Article

Miasta i paradyplomacja pamięci

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Rola miast w stosunkach międzynarodowych systematycznie wzrasta. Wiele współczesnych inicjatyw globalnych z zakresu ochrony środowiska, walki z nierównościami społecznymi czy nielegalną imigracją bierze swój początek w aktywności zagranicznej samorządów. Coraz chętniej też miasta budują swój międzynarodowy potencjał poprzez tzw. dyplomację pamięci. Przeszłość, a w zasadzie odgórnie usankcjonowana forma jej upamiętnienia lub zapomnienia, staje się bowiem jedną z nadrzędnych kategorii polityki zagranicznej. Wykorzystując różne narzędzia realizowania polityki historycznej, jak np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej czy wspieranie działalności instytucji pamięci, samorządy tworzą pożądany wizerunek na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji wzmacniają własny potencjał gospodarczy i polityczny.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Artykuł ten stanowi studium przypadku i przedstawia współpracę międzynarodową jednego z 66 polskich miast na prawach powiatu – Płocka, miasta przeciętnej wielkości w tej kategorii polskich samorządów terytorialnych, które jednak nie jest przeciętne pod względem tradycji historycznych. Było ono przez kilkadziesiąt lat stolicą Polski i historyczną stolicą jednej z jej dzielnic – Mazowsza. Dzisiaj jest miastem średniej wielkości, które bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Za współpracę międzynarodową zostało wyróżnione wieloma nagrodami Rady Europy: Dyplomem Europejskim, Flagą Honorową i Tablicą Honorową. Artykuł przedstawia działalność Płocka, która doprowadziła do otrzymania tych wyróżnień.
Article
Full-text available
Resumo The paper analyses the nature and features of the Knowledge Regions and their emergence in the international system as strategic players in the process of glocalization, strongly anchored in the creation of dense knowledge networks and the development of an active paradiplomacy which enables the regions to project externally their specific interests and to reinforce their influence in the process of multilevel governance functioning as strategic brokers between the global and the local. In this context the paper discusses the implications of the paradiplomacy of sub-national governments to the foreign policies of central governments and argues that not only paradiplomacy does not present a risk to the coherence of foreign policy but constitutes a major factor for the consolidation of the soft power of states.
Article
This article introduces the concept of transculturation of collective memory and the politics of memory in the Polish-German borderland. The role of the 1990 German reunification in that process is studied using the example of the Lubusz region. Reunification made it possible for cooperation between local governments, associations and individuals, which – consequently – led to the creation of a new, trans-border collective memory.
Article
Over the last decade, cities have gained increasing prominence on the world stage. Simon Curtis and Michele Acuto show how and why cities are increasingly flexing their economic and political muscles, and discuss some of the constraints cities face in developing their own foreign policies, as well as the differences between city-based diplomatic activity and traditional state foreign policy. Finally, they discuss the significance of city diplomacy trends for thinking about the international system.
Article
The National September 11 Memorial Museum opened in New York City in May 2014. Like other memorial museums, it uses affect and experience to produce in visitors what Alison Landsberg calls a “prosthetic memory” of 9/11: an individual, personal memory of 9/11 whether or not the visitor actually experienced the event. However, the museum also constructs 9/11 as an event that is collectively, culturally traumatic. Thus, the prosthetic memory might be better conceived as a “prosthetic trauma” that, in recreating for visitors the trauma of 9/11, encourages strong identification with the victims as embodiments of the American cultural identity that was targeted by the ideology of the terrorists. In this article, I examine how the 9/11 Museum constructs 9/11 as cultural trauma and uses the act of bearing witness to create “prosthetic trauma” and a simplistic dualism between good and evil that has important political implications.
Article
The 'paradiplomacy' neologism first appeared within the field of comparative political analysis of federated states' international involvement. Since then, the term has experienced a strange detour through empirical literature, 'post-modern' critical deconstruction of diplomacy, and finally recent theoretical dismissal. Meanwhile, the word paradiplomacy was enriched by the intertextuality which grew around it, becoming a polysemic concept. Nevertheless, if words still matter, the international involvement of non-central governments, in structurally complex modern states, should be more properly labelled 'post-diplomatic'. This is one more consequence of non-central governmental response to the contemporary process of the localization of international relations.
Article
In reflecting upon the prospects for world order, in the concluding chapter of TheTwentyYears'Crisis, E. H. Carr advised that . Based upon his observation that world order was being reshaped by the contradictory imperatives of progressive economic integration and a , Carr concluded with a confident prediction that .
Political issues of paradiplomacy. Lessons from the developed world
 • A Lecours
Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • J S Nye
 • Soft Jr
 • Power
Artificem commendat opus. Region-pamięć-polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz
 • B Curyło
 • Paradyplomacja
Przypadek Muzeum Powstania Warszawskiego, „Kultura Współczesna
 • I Kurz
 • Przepisywanie Pamięci
Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • L M Nijakowski
Między Nową Marchią a Wołyniem. O lokalnej polityce historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, „Przegląd Zachodni
 • K Wasilewski
Subnational governments in international affairs
 • A S Kuznetsov
Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020
 • W T Modzelewski
Współczesna kultura historyczna i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • A Szpociński
Pamięć zbiorowa - przedmiot polityki historycznej?
 • H H Hahn
Przestrzeń - pamiętanie - zapominanie w kontekście Pomnika Pomordowanych Żydów Europy
 • Ł Posłuszny
 • Miejsca Pamięci
Scope, Opportunities and Challenges
 • S Wolff
 • Paradiplomacy
Knowledge Regions and the Consolidation of „Soft Power
 • M S Neves
 • Paradiplomacy
 • A Assmann