ narrative emotion regulation. We identified three kinds of narrative arguments which mothers used for scaffolding and which are apparently acquired only in the course of adolescence: Embedding events in extended temporal, biographical contexts, relating events and reactions to individuals’ enduring personalities, and re-appraising events by including more others’, external, and hypothetical perspectives. They confirm developmental observations made by Feldman et al. (Human Development, 36, 327-342, 1993) and demonstrate their utility in the context of the development of emotion regulation. (Full text available on: https://rdcu.be/bke2w)
Article
Full-text available
One of the most consistently observed phenomena in autobiographical memory research is the reminiscence bump: a tendency for middle-aged and elderly people to access more personal memories from approximately 10–30 years of age. This systematic review (PROSPERO 2017:CRD42017076695) aimed to synthesize peer-reviewed literature pertaining to the reminiscence bump. The researchers conducted searches in nine databases for studies published between the date of inception of each database and the year 2017. Keywords used included: reminiscence, bump, peak, surge, blip, reminiscence effect, and reminiscence component. Sixty-eight quantitative studies, out of 523, met the inclusion criteria. The researchers implemented a thematic analytic technique for data extraction. Four main themes were generated: methods of memory activation/instruction for life scripts, types of memory/life scripts recalled, location of the reminiscence bump, and theoretical accounts for the bump. The two prevailing methods of memory activation implemented were the cuing method and important memories method. Three types of memories/life scripts were recalled: personal/autobiographical memory, memories for public events, and life script events. The findings illustrate differing temporal periods for the bump: approximately 10–30 years for memories for important events, approximately 5–30 years for memories that were induced by word cues, and 6–39 years for studies using life scripts. In explaining the bump, the narrative/identity account and cultural life script account received the most support.
Article
Full-text available
On the basis of McAdams and Pals’ (2006) multilevel framework of personality and Leder and colleagues’ (Leder, Belke, Oeberst, & Augustin, 2004) model of aesthetic appreciation, we hypothesized that aesthetic judgment is predicted by the interaction between painting and selected person’s characteristics (i.e., temperament traits, level of expertise, and personal experiences evoked by the paintings). Nineteen experts and 21 nonexperts made aesthetic evaluations of 100 figurative paintings. Participants then told personal stories associated with 10 paintings they evaluated as the most and least appealing. First, we found that some formal elements of paintings, for example their luminance, saturation, and complexity, interact with temperament traits predicting aesthetic appreciation. Second, expertise was a moderator of the relationship between formal elements of painting and aesthetic evaluation. Third, the more congruence between the emotional climate of a painting and the individual pattern of ideal emotional experience, the more appealing participants rated a painting. This last relationship was mediated by congruence between the emotional climate of a personal story associated with a painting and the individual pattern of ideal emotional experience. The moderating role of temperament traits, expertise, and personal meanings in the relationship between a painting’s formal elements and aesthetic appreciation is discussed.
Article
Full-text available
The ability to mentally project oneself into the past and future is theoretically central to perception of a salient and cohesive narrative identity. Despite these theorised links, to date the relationship between time perspective and narrative identity has not been empirically studied. We examined the association between these constructs in a sample of 212 participants (M age = 28.3 years, SD = 10.9) who completed the Balanced Time Perspective Scale and the Awareness of Narrative Identity Questionnaire (ANIQ). Congruent with our hypotheses, stronger past perspective, and a bias for past perspective over future, were associated with a stronger awareness of having a narrative identity and the perception of temporal, causal and thematic coherency of past experiences. When the past and future time perspective scales were examined together as predictors of the ANIQ subscales, past time perspective emerged as a significant predictor of stronger awareness of a narrative identity through dimensions of perceived coherence of past experiences, whereas future time perspective was a weak, direct predictor of lower awareness. The findings indicate that individual differences in time perspective, and in particular a bias for past time perspective, are associated with a potentially more adaptive perception of narrative identity
Article
Full-text available
The study demonstrates how motherhood gender‐related discourse is intertwined with the ways in which the systemic techniques and systemic thinking are realised in the session. This research explores the consequences of gender‐related discourse commonly co‐constructed by participants in couple therapy and not recognised or challenged by the therapist. Video‐recorded data from a couple therapy session containing unrecognised gender‐related discourse were subjected to conversation analysis (CA). The interview (Interpersonal Process Recall) transcript was analysed according to the rules of dialogical analysis. Gender assumptions held unchallenged by a therapist can be manifested through: placing one spouse in the position of the person accountable for the gender‐related choices, the therapist's mirroring of one participant's lexical choices only, sharing normative expectation of one person. Unrecognised gender discourse create difficulty in introducing circular thinking. The obstacles on the therapist's side can render power issues connected with gender invisible and thus unavailable for introduction into the therapeutic conversation.
Article
Full-text available
There is growing interest in the concept of wisdom as an ideal end point of development in psychological science. However, in its fourth decade still,the biggest concern is to reach the consensus about its definition and description. The present study focuses on wisdom descriptors from Indian adolescents and adults‟ perspective and comparing it with the global conception. Total 170 participants (87 adolescents and 83 adults) were asked to provide the names that they consider wise and characteristics of their wise nominees. For matching with global conception, twenty-five wisdom descriptors were taken from previous research and participants were asked to identify them as of the wise person. Results suggested some of the convergence with the global understanding but some very intriguing findings were observed when age and education differences were taken into the consideration. Most importantly, adolescents stressed the value of success led personal growth and societal upliftment, whereas as adults gave more weight to the knowledge bearer and having a vision.
Article
Full-text available
Objective: Narrative theories of personality assume that individual differences in coherence reflect consistent and stable differences in narrative style rather than situational and event specific differences (e.g., McAdams & McLean, 2013). However, this assumption has received only modest empirical attention. Therefore, we present two studies testing the theoretical assumption of a consistent and stable coherent narrative style. Method: Study 1 focused on the two most traumatic and most positive life events of 224 undergraduates. These event specific narratives were coded for the three coherence dimensions theme, context, and chronology (NaCCs, Reese et al., 2011). Study 2 focused on two life narratives told 4 years apart by 98 adults which were coded for thematic, causal, and temporal coherence (Köber, Schmiedek, & Habermas, 2015; waves 2 and 3 of MainLife Study). Results: Confirmatory factor analysis in both studies revealed that individual differences in the coherence ratings were best explained by a model including both narrative style and event/narration specific latent variables. Conclusion: The ways in which we tell autobiographical narratives reflect a stable feature of individual differences. Further, they suggest that this stable element of personality is necessary, but not sufficient, in accounting for specific event and life narrative coherence. This article is protected by copyright. All rights reserved.
Article
Full-text available
Open-access article, please read the full text at https://academic.oup.com/psychsocgerontology/advance-article/doi/10.1093/geronb/gbx140/4769351?guestAccessKey=39429f3b-bcc8-4644-984a-b3400eda6112. The question how wisdom can best be measured is still open to debate. Currently, there are two groups of wisdom measures: open-ended performance measures and self-report measures. This overview article describes the most popular current measures of wisdom: the Berlin Wisdom Paradigm, the Bremen Wisdom Paradigm, Grossmann’s wise-reasoning approach, the Three-Dimensional Wisdom Scale, the Self-Assessed Wisdom Scale, and the Adult Self-Transcendence Inventory. It discusses the specific challenges of both open-ended and self-report approaches with respect to content validity, convergent and divergent validity, concurrent and discriminant validity, and ecological validity. Finally, promising new developments are outlined that may bridge the gap between wisdom as a competence and wisdom as an attitude and increase ecological validity by being more similar to real-life manifestations of wisdom. These new developments include autobiographical approaches and advice-giving paradigms
Article
Full-text available
Social-environmental factors have been found to be an integral part in the recovery process for individuals with psychiatric disabilities. There are few studies that have obtained patient perspectives of how their social and treatment environments help facilitate or impede the recovery process. The following study examined the self-reported interpersonal barriers to recovery among a sample of individuals (N = 31) with borderline personality disorder who were receiving dialectical behaviour therapy. The goal of study was to identify self-reported problematic behaviour that interferes with recovery goals and identify types of family, friend and/or provider behaviours that increased the likelihood of patients engaging in these problematic behaviours. A content analysis yielded three themes of problematic behaviour, and how these behaviours were reinforced by others, including (1) avoidance behaviours, (2) encouragement of negative coping and (3) communication of low behavioural expectations. Implications for the impact of these patterns of reinforcement within behavioural health settings are discussed. Copyright
Article
Full-text available
This article presents a case study of the Centre for Disability Studies’ Inclusive Research Network. The network is a dynamic group of around fifteen people who have intellectual and other disabilities, support workers and university researchers. The study was based upon an evaluation of the group's research practice, as demonstrated by their work together over the last 7 years. Network members created focus groups to outline the process of their research. These reflections formed the basis of a presentation video recorded for the 50th anniversary of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities conference. The video outlined the groups’ understanding of “inclusive research.” A transcript of the script was used to analyse and reflect upon the group's processes. Thus, this article outlines inclusive research from the perspective of network members, evaluated against the founding principles of inclusive research presented in Johnson and Walmsley (2003)'s well-known volume. The network member's answers show consistency with these principles developed by Johnson and Walmsley. Themes identified were the need for “teamwork” and “challenges” in following these principles. In defining what inclusive research is and what makes research “inclusive,” the answers highlight the relational dynamics between the team members, and need to continually work on “togetherness.” The affective connection between researchers is to them a highly significant part of what is considered successful inclusive research, particularly for coresearchers with intellectual disabilities. This article suggests the affective dimension may be undervalued in the current literature.
Article
Full-text available
This article presents a new method for encouraging clients to articulate and explore their narrative identities. The method combines the advantages of perception of art and of construction of narrative identity. It is inspired by McAdams ‘Life Story Interview’ and Hermans and Hermans-Jansen’s Self-Confrontation Method. The material is a set of 100 colour copies of paintings that introduce a spectrum of life experiences and symbolic scenes. The person is asked to choose as many pictures as he/she needs to present his/her life story and to tell this story looking at the pictures. The clients construct their stories and they assume units of meanings in valuations (sentences). Afterwards they create life themes referring to sets of pictures or valuations.
Article
Full-text available
Zdankiewicz-Ścigała, E. Maruszewski, T. (1999). Kodowanie i przechowywanie zdarzeń traumatycznych. Kolokwia Psychologiczne, 7, 108-134. Kodowanie i przechowywanie zdarzeń traumatycznych Streszczenie W pracy przedstawiamy mechanizmy zmian pamięci zdarzeń traumatycznych. Wyróżniamy trzy rodzaje zdarzeń traumatycznych ze względu na stopień kontroli jednostki nad czynnikami wywołującymi uraz. Analizujemy mechanizmy neuropsychologiczne traumy zwracając uwagę na to, że w zależności od rodzaju zdarzenia traumatycznego uruchamiane są różne struktury mózgu, co w efekcie stwarza możliwość kodowania różnych puli informacji. Punktem wyjścia analizy psychologicznej mechanizmów traumy jest koncepcja dokowania i przetwarzania informacji Greenwalda oraz nasz model psychicznej reprezentacji emocji. Przetwarzanie i kodowanie informacji dotyczących traumy może zostać zatrzymane na różnych poziomach, co w konsekwencji prowadzi do powstania mniej lub bardziej fragmentarycznych śladów pamięciowych. Zwracamy uwagę na to, że we wczesnych fazach przetwarzania zakłócenie w kodowaniu może wyniknąć z ”efektu przetargu” w pamięci roboczej między działaniem centralnego wykonawcy a mechanizmem tworzenia śladów pamięciowych. W późniejszych fazach zakłócenia mogą wynikać z trudności w tworzeniu spójnych struktur narracyjnych i autonarracyjnych. Powstające struktury są próbą zrozumienia i nadania sensu własnym ekstremalnym przeżyciom, a także motywacjom działania oprawców (w sytuacji, gdy trauma wynika z intencjonalnego działania innego człowieka). Analiza pamięci obejmuje również fazę odtwarzania, gdzie sięgamy do wyjaśnienia takich zjawisk jak pamięć zależna od stanu i inflacja wyobraźni. Działaniem mechanizmów pamięci zależnej od stanu wyjaśniamy uporczywość zdarzeń traumatycznych. Praca stanowi podstawę do nowego ujęcia mechanizmu rozwoju zaburzeń po traumie.
Article
Full-text available
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM–5) Section III Alternative Model for Personality Disorders (AMPD; APA, 2013) represents an innovative system for simultaneous psychiatric classification and psychological assessment of personality disorders (PD). The AMPD combines major paradigms of personality assessment and provides an original, heuristic, flexible, and practical framework that enriches clinical thinking and practice. Origins, emerging research, and clinical application of the AMPD for diagnosis and psychological assessment are reviewed. The AMPD integrates assessment and research traditions, facilitates case conceptualization, is easy to learn and use, and assists in providing patient feedback. New as well as existing tests and psychometric methods may be used to operationalize the AMPD for clinical assessments.
Article
Full-text available
The article discusses the concept of internal dialogue and how it is understood in various schools of psychological research, including both Russia and abroad. The authors briefly investigate how the concept was understood by Mikhail Bakhtin, Lev Vygotsky, G.M. Kuchinskii, and Hubert Hermans. The “Internal Dialogical Activity Scale” (IDAS) methodology, pioneered by Piotr Oleś, is introduced. A sample of 256 people was tested using a Russian-language version of the IDAS. A subset of 123 people from the original sample was retested two weeks later. After analysis of the empirical data, the general test score (tendency to engage in internal dialogue) was successfully validated. However, according to our data the three-factor structure of the IDAS (consisting of internal dialogue, internal world, and internal conflict) turned out to be more suitable than the original model, which included seven subscales. The former returned the highest reliability and validity indicators. Construct validity is grounded in its high correlation with various forms of reflexive processes and aspects of self-attitude. Unlike the differential reflection test proposed by Dmitry Leontiev and E.N. Osin, the IDAS represents a negative pole of reflection, confirmed by an analysis of how the IDAS correlates with other personality variables. The approach proposed in the article is suitable for both research and applied contexts.
Article
Full-text available
This paper provides a primer for researchers seeking an introduction to quantitative narrative research methods. It represents a consensus document of most common practices used by the co-authors. Key elements of conducting narrative research (e.g., asking narrative questions, designing narrative prompts, collecting narratives, coding narratives) are discussed, along with limitations to this approach and future directions.
Article
It is not by means of the theological system or theory that we come to know Israel's identity. It is expressed rather in and through stories. They tell us not so much about its past as about the events which have made the people of Israel a covenantal community. The Joseph narrative in Genesis 37 - 50 has a special significance in this context because it presents a family as a foundation and prototype of the community Israel has become at the foot of Mount Sinai. A narrative analysis of Gen 37 - 50 has demostrated that in a process of building up a community a set of rules operates: an ability to acknowledge one's wrongdoings against others, a concern for the weak and vulnerable, a willingness to stand surety for another, and finely a readiness to allow experiences and sufferings of others to get entangled in one's own history of life.
Article
The voice of people with intellectual disabilities (ID) is needed in the literature to best understand their unique experiences and perspectives. Researchers face challenges in conducting interviews with people with ID who are limited in conceptual and verbal language skills. It can also be difficult to obtain participants with ID because of confidentiality and additional safeguards necessary for vulnerable populations. To give voice to people with ID through qualitative research, additional considerations and interview strategies are needed. Through a phenomenological study with 14 young adults with ID, I explored strategies and ethical considerations to access participants, obtain informed consent, and conduct interviews. The research accommodations are described and suggestions for future research with people with ID are presented.
Chapter
Interparental Conflict and Child Development is a 2001 text that provides an in-depth analysis of the rapidly expanding body of research on the impact of interparental conflict on children. Emphasizing developmental and family systems perspectives, it investigates a range of important issues, including the processes by which exposure to conflict may lead to child maladjustment, the role of gender and ethnicity in understanding the effects of conflict, the influence of conflict on parent–child, sibling, and peer relations, family violence, and interparental conflict in divorced and step-families. It also addresses the implications of this research for prevention, clinical intervention, and public policy. Each chapter examines relevant conceptual and methodological questions, reviews on pertinent data, and identifies pathways for future research. Thus, the book serves to chart the course for continued investigation into the links between marital and child functioning.
Article
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der »Entwicklungsnische« der Intergenerativität. Beziehungen zwischen jungen und sehr alten Menschen werden differenziert nach Entwicklungsphasen des jungen Menschen untersucht und anhand vorliegender Studienergebnisse des Projekts Echo der Generationen und assoziierter Studien systematisch konzeptualisiert und axiomatisch begründet. Die hohe Bedeutung des alten Menschen für die Humanontogenese fordert entwicklungsfördernde Räume für Jung und Alt geradezu heraus.
Book
P> Die These von einer Achsenzeit in der Weltgeschichte Die zentrale Annahme dieses Buches ist die universalgeschichtliche These von einer Achsenzeit (880–200 v. Chr.) in der Weltgeschichte, in der voneinander unabhängig in China, Indien und dem Abendland strukturell ähnliche kulturelle Revolutionen und Aufbrüche erfolgt sind. Inwieweit diese Aufbrüche für das kulturelle Leben in der Gegenwart weiterhin bedeutsam sind, wird heute in kulturwissenschaftlichen Disziplinen wie der Religions- und Kultursoziologie, der vergleichenden Kulturtheorie, der Theorie der Moderne u.a. neu diskutiert. Neben der These von der Achsenzeit wird in Vom Ursprung und Ziel der Geschichte u.a. der Stellenwert von Wissenschaft und Technik in der Moderne erörtert; es werden Überlegungen über eine mögliche Welteinheit (im Sinne eines Weltfriedenszustandes) angestellt sowie zeitgeschichtliche Tendenzen in der Politik (z.B. Totalitäts- und Planungsideologien) kritisiert, die im Gegensatz zu Jaspers’ liberalem Ethos der Freiheit und der Humanität stehen.</P
Article
Objective: Mental health recovery narratives are often shared in peer support work and antistigma campaigns. Internet technology provides access to an almost unlimited number of narratives, and yet little is known about how they affect recipients. The aim of this study was to develop a conceptual framework characterizing the impact of recovery narratives on recipients. Method: A systematic review of evidence about the impact of mental health recovery narratives was conducted. Searches used electronic databases (n = 9), reference tracking, hand-searching of selected journals (n = 2), grey literature searching, and expert consultation (n = 7). A conceptual framework was generated through a thematic analysis of included articles, augmented by consultation with a Lived Experience Advisory Panel. Results: In total, 8137 articles were screened. Five articles were included. Forms of impact were connectedness, understanding of recovery, reduction in stigma, validation of personal experience, affective responses, and behavioural responses. Impact was moderated by characteristics of the recipient, context, and narrative. Increases in eating disorder behaviours were identified as a harmful response specific to recipients with eating disorders. Conclusions: Mental health recovery narratives can promote recovery. Recovery narratives might be useful for clients with limited access to peers and in online interventions targeted at reducing social isolation in rural or remote locations, but support is needed for the processing of the strong emotions that can arise. Caution is needed for use with specific clinical populations. Protocol registration: Prospero-CRD42018090923.
Article
Background: This study aimed to determine whether level of person- ality organization is associated with a relational pattern present in an autobiographical narrative about an impor- tant interpersonal relationship. The main goals were to explore whether and how the components of the internal relationship pattern, and whether and how the configura- tions of the components, are related to personality organi- zation, when integrated personality organization (IPO) is taken into account. Participants and procedure: Assessment of the relational patterns was based on the Core Conflictual Relationship Theme (CCRT) – wishes (WS), responses from others (RO), and responses of the self (RS) – as identified from participants’ self-narratives about important relationships (N = 90). Results: One-way analysis of variance revealed significant differ- ences between groups with different levels of personality organization, according to one wish of self (WS2 To oppose, hurt, control), five responses of others (RO4 Bad; RO5 Re- jecting; RO6 Helpful; RO7 Likes me; RO8 Understanding), and three responses of self (RS1 Helpful; RS4 Oppose and hurt others; RS8 Anxious). Considering the configurations of WS + RO + RS, the results indicate that in the borderline personality organization (BPO) group, the WS Libidinal + RO Frustrating + RS Negative pattern is most prevalent, while in the neurotic personality organization (NPO) and IPO groups, the WS Libidinal + RO Fulfilling + RS Negative and the WS Libidinal + RO Fulfilling + RS Positive config- urations are most frequent. Conclusions: The study supports the thesis that component relation- ship patterns and their configurations might be related to personality organization. The main differences were found between BPO and IPO with NPO placed between them, in a way congruent with Kernberg’s theory. Key words: personality organization; borderline; relational patterns; Kernberg
Book
The author addresses the field of infant mental health. He draws on his experience - in both the lab and the clinic - to present an integrated model of treatment for both infants and their parents.
Article
In conclusion, it should be stated that every reader is influenced by the spheres of the author, narrator and text. One of the most important kinds of influence are literary characters. An insightful, comprehensive and exhaustive re-creation of the character in telling the story makes the reader discover at some point its presence in his consciousness. It becomes a living character and leads an intense dialogue with the reader, affecting his behavior, way of thinking and acting. In order to influence the reader through a literary character, the author or narrator has several available models: a key figure for the narrative motif; a character who changes in the course of the story, a character having a unique specificity or, finally, a character strongly influencing other forms of narrative as a protagonist or antagonist. Great literary characters, created by authors writing with inspiration, and particularly by authors who are inspired by the Spirit of God, fulfill their goal (they implement a narrative strategy) that the author or narrator has set for himself and the reader. They shape the ideal reader not only in the first generation of recipients of the literary work, but for future centuries, despite changing circumstances, cultural conditions and their living environment. On the other hand, the reader, while opening himself up to the influence of the literary form, has the chance to benefit twice from the act of reading. First, he can go deeper into the world of storytelling to better understand the complexity of the existential problem (most often over time) and the whole series of actions needed to solve the problem. Second, we can better understand ourselves, the meaning of our life, the struggles we are undertaking, our experiences or better accept our joy, which flows from avoiding threats and destructive factors that appear in negative characters that are morally and spiritually evil. © 2018 Biblica et Patristica Thoruniensia. All rights reserved.
Article
Clinical and basic personality psychologists interact less than they should, given their similar interests. In clinical personality psychology, available evidence supports a transition from the current categorical system to a hierarchical trait scheme for diagnosing the stable features of personality disorder. However, trait models do not capture the dynamic aspects of personality disorders as they have been described in the clinical literature, and thus miss a clinically critical feature of personality pathology. In contrast, basic personality psychologists have coalesced around a consensual structure of individual differences and become increasingly interested in the dynamic processes that underlie and contextualize traits. But trait psychology models are not sufficiently specific to characterize dynamic personality processes. In this paper, I filter clinical descriptions of personality disorders through the lens of interpersonal theory to specify a recursive within‐situation interpersonal pattern of motives, affects, behaviours, and perceptions that could contribute to the stable between‐situation patterns of maladaptive behaviour of historical interest to both basic and clinical personality psychologists. I suggest that this interpersonal model adds specificity to recent proposals regarding processes in the basic personality literature and has significant potential to advance research on personality dynamics. © 2018 European Association of Personality Psychology
Article
The study’s goals were twofold: (a) to examine the effectiveness of narrating an angry experience, compared with relying on distraction or mere reexposure to the experience, for anger reduction across childhood and adolescence, and (b) to identify the features of narratives that are associated with more and less anger reduction for younger and older youths and for boys and girls. Participants were 241 youths (117 boys) between the ages of 8 and 17. When compared with mere reexposure, narration was effective at reducing youth’s anger both concurrently and in lasting ways; though narration was less effective than distraction at concurrently reducing anger, its effect was longer lasting. Contrary to expectation, there were no overall age differences in the relative effectiveness of narration for anger reduction; however, the analyses of the quality of youth’s narratives and of the relations between various narrative features and reductions in anger indicated that narration works to reduce distress among youth via processes that are distinct from those postulated for adults. Altogether, this study’s findings lend strong support to the potential of narration for helping youth across a broad age range manage anger experiences in ways that can reduce distress.
Article
Background. Co-research with people with intellectual disability (ID) is a distinct form of patient and public involvement (PPI). This systematic review summarises published studies and protocols to report on the process of co-research in social and health care research. Method. Relevant studies were identified using electronic searches on ASSIA, PsycInfo and MedLine. Study quality was assessed and information relevant to the process of working with co-researchers was extracted and thematically analysed. Results. Thirteen studies were retrieved. Data are reported under three themes: 1) challenges of co-research; 2) facilitators of co-research; 3) benefits of co-research. Best practice is presented as a model of co-research. Content analysis on 12 research protocols identified four themes related to PPI. Conclusions. All stakeholders involved in co-research with people with ID can benefit, providing there is adequate infrastructure to accommodate and empower the co-researchers. Many current ID research projects still lack systematic involvement of PPI members.
Article
In this article, we investigate methodological and theoretical constraints implicated by findings of low correlations between researcher codings and participant ratings of conceptually similar narrative features. We discuss potential explanations for these puzzling mismatches from a measurement perspective and from theoretical perspectives drawn from personality, developmental, and cognitive literatures. The mismatches raise questions for traditional theoretical assumptions of narrative identity as being internalized and subjective and may reflect different narrative constructs created through two different social contexts.
Chapter
This entry reviews the recent turn to narrative in the social and life sciences as having evolved from a widely shared interest and hope to find new answers to longstanding questions of lived experience, subjectivity, identity, and sense of self. The review enters narrative and storytelling from two ends: The first places narrative in the context of theories that approach it as an authoritative text that was borrowed and expanded to cover the general domain of how to live a meaningful life and to make sense of self–other relationships. The second starts off from narrating and storytelling practices in everyday, mundane communicative interactions, and highlights the interactive functions of storytelling as crucial for doing relational identity work. Both general orientations are reviewed in terms of their potential and shortcomings with regard to the original goal of an innovative contribution to human sense-making and identity work.