BookPDF Available

Çocuk Kronik Hastalıklarında Beslenme-4- (1)

Authors:

Abstract

Food and nutrition
ÇOCUK KRONİK
HASTALIKLARINDA
BESLENME
-4-
Çocuk Nöroloji ve Psikiatri hastalıklarında Beslenme
Halk Sağlığı ve Beslenme
“Bu kitap Nestlé Health Science Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle basılarak Türk Tıbbı’nın
hizmetine sunulmuştur’’
ÇOCUK KRONİK HASTALIKLARINDA BESLENME CİLT 4
Editörler
Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat
Prof. Dr. Coşkun Çeltik
Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman
Doç. Dr. Ulaş Emre Akbulut
Uzm. Dr. Taşkın Taş
Orient Yayınları: 121
© Orient Yayınları.
Bu kitabın tüm hakları saklıdır. Yayın Hakları Editörler ve Orient Yayınları’na aittir.
Kitabın hiçbir bölümü yayıncının izni olmadan fotokopi ve bilgisayar ortamında yeniden
üretilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
Baskı, 2021
Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKIN
Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
Tasarım Koordinatörü: Müjgan ÜNSAL
İç Tasarım: Çağrı ATMACA - Belgin KESKİN
Kapak: Sevim ALTAY
Sertifika No: 17590
ISBN: 978-975-6124-85-7 (Tk)
978-975-6124-89-5 (4.c)
ORİENT YAYINLARI
Kazım Özalp Mah. Rabat Sok. No:27/2
Gaziosmanpasa– Çankaya/Ankara
Tel: 0-312 446 21 56
Basım: MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri
1354. Cad. 1357. Sok. No:43 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0-312 354 54 57
Printed in Turkey
Makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
Bu kitap, Nestle Türkiye’nin desteği ile Orient Yayınlarına hazırlatılmıştır.
Para ile satılmaz.
EDİTÖRLER
Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat
Prof. Dr.