Article

STEREOTYPES IN MANAGEMENT – DOES LEADERSHIP HAVE A GENDER?

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Using data from a large-scale field experiment, we show that while there is no gender difference in the willingness to make risky decisions on behalf of a group in a sample of children, a large gap emerges in a sample of adolescents. The proportion of girls who exhibit leadership willingness drops by 39% going from childhood to adolescence. We explore the possible factors behind this drop and find that it is largely associated with a dramatic decline in “social confidence”, measured by the willingness to perform a real effort task in public.
Article
Full-text available
Understanding the role of leadership aspiration in the underrepresentation of female leaders is important, because aspiration is a key predictor of hierarchical advancement. A neglected perspective in the relationship between gender and leadership aspiration is the gender of the individual's supervisor. Supervisors can play an important role in providing support and in engendering a sense of control, and both support and control are precursors to leadership aspiration. Yet, supervisors may also act on gender biases that discourage women's leadership aspiration. We argue that there is an interaction between supervisor and subordinate gender such that men experience relatively high levels of support and control regardless of supervisor gender, whereas women experience more support and control and as a result display higher leadership aspiration with a female supervisor. A survey of N = 402 men and women supported these hypotheses regarding the subordinate gender by supervisor gender interactive influence on leadership aspiration, support, control, and the mediated moderation model. This article is protected by copyright. All rights reserved.
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine whether female principals have a more participatory style compared to their male counterparts by examining principals’ daily time allocation patterns. The study analyzed data from End of Day (EOD) survey logs from principals in an urban school district. Results from hierarchical linear modeling (HLM) results showed that female principals, when compare to male principals, spent a higher proportion of their time working with others in planning/setting goals. At the same time, there were no differences in how principals allocated their time total working alone or working with others and their time distribution in other leadership domains. The findings suggest that gender differences in leadership style depend on specific activity domains and that there are significant differences in the key domain of strategic planning.
Article
Full-text available
The following study presents preliminary research into leadership differences between men and women. This research study is preliminary in character and is intended to initiate a discussion on the impact of gender as a factor in leadership style. Data analysis from a pilot study suggests that differences do exist, but does not provide information as to their source. Further research is needed to answer that question.
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu transformacyjnego stylu kierowania na budowę pozytywnej organizacji. Opierają się one na teoretycznych założeniach oraz licznych badaniach prowadzonych w wielu krajach, dotyczących efektów sto-sowania w organizacji transformacyjnego stylu kierowania, a także wprowadzania do zarządzania założeń psychologii pozytywnej. Autorki dokonują również analizy aktualnej sytuacji pozytywnego zarządzania i stylów kierowania na podstawie wy-wiadów przeprowadzonych z udziałem prezesów prywatnych jednostek gospodar-czych funkcjonujących w Polsce. Słowa kluczowe: transformacyjny styl kierowania (transformational leadership), zarządzanie (management), dobrostan psychiczny (psychological well-being), pozytywna organizacja (positive organization) W związku z dynamicznymi zmianami w środowisku organizacji wielu autorów podkreśla konieczność wprowadzania nowych rozwiązań do procesów zarządzania zasobami ludz-kimi. Chodzi tutaj m.in. o zmianę tradycyjnych ról kierowniczych czy utrzymywanie rów-nowagi między pracą a życiem osobistym [Pocztowski, 2003]. Coraz częściej podkreśla się bardziej humanistyczne podejście do procesów doboru, oceny czy motywowania, co może przekładać się w konsekwencji na dbałość o dobrostan pracowników, szczególnie postulowany w amerykańskich kręgach biznesowych i naukowych [por. Luthans, 2002; Cameron i inni, 2003; Czerw, 2010]. Organizacja, jako miejsce pracy, musi uwzględniać specyfikę zmian w swoim oto-czeniu. Dotyczy to zarówno zmian warunków materialnych i technologicznych, jak też kulturowo-społecznych, które wymagają dopasowania sposobu wykonywania pracy do oczekiwań pracowników. Jako że organizacja jest swoistym zespołem naczyń połączo-nych, to zmiany procesowe skutkować będą zmianami w strukturze, natomiast zmiany Agnieszka Czerw, Jolanta Babiak Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądż części niniejszej publikacji wymaga pisemnej zgody Wydawcy
Article
Full-text available
In order to advance our knowledge of leadership, it is necessary to understand where the study of leadership has been. McCleskey (2014) argued that the study of leadership spans more than 100 years. This manuscript describes three seminal leadership theories and their development. Analysis of a sampling of recent articles in each theory is included. The manuscript also discusses the concept of leadership development in light of those three seminal theories and offers suggestions for moving forward both the academic study of leadership and the practical application of research findings on the field.
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to investigate gender differences in leadership styles and in organizational outcome variables, together with the influence of organizational/contextual variables on leadership styles in female and male partici- pants in Spain. The sample comprised 226 participants (35 leaders and 191 subor- dinates) belonging to 35 work teams. The general findings show that only 2 of the 10 tested leadership styles are different for female and male leaders. Specifically, sub- ordinates rate female leaders as more autocratic and negotiating than men, and this evaluation varies according to the subordinates’ sex. We also found that some differences in the rating of female and male leaders depend on whether the organi- zation is stereotypically feminine or masculine.
Article
Full-text available
In this article, we respond to Vecchio's [Leadersh. Q., 14 (2003)] critique of Eagly and Carli's [Leadersh. Q., 14 (2003)] arguments concerning female leaders' relative advantage and disadvantage. We support Eagly, Johannesen-Schmidt, and van Engen's [Psychol. Bull., 95 (2003) 569] conclusions about leadership style and show that the areas of leadership style in which women exceed men are associated with gains in leader effectiveness, whereas the areas in which men exceed women have negative or null relations to effectiveness. We point out flaws in Vecchio's understanding of the methodology by which researchers integrate research findings across studies and elucidate several essential principles of valid research integration. Our analysis strengthens Eagly and Carli's conclusion that female leaders, relative to male leaders, are correctly described as possessing both advantage and disadvantage.
Article
Full-text available
Empirical research on sex differences in leadership styles, published between 1987 and 2000 in peer-reviewed journals, is reviewed by means of a meta-analysis. The leadership styles examined are interpersonal, task-oriented, democratic versus autocratic, and transformational and transactional leadership. Analysis showed that evidence for sex differences in leadership behavior is mixed, demonstrating that women tend to use more democratic and transformational leadership styles than men do, whereas no sex differences are found on the other leadership styles. Sex differences in leadership styles are contingent upon the context in which male and female leaders work, as both the type of organization in which the leader works and the setting of the study turn out to be moderators of sex differences in leadership styles.
Article
W literaturze z obszaru zarządzania, kobiety w sytuacji kierowania nierzadko oceniane są jako mniej skuteczne i mniej kompetentne. Ponadto uważa się, że są mniej stabilne, bardziej emocjonalne, i skoncentrowane na osobach. W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania powyższych przekonań poprzez diagnozę empiryczną wybranych charakterystyk psychologicznych i stosowanych stylów kierowania wśród 333 polskich menedżerów obu płci. W badaniach wykazano, że kobiety kierują zadaniowo, dbają o relacje międzyludzkie i charakteryzują się wyższą inteligencją emocjonalną. Zaprezentowane tu wyniki badań wskazują, że kobiety posiadają odpowiednie kompetencje do skutecznego realizowania roli kierowniczej. In management literature, it is emphasized that in leadership situations women are performing less skillfully than men. Women are evaluated as less stable, more emotional and focused on people. In this article, we attempt to verify current thesis through empirical investigation of selected psychological traits and leadership styles of 333 Polish managers of both sexes. This study shows that women manage with a focus on tasks, care for social relationships and display higher emotional intelligence. Results of this study demonstrate that women possess adequate competences to successfully fulfill the managerial role.
Article
There has been a considerable increase in the proportion of women managers in recent years, from 21% in 1976 to 46% in 1999, and a call for “feminine leadership” to capitalize on this increase. The present study examines whether there has been a corresponding change in men’s and women’s stereotypes of managers such that less emphasis is placed on managers’ possessing masculine characteristics. Data from 348 undergraduate and part-time graduate business students indicate that although managerial stereotypes place less emphasis on masculine characteristics than in earlier studies [Academy of Management Journal 22 (1979) 395; Group and Organization Studies 14 (2) (1989) 216], a good manager is still perceived as predominantly masculine.
Article
This paper uses evidence about transformational forms of leadership in schools provided by 32 empirical studies published between 1996 and 2005 to answer questions about the nature of such leadership, its antecedents, and the variables that both moderate and mediate its effects on students. Results indicate significant, primarily indirect effects of this form of leadership on both student achievement and engagement in school. These effects are mediated by school culture, teachers’ commitment and job satisfaction, and a small number of other variables. Few studies have examined the antecedents or moderators of transformational school leadership.
Article
Assessed the extent to which gender label and various types of component information influenced the judgments made by 458 undergraduates in 3 experiments regarding the existence of other gender-related characteristics not specifically implied by the provided information. In Exp I, 42 male and 65 female undergraduates were given gender and role information about a person and asked to estimate the probability that the person had a number of other characteristics or engaged in a number of other behaviors. In Exp II, 84 male and 92 female Ss followed the previous procedure but were given traits rather than roles of the person. Results show that gender stereotypes consisted of a number of separate components. In Exp III, each of 4 gender stereotype components was presented in a within-Ss design, and 83 male and 88 female Ss made judgments about each component. Results show that information about one stereotype component can implicate other components; specific component information may outweigh gender identification; and components differ in their ability to implicate other components of gender stereotypes, with physical appearance playing a dominant role. (32 ref) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Article
There is universality in the transactional–transformational leadership paradigm. That is, the same conception of phenomena and relationships can be observed in a wide range of organizations and cultures. Exceptions can be understood as a consequence of unusual attributes of the organizations or cultures. Three corollaries are discussed. Supportive evidence has been gathered in studies conducted in organizations in business, education, the military, the government, and the independent sector. Likewise, supportive evidence has been accumulated from all but 1 continent to document the applicability of the paradigm. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Article
Studies female entrepreneurs in order to identify obstacles that women face in business and to explore means of improvement. Though the number of self-employed women has been increasing dramatically - from 1.7 million in 1977 to 2.3 million in 1982 - the vast majority of studies of entrepreneurs are still narrowly focused on non-minority men. In an effort to expand the research on entrepreneurial women, this study questions 468 self-employed women in 18 states, assessing demographics, the nature of their business ventures, and the problems they encounter. According to this research, the "typical" female entrepreneur is married with children, herself the first-born child of middle class parents. Her business is most likely to be service-oriented, and she tends to start it around the age of 40. Obstacles include problems with finance and credit, as well as lack of business and financial planning training. Consequently, most of the businesses are small with low growth rates and revenues. According to the business owners themselves, in order to further develop women's role in business, stereotypes need to be eliminated concerning women as entrepreneurs, and more visible role models and mentors for younger women are needed. The analysis concludes with specific recommendations for improvement: (1) Women should be encouraged to study in fields other than liberal arts. (2) Women should have access to seminars on finance, management, marketing, etc. (3) Women should seek assistance from experts, colleagues, and friends to establish formal and informal networks. (CJC)
Article
This paper reviews the literature on gender differences in economic experiments. In the three main sections, we identify robust differences in risk preferences, social (other-regarding) preferences, and competitive preferences. We also speculate on the source of these differences, as well as on their implications. Our hope is that this article will serve as a resource for those seeking to understand gender differences and to use as a starting point to illuminate the debate on gender-specific outcomes in the labor and goods markets.
Psychologia społeczna -serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka
 • E Aronson
 • T D Wilson
 • R M Akert
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna -serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?
 • Delloite
Delloite (2012). Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? [Access: 18.12.2019]. Access on the internet: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Deloitte_Kobiety_ Wladza_2012.pdf
Gender Equity Insights 2019: Breaking through the Glass Ceiling
 • A Duncan
 • E Cassells
Duncan, A., Cassells, E. (2019). Gender Equity Insights 2019: Breaking through the Glass Ceiling, BCEC [Access: 04.01.2020]. Access on the internet: https://bcec.edu.au/ publications/gender-equity-insights-2019-breaking-through-the-glass-ceiling/
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie
 • M Dźwigoł-Barosz
Dźwigoł-Barosz, M. (2015). Lider a płeć. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" nr 78 (1928).
Gender Stereotypes Have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From
 • A H Eagly
 • Ch Nater
 • D I Miller
 • M Kaufman
 • S Szczesny
Eagly, A.H., Nater, Ch., Miller, D. I., Kaufman M., Szczesny, S. (2019). Gender Stereotypes Have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From 1946 to 2018. American Psychologist Advance online publication (No Pagination Specified). DOI: 10.1037/amp0000494.
Gender Differences in Ethical Perceptions of Business Practices: A Social Role Theory Perspective
 • G Franke
Franke, G. (1997). Gender Differences in Ethical Perceptions of Business Practices: A Social Role Theory Perspective. "Journal of Applied Psychology" nr 82(6). DOI: 10.1037/0021-9010.82.6.920.
Raport "Why Diversity Matters
 • V Hunt
 • D Layton
 • S Prince
Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Raport "Why Diversity Matters" [Access: 10.12.2019].
Kobiety brylują w biznesie. Przybywa też pań, które przynoszą do domu więcej pieniędzy niż mężowie
 • J K Kowalski
Kowalski, J. K. (2011). Kobiety brylują w biznesie. Przybywa też pań, które przynoszą do domu więcej pieniędzy niż mężowie [Access: 17.12.2019]. Access on the internet: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety_bryluja_w_biznesie_przybywa_tez _pan_ktore_przynosza_do_domu_wiecej_pieniedzy_niz_ich_mezowie.html
Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia
 • A Koźmiński
 • W Piotrowski
Koźmiński A., Piotrowski W. (2000). Zarządzanie -teoria i praktyka. Warszawa: PWN Królikowska, S., (2011). Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, "Nowiny Lekarskie" nr 80(5).
Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej
 • A Lipińska-Grobelny
 • K Katarzyna Gorczycka
Lipińska-Grobelny, A., Katarzyna Gorczycka, K. (2011). Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej. "Przegląd Psychologiczny" nr 54(2).
Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja
 • M Majcher
Majcher, M. (2012). Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja. Praca doktorska.
Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (wyd. II)
 • E Mandal
Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie, a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Żak. --(2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (wyd. II). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. --(2005). Osobowość kobiet i mężczyzn w rozwoju: różnice generacyjne i kulturowe. "Psychologia Rozwojowa" nr 10 (2).
Płeć: między biologią a kulturą
 • W Mandrysz
Mandrysz, W. (2003). Płeć: między biologią a kulturą. "Pisma Humanistyczne" nr 5.
Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci
 • J Moczydłowska
Moczydłowska, J. (2017a). Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4(116-117).
Płeć osób na stanowiskach kierowniczych a efektywność zarządzania
--(2017b). Płeć osób na stanowiskach kierowniczych a efektywność zarządzania. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" nr 18(11).
Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
 • M Mroziewski
Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk
 • R Mrówka
Mrówka R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Americans see women as emotional and affectionate, men as more aggressive: Gender specific stereotypes persist in recent Gallup poll
 • F Newport
Newport, F. (2001). Americans see women as emotional and affectionate, men as more aggressive: Gender specific stereotypes persist in recent Gallup poll [Access: 10.01.2020].
Menedżerowie a liderzy
 • T Oleksyn
 • A E Oleksyn
Oleksyn. T., Oleksyn, A. E. (2008). Menedżerowie a liderzy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
Nowoczesne kierowanie ludźmi. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Piskorz
 • J Penc
Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Piskorz, Z. (2012). Style kierowania -ile ich jest? "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 249.
Aktywność zawodowa współczesnych kobiet -trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków
 • I Pufal-Struzik
Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet -trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. "Polskie Forum Psychologiczne" nr 22.
Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • J Stoner
Stoner, J. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa
 • H Kubiak
Kubiak, H. (1993). Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa, "Przegląd Polonijny" nr 4.
Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
 • R Vasta
 • M M Haith
 • S A Miller
Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2001). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją
 • P Żukowski
 • R Galla
Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją, "Problemy Profesjologii" nr 1. DOI: 10.7862/rz.2021.hss.10