Article

TÜRKİYE’NİN YENİDEN ASYA AÇILIMININ TÜRK DIŞ TİCARETİNE YÖNELİK FIRSATLAR VE RİSKLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

Book
Full-text available
Türkiye’nin neredeyse bir asırlık kalkınma ve modernleşme serüveninde yeni bir dönüm noktasındayız. Global güç dengeleri bugün batıdan, doğuya doğru kaymaktadır. Çin, Rusya ve hatta Hindistan gibi Doğu ülkeleri yeni dönemin küresel güç dengelerinin önemli oyuncuları konumundadır. Yeniden Asya girişimi gibi yeni projeler, Türkiye’nin de bu gerçeğin farkında olması gerektiğini ve bu doğrultuda da küresel ticari, iktisadi ve politik ilişkilerinde yeniden ayarlamalar yapması gerektiğini göstermektedir. Ancak, burada dikkat edilecek en önemli unsur: 21. yy’ın çok büyük ihtimalle bir Asya yüzyılı olacağı gerçeğidir. Bu anlamda da Avrasya’nın yükselişi ve yeni dünya düzeninin oluşum süreci, yeni dönemin temel odağı olacağa benzemektedir. Türkiye, bu yeni fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye, özellikle de son 20 yılda, ulaştırma ve lojistikte, ciddi bir altyapı oluşturdu. Siyasi istikrar, makro-finansal istikrar ile birlikte ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bu çalışmada da altı çizilen noktalarda atılacak adımlarla Asya ile ticari ve daha genel anlamda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında kısa sürede hızlı ve etkin yol alınmasını kolaylaştıracaktır. Türkiye’nin Asya ülkeleri ile enerji, ticaret, yatırım, turizm, savunma, mühendislik, teknoloji, ulaştırma, iletişim teknolojileri ve lojistik sektörlerinde önemli bir iş-birliği potansiyeli bulunmaktadır. Tüm bu firsatların da Avrasyacılık değil, Asya’daki fırsatların da değerlendirilmesi çerçevesinde ele alınmasında ciddi faydalar görülmektedir. Bu kitap da Türkiye’nin yakın hinterlandındaki önemli alternatif bir iktisadi çıkış yolu sunan yükselen Asya’daki fırsatlara odaklanmaktadır. Çalışma, başta Çin gibi küresel büyük oyuncular olmak üzere, bölgesel Asya ekonomilerinin Türkiye gibi potansiyel yeni büyük bir küresel oyuncu için barındırdığı önemli fırsatları incelemektedir. Asya ülkeleri, özellikle de Asya’daki BRICS ülkeleri ve ASEAN gibi alternatifler, Uzak Ülkeler Stratejisi belgesindeki ülkeler ile geliştirilecek ekonomik ilişkiler, dış ticaret dengesini sağlama ve cari açığın düşürülmesi noktasında önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışma, Rusya ve Kafkasya, Ortadoğu ve Güney Asya gibi daha derin analizler gerektiren bölgeleri kısaca özetleyerek; Türkiye’nin Orta Koridor, Yeniden Asya Girişimi ve Uzak Ülkeler Stratejisi girişimleri kapsamındaki EİT, Çin, ASEAN, TDT ve bir nebze de Asya kaplanları ülkelerine odaklanmaktadır. Nitekim bölgesel nüfuz arayışı noktasında proaktif hareket etme gereği bugün hiç olmadığı kadar açıktır. Türkiye’nin Asya’da yükselecek gücü ve ekonomik etkinliği, Çin ve Rusya gibi, hatta Kuzey Kore gibi bölgesel güçlerin etkilerini sınırlama noktasında da önemli katkılar sunabilir. Tıpkı Çin’i Hint-Pasifik’te dengelemeyi amaçlayan dörtlü ittifak “Quad” ve FOIP (Serbest ve Açık Hint-Pasifik) vizyonu gibi, Orta-Koridor üzerinde de Çin gibi bölgesel ve küresel oyuncuların ekonomik etkilerinin dengelenmesi önem arz-eder.
Article
Since independence, India's nuclear policy has been to seek either global disarmament or equal security for all. The old nonproliferation regime was discriminatory, ratifying the possession of nuclear weapons for the permanent five members of the U.N. Security Council while preaching to the nuclear have-nots about the virtues of disarmament. India was left sandwiched between two nuclear weapons powers, Pakistan and a rising China. The end of the Cold War has not ushered in an era where globalization and trade trump old-fashioned security woes. If nuclear deterrence works in the West, why won't it work in India?
Article
LAS PALABRAS DE ASIA : UNA TENTATIVA DE TERMINOLOGIA GEO- POLITICA. I Como definir a Asia ? Asia no es ni jamas sera una nocion evidente, porque el concepto es mucho mas una construccion literaria y sicologica que geografica. El articulo se interesara a lo que hay рог debajo de las palabras del Asia moderna, buscando el origen y el significado geopolitico de ellas.
Küresel ekonomide modern ipek yolu projesinin doğuşu, Avrupa-Asya (Avrasya) taşıma koridorları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi
 • H Aydın
Büyük satranç tahtası: Amerika'nın önceliği ve bunun jeostratejik gerekleri
 • Z Brzezinski
Brzezinski, Z. (1998). Büyük satranç tahtası: Amerika'nın önceliği ve bunun jeostratejik gerekleri. Sabah Kitapları.
Hindistan: Güney Asya’nın güncel jeopolitiği bağlamında uluslararası politikada mevcut ve muhtemel yeri, TC. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi
 • S Çelebi
Orta asya’da entegrasyon süreçleri
 • E Abdıkadırova
Sovyetler birliğinin 1991 yılında dağılması sonrasında türkiyenin orta asyadaki beklentileri ve bu beklentilerin karşılanamama sebepleri, T.c. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi
 • Ö Acar
 • A P Gürson
Türkiye'de ve dünyada dış yardımlar
 • E Akıllı
Akıllı, E. (2016). Türkiye'de ve dünyada dış yardımlar (1. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanlığı
 • D Bakanlığı
Orta Asya ülkeleri ile ilişkiler
 • D Bakanlığı
11 Eylül sonrası değişen Avrasya dengeleri ve Çin-Orta Asya İlişkileri
 • S Çolakoglu
Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu
 • A Davutoğlu
Türkiye ve Orta Asya Türk dünyası
 • R Ertürk
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ve Türkiye’nin ŞİÖ İle Gerçekleştirdiği Dış Ticaretin Analizi
 • C E Hepaktan
Geleceğin süper gücü Çin
 • T Sabancı
 • Yeni İpek Yolu Projesi
Turkey and Asia Anew: A Foreign Policy Initiativein Passing, The Diplomat
 • Ü Alperen
 • E Ersoy
7 Nisan). Ouzbékistan, l’après Karimov : des lendemains de discorde ?
 • R Cagnat
3 Nisan). The future of Central Asia : from the predictable to the desirable
 • R Cagnat
Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri
 • Ş Dılek
 • B Z Özdemır
 • D İstıkbal
Bağımsızlık sonrası Kazakistan ve Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik ilişkiler
 • A Gençler
 • A Akbaş
Buıldıng Peace Between Indıa And Pakıstan: The Role Of The Shanghaı Cooperatıon Organızatıon, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi
 • M U Hashmi
Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin 2019 Yılı Faaliyetleri
 • Y Işık
Şanghay İşbirliği Örgütü- Türkiye için seçenek mi zorunluluk Mu?
 • G Oğan
Türkiye'nin Afrika açılımı ve Asya ile ilişkiler. From the SelectedWorks of Mehmet OZKAN
 • M Özkan
Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme
 • H Akengin
2020 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız
 • M Çavuşoğlu
11 Nisan). L’Inde, puissance mondiale ?
 • A Lamballe
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri yer altı kaynakları potansiyeline yaklaşım [An Outlook on the Underground Sources of the Central Asian Turkic Republics
 • H Demirkan
An Institutional approach to Turkey’s relations with Central Asian countries. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi
 • Ö Eren
Vladimir Putin dönemi Rusya dış politikası 2000-2003 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi
 • E H Mikail
The Changıng Asıan Dımensıon In Turkısh Foreıgn Polıcy Sınce
 • A E Önen
Çin ve Rusya Federasyonu'nun perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü
 • E Özdaşli
Rusya'nın kodları: Türkiye'de Rusya'yı ararken Rusya'da Türkiye'yi bulmak
 • V Özdemir
Découvrir le Kazakhstan, un pays d’Asie centrale cinq fois plus étendu que la France
 • F Guılbert
3 Nisan). Turquie. S. Ilhan, « Il est dur d’être turc ». Analyse d’un ouvrage souverainiste eurasiste
 • T Josseran
Kuşak ve Yol' projesi, Çin'in yeni vizyonu ve Türkiye
 • Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı (2021, Haziran 25). 'Kuşak ve Yol' projesi, Çin'in yeni vizyonu ve Türkiye. https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/-kusak-ve-yol-projesi-cin-in-yeni-vizyonu-veturkiye/960778
Küresel ekonomide modern ipek yolu projesinin doğuşu, Avrupa-Asya (Avrasya) taşıma koridorları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
 • H Aydın
Aydın, H. (2019). Küresel ekonomide modern ipek yolu projesinin doğuşu, Avrupa-Asya (Avrasya) taşıma koridorları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Artık Kazakistan'la stratejik ortağız
 • Dünya Bülteni
Dünya Bülteni (2021, Ağustos 4). Artık Kazakistan'la stratejik ortağız. https://www.dunyabulteni.net/asya/artik-kazakistanla-stratejik-ortagiz-h211022.html
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık anlaşması
 • T C Resmî Gazete
T.C. Resmî Gazete (2021, Ağustos 4). Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık anlaşması. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101005-1-1.pdf
En fazla ithalat yapılan 10 ülke
 • T C Bakanlığı
T.C. Ticaret Bakanlığı (2020a, Mart 24). En fazla ithalat yapılan 10 ülke. https://ticaret.gov.tr/-data/5d63d89d13b8762f7c43a738/6-En%20Fazla%20Ithalat%20Yapilan%2010%20Ulke.pdf