Technical ReportPDF Available

Abstract

Școala se aliniază obiectivelor Planului Național de Redresare și Reziliență oferind un model de responsabilitate și bune practici care va avea un impact pozitiv asupra rezilienței sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare. Școala de vară INTER-ASPA din iulie 2021 are ca scop stimularea maturizării organizaționale în etapa de cercetare a inovării tehnologice prin: 1. Îmbunătățirea capacității de planificare și coordonare a rețelei ecosistemului de inovare prin emularea bunelor practici din alte rețele supra-organizaționale și internalizarea standardelor de excelență (ziua 1). 2. Îmbunătățirea capacității de proiectare științifică a cercetării pentru servicii și produse inovative organizaționale (ziua 2). 3. Îmbunătățirea capacității de implementare a proiectelor inovative bine fundamentate științific, prin activități de obținere și procesare a datelor, de modelare și simulare și de organizare a sistemelor informaționale la standardele comunității internaționale (ziua 2 și ziua 3).
Școala de vară INTER-ASPA “Radu Lăcătușu”
Metode de accelerare a inovării în domeniul proceselor de interfață:
dezvoltare instituțională, managementul cercetării și nivelul operațional
26-30 iulie 2021
Scop, obiective și program
Virgil Iordache, Călin Baciu, Dan Cogălniceanu, Alexandru Andrășanu,
Dumitru Murariu, Daniel Dunea, Cristian Păltineanu, Aurora Neagoe
Scopul și obiectivele școlii de vară
Accelerarea inovării în domeniul tehnologiilor și serviciilor de mediu relevante pentru
managementul proceselor de interfață plante sol apă atmosferă se poate face distinct în cele
trei etape ale dezvoltării tehnologice: cercetare (niveluri de pregătire tehnologică TRL 1-3),
dezvoltare (TRL4-7) și implementare (TRL 7-9).
În sisteme socio-economice mature (în care entitățile de cercetare și agenții economici își urmează
interesele conform misiunilor organizaționale, fără existe o diferență importantă în agenda reală
și cea declarată) cel mai dificil se avansează între TRL4 și TRL7, deoarece în aceste etape este
nevoie de o cooperare puternică între organizațiile de cercetare și firmele private. În etapele
incipiente și în cele mai avansate se presupune că agenții vor avea interesul să investească în
dezvoltare cu resurse publice sau private, având controlul asupra rezultatului.
În mediul românesc, există dificultăți reale și pentru a produce servicii și tehnologii cu niveluri 1-4
datorită imaturității multor organizații din sistemul academic și de cercetare. În aceste condiții
accelerarea se poate face și prin îmbunătățirea performanței fazei de dezvoltare tehnologică prin
cercetare acționând asupra factorilor limititativi și catalizatorilor succesului în inovare (figura 1).
În acest context, școala de vară INTER-ASPA din iulie 2021 are ca scop stimularea maturizării
organizaționale în etapa de cercetare a inovării tehnologice.
Obiectivele școlii sunt:
1. Îmbunătățirea capacității de planificare și coordonare a rețelei ecosistemului de inovare prin
emularea bunelor practici din alte rețele supra-organizaționale și internalizarea standardelor de
excelență (ziua 1).
2. Îmbunătățirea capacității de proiectare științifică a cercetării pentru servicii și produse
inovative organizaționale (ziua 2).
3. Îmbunătățirea capacității de implementare a proiectelor inovative bine fundamentate științific,
prin activități de obținere și procesare a datelor, de modelare și simulare și de organizare a
sistemelor informaționale la standardele comunității internaționale (ziua 2 și ziua 3).
Planificarea alocării resurselor în funcție de priorități și coordonarea inter-organizațională au rolul
să creeze un mediu predictibil și stabil pentru activitățile operaționale și, în același timp, permanent
adaptat la realitatea economică și academică națională și internațională. Proiectarea are rolul
alinieze obiectivele proiectelor efective cu prioritățile strategice ale rețelei, garantând eficacitatea
activității inovative. Administrarea are rolul să asigure eficiența utilizării resurselor. Implementarea
are loc la nivelul compartimentelor de producție efectivă a tehnologiilor și serviciilor (echipe
concrete, laboratoare), de calitatea datelor, cunoștințelor și modelelor dezvoltate, aici depinzând
succesul în mod direct.
Figura 1 Factori limitanți ai producției de tehnologii și servicii de mediu de către un ecosistem de
inovare. În căsuțe cu fond verde sunt factori strategici care constrâng mediul ecosistemului de
inovare, cu fond galben factori tactici asociați metodologiei științifice, pe fond roșu factori
operaționali. Prin acțiunea asupra factorilor strategici, tactici și operaționali poate avea loc trecerea
într-un stadiu de maturizare organizațională comparabil societăților mai avansate tehnologic și
creșterea producției de tehnologii și servicii pentru satisfacerea reactivă a pieței și influențarea
proactivă a dezvoltării de noi nevoi în contextul tranziției verzi și a Planului Național de Redresare
și Reziliență.
Rolul educației într-un ecosistem de inovare în stadiul actual de dezvoltare socio-economică
națională este să catalizeze conștientizarea și asumarea situațiilor, să formeze competențe și
abilități necesare depășirii lor și, pe această cale, contribuie la accelerarea producției inovative.
Școala de vară din 2021 va contribui la aceste aspecte, urmând ca în anii viitori să le reia la un nivel
nou în urma progresului obținut.
Mulțumiri: mulțumim tuturor celorlalți membrii ai echipei INTER-ASPA, precum și vorbitorilor
invitați din afara consorțiului, care au fost de acord cu abordarea și temele propuse.
Școala de vară a ecosistemului de inovare INTER-ASPA “Radu Lăcătușu”
organizată în colaborare cu Geoparcul Global UNESCO Țara Hațegului
PROGRAM
Organizatori: Prof. Dan Cogălniceanu, m.c. Acad., Prof. Dumitru Murariu, m.c. Acad., Lector Alexandru Andrășanu, Director Geoparc, Conf. Virgil
Iordache, Director adjunct INTER-ASPA
Coduri: S = Strategic, T = tactic, O = operațional
Duminică 25 iulie, 14-20,
Luni 9-12
Sosirea
participanților
Moderator
Contributori
Luni 26 iulie
13-19 Metode de
dezvoltare
instituțională supra-
organizațională (în
Anexa 1 planificarea
detaliată)
Prof. Călin Baciu
Acad. Dumitru Murariu, S1 Rolul institutelor Academiei
Române în accelerarea inovării în domeniul serviciilor și
tehnologiilor de mediu.
Prof. Călin Baciu, S2 Rolul rețelelor universitare naționale
și europene în acccelerarea inovării în domeniul serviciilor și
tehnologiilor de mediu.
CS1 Anca Lăcătușu, S3 Rolul sistemului INCD în
accelerarea inovării în domeniul serviciilor și tehnologiilor
de mediu.
Prof. Daniel Dunea, S4 Rolul CNATDCU și CNECSDTI în
accelerarea inovării în sistemul academic și de cercetare.
Directorul Geoparcului Global UNESCO Țara Hațegului
Lector Alexandru Andrășanu, S5 Cum se construiește,
cum funcționează și ce rol are un geoparc în dezvoltarea
societății.
Conf. Virgil Iordache, S6 Rolul educației în dezvoltarea
unui ecosistem de inovare pentru servicii și tehnologii de
mediu.
Marți 27 iulie
Metode de
organizare a cercetării
inter-disciplinare și
Prof. Dan Cogălniceanu
8-13 Cursuri metodologice a câte trei prelegeri/LP
Conf. Virgil Iordache, T1 Relația dintre cercetarea
monitoringului
integrat de mediu
(Anexa 1)
ecologică și monitoringul ecologic: aspecte metodologice și
statistice, 3 prelegeri (implicațiile metodologiei științifice
asupra monitoringului, practica efectivă a folosirii metodelor
statistice în organizarea cercetării ecologice experimentale și
a monitoringului - partea 1, practica efectivă a folosirii
metodelor statistice în organizarea cercetării ecologice
experimentale și a monitoringului - partea 2).
Prof. Dan Cogălniceanu, Florina Stănescu, O1 A
Estimatori ai bogăţiei specifice. Aplicaţie cu EstimateS., B
Bioindicatori ai peisajului acustic. Aplicație cu Raven Light.
Pauză de prânz
15-19:50 Cursuri metodologice a câte două prelegeri/LP
CS1 Cristian Păltineanu, O2 Influența proprietăților intrinseci
ale solurilor asupra percolării unor îngrășăminte și a unor poluanți
organici și anorganici prin sol spre apa freatică, 2 prelegeri
(programe, proiecte, experimente).
CS1 Aurora Neagoe, T2 Abordare experimentală la trei
scări spațiale pentru dezvoltarea unor tehnici de remediere a
zonelor poluate cu metale grele 2 prelegeri (organizarea
design-ului experimental, organizarea măsurării variabilelor
de interes).
CS3 Ștefan Cruceanu, O3 Cum se construiesc modele
deterministe și simulări pentru procese hidrologice și de
eroziune, 2 prelegeri (competențe necesare și elemente
tehnice de construire, ilustrare a rezultatelor obținute prin
simulări).
Miercuri 28 iulie
Metode operaționale
pentru cercetarea
interdisciplinară și
monitoringul integrat
de mediu (Anexa 1)
Conf. Virgil Iordache
8-13 Cursuri metodologice a câte trei prelegeri/LP
CS2 Ion Stelian, O4 Cum se folosește pachetul R pentru
prelucrări statistice, 2 prelegeri/LP (structura și instalarea de
către cursanți, demonstrare prin exemple de către profesor,
exerciții ale cursanților sub supraveghere).
Conf Ersilia Oniga, O5 Cum se folosește LiDAR pentru
caracterizarea covorului vegetal ierbos, 2 prelegeri/LP
(fundamente, achiziția datelor, prelucrarea datelor).
Pauză de prânz
15-19:50 Cursuri metodologice a câte două prelegeri/LP
CS II dr. Carmen Roba, Prof. Calin Baciu O6 Măsurători
de teren și laborator pentru apă, sol, gaze
CS3 Marilena Onete O7 Cum se asigură calitatea datelor în
monitorizarea diversității biologice și a habitatelor, 2
prelegeri/LP (abordarea pe plan internațional, planul de
acțiune în România).
CS3 Florian Bodescu O8 Cum se construiește practic o
bază de date și una de cunoștințe pentru asistarea deciziilor
despre procese de mediu distribuite spațial: situația pe plan
internațional și rolul ROSA în România 2 prelegeri/LP
(situația pe plan internațional, Rolul ROSA în România).
Joi 29 iulie 9 - 14
Deplasare în teren la
ecosisteme dependente
de apa subterană de tip
turbărie și luncă
Prof. Dan Cogălniceanu,
Prof. Călin Baciu
Programul detaliat va fi stabilit în funcție de condițiile meteo
din timpul școlii.
Joi 29 iulie 17 19
Ședința consiliului de
conducere al INTER-
ASPA, decizii pentru
conferința finală,
raportul final, perioada
de după finalizarea
proiectului
CS1 Anca Lăcătușu, Conf.
Virgil Iordache
Anexa 2
Vineri 30 iulie
9-15 Deplasare în
teren la ecosisteme
carstice dependente de
apa subterană
Directorul Geoparcului
Global Hațeg Lector
Alexandru Andrășanu
Obiectivul: Efectuarea unei deplasări în teren, discuții
preliminare pentru a fundamenta un acord de cooperare
strategică între Țara Hațegului și Ecosistemul de inovare
INTER-ASPA cu tema:
Rolul serviciilor ecosistemice furnizate de ecosisteme
dependente de apă subterană de tip carstic în dezvoltarea
durabilă a sistemelor socio-ecologice din Geoparcul Global
UNESCO Țara Hațegului. Zone care vor fi vizitate: Peștera
Bolii, Peștera din Sălașu de Sus, Fundătura Ponorului, zona
Șura Mare.
Vineri 30 iulie
18-23 Seară culinară
Anexa 1 Planificarea detaliată a prelegerilor și lucrărilor practice.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.