Chapter

Työelämäläheinen opinnäytetyöprosessi LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Artikkelissa esitellään Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistymisen yhteydessä toteutettu hyvinvointialojen opinnäytetyöprosessien yhtenäistäminen.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.